Naučte se anglicky

Software | 01.05.99

Doufáme, že se vám překladový slovník YAP v minulém čísle (pochopitelně i naCD) líbil. Znalost jazyků je stále důležitější, a proto vám přinášíme další nástroje, které jso...

Doufáme, že se vám překladový slovník YAP v minulém čísle (pochopitelně i na
CD) líbil. Znalost jazyků je stále důležitější, a proto vám přinášíme další
nástroje, které jsou přímo navrženy pro prohlubování vašich vědomostí.
Samozřejmě, že prvořadá je vaše vlastní snaha a touha se zlepšit tu žádný
program nenahradí. Když ale zvážíte, co informací (v angličtině) je na
Internetu, kolik lidí mluví anglicky, jaké zajímavé filmy jsou jen v anglickém
znění, kolik publikací se do češtiny nepřekládá, jaké jsou nároky mnoha
zaměstnavatelů na jazykové znalosti, ...
Zkrátka promyslete to, a když tak jsou tady:

SuperMemo 98
Při studiu jazyka je jedním z nejobtížnějších úkolů získání široké slovní
zásoby. vyzkoušejte SuperMemo 98 jedná se o nejnovější verzi výukového
programu, určeného pro Windows 95, 98 a NT.
Program až 50x zrychluje zapamatování nových výrazů. Každému studentovi totiž
vynáší křivku zapomínání, která se další prací s programem stále zpřesňuje. Na
základě této křivky pak program předkládá studentovi výrazy k opakování. Výuka
je díky tomu nesmírně efektivní.
Sami hodnotíte, jak si daný výraz pamatujete pokud jste v tom poctiví a držíte
se pravidelnosti ve studiu (stačí se učit přibližně 20 minut denně), tak už po
necelém měsíci práce možná zjistíte, že si snadno pamatujete výrazy, které vám
předtím vůbec nešly do hlavy.
Společně s programem ve zkušebním režimu (plně funkčním, ale na omezenou dobu)
dostáváte výuku hned ve čtyřech oblastech:
1. Výuka ovládání samotného programu SuperMemo.
2. Angličtina pro začátečníky (1 600 výrazů a slovních spojení).
3. Němčina pro začátečníky (obsahuje celkem 1 325 výrazů a frází).
4. Anglická konverzace (desítky tematických okruhů, celkem 9 640 výrazů a
slovních spojeních).
Požadovaný registrační poplatek (pro časově neomezenou funkci a podporu) je v
podstatě symbolický jde o cenu odpovídající zhruba 6 hodinám soukromé výuky
jazyka. Kromě toho se na jednom počítači může s tímto programem učit i celá
rodina, každý ve své úrovni.
K dispozici je také upgrade na verzi se dvěma kvalitně ozvučenými CD-ROM disky
"Advanced English" za 1 590 korun. Na CD 1 je 3 000 gramatických cvičení
zahrnujících celou anglickou gramatiku. Na CD 2 je 250 tematických okruhů, v
nichž je přes 37 000 slov a slovních spojení to už by vám na nějaký ten pátek
mohlo stačit.
Program má dvojí ovládání zjednodušené a profesionální. Zjednodušená úroveň je
určená k tomu, abyste se mohli efektivně učit nejen jazyky, ale i další
předměty vašeho zájmu (biologii, zeměpis, dějepis, právo, atd.). Profesionální
úroveň je určena těm, kdo budou chtít vytvářet v SuperMemu rozsáhlé
multimediální projekty a pak je s volně šiřitelnou verzí rozdávat či prodávat.
Program SuperMemo určitě stojí za vyzkoušení. Vznikl u našich sousedů v Polsku
a za několik let své existence si získal tisíce příznivců po celém světě.
Zkuste ho, a něco se naučíte.

Slovník WordWeb
Aby byl tak kvalitní výkladový slovník volně k dispozici, to nebývá zvykem.
Nicméně WordWeb je anglický výkladový slovník, dobře využitelný středně a více
pokročilými studenty angličtiny ti jistě ocení jeho rozsáhlost a především
skutečnost, že je zcela zdarma.
Slovník rozvíjí slovní zásobu poměrně unikátním, dalo by se říci tematickým
způsobem. K jednotlivým výrazům se totiž zobrazí velmi rozsáhlé údaje,
prezentující synonyma, antonyma, významové nadmnožiny, podmnožiny, atd. Získáte
tak přehled o slovech, která se používají v souvislosti s tím kterým předmětem,
činností, povoláním apod.
Například zadáme-li výraz "car", jsou na záložkách slovníku k dispozici nabídky
"Synonyms" (synonyma jako automobile, machine), "Parts" (části accelerator, air
bag), "Type of" (patří k nadmnožině vehicle), "Types" (druhy bus, coach,
coupe), "Part of" (část čeho train, elevator).
Každému, kdo angličtinu už nějaký rok dělá, lze tento slovník jenom doporučit
alespoň k vyzkoušení (na CD jsou verze pro Win 3.x i pro Win 9x). Sami uvidíte,
jak vám pomůže v rozšiřování slovní zásoby, a především začnete lépe chápat
souvislosti mezi jednotlivými výrazy.


9 0263/DĚD

SupeMemo 98
+ vědecká metoda výuky
+ čtyři základní databáze
+ nějakou dobu zdarma

WordWeb 1.6
+ výkladový slovník
+ cca 120 000 hesel
+ jen 7 MB na pevném disku
+ úplně zdarma
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.