PC WORLD CD Centrum

Software | 01.05.04

conVERTER 1.40Licence: freeware Domovská stránka: http://www.converter.cz/index.htm Převody fyzikálních jednotek a veličin byly, jsou a pravděpodobně i budou noční můrou některých

conVERTER 1.40
Licence: freeware
Domovská stránka: http://www.converter.cz/index.htm

Převody fyzikálních jednotek a veličin byly, jsou a pravděpodobně i budou noční
můrou některých žáků a studentů. Možná nejen jejich. Šikovným pomocníkem jim
proto může být program conVerter. Umožňuje konverzi více než 700 fyzikálních
jednotek, jež jsou součástí datových textových souborů. Jednotky jsou rozděleny
do 26 tematických bloků dle veličin. Tyto soubory je možné upravovat ve
vestavěném editoru, čímž se počet jednotek může výrazně zvýšit. Nalezneme v něm
také starší nebo jinde používané jednotky a fyzikální veličiny. Ke všem
veličinám jsou taktéž poskytovány základní informace. Převody je možné provádět
v různých číselných soustavách (binární, oktální aj.), v různých přesnostech,
zlomcích nebo převodem na římské číslice. S ovládáním by neměly být žádné
problémy, neboť uživatelské prostředí umožňuje intuitivní práci a navíc je
nástroj conVERTER v češtině. Program taktéž podporuje schránky Windows
(vkládání, kopírování). Všechny výstupy lze v závěru práce ukládat do souboru
nebo tisknout.

FileAnalyser 1.311
Licence: freeware
Domovská stránka: http://home.tiscali.de/kurtzimmermann/mainpage_e.htm

Pokud se ztrácíte v nepřeberném množství souborů nebo nevíte, kde hledat právě
uloženou poslední práci, možná vás zachrání šikovný pomocník FileAnalyser z
dílny německého programátora Zimmermanna. Program vyhledává na disku nebo jiném
datovém médiu (CD-ROM, disketa apod.) všechny soubory, a poté je roztřídí podle
podobného datového typu. Po zvolení datové jednotky nalezené soubory rozdělí do
implicitně zadaných skupin, jako textové, grafické, zvukové a multimediální
skupiny, spořiče obrazovky, kurzory, fonty aj. Toto skenování disku, jež je
časově náročnější, není nutné při každém spouštění programu. Je možné pracovat
s již vytvořenou databází. Soubory rozdělené do tematických podskupin lze poté
v prostředí podobnému klasickému souborovému manažeru prohlížet, přejmenovávat,
mazat duplicity, řadit, přemisťovat nebo tisknout jednotlivé listy. Uživatel
samozřejmě může dle svých potřeb v aplikaci tvořit vlastní filtry, což
zpříjemní i tak velmi jednoduchou práci. Nevýhodou předchozích verzí byla pouze
německá mutace programu, která je však nyní doplněna i o anglickou.

PixScan Professional 1.0
Licence: freeware
Domovská stránka: http.//www.pixscan2000.com

Pokud pracujete s velkým množstvím obrázků, může se stát, že některé se na
vašem disku nacházejí vícekrát. Specializovaný program PixScan Professional
umožňuje automatické vyhledávání duplicitních souborů formátu JPG, BMP, GIF a
PNG a jejich mazání bez uvažování velikosti souboru. Ovládání programu je velmi
jednoduché. Zvolíte místo, které má být zkontrolováno, zda se v něm nacházejí
právě tyto soubory. Před spuštěním je však nutné zkontrolovat si nastavení
programu. Zde si lze vybrat mezi automatickým smazáním duplicitních obrázků,
nebo mezi jejich zobrazením v prostředí aplikace jako miniatury. Z tohoto výčtu
pak můžete ručně smazat opravdu nepotřebné soubory. Seznam nalezených souborů
je možné také uložit jako textový soubor. Součástí aplikace je integrovaný
prohlížeč, v němž lze procházet všechny obrázky.

FS ZIP Extractor 1.3
Licence: freeware
Domovská stránka: http://www.funduc.com/fszipx.htm

Tuto šikovnou utilitu k tvorbě samorozbalovacích souborů určitě všichni
uživatelé ocení, neboť k jejich extrakci nemusí mít nainstalovaný žádný
pakovací program. Nejrozšířenější archivní formát Zip má řady příznivců a ti
většinou předpokládají, že příjemce souboru bude mít program pro jeho
rozbalení. Avšak ne vždy to platí. Nejvhodnější by tedy bylo, kdyby soubory
byly samorozbalovací. Ukázkou je již samotný program FS ZIP Extractor, jenž je
ukázkou takového archivu. Po kliknutí na stažený soubor se nám zobrazí všechny
soubory, jež jsou součástí archivu. Poté lze zvolit místo, kam se mají dané
soubory rozbalit, nebo zda mají být stávající soubory přepsány. Samozřejmostí
je možnost výběru souborů, které chceme rozbalovat. Vytvoření samorozbalovacího
souboru je o něco složitější, avšak po několika pokusech se tato činnost jistě
stane automatickou. Nejprve je totiž nutné vytvořit si klasický zip soubor,
pokud uživatel nemá nainstalovaný program Directory Toolkit. Pokud jej má, již
sám nástroj nabízí FS ZIP Extractor. Bohužel se však v případě Toolkitu jedná o
shareware. Podrobný postup, jak má uživatel postupovat při tvorbě
samorozbalovacího archivu, je popsán v nápovědě. Součástí FS Zip Extractoru je
také podpora zašifrovaných souborů.

Kutilem ve Windows

Lenka Karlíková

Tento měsíc jsme si pro vás do rubriky Kutilem ve Windows připravili dva
programy, které svými funkcemi plně dokazují, že ulehčují práci právě v tomto
operačním systému. Aplikace Qeditorial je určena pro údržbu webových stránek.
Tento redakční systém je vhodný především pro začínající programátory webů,
neboť v něm mohou vytvářet své stránky bez hlubších znalostí, bez nichž by v
jiných redakčních systémech jen stěží uspěli. Následující aplikace Total
Uninstall monitoruje změny v operačním systému Windows, jež jsou způsobeny
instalací nebo odinstalováním různých produktů. Ušetří vám tak čas při
zkoumání, který že program působí v registrech takovou neplechu.

QEditorial 1.3.0
Licence: freeware
Domovská stránka: http://www.quadarax.cz

Mnohé redakční systémy pro údržbu webových stránek vyžadují od uživatele hlubší
znalosti této problematiky nebo alespoň dlouhé hodiny objevování, jak právě ten
či onen systém funguje. QEdiotrial patří k těm jednodušším redakčním systémům,
kdy se uživatel obejde například bez znalostí ASP skriptů. V programu si
navrhnete kostru statické stránky a poté jednoduše definujete jednotlivé prvky,
které můžete vkládat i do šablon stránek (soubor QDT). V závěru práce vaši
stránku aplikace zkompiluje a můžete ji uploadovat na FTP server. Poté na
serveru již jednoduše aktualizujete obsah webových stránek. V QEditorialu lze
hromadně přidávat obrázky, definovat obrázky do HTML kódu, generovat FTP
skripty, specifikovat styly pro jednotlivé stránky, přidávat atributové masky,
generovat stránky do adresáře a měnit jejich vlastnosti nebo uploadovat
kompletně celou síť. Všechno jde rychle a jednoduše. Pokud byste si však při
práci s něčím nevěděli rady, na domovských stránkách aplikace naleznete
dokumentaci, kterou mohu pro všechny uživatele k seznámení s QEditorialem vřele
doporučit.

Total Uninstall 2.34
Licence: freeware
Domovská stránka: http.//www.geocities.com/ggmartau/

Znáte-li někoho, kdo si na počítač neinstaluje žádné programy, pak se možná
jedná o vzácnou výjimku. Většina uživatelů chce čas od času nějaký program
vyzkoušet nebo srovnat více produktů, čímž se instalaci nevyhne. A poté, když
se rozhodnou produkt odstranit, ani odinstalování. Ti zkušenější vědí, že
software většinou po sobě v počítači zanechá stopy a po několika desítkách
instalací je pak více či méně zaplněn nepotřebnými daty. Proto existuje řada
nástrojů, které slouží k monitorování změn v počítači. Total Uninstall
zaznamenává změny, jež s sebou nese instalace nového softwaru, a dokáže jej
poté bez odinstalačního programu dodaného s aplikací odinstalovat. Díky němu by
měl být systém ve stále stejném stavu, ať již proběhla nějaká instalace či
odinstalovávání. Avšak i odborníci z Microsoftu připouštějí, že zcela totožného
stavu nikdy nedocílíme, neboť vždy dojde v registrech ke změnám, třebaže jen
minimálním. Pokud by chtěl uživatel těmto změnám předcházet, musel by si dělat
zálohy registrů, což v případě běžného uživatele není zcela jistě obvyklé. Proč
tedy používat Total Uninstall? Zamezí vzniku větších změn v systému, sleduje,
zda řádně proběhla instalace programu, je zdarma a k dispozici je pro něj i
čeština. Pokud se jej tedy rozhodnete používat, musíte setup programu, který
chcete instalovat, spustit právě přes Total Uninstall. Zadáte název instalace a
oblasti, jež budou monitorovány. Samozřejmostí je před i po instalaci udělat
snapshot disku, aby bylo možné zjistit vzniklé rozdíly. Během instalace není
také doporučeno vykonávat jiné činnosti, neboť i tyto změny budou zaznamenávány
a později vraceny. Instalace pomocí tohoto programu se tak protahuje, což může
být pro některé uživatele nepříjemný fakt. Aplikace není také doporučena těm,
kteří mají problém se standardním způsoby instalování a odinstalovávání.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.