Obrazoví kouzelníci - 3D Road PhotoTOOLS

Software | 01.09.02

Kdo by neznal firmu DTP Studio, která je na českém trhu zavedená už od roku1990. A právě tato společnost přináší na náš softwarový trh produkty z rodiny "bitmapových kouzelníků" ...

Kdo by neznal firmu DTP Studio, která je na českém trhu zavedená už od roku
1990. A právě tato společnost přináší na náš softwarový trh produkty z rodiny
"bitmapových kouzelníků" photoTOOLS firmy 3D Road. Programy jsou určené pro
úpravy, opravy, optimalizaci a kompresi obrazových souborů různých formátů se
specializací na soubory typu JPG.


PhotoCLAMP

Prvním z nich je PhotoCLAMP, který je určen pro optimalizaci komprese souborů
JPG a v registrované verzi získáte také možnost pracovat i s kvalitnější
komprimací formátu ePIC (PIC), viz dále. Program umí pracovat s obrazy
maximálních rozměrů 8 000 x 8 000 bodů, což by mělo bohatě stačit i na
velkoplošný tisk. Na rozdíl od některých (i profesionálnějších) grafických
editorů, dokáže samostatně řídit chrominanci, která ovlivňuje barevnost
výsledného souboru, a luminanci, jež má vliv na mapy kolem hran a mozaikování.


Přehlednější už to nebude

Práce probíhá vždy ve dvou oknech, kde vlevo vidíte výchozí obrázek a vpravo
obrázek po kompresi. Přímým porovnáním na obrazovce tak získáte přehled, jak
bude výsledek kvalitní při použití nastavené komprese. Na programové liště v
horní části se nacházejí informace o právě zpracovávaných souborech. Označení
"Zdrojový obraz" poskytuje informaci o tom, jaká je velikost souboru v
nekomprimovaném tvaru a rozměr obrazu v bodech, a hodnota "Zakomprimovaný
obraz" ukazuje jak velký bude výsledný komprimovaný soubor. Ještě jsem se
nezmínil, jaké obrazové formáty PhotoCLAMP podporuje (a že jich není zrovna
málo). Tedy jsou to: RGB formáty BMP, JPG, ePIC, nekomprimovaný TIF, PCX, TGA
a PNG.


Je libo upravit rozměry?

Velmi často se stává, že velikost obrazu zrovna moc nevyhovuje našim
požadavkům a chtěli bychom ji změnit. I na tento problém vývojáři z 3D Road
mysleli, a tak můžete díky PhotoCLAMPu upravit výsledný obrázek na jiný
rozměr, než který je ve zdrojovém souboru. Program disponuje kvalitní
bikubickou interpolací, jež dovoluje zmenšování nebo zvětšování, aniž by se
tyto úpravy promítly do zdrojového souboru. Změnu velikosti lze provádět buď
jednotlivě podle osy X nebo Y tak, že poměr stran bude zachován, nebo můžete
zadat hodnoty k oběma osám zvlášť a poměr stran pak bude dán pouze vaším
nastavením a může být kdykoli libovolně změněn. Pokud se vám výsledek nebude
líbit, pak je nablízku oblíbené tlačítko "Obnovit", které vše uvede do
původního stavu podle zdrojového souboru, a můžete začít s experimentováním
nanovo.


Možnosti komprese

Pokud budete spokojeni s velikostí obrazu, můžete přistoupit k nastavení
komprese. Ta se ovládá pomocí několika prvků. Za prvé jsou to již uvedené
chrominance a luminance, dále je zde možnost zbavit výsledný obraz barev a
uložit ho pouze v odstínech šedé, a nakonec můžete zvolit typ vzorkování. Na
výběr jsou: pouze horizontální, pouze vertikální, nebo horizontální i
vertikální vzorkování. Při práci na kompresi je občas potřeba obraz zvětšit
tak, aby byly lépe vidět detaily. Zvolit můžete z hodnot 100, 200 a 400 %.
Vždy se zvětšují oba obrazy současně, a pokud posouváte levý obraz, pohybuje
se stejně současně i obraz pravý. Úmyslně nebyla zařazena zvětšení (nebo
zmenšení?) menší než 100 % nebo necelé násobky, protože tato zvětšení nemají
odpovídající kvalitu zobrazení JPG komprese a mohli byste nastavit kompresi
špatně.


Výhody komprimace ePIC

Komprimace ePIC je podobná JPGové, ale oproti ní je možno dosáhnout s
komprimací ePIC lepší kvality výsledného obrazu při větším kompresním poměru a
následné podstatně rychlejší dekomprimace. Navíc lze obrázky zaheslovat, takže
se už nikdy nebudete muset obávat, že si v nestřeženém okamžiku bude někdo
prohlížet vaše vysoce soukromé fotky z dovolené v Thajsku. Současně má
program integrovaný prohlížeč zaheslovaných ePIC souborů, který také umožňuje
jejich převod zpět do nezaheslovaného formátu. Heslo může být jakákoliv
kombinace 3 až 8 znaků (písmena bez diakritiky + čísla). Všechny tyto výhody
však čekají pouze na uživatele registrované verze, ale musím říci, že v tomhle
případě se registrace jistě vyplatí.PhotoIRON

Druhým produktem je společnosti DTP Studio je program PhotoIRON. Ten si bere
za úkol vylepšit kvalitu komprimovaných JPG obrázků a nutno podotknout, že si
vede výborně. Automaticky odstraňuje známé neduhy vysokých kompresí jako je
např. mozaikování, špatné plochy či přeostření snímků, které zcela jistě znají
majitelé některých digitálních fotoaparátů. Díky aplikaci inteligentních
detekčních a speciálních rekonstrukčních algoritmů, jejichž činnost můžete
samozřejmě řídit i ručně, stačí jedno kliknutí myši a většina problémů je
odstraněna! Použití určitě najde všude tam, kde je nutné opravit digitální
fotografie pro tisk, v oblasti Desktop Publishingu, pomůže při zvětšování
obrázků pro tisk velkých formátů nebo při zpracování obrázků z internetu.


Jak na to

Stejně jako PhotoCLAMP je i PhotoIRON programem, který je radost používat,
protože ovládání je řešeno velmi jednoduše a přehledně. Určitě vám nehrozí, že
se v některém z menu ztratíte. V průběhu práce s úpravami může vyvstat
nutnost vidět větší detaily obrazu, a proto existuje možnost nastavit
zvětšení v rozmezí 100 až 400 %. Pak už můžete začít postupně volit různé
filtry. U každého z nich se otevře vlastní menu, ve kterém nechybí ani
náhledové okno s výřezem obrazu, v němž můžete pozorovat váš obraz před a po
použití filtrů. Pokud se vám bude kvalita výsledného obrazu líbit, není nic
snazšího než aplikovat filtr a posléze uložit vyladěný obraz jako 24bitový
BMP soubor.


Požadavky na paměť

Po nahrání obrazového souboru se na liště objeví jeho název, rozměr obrazu a
jeho velikost v nekomprimované podobě udávaná v MB. Velikost potřebné paměti,
a tudíž i správná funkce programu, je přímo závislá na použitém filtru.
Nejmenší spotřeba paměti je pro filtry Autokontrast a Zaostření a činí
přibližně 3násobek hodnoty, která je indikována na liště. Filtr Rozostřit
potřebuje cca 4násobek této hodnoty, filtr IRON 6násobek a filtr DigitalPHOTO
dokonce 12násobek hodnoty udávané na liště.

Pokud je hodnota 12x překročena, počítač vám to sice oznámí, avšak vaše práce
nebude nijak přerušena a můžete používat např. méně náročné filtry. V nejvyšší
nouzi lze filtr spustit i smírným překročením paměti a spoléhat se na
virtuální paměť na disku, což však celou práci výrazně zpomalí. Při
překročení požadavku na RAM výrobce nezaručuje správnou funkci programu a
doba aplikace některých filtrů na opravdu velké soubory může klidně dosáhnout
i hodnoty několika desítek minut.


POPIS FILTRů

Program obsahuje dohromady 5 filtrů, z nichž první dva jsou specializovány na
vady JPG komprimace a digitálního snímání a další tři jsou běžné filtry, které
byly doplněny tak, aby činnost programu byla komplexní. V případě, že se jedná
o extrémně zmenšené obrázky, které již neobsahují dostatek informací pro
vyhodnocení a analýzu obrazu nebo obrázky již nekvalitní v originále (příliš
zašuměné, s minimálním kontrastem, rozmazané atd.), se činnost filtrů snižuje
a náhledové okno pak může vracet špatné nebo zavádějící výsledky. JPG filtry
jsou řízeny na bázi "inteligentního" vyhodnocení a řídicí prvky automaticky
vybírají jednu z mnoha možností zpracování. Dá se říci, že pro každý bod
obrazu je zpracování nastaveno individuálně. Toto řešení vede k obrovskému
počtu matematických operací, které jsou prováděny na úrovni strojového kódu
procesoru, aby byla dosažena únosná rychlost zpracování. To je také jeden z
důvodů, proč při provádění filtru neuvidíte, kolik procent filtru je již
hotovo a nemůžete už započatou operaci přerušit jinak než vypnutím celého
programu.


Filtr DigitalPHOTO

Je-li obraz porušen barevným šumem, je možné jej pomocí tohoto filtru, za cenu
částečného rozostření obrazu, po celé ploše stejnoměrně vyhladit (později je
nutné obraz doostřit). Další funkcí je "Předzpracování plochy". Ta slouží k
odstranění mozaikování, vad v ploše, a někdy pomáhá při odstranění map okolo
hran. Hlavním klíčem k úspěchu je nastavení správné šířky hrany. Podle této
hodnoty totiž program pozná, jak velké detaily má brát v úvahu. Nastavíte-li
hodnotu příliš nízkou, bude i relativně velké detaily brát jako vady v ploše,
a bude se je snažit vyčistit. Výsledkem budou rozmazané detaily obrazu. Pokud
nastavíte hodnotu příliš velkou, může se stát, že program bude i skutečné vady
v obraze považovat za platné detaily a nevyčistí je. Je tedy nutné najít vždy
vhodný kompromis. Filtr DigitalPHOTO navíc používá současně s filtrací plošné
250% zvětšení (z 2 Mpxl fotoaparátu na 5 Mpxl fotografie). Jeho záměrem však
není obraz zvětšovat, ale poskytnout při stejných rozměrech možnost
kvalitnějšího tisku ve větším rozlišení.


Filtr IRON

V tomto filtru existuje vedle možnosti nastavení šířky hrany (viz filtr
DigitalPHOTO) také funkce "Intenzita filtru". Ta, podle míry nastavení, dokáže
obraz buď změkčit (tzv. Blur), nebo řídit filtrační frekvence šumu (tzv.
Median). Tato funkce je nastavena na maximu a většinou je vhodné ji tak
nechat, snížení bych doporučil pouze u velmi kvalitních, málo poškozených
obrazů.


Filtry rozostření, zaostření a autokontrast

Myslím, že názvy těchto filtrů jsou dostatečně výmluvné, ale pro úplnost filtr
rozostření umožňuje změkčení (rozmazání) obrazu, filtr zaostření dokáže obraz
naopak zaostřit (překvapivě) a při zvolení filtru autokontrast program sám
rozpozná, co že to váš obraz potřebuje a sám ho upraví. Musím říci, že u všech
zkoušených digitálních fotografií se mu vždy povedlo upravit je k lepšímu.


Co říci na závěr?

Podle mého názoru se oba programy díky své uživatelské přívětivosti,
jednoduchosti a funkčnosti zabydlí nejen v profesionálních grafických
studiích a ostatní firmách, které se alespoň trochu zabývají úpravou obrázků
pro prezentace na internetu nebo pro tisk, ale i v běžných domácnostech, kam
digitální fotoaparáty, díky stále se snižujícím cenám a velké dostupnosti,
začínají rychle pronikat. Každý přece občas nějaký ten snímek zkazíme a pak
potřebujeme software, který z rozmazaných postav na fotce udělá zase naše
příbuzné. A proč nepoužít třeba právě PhotoIRON?


PhotoCLAMP

komprimace ePIC
práce ve dvou oknech
jednoduchost použití
K recenzi poskytla firma: DTP Studio Nademlejnská 7, Praha 9,
http://www.dtpstudio.cz
Cena: 299 Kč


PhotoIRON

široké možnosti upravení
dobrá funkce filtru autokontrast
uživatelská přívětivost
K recenzi poskytla firma: DTP Studio Nademlejnská 7, Praha 9,
http://www.dtpstudio.cz
Cena: 2 970 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.