Neviditelná ochranka - Symantec Client Security

Software | 01.02.03

Symantec nabízí řešení v podobě recenzovaného produktu. Jedno instalační CDzahrnuje v sobě jak serverovou, tak klientskou část aplikace. Vcelku je nutné oběhnout počítačovou síť p...

Symantec nabízí řešení v podobě recenzovaného produktu. Jedno instalační CD
zahrnuje v sobě jak serverovou, tak klientskou část aplikace. Vcelku je nutné
oběhnout počítačovou síť pouze jednou a při více síťově orientovaném prostředí
ani to ne (vysvětlím dále). Celý systém může využívat několik režimů pro
jednotlivé stanice. Začněme popisem serverové a tedy integrující části.
Nejdůležitější je Symantec Client Security server. Obsahuje konfigurační
soubory pro klientské počítače, konfigurace antivirové ochrany spolu s aktuální
virovou databází. Zaznamenávají se tam rovněž různá varovná hlášení spojená s
fungováním systému a pravidla pro firewally lokálních uživatelů. Tento server
je samozřejmě též chráněn prostřednictvím všech výše zmiňovaných utilit. Jeho
bezpečnost je možno jednoduše zvýšit velmi restriktivním nastavením filtračních
pravidel, de facto otevřít jen několik málo potřebných portů. Aktuálnost dat je
zaručena konfigurovatelnou kontrolou nových updatů na serveru Symantecu a
jejich stažení. Zde je vidět jedna nezanedbatelná výhoda, není nutné aby updaty
stahovali přes internet samotní klienti, update je proveden lokálně. Další
serverovou částí systému je "karanténní" server, na který jsou z klientských
počítačů přesouvány podezřelé soubory. Tento počítač je pak posílá na Symantec
Security Response k prozkoumání a stanovení nebezpečnosti. Zbývá zmínit se o
klientské části, ale zde není moc co popisovat. Na každé stanici je možné
nastavit konfiguraci individuálně, je možné do login skriptu po připojení do
firemní sítě zajistit stažení aktualizací. Zde je nutno říci, že jako klient
může vystupovat libovolný počítač, na kterém je nainstalována příslušná sada
nástrojů. Pokud není vůle obcházet všechny počítače ve firmě, nebo je to
prakticky nemožné, pak lze vytvořit vlastní instalační sadu, umístit ji na svůj
webový server a instruovat uživatele, aby si příslušný balík stáhli a
instalovali. Pro aktuální stav vody ve virových tocích a bezpečnostních
záplatách se stará starý známý LiveUpdate, který stahuje aktualizace z přesně
definovaných počítačů, nejlépe z Client Security Serveru.

Poměrně unikátní a výkonné řešení pro zabezpečení firemní počítačové sítě se
jistě dokáže vyplatit, zejména v případě, kdy není možné zavést jiné restrikce
pro síťovou komunikaci nebo jako jejich výhodný doplněk pro větší úroveň
bezpečnosti.


Symantec Client Security

+ ucelené řešení
+ výkonné komponenty

K recenzi poskytla firma:
Symantec
Klimentská 46
Praha1
http://www.symantec.cz

Cena: 15 700 Kč za Small Business Edition 5 pack (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.