Opevněte se! Norton Personal Firewall 2005 pro začátečníky i pokročilé

Software | 01.01.05

Každá softwarová společnost zabývající se bezpečností na PC má ve své nabídceucelený balík aplikací od prostého antiviru po pokročilé nástroje pro ochranu vašeho soukromí. Nejin...

Každá softwarová společnost zabývající se bezpečností na PC má ve své nabídce
ucelený balík aplikací od prostého antiviru po pokročilé nástroje pro ochranu
vašeho soukromí. Nejinak je tomu u proslulého "žlutého" Symantecu. Ochranu má u
něj na starosti Norton Personal Firewall 2005, jemuž se budeme podrobněji
věnovat právě nyní.
Instalace probíhá obvyklým způsobem. Jako ostatní produkty Symantec je nutné i
Personal Firewall aktivovat přes internet. Funkce firewallu jsou velmi
přehledně soustředěny do jednotného řídícího centra, vyvedeného ve firemní
žluté. Při prvním pohledu narazíte na šikovné tlačítko, jehož pomocí jedním
klepnutím "zavřete bránu" do internetu (potažmo jakékoliv sítě). Zastavíte tak
veškerou příchozí i odchozí datovou komunikaci. Opětovným poklepáním vše
uvedete do původního stavu. Užitečné je to třeba v případě, kdy potřebujete ze
sítě zmizet a nechcete nebo nemůžete zasahovat do systémového nastavení.
Základem řídícího centra je záložka Status and settings, monitorující běh
jednotlivých součástí firewallu a umožňující jejich nastavení. První je položka
Security, která celý firewall aktivuje nebo deaktivuje. K dispozici máte také
spuštění bezpečnostního testu na internetu. Stěžejní je samotný Personal
Firewall jeho možnosti nastavení jsou nejrozsáhlejší. Na první záložce najdete
tři předdefinované úrovně zabezpečení, které lze snadno modifikovat. Druhá
záložka je aplikační. Je na ní několik profilů nastavení (na jiném místě je lze
přidat i smazat), jejichž součástí jsou editovatelné seznamy aplikací vašeho PC
společně s jejich právy pro přístup na internet. Pro samotné síťové rozhraní
pak vybíráte již hotový profil, což je velmi rychlé a praktické. Alternativou
pro začínající uživatele je v tomto případě Automatic Program Control, který
sám vyhodnocuje bezpečnost aplikací a určuje jejich přístupová práva
automaticky. Záložka Networking umožňuje právě volbu konkrétního profilu pro
jednotlivé sítě. Ty jsou detekovány automaticky, nechybí ale možnost jejich
manuálního zařazení do seznamu. Záložka Advanced pak dovolí pokročilým
uživatelům volně definovat jednotlivá pravidla paketového filtru, opět pro
každý profil zvlášť. Další součástí Norton Personal Firewallu je Intrusion
Detection (detekce průniku). Ta se snaží vaše PC ochránit před častými útoky z
internetu. K tomuto účelu používá aktualizovaný seznam typů průniků, jehož
jednotlivé položky lze odebírat a přidávat. Intrusion Detection dokáže po
uplynutí volitelného časového intervalu zablokovat veškerou komunikaci s
útočící IP adresou. Seznam blokovaných adres lze modifikovat a povolit tak opět
komunikaci s některými PC. Novinkou Norton Personal Firewallu je Privacy
Control. K dispozici jsou opět předdefinované úrovně ochrany. Pomocí formuláře
můžete sami programu sdělit důvěrné informace, které nebude nikdy posílat do
internetu. Podle úrovně ochrany jste pak informováni o každém pokusu
komunikujících aplikací o poslání soukromých dat. Úrovně je opět možné
modifikovat podle vlastních představ. K dispozici máte i seznam problematických
webů s možností jejich povolení nebo úplného zákazu. Užitečným doplňkem celé
sady je funkce Ad blocking, blokující pop-up okna vašeho prohlížeče. Opět
můžete aplikovat pravidla na předlouhý seznam známých reklamních webů.
Personal Firewall dokáže zobrazit podrobnou statistiku jednotlivých sledovaných
činností (počet cookies, pokusů o průnik apod.), obsahuje také výborně
provedený prohlížeč informačních logů. Standardním doplňkem všech aplikací
Symantecu je LiveUpdate, který má na starosti automatickou aktualizaci dat i
produktu samotného.
Norton Personal Firewall dokáže díky své rozmanitosti efektivně ochránit
začátečníka i pokročilého uživatele. Velmi užitečná je funkce rychlého
blokování veškeré datové komunikace. Za zmínku stojí i možnost časově omezené
deaktivace všech součástí firewallu. Lze třeba na pět minut vypnout Intrusion
Detection, který se po uplynutí této doby opět sám zapne. S Norton Personal
Firewallem jste v dobrých rukou.

Norton Personal Firewall 2005
+ volitelná dočasná deaktivace funkcí
+ tlačítko Block Traffic/Allow Trafic
+ možnosti nastavení pravidel filtru
- neexistující lokalizace
K recenzi poskytla firma: Symantec
Bucharova, 2, Praha 5
http://www.symantec.cz
Cena: 2 350 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.