Ochrana pro náročné

Software | 01.04.05

S recenzemi na produkty z autorské dílny Trend Micro Inc. se na stránkách PCWORLDu setkáváte pravidelně již delší dobu. Nyní přinášíme popis nejnovější verze balíku pro komplexní...

S recenzemi na produkty z autorské dílny Trend Micro Inc. se na stránkách PC
WORLDu setkáváte pravidelně již delší dobu. Nyní přinášíme popis nejnovější
verze balíku pro komplexní zabezpečení počítače PC-cillin Internet Security
2005 (dále jen PCIS).
Na úvod je potřeba říci, že PCIS není žádné "ořezávátko", ale robustní
aplikace, nabitá bezpečnostními technologiemi. Autoři jej doporučují pro domácí
použití, nicméně je vhodné dodat, že jeho plné využití vyžaduje více než jen
základní počítačové znalosti. Navíc v době, kdy jsme jej testovali, nebyl
dostupný v české lokalizaci.
Všechny nabízené funkce jsou, jak je pro aplikaci tohoto typu standardem,
soustředěny do několika modulů. Přistupovat k nim může uživatel přímo z
přehledného uživatelského rozhraní, v němž je každé skupině funkcí vyhrazena
jedna záložka. Samostatně (mimo záložky) jsou umístěna tlačítka pro rychlé
spuštění aktualizace aplikace, vyhledávání virů nebo spywaru.
Při otevření hlavního okna je aktivní první sekce s přehledem stavu
jednotlivých komponent. K dispozici jsou např. informace z posledního
provedeného antivirového testu nebo data o posledním zaznamenaném pokusu o
útoku na PC, který firewallová komponenta zachytila. Kromě toho si může
uživatel zobrazit velice podrobné záznamy o činnosti jednotlivých komponent
PCIS.
Záložka Systém obsahuje funkce pro nastavení parametrů, spouštění a plánování
vyhledávacích úloh. Vyhledávání kromě detekce virů, spywaru, dialerů a jiných
potenciálně nebezpečných kódů zahrnuje také nástroj pro zjišťování
bezpečnostních slabin Windows, na základě informací a záplat vydaných firmou
Microsoft.
Následující modul tvoří nástroje, které provádí zabezpečení e-mailové
komunikace. Kontrola příchozí a odchozí pošty dokáže spolupracovat s několika
klienty, včetně aplikací Outlook, Outlook Express nebo Eudora. Vyhledávání
spamu není závislé na používání konkrétního klienta elektronické pošty, pracuje
totiž přímo na úrovni protokolu POP3 a nevyžádané zprávy označuje vložením
textu "spam:" před text předmětu zprávy. Kontrolovat lze i přílohy zpráv
stahovaných přes webové rozhraní z účtů na poštovních serverech Hotmail, Yahoo!
a AOL.
Skupina funkcí pro síťovou kontrolu umožňuje povolovat a blokovat přístup k
internetovým stránkám v návaznosti na hodnocení jejich obsahu, zabránit
odeslání citlivých dat (jméno, adresa, telefonní číslo atd.) z uživatelského PC
do internetu nebo vzdáleně spravovat další instalace PCIS v lokální síti.
Další užitečné funkce jsou dostupné pod souhrnným označením Zabezpečení sítě.
Patří sem osobní firewall se čtyřmi předdefinovanými profily podle typu
připojení, které lze dále podrobně konfigurovat, nebo ochrana proti virům
šířícím se počítačovou sítí, včetně radikálního řešení v podobě okamžitého
zastavení jakékoliv síťové komunikace v případě ohrožení. Zajímavým a nepříliš
často implementovaným nástrojem je zabezpečení Wi-Fi sítě proti nežádoucím a
neautorizovaným připojením.
Poslední modul slouží ke konfiguraci a správě automatických aktualizací
programových komponent, definičních souborů pro vyhledávání virů a dalších
nezbytných dat. Umožňuje také příjem zpráv vydávaných okamžitě po identifikaci
nových virových infekcí s výzvou k urychlené aktualizaci.
Rozsahem implementovaných funkcí i kvalitou jejich zpracování předčí PC-cillin
Internet Security 2005 mnohé podobné aplikace. Tato komplexnost však paradoxně
může být nepříjemná např. pro méně pokročilé domácí uživatele, kteří zřejmě
dají přednost produktu s jednodušší obsluhou i za cenu absence některých méně
běžných funkcí.

PC-cillin Internet Security 2005
K recenzi poskytla firma: Trend Micro Inc.
cz.trendmicro-europe.com
Cena: 1 950 Kč (vč. DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.