Nic neběží jako liška (tm) - Čím je dnes Visual FoxPro

Software | 01.05.02

FoxPro? To ještě existuje?Takové reakce nejsou ojedinělé. Vynechme ty případy,kdy jde o jízlivý pokus urazit foxaře, kterému je strojený údiv určen. I tak zbývá řada skutečných si...

FoxPro? To ještě existuje?Takové reakce nejsou ojedinělé. Vynechme ty případy,
kdy jde o jízlivý pokus urazit foxaře, kterému je strojený údiv určen. I tak
zbývá řada skutečných situací, kdy je podivení zcela upřímné. Dobrou zprávou
zůstává, že i tehdy tazatel reaguje na něco, co je mu povědomé: na produkt,
který zažil vrchol své popularity u nás někdy v roce 1991. Jako však v mnoha
dalších případech, rozhodující je povědomí, publicita, marketing, a
technologické vlastnosti jsou v pozadí. Zároveň platí, že negativní dojem,
který se jednou do mysli vetkne, je trvalý a těžko ho vymazávají přicházející
útržky dobrých zpráv. Taková je i historie FoxPro, a to nejen u nás, ale i ve
světě.

Rád bych tímto článkem všem, kteří se o FoxPro dnes zajímají, podal vysvětlení
některých důležitých historických okamžiků, uvedl zdroje informací, kde je
možné zjistit více, a zejména bych rád uvedl na pravou míru dnešní postavení
Visual FoxPro mezi ostatními podobnými softwarovými nástroji.


Proč tolik řečí

Slavná éra nejrychlejšího kompilátoru a datového jádra rodiny Xbase (jak bývají
někdy označovány klony dBASE) jako by skončila okamžikem, kdy původního
producenta, americkou firmu Fox Software, koupil Microsoft za 170 mil. dolarů.
To se stalo v roce 1992. Přestože hned první verze (FoxPro 2.5) pod hlavičkou
Microsoftu přinesla tolik novinek, na které by původní Fox Software nikdy
neměla sílu, panoval obecný názor, že motivací Microsoftu k převzetí FoxPro byl
pokus zlikvidovat konkurenci svému Accessu. Zajímavé je, že kvůli neobratnosti
Microsoftu uspokojivě své plány vysvětlit, žije část méně zasvěcených odborníků
IT v tomto omylu dodnes. Důkazem je např. to, že i dnes je mezi často kladenými
dotazy na webu Visual FoxPro uvedena otázka "Jaké je postavení Visual FoxPro ve
vztahu k Accessu"? Odpověď se opírá o to, že Access je databázový nástroj pro
Office, zatímco Visual FoxPro je vývojovým nástrojem k psaní databázových
aplikací. Úplné znění je na adrese [1].

A jak to tedy bylo doopravdy, když Access nebyl tím pravým důvodem? Nejlepší
odpovědí je přehled faktů. Na nich se ukazuje, že navzdory řečem o mrtvém
produktu (jak se občas rádobyznalci o FoxPro vyjadřují) je nedávná historie
FoxPro překvapivě bohatá na příznivé jevy.


Pestrá historie a nadějná budoucnost

Z hlediska technologické výbavy stojí za zmínku, že:

- v roce 1995 poskytl Microsoft foxařům Visual FoxPro 3.0: šlo o první
objektovou verzi FoxPro (na rozdíl např. od Visual Basicu však opravdu
objektovou tedy včetně dědičnosti tříd, které se Visual Basic dočkal teprve
nedávno, ve verzi 6.0)

- další dvě verze Visual FoxPro (5.0 a 6.0) se staly součástí Visual Studia, a
ve Visual FoxPro se díky této integraci objevil např. zcela nový Debugger

- současná verze 7.0 v sobě má IntelliSense, spolupracuje s COM+ a stala vůbec
prvním vývojovým nástrojem od Microsoftu, který umožňuje plnou spolupráci s XML
Web Services a má integrovánu podporu pro SOAP/WSDL do svého prostředí a do
IntelliSense

- Microsoft ohlásil už na počátku roku 2001 záměry pro verzi Visual FoxPro,
která má přijít po verzi 7.0 (dále v článku)

K "netechnologické výbavě" patří např. to, že již 10 let probíhá každoročně
americká konference zaměřená výlučně na FoxPro, kde se schází 1 000 až 2 000
účastníků. Přitom tato konference v USA není jediná. Během roku se konají
obvykle další 2 až 3. Více než 10 let také vycházejí 2 nezávislé časopisy, jež
se věnují výlučně FoxPro (FoxPro Advisor a FoxTalk).

A nejvíce pozitivních zpráv začalo přicházet od loňského léta. Troufám si
tvrdit, že jejich dosah má podobný význam jako svého času vznik Visual FoxPro
3.0 a že současnost lze považovat za nejlepší období pro foxaře, a to dokonce
nejen za období pod hlavičkou Microsoft, ale za celou dobu existence. Proč tomu
tak je? Vše bylo paradoxně odstartováno ohlášením, které na první pohled
vypadalo jako další špatná zpráva: Microsoft se v únoru 2001 rozhodl, že Visual
FoxPro 7.0 nebude součástí připravovaného Visual Studia .NET. Samozřejmě že
následovala diskuse, jaký je dopad takového rozhodnutí. Mělo jít o poslední
hřebíček do rakve? Tentokrát se Microsoft vynasnažil podat vysvětlení včas a
konsistentně a i s odstupem času je zřetelné, že rozhodnutí nezařadit FoxPro
pod Visual Studio.NET bylo správné. Základem byla úvaha o možnostech integrovat
Visual FoxPro do CLR (Common Language Runtime), který je jádrem Visual Studia
.NET. Runtime CLR je navržen tak, aby obsloužil programovací jazyky, jimž
můžeme říkat "syntaktické". V arzenálu Visual FoxPro je ovšem od samého počátku
vedle "syntaktických" příkazů a funkcí celá řada specializovaných funkcí,
zaměřených na data. V CLR by zkrátka nebyl prostor na to, na co jsou foxaři
zvyklí: SEEK, LOOKUP, a vůbec vše, co se týká přístupu k DBF. Integrovat Visual
FoxPro do CLR za cenu omezení této funkčnosti by znamenalo opravdové zničení
FoxPro.

Snaha podat vysvětlení ke vztahu Visual FoxPro a .NET byla doprovázena novou
vlnou aktivity jak na straně Microsoftu, tak i v rámci foxařské komunity. Tato
aktivita spustila lavinu příznivých zpráv:

- ukončením úvah o integraci Visual FoxPro s Visual Studiem .NET se foxovskému
týmu uvolnily ruce a Visual FoxPro 7.0 mohla být uvedena na trh bez ohledu na
termíny pro Visual Studio .NET (to se také stalo byla k dispozici od léta 2001,
na rozdíl od Studia, kterého jsme se dočkali až v únoru 2002)

- byly ohlášeny přípravy na příští verzi Visual FoxPro (a poprvé v historii
mohli pracovní název pro příští verzi volit sami foxaři po webu; nakonec
zvítězilo jméno města, kde sídlila firma Fox Software: Toledo)

- klíčovou událostí se stal nástup respektovaného odborníka a foxaře Kena
Levyho do Microsoftu na pozici Product Manager (více informací je na adrese
[2]); následující zprávy lze považovat právě za jeho zásluhu

- po letech zarytého mlčení se najednou objevují zprávy o Visual FoxPro v
nejrůznějších materiálech Microsoftu určených vývojářům (časopis MSDN Journal,
nefoxovské webové stránky, elektronické rozesílky apod.)

- v září se stala věc dosud zcela nevídaná: jasná slova podpory Visual FoxPro
přišla od nejvyššího vedení Microsoftu! Steve Ballmer, výkonný ředitel firmy,
vystupuje ve videozáznamu s poselstvím k Visual FoxPro. Překlad jeho projevu je
uveden v rámečku a originální zvukový záznam je na adrese [3]

- Visual FoxPro 7.0 se stává součástí předplatného MSDN v úrovni Professional
tedy té, která je primárně určena vývojářům a která obsahuje také Visual Studio
.NET

- na podzim 2001 se Microsoft obrací v USA rozsáhlým direct-mailem na vývojáře
s nabídkou Visual FoxPro 7.0

- Ken Levy píše články pro odborné časopisy, vysvětluje uvnitř Microsoftu těm
méně zasvěceným, jaké je současné postavení Visual FoxPro a kam směřuje. Tato
osvětová kampaň má i své pojmenování říká se jí "Visual FoxPro Awareness"

Myslím si, že uvedená fakta svědčí o životaschopnosti FoxPro, kterou tomuto
produktu leckterý jiný software může jedině závidět.


Foxaři se mají na co těšit

Bez nadsázky lze říci, že pro foxaře nastává éra, jež přináší nový přístup
Microsoftu k Visual FoxPro. Jeden důležitý cíl, jenž si foxovský tým v
Microsoftu vytyčil, je vylepšený marketing. Právě nedostatek publicity a špatná
informovanost o Visual FoxPro uvnitř Microsoftu byly v minulosti hlavní
příčinou rozporuplnosti kolem FoxPro. To vše se začalo měnit loni a trvale jsme
svědky dalších pokroků v tomto směru. Jde samozřejmě o běh na dlouhou trať a
bude hodně záležet na tom, jak své plány, o kterých Microsoft hovoří při
různých příležitostech (např. během úvodní přednášky na loňské konferenci v San
Diegu, jejíž zvukový záznam je i na webu [4]), bude foxovský tým naplňovat.
Zatím se mu to daří. V technologické oblasti, tedy co bude obsahovat příští
verze, Microsoft naznačil tyto směry:

- zařadit do produktu především to, co od něj očekávají uživatelé vývojáři

- zaměřit se více na nováčky programátory, kteří s Visual FoxPro začínají

- vylepšit zásadně dokumentaci

Konkrétní technické novinky pro novou verzi už se v náznaku také objevily a
roušku poodhaluje např. již výše zmíněný zvukový záznam z loňské konference [4].

K tomu, co je možné již dnes ve Visual FoxPro 7.0, patří téma vztahu Visual
FoxPro a platformy .NET. Velmi zjednodušeně lze říci, že Visual FoxPro 7.0
spolupracuje s .NET automaticky. Ve Visual FoxPro je možné tvořit aplikace,
které lze provozovat jako XML Web Services, a zároveň se dají tyto služby ve
Visual FoxPro používat. Jako ukázkové příklady takového využití jsou uváděny
např. dva webové servery, jež jsou nejznámějšími centry on-line komunikace mezi
foxaři. Jak http://foxcentral.net, tak http://www.universalthread.com nabízejí
XML Web Services, které lze používat již dnes. Oba servery mají přitom
postaveny tyto XML Web Services právě na Visual FoxPro.

Co se týká dnešního zařazení Visual FoxPro mezi ostatními softwarovými
nástroji, nemusíme hádat: stačí se informovat u výrobce [1]. Microsoft označuje
Visual FoxPro za "nástroj k vytváření databázových aplikací všech velikostí, od
jednouživatelské verze přes aplikace klient/server až po tvorbu datově
zaměřených komponent COM a XML Web Services". Pro foxaře nic nového. Nadále je
to "vývoj databázových aplikací". Nové může být ono široké pojetí od "desktopu"
po uplatnění na webu.


Jak jsme na tom u nás?

Několik tisíc tuzemských foxařů je stejně výjimečnou komunitou, jakou je ta
světová. Důkazem je atmosféra, v jaké se odehrává domácí konference Visual
FoxPro DevCon v Praze, nebo např. existence velmi živé diskusní skupiny na webu
[5]. Konference Visual FoxPro DevCon, Praha 2002 bude letos 5. ročníkem a
uskutečňuje se za výrazné podpory místního zastoupení společnosti Microsoft. Je
to ostatně pochopitelné: mít možnost být v bezprostředním kontaktu po dobu 2,5
dne s pěti či více stovkami svých zákazníků, potěšit je a předat jim svá
důležitá sdělení je přáním každého dodavatele. Organizátoři letošního ročníku
konference očekávají podobnou návštěvu jako v minulých letech (tedy přes 500) a
slibují okolo 30 odborných přednášek, včetně těch, které přednesou špičkoví
světoví foxaři. Navíc na důkaz toho, jak důležitá je místní komunita foxařů,
přijíždějí letos se svým vystoupením nejvyšší představitelé foxovského
vývojového týmu: Ricardo Wenger (Visual FoxPro Group Manager) a Ken Levy
(Visual FoxPro Product Manager). Bližší informace o konferenci jsou na adrese
[6].

[1]http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/
prodinfoqa.asp
[2]http://www.universalthread.com/News/
000001.asp
[3]http://msdn.microsoft.com/vfoxpro/
prodinfo/ballmer.asp
[4]http://msdn.microsoft.com/vfoxpro
[5]http://www.pandora.cz/
[6]http://daquas.cz/fox/devcon2002


Poznámka redakce k názvu článku:

Text, jenž jsme převzali jako opravdu výstižný a vhodný název pro tento článek,
byl poprvé využit v "pravěku" tuzemské počítačové žurnalistiky, a to v
publikaci edice Start z dílny nakladatelství Mladá fronta v roce 1990. Právě
tehdy uvozoval článek o skvělém systému FoxPro. Vyjadřujeme tím úctu tehdejšímu
autorovi, neboť se domníváme, že lepší titul dosud v této souvislosti nebyl
vymyšlen.2 0222/PAT o
Projev Steva Ballmera

výkonného ředitele společnosti Microsoft, k Visual FoxPro 7.0 (léto 2001):

"Dobrý den, jsem Steve Ballmer z Microsoftu. Velice mě těší, že vám mohu
povyprávět o nové verzi Visual FoxPro, verzi 7. Visual FoxPro 7 je skvělý
nástroj pro vývoj databázových řešení všech rozměrů, od vícevrstvých
databázových aplikací přes komponenty COM s intenzivním přístupem k datům až po
XML Web Services.

Předpokládám, že jste již slyšeli o .NET, platformě společnosti Microsoft pro
novou generaci webových služeb XML Web Services. Visual FoxPro 7 podporuje
standardy XML, jako SOAP a WSDL, a tak usnadňuje tvorbu .NET Web Services ve
stejném prostředí, jaké znáte a s oblibou používáte už dnes.

Podobně jako Visual FoxPro 7 spolupracuje s Windows XP, umožňuje podpora XML ve
Visual FoxPro 7 integraci s podnikovými servery .NET, jako jsou SQL Server 2000
a BizTalk Server. Podpora XML v Office XP znamená, že pro programátory ve
Visual FoxPro 7 je import a export tabulek Excelu mnohem snadnější než dříve.
Microsoft se zavazuje, že bude vylepšovat Visual FoxPro a nadále sloužit
potřebám vývojářů ve FoxPro po celém světě.

Komunita programátorů je naším základem. Vážíme si toho, že jste vsadili na
nás, vašeho času i energie, kterou věnujete budování skvělých aplikací pro
Windows ve Visual FoxPro, a my vás nenecháme na holičkách.

Je naším posláním neustále vylepšovat nástroje tak, aby vyhovovaly rozvíjejícím
se požadavkům vás, kteří vytváříte aplikace. Myslíme si, že Visual FoxPro a
Visual Studio .NET tvoří tu pravou sestavu, jež umožní pokračovat v inovacích a
vytvářet senzační řešení pro zákazníky, kterým všichni sloužíme.

Doufám, že s námi budete souhlasit, že Visual FoxPro 7 je verze, která vzbuzuje
nadšení. Rovněž doufám, že se ke mně připojíte v podpoře Kena Levyho a
ostatních členů týmu FoxPro tady v Microsoftu při budování ještě větší, lepší a
úspěšnější komunity FoxPro. Velice vám děkuji."Souvislosti

Abychom zasadili život databáze (Visual) FoxPro do jistých časových
souvislostí, připravili jsme přehled důležitých či zajímavých mezníků nejen ve
vývoji tohoto produktu.

1984: uveden MS DOS 3.0 pro IBM PC AT

1984: Fox Software uvolňuje první verzi FoxBASE

1985: uvedena Windows 1.0 1986:uvolněna FoxBASE+ MSDOS

1987: uvedena Windows 2.0 1987:uvolněna FoxBASE+ pro Mac. Během několika měsíců
po uvedení se stává vedoucím produktem na trhu pro tento operační systém.

1989: uvolněna zcela nová verze FoxPro 1.0 MSDOS

1990: uvedena Windows 3.0

1991: uveden MS DOS 5.0 1991:uvolněna verze FoxPro 2.0 MSDOS. V této edici je
poprvé zabudována technologie dotazovacího jazyka SQL a podpůrná technologie
Rushmore pro optimalizaci provádění dotazů.

1992: uvedena Windows 3.1

1992: firma Microsoft kupuje Fox Software

1993: uvolnění verze FoxPro 2.5, první pro Windows. Obsahovala nástroj pro
tvorbu samostatně funkčních EXE souborů pro následnou distribuci zákazníkům.

1993: uvolněny verze 2.6 pro Unix a Macintosh

1993: uvedena MS Windows 3.11 for Workgroups

1994: uveden MS DOS 6.22, poslední verze tohoto operačního systému

1994: uvolněna verze 2.6 pro Windows.

1995: uvedena Windows 95

1995: uvolněna Visual FoxPro 3.0. Zásadním posunem byl přechod k objektově
orientovanému programovacímu jazyku. 1995:uvolněna verze 3 pro Macintosh 1996:
uvolněna verze Visual FoxPro 5.0 (edice 4 byla vynechána z důvodu zařazení mezi
další vývojové produkty a jejich číslování). 1997:Visual FoxPro se stává
součástí Visual Studia 97

1998: uvedena Windows 98

1998: uvolněna verze Visual FoxPro 6.0 2000:uvedena Windows 2000 2001:27.
června byla po dlouhém očekávání uvolněna verze 7.0, tentokrát znovu samostatně
mimo balík Visual Studio, jehož cíle směřují poněkud jiným směrem.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.