Odpovědi na kontrolní otázky k programátorskému kurzu

Software | 30.04.08

Přinášíme vám vypracované odpovědi na kontrolní otázky k programátorskému kurzu "C++: Pojďte s námi programovat!" z PC WORLDu číslo 05/2008.

V rámci našeho pravidelného programovacího seriálu, s nímž se setkáváte každý měsíc na stránkách PC WORLDu, jsme vám položili několik kontrolních otázek. Zde naleznetevypracované odpovědi.


1. Vysvětlete význam proměnných v programování.

Odpověď: Proměnná je v programování datovým kontejnerem, jenž je alokován v operační paměti počítače. Proměnná slouží k uchování dat, s nimiž v programu pracujeme. Prostor, jenž proměnná v paměti zabírá, se nazývá alokační kapacita proměnné. Alokační kapacita proměnné je dána datovým typem, který je aplikován při definici proměnné. V jednom okamžiku smí proměnná uchovávat právě jednu konkrétní hodnotu.

2.Jak jsou do proměnných ukládány hodnoty?

Odpověď: Data, s nimiž při programování pracujeme, aproximujeme datovými položkami neboli hodnotami různých datových typů. Hodnoty do proměnných ukládáme přiřazovacím příkazem. Obecná podoba přiřazovacího příkazu je P = H; kde P je proměnná, do níž ukládáme hodnotu H (operátor = je přiřazovací operátor). Jestliže poté, co proměnnou definujeme, použijeme přiřazovací příkaz pro uložení jisté hodnoty do této proměnné, říkáme, že jsme proměnnou inicializovali. Jazyk C++, ostatně podobně jako jazyk C nebo C#, dovoluje programátorům inicializovat proměnnou již v rámci definičního příkazu. Této akci se říká definiční inicializace proměnné.

3. Můžeme používat definované, ovšem neinicializované proměnné?

Odpověď: Jestliže proměnnou pouze definujeme, nevíme, co je v ní uloženo. Poznamenejme, že toto konstatování se váže k lokálním proměnným čili proměnným definovaným v tělech funkcí. Jednou definovaná proměnná je zpravidla dříve nebo později také náležitě inicializována. Kdybychom měli pouze definovanou, ovšem neinicializovanou proměnnou, oprávněně bychom mohli pochybovat o smyslu její existence.Komentáře