Nedokumentované parametry a utajované funkce

Software | 01.07.03

Objevte dosud neznámé užitečné funkce Wordu, Excelu, Outlooku a jim podobnýchaplikací! Budete rovněž překvapeni, jak snadno se dá řada akcí provést daleko pohodlněji prostřednictvím...

Objevte dosud neznámé užitečné funkce Wordu, Excelu, Outlooku a jim podobných
aplikací! Budete rovněž překvapeni, jak snadno se dá řada akcí provést daleko
pohodlněji prostřednictvím nikde nedokumentovaných přepínačů.

Chcete, aby se vám aplikační okno pro napsání e-mailu zobrazilo pouhým
poklepáním na ikonu? Možná se budete podivovat, ale prakticky všechny programy
se dají s pomocí malých triků spouštět tak, že se vám po jejich startu otevře
právě to, co potřebujete. Odpovídající parametry, jejichž prostřednictvím toto
všechno probíhá, jsou zčásti popsány v nápovědě k programu, často ale celá řada
z nich zůstává nedokumentovaná. V následujících tipech si přečtete informace o
možnostech spouštění velmi rozšířených programů, jako jsou Word, Excel, Outlook
či Outlook Express, a to s využitím rozličných parametrů zadávaných na
příkazový řádek. V dalších tipech poodkryjeme utajované funkce u aplikací jako
jsou Access či Mozilla. Námi zveřejněné přepínače se dají používat dvěma
způsoby. Prvním z nich je možnost klepnout na nabídku Start/Spustit a sem zadat
spouštěcí soubor aplikace, následovaný příslušným přepínačem. Druhou možností
je vytvoření zástupců na pracovní ploše či v nabídce Start tito zástupci budou
již voláni názvem programu včetně příslušných parametrů. Naposledy zmíněné
řešení je podle našeho názoru praktičtější. Úplný přehled všech nám známých
parametrů pro Word, Excel, Outlook, Access a Windows Media Player naleznete v
článku v přehledných tabulkách. Pozornost je však třeba věnovat tomu, že
některé přepínače fungují pouze u některých verzí či variant instalace zmíněné
aplikace.


[MS Word 97/2000/XP]

1. Rychle k poslednímu souboru

Na co jsme přišli: WINWORD.EXE umožňuje při svém spouštění zpracovat některé
parametry zadané na příkazovém řádku. Ty většinou slouží k diagnostice programu
v případě, že se při startu aplikace objevují nějaké chyby. Další parametry
slouží k opravení aplikace. Kompletní přehled všech parametrů naleznete v
tabulce s názvem MS Word: Přehled argumentů zadavatelných na příkazový řádek.

Využití: Velmi praktické je kupříkladu použití argumentu /m. Podle nápovědy k
Wordu slouží tento přepínač ke spuštění nějakého makra přímo při startu Wordu.
My jsme ale zjistili, že je s jeho pomocí rovněž možné spustit interní příkazy
Wordu.

Jako příklad uvádíme automatické otevření naposledy upravovaného dokumentu při
startu aplikace. To, jaký soubor má být spouštěn, si můžete nastavit
prostřednictvím příkazového řádku, případně přes vytvořeného zástupce. Když v
nabídce Start klepnete na položku Spustit a do políčka Otevřít zadáte příkaz
winword.exe /mFile1, spustí se Word a automaticky otevře naposledy upravovaný
dokument. V případě, že zadáte příkaz winword.exe /mFile2, otevře se při
spuštění Wordu druhý ze seznamu naposledy otevřených souborů, takže v tomto
případě ten napředposledy otevřený.

Používání těchto příkazů se dá zjednodušit vytvořením příslušných zástupců a
jejich umístěním na pracovní plochu. K tomu účelu klepněte na pracovní plochu
pravým tlačítkem myši a z kontextového menu vyberte příkaz Nový/Zástupce a do
políčka pro umístění položky zadejte například příkaz "C:\Program
Files\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /mFile1. Kromě toho můžete přes
další přepínač zároveň nastavit kurzor na to místo, kde jste při minulých
úpravách dokumentu skončili. Příkaz

\winword.exe /mFile1 /mPřejítZpět

tedy otevře naposledy zpracovávaný soubor a v něm nastaví kurzor na naposledy
upravované místo.[Excel 97/2000/XP]

2. Užitečné funkce poskytované přepínači

Na co jsme přišli: On-line nápověda k Excelu nabízí seznam parametrů, které
jsou pro tento účel k dispozici, a jak se mají používat. Pro Excel 97 a 2000
uvádí firma Microsoft tři přepínače, pro Excel XP čtyři. Tak existuje parametr
/e, jenž spouští Excel bez otevření nového souboru, dále /p , jímž se
spouští Excel a zároveň se nastavuje složka uvedená za parametrem jako pracovní
adresář. Parametr /r otevírá dokument pouze pro čtení. Nápověda
pro Excel XP navíc uvádí přepínač /save, který Excel spouští v nouzovém režimu.
Navíc ovšem existují zajímavé nikde nedokumentované parametry, kterými jsou /t,
/i, /m, /d a /s.

Využití: Při zadání příkazu excel.exe /t se spustí Excel, ovšem bez spuštění
všech případných "AutoOpen" maker. To se stává užitečným, pokud si myslíte, že
je v nějakém vašem makru chyba nebo je v něm virus. Při obvyklém spouštění
aplikace se okno programu objeví ve velikosti, v jaké bylo naposledy zavřeno.
Při použití přepínače /i přinutíte Excel, aby se otevřel v okně přes celou
obrazovku, a to nezávisle na tom, v jak velkém okně byl Excel spuštěn
naposledy. Při dalším otevření Excelu bez tohoto parametru se program otevře
opět v okně o velikosti, v jaké bylo před použitím zmíněného parametru.

Za zmínku stojí i chování Excelu při použití parametru /m. V tomto případě se
spustí Excel namísto se standardním sešitem, obsahujícím tři listy, pouze se
sešitem obsahujícím jeden list s názvem Makro1. Ovšem s makrem jako takovým
nemá název listu nic společného, jedná se skutečně pouze o prázdný list s tímto
jménem. Hlubší smysl tohoto argumentu se nám však nepodařilo objevit.

Pozor při použití parametru /d, jenž je znám už od verze 3.0. Při jeho použití
se sice Excel spustí, ale jediné, co můžete dělat, je dívat se na přesýpací
hodiny. Program totiž po spuštění okamžitě zatuhne, a jakákoliv snaha o práci v
něm se setkává s nezdarem.

Parametr /s spustí Excel 97/2000/XP v nouzovém režimu, tedy bez všech
nainstalovaných doplňků a bez načtení uživatelské konfigurace z registru. U
Excelu XP má stejnou funkci i parametr /save. Tato volba vám může být užitečná
tehdy, když se vám program spouští špatně, anebo když se během práce objevují
chyby způsobené poškozením právě uživatelské konfigurace. Takto se dají zmíněné
chyby snadno obejít. Pro opravu a diagnostiku chyb se dají rovněž použít
přepínače /o a /regserver. Těmi můžete Excel přinutit, aby se pokusil opravit a
načíst standardní konfiguraci. Kompletní přehled všech parametrů naleznete v
tabulce s názvem MS Excel: Přehled argumentů zadavatelných na příkazový řádek.[Outlook 97/98/2000/XP]

3. Utajované spouštěcí mechanismy

Na co jsme přišli: Outlook je poměrně mohutný program, který v sobě shromažďuje
celou řadu funkcí e-mailového klienta, kalendář, poznámkový blok, deník a
adresář pro správu kontaktů. Některé moduly se z tohoto programu dají volat
zvlášť. V nápovědě k programu naleznete bohužel pouze kusé informace. Zcela
jasno však budete mít po prozkoumání naší tabulky MS Outlook: Přehled argumentů
zadavatelných na příkazový řádek. Až budete v tabulce uvedené parametry
zkoušet, mějte na vědomí, že ne každý argument v každém režimu funguje,
popřípadě má nějaký smysl. Řada přepínačů má nějakou funkci pouze tehdy, když
Outlook pracuje v tzv. Corporate režimu, tzn. společně s nějakým serverem, na
němž běží MS Exchange.

Využití: Většinu parametrů pro Outlook využijete při opravě aplikace, dále při
diagnostice chyb a údržbě často používaných služeb. Bezesporu zajímavé budou
pro každého uživatele Outlooku funkce spojené s parametrem /c. Tak například
příkazem /c ipm.task vyvoláte okno pro vytvoření nového úkolu, příkazem /c
ipm.contact budete mít možnost přidat do adresáře nový kontakt. Vytvořením
zástupce k souboru OUTLOOK.EXE, obsahujícího patřičný argument, se tak můžete
dostat přímo k vámi požadované funkci.

Parametr /Cleanprofile se stává užitečný ve chvíli, když se chcete po provedení
updatu Outlooku vrátit zpět k instalaci původní. Pak máte příležitost vytvořit
nový profil bez toho, aby obsahoval balast z dřívější instalace. Parametr
/Cleanviews nastaví původní standardní vzhled Outlooku, takže vám odpadne
zdlouhavé pátrání v nejrůznějších položkách menu. Argument /Cleanfinders vám
poslouží pro zvýšení přehlednosti, protože ze serveru s MS Exchange odstraní
tam uložené informace o automatickém vyhledávání.[Outlook Express]

4. Výběr identity při spuštění počítače

Na co jsme přišli: Outlook Express dokáže spravovat několik identit. Tato
funkce se hodí zvláště tehdy, pokud počítač užívá několik osob, které používají
elektronickou poštu a adresář, a když na počítači nejsou vytvářeny uživatelské
profily. Outlook Express prostřednictvím identit přidělí každému uživateli
jedinečnou konfiguraci elektronické pošty, takže ten vidí pouze poštu ve svojí
schránce a pouze jím vytvořené položky v adresáři. Novou identitu lze vytvořit,
případně již založené identity upravovat přes menu Soubor/Identity/Správa
identit. Menu Soubor/Přepnout identitu můžete použít, když by někdo jiný chtěl
rovněž použít Outlook Express.

V praxi má tento způsob práce s identitami svá omezení. Windows totiž vždy
název naposledy použité identity uloží do registru. To má za následek
skutečnost, že po spuštění Outlook Expressu se tato identita automaticky
otevře, i když na něm chce pracovat uživatel, který má identitu jinou. A i když
je přístup do jednotlivých identit chráněn heslem, v tomto případě zadání hesla
odpadá. Heslo je vyžadováno pouze při nastavení identity přes menu
Soubor/Přepnout identitu.

Výše popsaná "zrada" v programu se však přesto dá obejít prostřednictvím tohoto
triku: Spusťte si Editor registru a přesuňte se v něm do klíče
Hkey_Current_User\Identities. Zde smažte hodnoty Last Username, Last User ID,
Default User ID a Start As. Po spuštění Outlook Expressu se pak objeví
dialogové okno pro přihlášení do identity.

Využití: Jak již bylo uvedeno výše, jakmile chybějí v registru odpovídající
hodnoty, musíte při spuštění programu vybrat některou z identit a zadat
patřičné heslo. Bez správného hesla program nespustíte. Tím je Outlook Express
chráněn před neoprávněným přístupem.

Bylo by však dost otravné, kdyby se vždy po ukončení programu musely kvůli
zabezpečení v registru mazat všechny výše zmíněné klíče. Daleko pohodlnější je
použití našeho skriptu OE.VBS (700 B), který naleznete . Po jeho spuštění se
automaticky odstraní z registru všechny potřebné klíče a vzápětí se otevře
Outlook Express. Samozřejmě kvůli chybějícím údajům se vždy nejprve objeví
dialogové okno s výzvou pro přihlášení k některé z identit.

Celý skript zůstává aktivní tak dlouho, dokud běží poštovní program. Po jeho
skončení se opět vymažou znovu vytvořené údaje v registru, tak aby se při
příštím otevření Outlook Expressu mohlo opět objevit již zmíněné dialogové okno
pro přihlášení do identity, v tomto případě i bez použití skriptu.[Outlook Express]

5. Nedokumentované parametry

Na co jsme přišli: Outlook Express se dá spouštět pomocí několika argumentů
uvedených na příkazovém řádku. Ty ale v nápovědě k programu nenajdete. Patří
sem přepínače /defclient, /mailurl, /mailonly, /mail, /newsurl, /news, /outnews
a /newsonly.

Využití: Řada uživatelů na svůj počítač instaluje pro účely testování
několikero různých programů pro práci s elektronickou poštou. Po nějaké době
ale zjistí, že to nejsou ty pravé, a chtějí se znovu vrátit k Outlook Expressu.
To většinou není žádný problém, pokud program pro odinstalování nastaví Outlook
Express znovu jako výchozího e-mailového klienta. Pouze tehdy kupříkladu
funguje odkaz mailto: na internetových stránkách korektně. Abyste mohli Outlook
Express bez větších problémů skutečně nastavit znovu jako standardní aplikaci
pro práci s elektronickou poštou, klepněte na nabídku Start/Spustit a do pole
Otevřít napište příkaz:

"C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" /defclient

Samozřejmě pokud jste Outlook Express nainstalovali do jiné složky, nezapomeňte
patřičně upravit cestu k němu. Nyní můžete velmi snadno napsat a odeslat e-mail
přes příkazový řádek tak, že napíšete příkaz mailto:.

Dokonce i když nemáte Outlook Express nastaven jako standardní program pro
práci s elektronickou poštou, máte možnost vytvořit nový e-mail přes příkazový
řádek. Stačí k tomu zadat příkaz

"C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe" /mailurl:mailto:

I nyní se otevře aplikační okno pro napsání nové zprávy.

Posíláte často e-maily skupinám osob? I tento úkol se dá jednoduše zvládnout
prostřednictvím příkazového řádku. Doplňte za příkaz mailto: údaje podle
následujícího schématu:

?subject=

&CC=
; &BCC=
;&body=

Tímto příkazem vytvoří Outlook Express novou zprávu tak, že se otevře okno pro
psaní nové zprávy, v němž budou všechny informace pro Předmět, Kopie a Slepá
kopie, jakož i text zprávy již vyplněny.

Podobné argumenty lze použít i při práci s příspěvky z diskusních skupin. Po
zadání příkazu news://news.microsoft.com/microsoft.public.cs.desktop se spustí
Outlook Express a zobrazí danou diskusní skupinu, aniž byste museli zdlouhavě
vytvářet svůj účet pro čtení diskusních příspěvků. Pokud nemáte Outlook Express
nastaven jako standardní aplikaci pro čtení diskusních příspěvků, musíte použít
následující příkaz

"C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe"
/newsurl:news:///

Další přepínače použitelné v aplikaci Outlook Expressu umožňují nastavit
zobrazení Outlook Expressu při jeho spuštění. Tak přepínač /mail zajistí
spuštění Outloook Expressu přímo ve složce Doručená pošta, parametr /news
zajistí přepnutí přímo do standardně nastaveného účtu pro čtení diskusních
příspěvků. Zmíněné přepínače vám budou samozřejmě užitečné hlavně v případech,
kdy máte poštovních či diskusních účtů několik. Argument /mailonly spustí
program v režimu Mail, tj. pouze pro práci s elektronickou poštou a podobně /
outnews nastaví režim News, tj. spustí se pouze program pro čtení diskusních
příspěvků.[Outlook Express a adresář Windows]

6. Další speciální funkce

Na co jsme přišli: Když v panelu nástrojů Outlook Expressu klepnete na tlačítko
Adresy, spustí se program Adresář. V něm vidíte všechny kontakty zadané právě
přihlášenou identitou a dále všechny ostatní kontakty. Adresář se však také dá
spustit nezávisle na Outlook Expressu. Klepněte na nabídku Start/Spustit a do
políčka Otevřít zadejte příkaz wab. Program Adresář (WAB.EXE) však skrývá ještě
několik dalších tajemství. Po zadání příkazu wab /? se vám zobrazí dialogové
okno s několika argumenty zadavatelnými na příkazový řádek, kupř. /Open či /
New. Program WAB.EXE však umožňuje i zadání jiných nikde nedokumentovaných
parametrů: /All, /Find, /Vcard, /Certificate, /LDAP, /FirstRun a konečně /
ShowExisting, jak se ostatně můžete přesvědčit sami, když si otevřete soubor
WAB.EXE v nějakém hexadecimálním editoru.

Využití: Při standardním nastavení má Adresář všechny kontakty vytvořené v
Outlook Expressu všemi existujícími identitami uloženy v jednom WAB souboru. Ve
Windows 2000 a XP se tento soubor nachází ve složce C:\Documents and
Settings\\Data aplikací\Microsoft\Address Book. Po otevření
tohoto souboru vám Adresář umožní prohlédnout vždy pouze položky zadané
aktuálně nastavenou identitou. Po změně identity použije sice Adresář tentýž
soubor, ovšem opět zobrazí položky zadané pouze touto identitou. Existuje však
rovněž možnost zobrazení všech kontaktů všech identit. Stačí pouze při
spouštění souboru WAB.EXE přidat parametr /All.

Prostřednictvím dalších nikde nedokumentovaných parametrů se dají využít i
další funkce, které však v grafickém prostředí Windows nemají zase až tak velký
význam. Pro toho, kdo používá ne jeden WAB soubor, ale několik, budou zajímavé
argumenty /New a /Open. Při spuštění Adresáře s parametrem /New se otevře
dialogové okno, v němž máte možnost nastavit jméno a umístění pro nový vámi
vytvářený WAB soubor. Parametr /Open vám umožní otevřít libovolný WAB soubor.
Je ale třeba dodat, že jednodušší cestou je pouhé poklepání na tento soubor v
Průzkumníku.

Kdo často v Adresáři používá funkci Najít osoby, tomu se bude jevit jako
užitečný parametr /Find. Spuštění Adresáře s tímto parametrem vám toto
dialogové okno otevře okamžitě. Zbylé parametry se budou hodit pouze ve
zvláštních případech. Tak argument /Vcard otevře daný VCF
soubor a umožní jeho obsah importovat do Adresáře. Podobný význam má argument
/Certificate, který umožní import souborů P7C, P7B a CER.[Internet Explorer 6]

7. Přídavné funkce

Na co jsme přišli: Klíč registru Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Internet
Explorer\Extensions umožňuje Internet Explorer 6 dovybavit dalšími funkcemi
podle našeho uvážení. Možnosti aplikace jsou v tomto ohledu velmi pestré. Tak
lze například pohodlně nastavit vypínání a zapínání filtru pro zobrazování
pop-up oken, navazovat a zase přerušovat telefonické připojení, otevřít nový
soubor nápovědy ve formátu CHM nebo jednoduše spouštět libovolnou aplikaci.

Využití: Náš skript EXTRATOOL.HTA (velikost 9,42 KB), který samozřejmě
naleznete , vám pomůže usnadnit práci s výše zmíněným klíčem v registru. Skript
vám umožní velmi pohodlně přidávat nejrůznější doplňky přímo do menu Nástroje
či Nápověda, anebo zajistí vytvoření nového tlačítka na panelu nástrojů. Kromě
vytvoření položek je bude moci i odstraňovat. Po spuštění skriptu si zvolte,
zda budete chtít vytvořit novou položku (v menu Nástroje či Nápověda), anebo
zda budete chtít vytvořit nové tlačítko. Pak stačí pouze zadat název položky a
příkazový řádek, tj. cestu ke spouštěcímu souboru. Nezapomeňte ale v případě
vytváření nového tlačítka zadat cestu k souboru ikony. Jinak bude standardně
přiřazena ikona odpovídající neznámému typu souboru. Stiskem tlačítka Vytvoř
položku se vámi požadovaná akce vykoná.

Co se týče množství nových položek, můžete jich vytvořit maximálně 29. Pro
jejich odstranění umístěte u vámi vybraných položek zatržítko a stiskněte
tlačítko Odstranit. Všechny vámi provedené změny se projeví při novém spuštění
Internet Exploreru.

Pro techničtěji založené čtenáře určitě pak nebude k zahození, když si
prozkoumají zdrojový kód našeho skriptu.[Mozilla 1.x]

8. Rychlé vyhledávání prostřednictvím zkrácených příkazů

Na co jsme přišli: Internetové vyhledávače se dají v prohlížeči Mozilla použít
několika způsoby, například když použijete Sidebar, která se vyvolá klávesou
nebo přes lištu Google Toolbar (ta se dá jako freeware stáhnout z adresy
http://googlebar.mozdev.org/index.html). O něco skrytější a nepřesně
dokumentovaná je cesta přes klíčová slova pro internetové odkazy. Zmiňovaná
funkce dokáže vyvolat internetový vyhledávač a zadat výraz pro vyhledání přímo
do panelu Adresa.

Využití: Předání klíčových slov pro vyhledávání přes Sidebar nebo Google
Toolbar je velmi pohodlné a nevyžaduje žádné speciální úpravy konfigurace
prohlížeče. K použití panelu Adresa je však třeba učinit několik přípravných
kroků. Tento způsob zase je na druhou stranu velmi flexibilní a dá se upravit
podle individuálních potřeb.

Jak postupovat: Nejprve je třeba zjistit kompletní URL adresu, přes kterou se
klíčová slova internetovému vyhledávači předávají. K tomu účelu si otevřete
například stránku Google (http://www.google.com), zadejte libovolné slovo pro
vyhledávání, například Mozilla, a stiskněte tlačítko Google Search. V panelu
Adresa se nato objeví výraz

http://www.google.com/search?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=Mozilla

Nyní klepněte do menu Bookmarks/Add to Bookmarks a hned nato na
Bookmarks/Manage Bookmarks. Zde vyberte naposledy přidanou položku v našem
případě Vyhledávání Google Search:Mozilla, klepněte na ni pravým tlačítkem myši
a z kontextového menu vyberte příkaz Properties. Na záložce Info do políčka
Keyword zadejte zkratku, kterou budete chtít pro vyhledávání Googlem používat,
kupříkladu "g". V poli Location uvidíte kompletní URL adresu, kterou Google pro
vyhledávání používá. Výraz pro vyhledávání, jenž jsme v něm použili (v našem
případě "Mozilla"), smažte a nahraďte jej parametrem %s. Internetová adresa pak
bude vypadat asi takto:

http://www.google.com/search?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=%s

Nyní zavřete všechna otevřená dialogová okna a vyhledávání vyzkoušejte. Do
panelu Adresa zadejte výraz g PC World a stiskněte klávesu . V
internetovém prohlížeči se vám pak objeví výsledky vyhledávání.

Způsob vyhledávání přes zkratku se však hodí nejen pro internetové vyhledávače,
nýbrž se dá použít i pro libovolné formuláře, které mají něco prohledávat. Jako
příklad je možné použít česko-anglický slovník na adrese
http://www.pcland.cz/slovnik.

Správná adresa pro webový odkaz pak zní

http://www.pcland.cz/slovnik/czetoeng.asp?hledej=1&slovo=%s

Zvolíte-li si jako klíčové slovo např. "d", dostanete po zadání d výraz> v panelu Adresa překlad slova .[Přehrávání multimediálních souborů]

9. Nastavení programů přes argumenty na příkazovém řádku

Na co jsme přišli: K přehrávání zvukových souborů a souborů videa nabízejí
Windows několik aplikací. Při poklepání na multimediální soubor se ve Windows
ME, 2000 a XP se otevře Windows Media Player představovaný souborem
WMPLAYER.EXE, ve Windows 95/98 souborem MPLAYER2.EXE. Kromě toho existuje ve
Windows 95/98/ME program Přehrávač záznamů (MPLAYER.EXE), ve Windows 2000/XP
představovaný souborem MPLAY32.EXE. Oba programy mají v sobě několik skrytých
funkcí, jež se dají vyvolat přes argumenty na příkazovém řádku. Jejich úplný
přehled můžete nalézt v rámečku Přehrávače multimediálních souborů: Přehled
argumentů zadavatelných na příkazový řádek.

Využití: Pro kombinaci parametrů /Play a /Close existuje několik praktických
možností. Například pro prezentaci nějakého videosnímku můžete vytvořit dávkový
soubor či zástupce s tímto obsahem:

mplayer2 /Play /Close /Fullscreen

Přehrávač se tak spustí v zobrazení přes celou obrazovku, přehraje soubor a
nakonec se automaticky zavře. Zajímavá je rovněž kombinace s utilitou pro
zobrazení na televizní obrazovku, například pomocí sharewarového programu TV
Tool 7.1 . Tato aplikace je určena pro Windows 95/98/ME, NT4, 2000 a XP,
naleznete ji , případně na internetové adrese http://tvtool.info/index_e.htm
(TVTOOL710.ZIP, 284 KB).

Vzhledem k tomu, že se i TV Tool dá ovládat přes příkazový řádek, můžeme toho
využít v dávkovém souboru obsahujícím tyto řádky:

C:\Program Files\tvtool\tvtool.exe /tvstart /wait mplayer2 /Play /Close
/Fullscreen %1
C:\Program Files\tvtool\tvtool.exe /monitor

Dávkový soubor uložte na pracovní plochu a přetáhněte na něj libovolný soubor
videa. TV Tool se spustí v režimu televizoru, Windows Media Player přehraje
soubor v celoobrazovkovém režimu, po přehrání se automaticky zavře a konečně TV
Tool v posledním řádku opět zaktivuje monitor.

WMPLAYER.EXE sice akceptuje pravděpodobně z důvodu kompatibility argumenty
příslušející souboru MPLAYER2.EXE, aniž by se objevovalo nějaké chybové
hlášení, vykonávané příkazy však zůstávají bez účinku. Existuje však několik
dalších nových argumentů, jež převážně slouží k nastavení vzhledu v
celoobrazovkovém režimu. Tak například příkaz wmplayer /Task RadioTuner spustí
program v režimu úplného zobrazení a ukáže Tuner, sloužící k poslechu
rozhlasových stanic. Typ zobrazení je zcela nezávislý na vzhledu nastaveném při
předchozím spuštění programu.[Access 97/2000/XP]

10. Nastavení vlastního souboru obrázku při spuštění programu

Na co jsme přišli: Při poklepání na soubor databáze vždy Access ukazuje svoje
uvítací logo (Splashscreen). Je však možné si pro každý soubor databáze
nastavit uvítací logo vlastní. K tomu účelu potřebujete pouze BMP soubor, který
má stejný název jako databáze, a tento soubor musí ležet ve stejné složce jako
databáze. Takže pokud máte databázový soubor například VIDEA.MDB, musí se
soubor s logem jmenovat VIDEA.BMP. Zmíněný soubor si můžete vytvořit v
libovolném grafickém editoru, například v Malování, které je standardní
součástí Windows. Co se týče rozlišení a velikosti obrázku, může být libovolné.
Ovšem doporučujeme vám řídit se rozměry originálního loga Accessu, jež má
velikost 400 x 300 bodů.

Využití: Na uvítacím logu můžete již při startu databáze uvést důležité
informace jako název databáze, verzi, popřípadě název vaší firmy. V případě BMP
souboru se vše dá zajistit poměrně lehce. Alternativou ale může být i
naprogramování uvítacího loga přes formulář Accessu. Jako ukázku můžete použít
databázi Northwind, jež je standardně v Accessu obsažena. Výhodou tohoto
postupu je to, že kupříkladu číslo verze můžete zadat jako proměnnou, a pokud
se toto změní, ušetříte si čas úpravou grafického souboru.[Access 97/2000/XP]

11. Spouštění s prázdným oknem

Na co jsme přišli: Po spuštění Accessu se objeví dialogové okno, v němž se
nabízejí tři možnosti: můžete spustit prázdnou databázi, využít průvodce
databází, anebo vybírat z již existujících souborů databáze. Toto dialogové
okno se dá potlačit tak, že spustíte Access s přepínačem /nostartup. Další
možné parametry naleznete v rámečku MS Access: Přehled argumentů zadavatelných
na příkazový řádek.

Využití: Použití přepínače /nostartup má smysl tehdy, pokud dáváte při práci s
Accessem přednost příkazům Nový či Otevřít z menu Soubor před zobrazováním
uvítacího dialogového okna.MS Word: Přehled argumentů zadavatelných na příkazový řádek

Argument - Význam
/a - Zabraňuje nahrání doplňků a globálních šablon. Kromě toho tento parametr
rovněž zabraňuje změnám v konfiguraci Wordu

/l - Spustí Word se zadaným doplňkem

/m - Spustí novou instanci Wordu a ignoruje makra AutoExec

/m - fileSpustí Word a otevře souborů ze seznamu těch naposledy
otevřených. Číslo musí být v intervalu 1-10

/m - Spustí Word se zadaným makrem a potlačí makra Autoexec

/t - Spustí Word s dokumentem založeným na zadané šabloně

/w - Spustí novou instanci Wordu s novým, prázdným dokumentem

/c - Spustí Word a Netmeeting

/q - Spustí Word bez uvítací obrazovky (Splashscreen). Funguje pouze u Wordu
2000 SR-1

/r - Spustí Word na pozadí a nastaví položky registru do původního stavu po
instalaci

/u - Funkce tohoto parametru je neznámá. Při jeho použití se Word vůbec
nespustí, ale ani se neobjeví žádné chybové hlášení

/x - Spustí novou instanci Wordu pro DDEMS Excel: Přehled argumentů zadavatelných na příkazový řádek


ArgumentVýznam

/e - Spustí Excel bez otevření nového dokumentu a bez uvítací obrazovky
(Splashscreen)

/embedded - Spustí vnořenou instanci programu. Okno aplikace se vůbec na
monitoru neobjeví

/m - Spustí Excel vytvoří nový sešit s jedním listem nazvaným Makro

/o - Donutí Excel k tomu, aby se sám zaregistroval. Klíč
Hkey_Current_User\Software\Microsoft\Office\\Excel se uloží do
registru znovu

/p - Nastaví zadanou složku jako pracovní

/r - Otevře zadaný soubor v Excelu s ochranou proti zápisu

/s (v Excelu XP: /save) - Spustí Excel v nouzovém režimu. Všechna nastavení,
doplňky a uživatelem nadefinované panely nástrojů budou ignorovány

/t - Spustí Excel bez maker Autoopen (pouze u verze 97/2000 v závislosti na
Service Packu)

/i - Spustí Excel v maximalizovaném okně (pouze u verze 97/2000 v závislosti na
Service Packu)

/d - Spustí Excel, a kurzor se přemění na přesýpací hodiny. Následně program
zatuhne a neodpovídá. Přesná funkce tohoto parametru není známa

/regserver - Excel se znovu zaregistruje a potom ukončí

/unregserver - Excel se odregistruje a potom ukončíMS Outlook: Přehled argumentů zadavatelných na příkazový řádek

Argument - Význam

/folder - Spustí program bez zobrazeného panelu Outlooku

/select - Zobrazí obsah zadané složky

/c ipm.note - Zobrazí okno pro napsání nové e-mailové zprávy

/c ipm.post - Zobrazí okno pro napsání nového diskusního příspěvku

/c ipm.appointment - Zobrazí okno pro napsání nové události

/c ipm.task - Zobrazí okno pro zapsání nového úkolu

/c ipm.contact - Zobrazí okno pro zapsání nového kontaktu

/c ipm.activity - Zobrazí okno pro vytvoření nové položky deníku

/c ipm.stickynote - Zobrazí okno pro zapsání nové poznámky

/checkclient - Kontrola, zda je aplikace nastavena jako standardní pro
zpracování elektronické pošty, diskusních příspěvků a kontaktů (pro verze
98/2000/XP)

/m - Vloží e-mailovou adresu

/a - Vytvoří novou zprávu se zadaným souborem jako
přílohou

/CleanViews - Nastaví standardní zobrazení Outlooku

/ResetFolders - Vrátí zpět chybějící složky

/ResetOutlookBar - Vrátí zpět panel Outlooku

/No Preview - Zruší zobrazování náhledového okna a odstraní tuto funkci i z
menu Zobrazit

/CleanSchedPlus - Odstraní všechna data Schedule+ ze serveru a umožní použití a
zobrazení informací z kalendáře Outlooku pro všechny uživatele Schedule+ 1.0

/Cleanprofile - Odstraní standardní klíč aplikace v registru a znovu jej vytvoří

/Cleanpst - Spustí Outlook s novým prázdným PST souborem

/Safe - Spustí Outlook bez všech rozšíření, náhledového okna a upravených
panelů nástrojů

/Recycle - Použije existující okno k otevření zadané složky. Nejčastěji se tato
volba používá s parametry /explorer nebo /folder

/Explorer - Otevře nové okno v zobrazení typu Průzkumník (navigační lišta je
zapnuta)

/Folder - Otevře nové okno v zobrazení typu Složka (navigační lišta není
aktivní)

/Profiles - Zobrazí při startu dialogové okno pro výběr profilu nezávisle na
nastaveních v menu Nástroje/Možnosti

/Profile - Načte zadaný profil

/s - Otevře daný soubor se zástupci složek (soubory FAV)

/p - Vytiskne zadaný soubor pošty (soubor MSG)

/Embedding - Otevře soubor MSG jako OLE vnořený. Standardní
argument pro příkazový řádek OLE

/c - Vytvoří nový prvek zadané třídy zpráv

/resetfoldernames - Přeloží názvy složek do jazyka klienta

/Cleanfinders - Odstraní výsledky hledání z Microsoft Exchange Server Store

/f - Otevře zadaný soubor typu MSG

/Regserver - Znovu obnoví všechny klíče v registru, aniž by bylo nutné celou
aplikaci znovu instalovat. Tato nastavení jsou uložena v souboru SRG, jenž leží
ve stejné složce jako program Outlook

/Unregserver - Odstraní z registru všechny klíče týkající se Outlooku. Po
použití tohoto parametru je třeba zadat příkaz obsahující parametr /Regserver.Přehrávače multimediálních souborů: Přehled argumentů zadavatelných na
příkazový řádek

Program - Argument - Význam

MPLAYER.EXE - /Open - Spustí přehrávač a otevře soubor
MPLAY32.EXE - Play - Spustí přehrávač a přehraje soubor
MPLAYER2.EXE - /Close - Po přehrání souboru automaticky zavře okno přehrávače.
Funguje ale pouze při současném použití argumentu /Play

MPLAYER2.EXE - /AVI /MID /WAVOmezí přehrávání pouze na zadaný typ souborů
(pouze ve spojení s OLE)

MPLAYER2.EXE - /FullscreePřehraje soubor v celoobrazovkovém režimu (pouze
MPLAYER2.EXE)

MPLAYER2.EXE - /NewSpustí novou instanci přehrávače (pouze MPLAYER2.EXE)

WMPLAYER.EXE - /Device:{DVD|AudioCD} - Spustí přehrávání na zvoleném zařízení

WMPLAYER.EXE - /Playlist Spustí přehrávání zadaného Playlistu

WMPLAYER.EXE - /Task NowPlaying /Task MediaGuide /Task CDAudio /Task
MediaLibrary /Task RadioTuner /Task SkinViewer /Task PortableDevice - Spustí
zadaný úkolMS Access: Přehled argumentů zadavatelných na příkazový řádek

Argument - Význam

/excl - Otevře databázi v režimu exkluzivního přístupu

/ro - Otevře databázi v režimu ochrany proti zápisu

/user - Spustí Access za použití zadaného uživatelského
jména

/pwd - Spustí Access za použití zadaného hesla

/profile - Spustí Access s konfigurací načtenou ze zadaného
profilu uživatele

/compact - Zkomprimuje zadanou databázi

/repair - Opraví zadanou databázi

/convert - Zkonvertuje původní databázi
vytvořenou ve starší verzi Accessu na databázi cílovou

/x - Spustí Access a zároveň i zadané makro

/nostartup - Spustí Access bez dialogového okna s možnostmi pro práci s
databázemiKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.