Pěkně čisté cédéčko - PCDJ Audio Cleaner Pro

Software | 01.12.02

Takřka běžným nosičem audiozáznamů jsou dnes stříbrné kotoučky o poloměruzhruba dvanáct centimetrů. Namnoze ale v domácích archivech mnoho z nás skladuje hudbu či slovo na postarš...

Takřka běžným nosičem audiozáznamů jsou dnes stříbrné kotoučky o poloměru
zhruba dvanáct centimetrů. Namnoze ale v domácích archivech mnoho z nás
skladuje hudbu či slovo na postarších médiích, zejména audiokazetách a
vinylových deskách, takzvaných elpíčkách. Zatímco o trvanlivosti CD zatím
nenastaly žádné pochybnosti, u magnetického záznamu (pásky nebo kazety) to již
není zdaleka tak slavné. A náchylnost gramofonových desek k poškrábání a
přeskakování je též známá. Nabízí se tedy možnost přenést stávající analogové
záznamy na digitální pomocí PC. I podle zákona si člověk může pro svoje potřeby
vytvořit jednu záložní kopii originálního díla.

Dobrým nástrojem pro tuto transformaci se jeví být recenzovaný produkt, PCDJ
Audio Cleaner Pro (dále již jen ACP). Pro samotnou práci je nutno trochu si
"zahardvérovat", propojit gramofon nebo magnetofon na vstup zvukové karty, což
je sice zábavné, ale nijak složité. Pomocí jednoduchého postupu stačí zapnout
nahrávání pomocí obvyklé ikonky a jenom sledovat poskakující sloupce,
indikující úroveň vstupního signálu.

Když dohraje strana desky, nahrávání pozastavíme tlačítkem pauzy, desku otočíme
a pokračujeme v nahrávání. Když se ocitneme na konci nahrávky, je čas něco se
záznamem provést. Možnosti CD záznamu samozřejmě daleko přesahují schopnosti
vstupního signálu, proto je vhodné nahrané zvuky poněkud vylepšit. Pro každý
druh vstupu existuje doporučená sada filtrů, které odstraní neřesti toho
kterého druhu záznamu. Například pro zmíněný gramofon je typické praskání
(způsobené zřejmě mikroskopickými výboji statické elektřiny mezi povrchem desky
a jehlou přenosky). Dále je možné poněkud rozšířit dynamický rozsah záznamu,
vzorkovací frekvence CD audio 44 kHz je v tomto směru velkorysá, proč tedy
nabízenou možnost nevyužít. Důležité je zmínit, že všechny provedené úpravy
jsou prováděny na pracovní kopii originálního záznamu, takže zřejmě nehrozí
ztráta dat nějakou nevhodnou úpravou. Na závěr zbývá rozsekat záznam na
jednotlivé skladby, aby mohly být zapsány na zvukové CD pomocí vašeho
vypalovacího programu.

Zde se nachází asi jediný malý problém. Výstup z ACP je pouze ve formě souboru
WAV, takže převedení do CDA a vypálení jako audiostopy musí umět pálicí
software. Poněkud smutná (v dnešní době) je absence MP3 kompresoru, takže pokud
budete chtít krmit takto získaným záznamem svůj MP3 přehrávač, budete se muset
pro konverzi obrátit jinam.

Celkově se jedná o šikovnou pomůcku, zejména vhodnou pro převod domácí hudební
sbírky na digitální archiv. Práce je jednoduchá, řada filtrů umožní záznam
upravit do použitelné podoby pro převod na kompaktní disk.


PCDJ Audio Cleaner Pro

velké množství zásadních inovací
jednoduchost práce
široká sada filtrů
absence podpory formátů MP3 a CDA
K recenzi poskytla firma: CALCO, s. r. o., divize UNIMEDIA, U Výstaviště 11,
Praha 7, http://www.unimedia.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.