Nástroje pro výkonnější práci s MS Office zdarma!

Software | 01.04.02

Pracujte efektivněji! Otestovali jsme pro vás řadu užitečných doplňků (takézvaných jako Add-On) pro kancelářský balík Microsoft Office 97 a 2000 a v tomto článku vám dáme návod, j...

Pracujte efektivněji! Otestovali jsme pro vás řadu užitečných doplňků (také
zvaných jako Add-On) pro kancelářský balík Microsoft Office 97 a 2000 a v tomto
článku vám dáme návod, jakým způsobem je využívat. Většinu zde uvedených utilit
naleznete na našem CD.

Jestlipak tušíte, kolik času strávíte hledáním nějaké funkce při práci s
kancelářským balíkem Microsoft Office? Také jste již museli několikrát
konstatovat, že hledaná funkce vůbec v tomto kancelářském balíku není? Stop! Od
tohoto okamžiku bude všechno jinak. Otestovali jsme pro vás celou škálu
užitečných doplňků, jež významně rozšiřují funkčnost programů balíku Microsoft
Office a také se snaží doplnit to, co tam snad ještě chybí. Prostřednictvím
tohoto článku vám tedy nabízíme celou řadu utilit, které jen tak u každého
nenaleznete. Určitě ne bezvýznamným faktem je to, že všechny v tomto článku
zmíněné utility jsou zdarma.


Užitečná rozšíření

Doplňky pro Microsoft Office 97 a 2000

Ať se jedná o zapomenutá hesla či o ukázkovou databázi v tomto článku naleznete
celou řadu nástrojů, které vám prostřednictvím maker, šablon a utilit ulehčí
vaši práci s balíkem Microsoft Office. Dokonce i když výše zmíněný kancelářský
balík nabízí totéž co my, nebudete muset ztrácet spoustu času dolováním těchto
funkcí někde v menu či podmenu toho či onoho programu.

Způsob instalace a použití jednotlivých doplňků naleznete u příslušného odkazu.
Pokud se jedná o šablony pro aplikace MS Office, jednoduše je zkopírujte do
složky standardně nadefinované pro umístění šablon. Která to je, zjistíte, když
si klepnete v programu MS Word do menu Nástroje/Možnosti a přemístíte se na
kartu Umístění souborů. Po restartu programu MS Office najdete tuto šablonu v
menu Soubor/Nový, a to ve většině případů na kartě Obecné. Některé šablony se
do menu Soubor/Nový instalují pod novou kartou.

Pro instalaci doplňků (Add-On) klepněte v programu na menu Nástroje/Šablony a
doplňky a v dialogovém okně, které se objeví, stiskněte tlačítko Přidat. Nyní
můžete v okně Přidat šablonu zadat složku, do níž má instalační program doplňku
utilitu nainstalovat. V případě MS Office 97 se většinou jedná o složku Program
Files\Microsoft Office\Šablony. Pracujete-li s MS Office 2000, najdete
nainstalovanou utilitu nejspíše ve složce Windows\Application
Data\Microsoft\Doplňky. Při instalaci dávejte dobrý pozor na to, zdali
instalační program skutečně instaluje potřebné soubory do této standardně
definované složky, a ne nikam jinam.

Nástroje, které společnost Microsoft nabízí na internetové adrese
office.microsoft.com, naleznete po klepnutí na odkaz odpovídající aplikace. Na
internetové stránce klepněte na tlačítko Download Center a zobrazí se vám obsah
všech utilit, jež jsou v dané chvíli k dispozici. Posunujte se po stránce dolů
tak dlouho, dokud vámi hledanou utilitu nenaleznete, a stáhněte si ji klepnutím
na modře zbarvený odkaz Download Now! umístěný pod názvem utility. Během našeho
průzkumu jsme nalezli spoustu podobných utilit, ale netestovali jsme je. V
našem článku tedy najdete jen některé.


Doplňky na našem CD

Ušetřete čas a peníze za stahování z internetu

Většina doplňků je pro vás připravena na našem CD. Firma Microsoft v některých
případech poukazuje na to, že mnohé doplňky jsou vhodné pouze pro anglickou
verzi MS Office a při použití s verzí českou by se mohly objevit nečekané
problémy. Uvědomte si to prosím vždy, když budete nějaký doplněk instalovat.WORD 97, 2000

Prohlížeč pro MS Word 97

Zdroj: office.microsoft.com a Cena: Zdarma
Jazyk: Anglický
Popis: Umí prohlížet dokumenty typu MS Word bez nutnosti mít program MS Word
nainstalovaný a chrání před makroviry

Prohlížeč MS Word má dvě výhody. Tou první je to, že dokáže načíst dokumenty
vytvořené v programu MS Word od verze 2.0 a vyšších, když na vašem počítači
nemáte MS Word nainstalovaný. Druhou výhodou je to, že vás ochrání před
makroviry. Prohlížeč totiž nemá zabudovanou podporu maker, což znamená, že se
při otevření dokumentu makra, a tím pádem ani makroviry nespustí. Rovněž při
kopírování obsahu dokumentu z prohlížeče do vašeho textového editoru se
zkopíruje pouze prostý text s několika málo nastaveními formátu textu beze
všech maker, pokud zvolíte přetáhnutí textu pomocí technologie drag&drop a
nebudete mít aktivovanou funkci File/Open for Editing. Jestliže tuto funkci
povolíte, spustí prohlížeč MS Word váš textový editor a načte dokument včetně
všech maker, obrázků a formátovacích charakteristik. Když naproti tomu zvolíte
kopírování přes příkaz Edit/Copy a sami spustíte svůj textový editor, kam text
vložíte prostřednictvím příkazu Úpravy/Vložit, zůstanou makra a formát bez
povšimnutí. Tuto utilitu nainstalujete poklepáním na soubor WD97VW.EXE (3,76
MB) a spustíte ji přes nabídku Start/Programy/Microsoft Word Viewer.

Tip: Nadefinujte si program Prohlížeč MS Word do vašeho programu pro práci s
elektronickou poštou jako standardní aplikaci pro otevírání příloh ve formátu
DOC a RTF. Tak budete spolehlivě chráněni před viry, jež se často právě v
přílohách e-mailů vyskytují.WORD 97, 2000

Obrázkový katalog

Zdroj: http://www.i-dietrich.de a Cena: Freeware
Jazyk: Německý
Popis: Zobrazí všechny obrázky z jedné složky do nového dokumentu programu MS
Word

Jednoduchá, ale efektivní je šablona s německým názvem Bildkatalog. Prohledává
totiž vámi zadanou složku a všechny v ní nalezené obrázky zobrazí v novém
textovém dokumentu. Dokáže dokonce prohledat i podsložky, pokud zatrhnete volbu
Unterverzeichnisse einbeziehen. Názvy souborů včetně jejich úplné cesty
vypisuje pod obrázky.

Můžete si nechat vyhledat jakýkoliv typ souborů, v němž obrázky ukládáte mohou
to být jak standardní grafické formáty jako je BMP či TIF, tak i ty méně běžné,
například WMF či MAC. Když program daný typ souborů nepodporuje, vždy vypíše
alespoň cestu k souboru. Bohužel právě zadávání cesty k prohledávání je asi tou
největší slabinou tohoto doplňku, neboť ji musíte vypisovat ručně. Žádné
dialogové okno, které by vám umožnilo zadat cestu ke složce pomocí myši, není k
dispozici.

Šablona se používá tak, že ji po rozbalení ze souboru BILD.ZIP (12,6 KB)
nejprve zkopírujete do složky šablon programu MS Word. Nyní textový procesor
spustíte a pomocí menu Soubor/Nový vyberte na kartě Obecné šablonu
Bildkatalog.dot a potvrdíte stiskem tlačítka OK. Kromě nového dokumentu se
objeví dialogové okno, v němž můžete zadat kritéria pro vyhledávání, tj. formát
souborů a cestu ke složce, která obsahuje grafické soubory.

Upozornění: Pokud daná složka obsahuje příliš mnoho grafických souborů, může v
některých případech dojít k zatuhnutí počítače.WORD 97, 2000

Prime Bookmark Popup

Zdroj: http://www.primeconsulting.com/freeware/index.html a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Usnadňuje práci se záložkami a tak zlepšuje orientaci v textu

Doplněk Prime Bookmark Popup umožňuje přesunout se pouhým jedním stiskem
tlačítka myši na libovolnou záložku, kterou máte v textovém dokumentu
definovanou. Pro jeho instalaci stačí spustit soubor BOOKPOP.EXE (392 KB).
Tento malý program na pevném disku vytvoří ve složce Program Files složku Prime
Bookmark Popup. Vedle souboru README.TXT v této složce naleznete i EXE soubor
pro odinstalování tohoto doplňku. Utilita Prime Bookmark Popup je také součástí
sharewarového programu Prime for Word (odkaz na něj naleznete na stejné
internetové stránce).

Když po instalaci doplňku spustíte program MS Word, objeví se vám v něm volně
pohyblivá lišta s názvem utility. Jestliže se vám z nějakých důvodů neobjeví,
můžete ji aktivovat přes menu Zobrazit/Panely nástrojů tak, že zatrhnete
možnost Prime Bookmark Popup. Pokud by se lišta programu stále neobjevila, je
ji potřeba aktivovat ještě v menu Nástroje/Šablony a doplňky. Zatrhněte v tomto
okně v seznamu nástrojů položku Bookmark Popup (MSOUVP).dot. Nyní otevřete
textový dokument obsahující záložky a stiskněte na liště Prime Bookmark Popup
tlačítko objeví se vám seznam všech záložek. Pokud nyní klepnete na některou z
nich, přeskočí kurzor na odpovídající místo v textu. Příkazem Toggle Bookmarks
můžete učinit všechny záložky viditelnými.WORD 97, 2000

Office Toys 98.3

Zdroj: ftp://ftp.tmn.ru/pub/windows/microsoft/oftoy983.exe a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Sada přibližně 50 nástrojů rozšiřujících program MS Word o nejrůznější
užitečné funkce

Tato sada utilit zefektivňuje a urychluje práci s programem MS Word. Instaluje
se poklepáním na soubor OFTOY983.EXE (1,07 MB).

Sada Office Toys například nahradí symbol malé diskety pro ukládání dokumentů.
Po klepnutí na nové tlačítko můžete dokument podle libosti uložit a zavřít,
nebo můžete před uložením zadat informace k souboru, jakými je třebas jméno
autora apod. Stejně tak bude nahrazen také symbol tiskárny, sloužící k tisku
dokumentu ten nový vám umožní zvolit si tiskárnu, upravit stránku, nebo zadávat
tiskárně povely. Utilita Office Navigator vám bude zobrazovat dosud neuložené
části textu. Formátování dokumentů vám ulehčí funkce, jakými jsou Quick Font a
Quick Paragraph. Klepnutí na funkci Quick Font způsobí vyvolání menu, v němž je
možné vybrat druh a barvu písma nebo upravit formát, tj. třeba nastavit
velikost řádkování. Funkce Quick Paragraph dokáže změnit vzájemnou vzdálenost
řádků, či nastavit formát celého textu podle formátu textu označeného.

Upozornění: Ačkoliv již jsou Office Toys po nějakou dobu freewarovým programem,
přesto se při spuštění a ukončení programu MS Word objevuje na monitoru výzva k
registraci produktu. Pro odstranění tohoto rušivého okna je třeba do políčka
User ID zadat registrační číslo produktu RS261148 (toto číslo bylo v době psaní
článku k dispozici na internetové adrese http://www.officetoys.com).WORD 97

Mark A Text

Zdroj: http://www.freshstart.com/markatext/ a Cena: Na našem CD naleznete
demoverzi, která je omezena na 10 hledání
Jazyk: Anglický
Popis: Zvýrazní v celém dokumentu řádky obsahující hledaný výraz

Doplněk Mark A Text v textovém dokumentu barevně vyznačí všechny řádky, v nichž
se nachází výraz, který chceme najít. Navíc tento program vytvoří nový textový
dokument, v němž vytvoří seznam řádků, jež hledaný výraz obsahují. Tento seznam
obsahuje rovněž údaje o tom, ze které stránky a na kterém místě byl výraz
nalezen. Poměrně snadno tedy můžete v rozsáhlých textech nalézt určité pasáže a
nechat si je i vytisknout. Všechna označení pak snadno zrušíte stiskem tlačítka
Remove Marks.

Pro instalaci doplňku spusťte soubor MARKS97O.EXE (741 KB). Řiďte se
instrukcemi instalačního programu. Po skončení instalace spusťte MS Word. Na
monitoru se vám objeví plovoucí menu Mark-A-Text se dvěma tlačítky Find and
Mark a Remove Marks. Pokud tomu tak není, klepněte na menu Nástroje/Šablony a
doplňky. V dialogovém okně nyní klepněte na tlačítko Přidat. Otevře se složka,
v níž jsou uloženy šablony. Klepněte na šablonu MarkAText a stiskněte tlačítko
OK. Ověřte si, že máte v dialogovém okně před položkou MarkAText.dot zatržítko.
Jestliže ani nyní šablonu nenajdete, zkuste prohledat složku Program
Files\Microsoft Office\Šablony.WORD 97

Popup Thesaurus Menu

Zdroj: http://www.wopr.com/vbapower/vbapower.htm a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický/český
Popis: Při klepnutí pravým tlačítkem myši na slovo k němu nabídne vhodná
synonyma a antonyma

Rychlý a pohodlný přístup k synonymům a antonymům umožňuje utilitka Popup
Thesaurus Menu. Ta je velmi praktická zvláště pro ty, co si oblíbili pracovat s
kontextovými menu. Jednoduše označíte slovo, jež chcete nahradit významově
podobným, či slovem opačného významu a stisknete pravé tlačítko myši. Nyní
obdržíte celý seznam slov s podobným, popřípadě opačným významem.

Po výběru vhodného slova dojde k nahrazení starého slova novým. K této akci
používá šablona funkci Thesaurus, jíž má MS Word zabudovanou. Tuto funkci byste
jinak museli pracně vyvolávat přes menu Nástroje/Jazyk (alternativou ovšem je i
klávesová zkratka Shift+F7).

Instalace je vskutku velmi jednoduchá a probíhá zcela automaticky. Stačí pouze
poklepáním myší spustit soubor THESM97.EXE (378 KB). Jakmile spustíte program
MS Word, máte Thesaurus v kontextovém menu k dispozici po stisknutí pravého
tlačítka myši.

Tato utilita má však i jeden nedostatek. Vzhledem k tomu, že používá slovník
zabudovaný v aplikaci MS Word, nedá se obohatit o nové výrazy, jež třeba často
používáte. K jednomu výrazu tedy můžete dostat maximálně 63 synonym a 4
antonyma.WORD 97

Enhanced Font List

Zdroj: http://www.wopr.com/vbapower/vbapower.htm a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Tato utilita integruje do programu MS Word funkci náhledu všech v
systému nainstalovaných písem

Aplikace MS Word 97 nenabízí ve své liště nástrojů žádné tlačítko pro náhled
všech nainstalovaných písem. Vhodný druh písma si musíte poměrně pracně
vyhledat pomocí menu Formát/Písmo teprve až tady vám MS Word ukáže, jak vlastně
které písmo vypadá.

A právě zde vám doplněk Enhanced Font List, jenž mimochodem existuje také pro
MS Excel, nabízí svoji pomoc. Instalace se provádí poklepáním na ikonu souboru
WDFNTLST.EXE (401 KB). Probíhá zcela automaticky a do lišty nástrojů programu
MS Word přidá vedle rolety pro výběr typu písma nové tlačítko. Po otevření
dokumentu jej teď stačí označit celý nebo jen ta slova, u nichž chcete změnit
písmo, a stisknout tlačítko. Utilita vám nyní předvede všechna v systému
nainstalovaná písma. Přitom bude každé písmo vyobrazeno tak, jak bude vypadat
na monitoru, případně po vytištění. Stačí pouze poklepat myší na vámi zvolené
písmo, a vybraná část textu se jím okamžitě nastaví. Velmi praktická jsou také
tlačítka na spodním konci seznamu, indikující možnosti dalších změn formátu
písma tučné, kurzívu a podtržené, dále nastavení velikosti a barvy písma.
Náhled všech instalovaných písem se dá rovněž vytisknout. Klepněte proto na
ikonu úplně vpravo dole a před samotným tiskem si ještě nastavte velikost
písma, s jakou chcete, aby bylo vytištěno.WORD 2000

Word 2000 Supplemental Macros

Zdroj: http://download.microsoft.com/download/word2000/Macros/2000/
Win98/EN-US/macros.exe a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Sbírka maker pro MS Word 2000, která vám poslouží například při
vytváření poznámek pod čarou

Na výše uvedené internetové stránce najdou uživatelé programu MS Word ke
stažení sbírku osmi maker, která snižují námahu při práci s textem. Velmi
užitečný je kupříkladu program Auto Correct Utility. Ten dokáže do zvláštního
dokumentu uložit seznam všech výrazů, které se mají při psaní automaticky
opravovat. Tento seznam se standardně skrývá za funkcí Automatické opravy v
menu Nástroje. Vytvořený dokument se pak dá vytisknout. Makro totiž
vygenerovaný seznam ukládá do vámi zvolené složky jako soubor AutoCorrect
Backup Document.DOC. Jestliže si tento seznam čas od času sami upravujete,
rozhodně se vyplatí ukládat si jej někam do vlastní složky. Pokud pak budete
muset někdy v budoucnu MS Word přeinstalovávat, prostřednictvím makra můžete
snadno přenést seznam položek v dokumentu do nově nainstalovaného programu MS
Word.

Užitečné je také makro Insert Footnote. Díky tomuto malému programu budete moci
velmi snadno a hlavně rychle vytvořit s pomocí průvodce hlavičky v dokumentu i
poznámky pod čarou. Stačí pouze vyplnit formulář, který vám průvodce nabídne, a
poznámku pod čarou pak vložíte jedním klepnutím tlačítka myši. Máte dokonce na
výběr i dva druhy fontů.

Jako další příklad lze uvést například makro Find Symbol, které prostřednictvím
funkce Find and replace (Najít a nahradit) vkládá nejrůznější znaky.

Celý soubor maker nainstalujete poklepáním na soubor MACROS.EXE (421 KB).EXCEL 97, 2000

Herber\s Go Back

Zdroj: http://www.herber.de/ a Cena: Freeware
Jazyk: Německý
Popis: Umístí kurzor na předcházející pozici, dokonce i při práci s několika
sešity

Tato utilita vám ušetří mnoho klepnutí myší, zejména při práci s rozsáhlými
tabulkami. Stiskem tlačítka se totiž ukazatel myši posune na předcházející
pozici, a nezáleží přitom vůbec na tom, zdali byl na aktivním listu nebo někde
na úplně jiném sešitě. Nejprve si označíte jednu buňku jako výchozí, a to
prostřednictvím menu Úpravy/Rückmarke setzen nebo klávesovou zkratkou
. V tomto okamžiku je úplně jedno, kde se zrovna v sešitě nacházíte,
protože pomocí příkazu Úpravy/Gehe zurück nebo pomocí klávesové zkratky
se zase vrátíte zpět na buňku výchozí.

Tato funkce ještě více vynikne v situaci, když upravujete současně tabulek
několik. Tehdy je více než užitečné si u každé tabulky definovat nějakou
výchozí buňku. Nebo když upravujete nějakou rozsáhlou tabulku a chcete
prozkoumat, jaký vliv má hodnota v buňce na začátku tabulky na hodnotu v buňce
na konci tabulky. Utilita vám také ušetří námahu, kterou musíte podstupovat v
případě neustálého přepínání mezi jednotlivými listy v jednom sešitě.

Doplněk si nainstalujete rozbalením souboru GOBACK.ZIP (4,62 KB). Archiv
obsahuje soubor GOBACK.XLA, který si zkopírujte do složky s doplňky pro MS
Excel. Pak se v programu MS Excel přesuňte do menu Nástroje/Doplňky a
zkontrolujte, zda máte v seznamu dostupných doplňků položku Herber\s Go Back.
Má-li být aktivní, pak se ujistěte, že je před ní umístěno zatržítko.EXCEL 97, 2000

Spelling Checker

Zdroj: http://www.microsoft.com/exceldev/articles/chkExcel.htm a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Kontrola pravopisu a gramatiky programu MS Word použitá v aplikaci MS
Excel

Kancelářský balík MS Office dává k dispozici všem svým programům tutéž kontrolu
pravopisu a gramatiky. To ale neznamená, že každý program této možnosti
využívá. Tak například MS Excel žádnou kontrolu gramatiky nenabízí. Pokud ji
ale v tomto tabulkovém procesoru přesto chcete použít, pomůže vám utilita
Spelling Checker. Jedná se vlastně o šablonu, která využívá kontrolu gramatiky
programu MS Word, takže základním předpokladem je to, že ji máte v programu MS
Word nainstalovanou.

Rozbalte soubor CHKEXCEL.ZIP (16,2 KB) do složky šablon programu MS Excel a
šablonu CHKEXCEL.XLT otevřete v programu MS Excel pomocí menu Soubor/Nový.
Objeví se vám nová lišta nástrojů, obsahující dvě tlačítka Spelling a Options.
Tuto lištu můžete v případě potřeby přetáhnout ke standardní liště nástrojů.
Nyní můžete otevřít soubor obsahující buňky s textem, který chcete
zkontrolovat. Označte všechny buňky, v nichž chcete zkontrolovat pravopis a
gramatiku, a stiskněte tlačítko Spelling. Objeví se stejné dialogové okno, jako
v případě kontroly pravopisu v programu MS Word. Pomocí tlačítek na kraji
tohoto okna můžete provádět úpravy ve slovníku.

Tlačítko Options na liště nástrojů pak slouží k samotnému nastavení kontroly
pravopisu podle vašich požadavků.EXCEL 97, 2000

Prohlížeč pro MS Excel 97

Zdroj: office.microsoft.com a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Dovoluje zobrazení dokumentů programu MS Excel i na počítačích, kde není
MS Excel nainstalovaný

Chcete otevírat soubory programu MS Excel, ale nemáte na svém počítači tento
tabulkový procesor nainstalovaný? Takový problém vám pomůže vyřešit prohlížeč
MS Excel od firmy Microsoft. Dokáže zobrazit soubory vytvořené ve starších
verzích programu MS Excel (od verze 2.0), jakož i soubory vytvořené v
programech MS Excel 97 a 2000. Pokud chcete tabulky vytvořené v této aplikaci
nejen zobrazit, ale i upravovat, použijte příkaz Edit/Copy pro zkopírování
buněk, sloupců i celých tabulek do schránky a příkaz Úpravy/Vložit vašeho
tabulkového procesoru pro vložení dat ze schránky a jejich úpravu. Příkazem
File/Open for Editing se pro úpravu tabulky automaticky spustí program MS
Excel, je-li na počítači nainstalovaný. Prohlížeč MS Excel se automaticky
konfiguruje jako soubor XLVIEWER.EXE už při instalaci programů Netscape
Navigator a Internet Explorer, v nichž slouží jako pomocná aplikace. Tabulky
vytvořené v programu MS Excel se tedy na internetových stránkách automaticky
otevírají právě pomocí prohlížeče MS Excel.

Tuto utilitu nainstalujete poklepáním na soubor XLVIEWER.EXE (3,72 MB) a
spustíte ji přes nabídku Start/Programy/Microsoft Excel 97 Viewer.

Tip: Prostřednictvím prohlížeče MS Excel můžete svůj počítač chránit před
počítačovými makroviry, pokud jej ve svém programu pro práci s elektronickou
poštou nastavíte jako standardní aplikaci pro otevírání příloh ve formátu XLS.
Prohlížeč totiž nepodporuje spouštění maker, takže makroviry případně v makrech
obsažené nemají žádnou šanci způsobit nějakou škodu.EXCEL 97, 2000

XY Chart Labeler

Zdroj: archive.baarns.com/software a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Usnadňuje v grafech popisy datových řad

Popisování grafů je záležitostí vskutku pracnou alespoň v programu MS Excel. Dá
se však usnadnit pomocí doplňku XY Chart Labeler, jenž tuto záležitost vyřídí
velmi rychle a hlavně bez komplikací. Utilitu představuje soubor XY CHART
LABELER 97.XLA, který naleznete jako archiv LABEL_97.ZIP (60,2 KB). Doplněk
nainstalujete rozbalením souboru a nakopírováním XLA souboru do složky doplňků
programu MS Excel (pro MS Excel 2000 se jedná o složku Windows\Application
Data\Microsoft\Doplňky a pro verzi 97 o složku Program Files\Microsoft
Office\Office\Library). Nyní v programu MS Excel klepnete na příkaz Doplňky v
menu Nástroje, po stisku tlačítka Procházet zadáte cestu k souboru XY CHART
LABELER 97.XLA a potvrdíte tlačítkem OK.

V seznamu doplňků se vám objeví nová položka s názvem XY Chart Labeler.
Ujistěte se, že má před názvem zatržítko. V menu Nástroje nyní naleznete novou
položku menu s názvem XY Chart Labels. Otevřete si nějaký list obsahující graf,
a abyste mohli čáru grafu opatřit popisky dat, klepněte do menu Nástroje/XY
Chart Labeler/Add XY Labels. V dialogovém okně vyberte název řady, kterou
chcete opatřit popisky. V poli Select a Label Range klepněte na tlačítko na
konci zadávacího pole. Dialogové okno se zmenší a vy pomocí myši můžete označit
oblast buněk, která bude v grafu opatřena popisky. Nyní znovu klepněte na
symbol vpravo vedle zadávacího pole, a dialogové okno se zvětší do své původní
velikosti. Stiskem tlačítka OK popisky umístíte do grafu. Pomocí příkazu Move
XY Labels se dá umístění popisků upravit.EXCEL 97, 2000

Pacman

Zdroj: http://www.winsite.com/info/pc/win3/excel/pac-man.zip a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Klasická hra Pacman jako jednoduše vytvořený doplněk pro MS Excel

I když je hra Pacman v programu MS Excel velmi jednoduchá, přesto vám bude pro
odreagování se velmi užitečná. Spusťte si soubor PACMAN.XLS, který získáte
rozbalením archivu PAC-MAN.ZIP (14,8 KB), a pomocí menu Nástroje/Makro/Makra si
otevřete dialogové okno pro spouštění maker. Zde uvidíte seznam maker, mezi
nimiž bude i položka s názvem pm. Označte ji a klepněte na tlačítko Spustit.
Nyní se vám objeví hrací pole jakožto tabulka v celoobrazovkovém režimu. Černě
vyznačená oblast vymezuje hranice. Pacman se ovládá pomocí kurzorových kláves
při současně stisknuté klávese Ctrl. Vaším úkolem je pobrat v labyrintu co
možná nejvíce malých bodů, aniž by vás chytily příšerky běhající po hracím
poli. Až se vám to podaří, kolo hry pro vás končí.

Jestliže si nechcete tuto hru spouštět ručně, můžete si na lištu nástrojů
umístit tlačítko. Spusťte hru a klepněte v menu Zobrazit/Panely nástrojů/
Vlastní. Zde se přesuňte na kartu Příkazy, vyhledejte položku Makra a
přetáhněte ji do lišty nástrojů. Vytvoří se nová položka, na kterou klepněte
pravým tlačítkem myši, a z kontextového menu zvolte příkaz Přiřadit makro. Ze
seznamu vyberte položku pm a potvrďte OK. Od této chvíle můžete hru Pacman
spouštět klepnutím myší do lišty nástrojů.EXCEL 97

Symbol-Picker

Zdroj: http://www.herber.de/free.htm a Cena: Freeware
Jazyk: Německý
Popis: Tento doplněk nabízí okolo 3 000 symbolů pro jejich umisťování do nově
vytvářených lišt nástrojů pomocí technologie drag&drop.

Únavné vyhledávání symbolů v programu MS Excel končí s doplňkem Symbol-Picker.
Tato utilitka nabízí přes 3 000 symbolů, jež můžete jedním klepnutím umístit do
dočasné lišty nástrojů. Její instalace spočívá v rozbalení souboru PICKER.ZIP
(38,7 KB) a ve zkopírování souboru SYMBOLPICKER.XLA do složky doplňků programu
MS Excel 97 (jedná se o složku Program Files\Microsoft Office\Office\Library).
Po spuštění programu MS Excel je nutné doplněk aktivovat v menu Nástroje/
Doplňky, kde se přesvědčíme, zda je před položkou Herber\s Symbol Picker
umístěno zatržítko. V menu Nástroje se nám pak objeví nová volba se stejným
názvem jako výše zmíněná položka. Po spuštění tohoto doplňku se na obrazovce
objeví dvě plovoucí lišty nástrojů. Jedna lišta ukazuje přehled symbolů. Tyto
symboly se po jejich stisknutí umístí buď do dočasné lišty nástrojů, nebo do
sešitu, kde se dají dále graficky upravit. Druhá lišta slouží k ovládání.
Tlačítka šipek slouží pro pohyb mezi jednotlivými symboly, další dvě tlačítka
rozhodují o tom, zdali bude stisknutý symbol umístěn do dočasné lišty nástrojů
nebo do sešitu, jak již ostatně bylo zmíněno výše.

Po vyhledání vhodných ikon můžete program ukončit stiskem tlačítka se symbolem
červeného kolečka s bílým křížkem. Nyní budete dotázáni, zdali chcete dočasnou
lištu vymazat, nebo ji ponechat. Pokud stisknete tlačítko Ne, bude lišta
uchována. V opačném případě se odstraní.

Předpokládejme, že nyní máte vytvořenou dočasnou lištu nástrojů. Nyní můžete ke
každému z tlačítek přiřadit makro a celou lištu umístit mezi lišty standardní.
To učiníte pouhým přesunutím.

Upozornění: Takto lze vytvořit pouze jednu lištu a program při vkládání nových
symbolů tyto přesunuje do lišty již vytvořené.EXCEL 97

Mr. Bean

Zdroj: http://www.herber.de/free.htm a Cena: Freeware
Jazyk: Německý
Popis: Britský komik Rowan Atkinson alias Mr. Bean sleduje svýma očima každý
pohyb myši

Hlava britského komika Rowana Atkinsona alias Mr. Beana se bude objevovat
samozřejmě pokud budete chtít na vašem otevřeném sešitě a bude svýma očima
sledovat každý pohyb myši. Pro instalaci této utility nejprve rozbalte archiv
MRBEAN.ZIP (141 KB) a otevřete soubor BEANINST.XLS. V tomto souboru klepněte na
tlačítko Installieren. Instalace vytvoří na liště tlačítko smajlíka. Když jej
stisknete, objeví se hlava Mr. Beana všelijak kulící oči.

Pokud na obrázek tohoto komika klepnete pravým tlačítkem myši a z kontextového
menu vyberete příkaz Always on Top, bude tento legrační doplněk běžet neustále
v popředí, ovšem takto asi nebudete moci dlouho efektivně pracovat. Proto
zvolte z kontextového menu příkaz Quit, a hlava komika zmizí.

Upozornění: Může se ale také stát, že se vám nepodaří na právě otevřený list
vůbec dostat. V tomto případě použijte současný stisk kláves
, abyste doplněk ukončili. Objeví se totiž dialogové okno
Ukončit program. Zde vyberte položku Bean a stiskněte tlačítko Ukončit úlohu.
Tím se utilita ukončí a vy budete moci dále pokračovat v práci. Data v právě
upravované tabulce zůstanou při tomto postupu nedotčena.EXCEL 97

Enhanced Font List

Zdroj: http://www.wopr.com/vbapower/vbapower.htm a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Tento doplněk integruje do programu MS Excel funkci náhledu pro všechna
v systému nainstalovaná písma

Utilita Enhanced Font List již byla zmíněna v souvislosti programem MS Word. V
programu MS Excel má funkci podobnou. Umístí na lištu nástrojů vedle políčka
pro výběr druhů písma tlačítko nové. Instalace se provádí poklepáním na soubor
XLFNTL97.EXE (391 KB).

Pro výběr typu písma vyberte odpovídající buňky, případně celou tabulku, a
klepněte na tlačítko vedle políčka pro výběr druhu písma. Na monitoru se objeví
okno s náhledem všech písem nainstalovaných v operačním systému. Tady uvidíte
každé písmo přesně tak, jak bude později na monitoru, případně po vytisknutí na
tiskárně vypadat. Pro úpravu formátu písma vám poslouží pět tlačítek na spodní
části rolovacího menu. Zde si můžete navolit písmo tučné, kurzívu, podtržené,
přeškrtnuté a rovněž i barvu písma. Tak jak budete provádět změny typů písma,
se vám také budou měnit písma v rolovacím menu, což je zvláště vhodné pro
posouzení, zdali je to skutečně to pravé, co chcete.

Po výběru písma a nastavení jeho formátu stačí na zvolené písmo poklepat, a
formátování se projeví v celé vámi označené oblasti buněk. Pro provedení
dalších změn musíte tuto utilitu vyvolat opětovným stiskem tlačítka znovu.ACCESS 97

FMS Text FX 8.0

Zdroj: http://www.add-in-world.com/katalog/textfx8/ a Cena: Freeware
Jazyk: Německý
Popis: Vytváří speciální efekty pro zvýraznění dat v programu MS Access

Jednotvárný vzhled databází se dá vylepšit pomocí utility FMS Text FX 8.0. Ta
se instaluje poklepáním na soubor FMSTXT80.EXE (1,07 MB). Po skončení instalace
máte k dispozici možnost používat nejrozmanitější formátovací charakteristiky a
efekty pro úpravu vzhledu vašich databází. Vedle možnosti výběru druhu a
velikosti písma nabízí utilita FMS Text efekty jako Snížení (Vertieft) nebo
Zvýšení (ErhÖht). V prvním případě text do tlačítek jakoby vstupuje, a v tom
druhém vystupuje. Funkce Stín (Schatten) jakýkoliv efekt ještě zesílí. Nyní
tedy můžete vybrat barvy pro text, stín a zvýraznění. Pomocí tlačítka Překrytí
(Versatz) nastavíte, jak moc se mají text, stín a zvýraznění překrývat. Pro
nově vytvářené texty nebo čísla v databázi se musíte přepnout do návrhového
zobrazení (menu Zobrazit/Návrhové zobrazení).

Spusťte doplněk přes menu Nástroje/Doplňky/FMS Text FX 8.0. Vkládaný text
napište do políčka Schriftzug a pak stiskem tlačítka Einfügen in
Bericht/Formular text vložíte do návrhového zobrazení formuláře. Vzniklé
textové pole přetáhněte na vámi požadované místo.

Upozornění: Písmo, zvýraznění a stíny leží na sobě ve třech textových
rámečcích. Při přesunu tedy musíte vzít myší všechny tyto rámečky najednou a
přetáhnout je na novou pozici.ACCESS 97

Command Bar Wizard

Zdroj: office.microsoft.com a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Pomáhá při vytváření nových lišt nástrojů v programu MS Access

Uživatelem definovaná menu či lišty nástrojů velmi snadno vytvoříte pomocí
doplňku Command Bar Wizard. Po jeho instalaci poklepáním na soubor WZCMBR80.EXE
(1,25 MB) bude program MS Access obohacen o novou položku s názvem Command Bar
Wizard, umístěnou v menu Nástroje/Doplňky.

Po klepnutí na výše zmíněnou položku se vám objeví první ze čtyř na sebe
navazujících dialogových oken. Nejprve budete dotázáni, zdali chcete navrhnout
novou lištu nástrojů či menu, nebo zda chcete upravovat již existující.
Klepnutím na tlačítko Next se posunete směrem k další tabulce. V seznamu Select
Template si můžete vybrat šablonu s nejčastěji používanými příkazy (např.
šablonu Filter/Sort), které budou součástí vaší nové lišty (menu). Jestliže si
budete chtít vytvořit všechny příkazy sami, vyberte položku New Blank Command
Bar. V okně číslo tři jsou navrženy pro umístění do vaší nové lišty standardní
položky jako File nebo Edit. Zde si určíte, které z nich tu chcete ponechat a
které odstraníte. Zde si také nadefinujete nové položky menu. Klepnutím na
tlačítko Icon k nim přiřadíte obrázek. V posledním dialogovém okně pak svoji
novou lištu (menu) pojmenujete. Po stisku tlačítka Build se nejprve vytvoří
náhled a po dalším potvrzení se doplněk ukončí, a vy můžete svoji novou lištu
okamžitě začít používat.OFFICE 97, 2000

Office Art Autoshapes

Zdroj: office.microsoft.com a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Další automatické tvary pro MS Word, Excel, Powerpoint a Draw

Nové automatické tvary jako mašle, obláčky, vánoční stromečky nebo zahnuté
šipky získáte prostřednictvím souboru programu MS Excel s názvem
NEWAUTOSHAPES.XLS. Tento doplněk nainstalujete poklepáním na soubor
AUTOSHPS.EXE (131 KB). Spustí se instalační program, v němž je nutné zadat
složku, kam se má soubor NEWAUTOSHAPES.XLS nainstalovat (standardně C:\My
Documents).

Abyste mohli začít nové automatické tvary používat, je třeba otevřít XLS soubor
v programu MS Excel. Na uvítací stránce máte možnost zvolit mezi Ribbons, tedy
mašličkami, Publisher 97 Shapes, což jsou geometrické útvary, a Other
Autoshapes, pod nimiž se skrývají například obláček, stromeček apod. S těmito
tvary se manipuluje tak, že na ně klepnete pravým tlačítkem myši a z
kontextového menu zvolíte příkaz Kopírovat. Nyní otevřete aplikaci MS Office,
do níž chcete tento tvar přenést. Ukazatelem myši zvolíte přesné místo v
dokumentu a tvar vložíte příkazem Úpravy/Vložit.

Automatické tvary se dají rovněž upravovat. Klepněte na ně pravým tlačítkem
menu a příkazem Přidat text můžete vložit do tvaru nějaký nápis, anebo příkazem
Formát automatického tvaru můžete nastavit barvu výplně, barvu a typ čáry a
podobně. Druhou možností úprav je označení objektu a úpravy prováděné pomocí
lišty nástrojů s názvem Kreslení.OFFICE 97, 2000

Charset Decoding

Zdroj: http://www.simtel.net/pub/dl/18535.html a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Dokáže dekódovat texty psané v jiných jazykových verzích MS Office

Texty, tabulky nebo prezentace vytvořené v jiných jazykových verzích MS Office
se zpravidla dají v české verzi MS Office otevřít bez problémů. Přesto se může
stát, že se některá místa v dokumentu rozluštit nedají. Utilita Charset
Decoding pro MS Word, Excel a Powerpoint tato místa konvertuje do podoby
čitelného textu. Týká se to i převodů HTML souborů a textových souborů
vytvořených v systému MS-DOS.

Instalaci utility provedete poklepáním na soubor CSDECODE.EXE, jenž je součástí
archivu CSD_105.ZIP (1,30 MB). V menu Nástroje poté naleznete položku Charset
Decoding. Otevřete nyní například dokument vytvořený v jiné jazykové verzi a
klepněte do menu Nástroje/Charset Decoding/Custom. Objeví se dialogové okno, v
němž na kartě General zvolíte jazyk dokumentu a zadáte, zda se má změnit typ
písma. Na kartě Preview uvidíte, jaké změny se při dekódování provedly. Na
kartě Options ještě zadáte, zdali se při dekódování má zachovávat formátování
textu, tj. odstavce apod. Pokud zvolíte, že zachování formátu není nutné,
proces dekódování poběží rychleji. Volba Update Screen způsobí provedení změn i
v dokumentu na obrazovce.OFFICE 97

Animated Cursors

Zdroj: office.microsoft.com a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Namísto ukazatelů myši jsou viditelné malé animace

Animované ukazatele myši slouží při práci s aplikacemi MS Office MS Word, Excel
a Outlook. Jejich význam je v upozorňování na průběh určité akce. Tak například
se ukazatel myši mění při ukládání souboru do složky na posunující se kus
papíru. Při tisku souboru se zase objeví ukazatel malé tiskárny, ze které
vyjíždí papír. Další příklad je odesílání a přijímání elektronické pošty v
programu MS Outlook, kdy můžeme sledovat dopisní obálku, která se otevírá a
zavírá.

Instalace doplňku Animated Cursors se provádím poklepáním myší na soubor
CURSOR.EXE (130 KB). Po novém spuštění jakékoliv aplikace MS Office se
animované kurzory automaticky zaktivují. Jestliže jste měli během instalace
nějakou aplikaci MS Office spuštěnou, je třeba animace povolit v menu Nástroje/
Možnosti na kartě Obecné zatrhnutím položky Signalizace animací. Animované
ukazatele naleznete rovněž na instalačním CD disku MS Office 97 ve složce
Valupack\Cursors.

Animované ukazatele se ale také dají použít pro jiné události. Klepněte na
nabídku Start/Nastavení/Ovládací panely. Poklepejte na ikonu Myš a přesuňte se
na kartu Ukazatele. V poli Vlastní si zvolte událost, které chcete přiřadit
animovaný ukazatel, například akci Pracuje. Nyní stiskněte tlačítko Procházet a
vyberte si z nabídky kurzorů.OFFICE 2000

MS Visual Keyboard pro MS Office 2000

Zdroj: office.microsoft.com a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Rozložení klávesnice pro cizí jazyky, používající speciální znaky

Ať se jedná o afrikánštinu, baskičtinu nebo snad dánštinu doplněk Visual
Keyboard nabízí zobrazení klávesnice pro každý jazyk, který váš operační systém
podporuje. Tak můžete používat virtuální klávesnici pomocí myši nebo používat
svoji klávesnici se změněným rozložením znaků.

Utilitu nainstalujete poklepáním na soubor VKEYINST.EXE (242 KB). Pro výběr
jazyka klepněte na nabídku Start/Nastavení/Ovládací panely. Zde poklepejte na
ikonu Klávesnice. Na kartě Jazyk stiskněte tlačítko Přidat a ze seznamu jazyků
vyberte vámi požadovaný, např. španělštinu. Zkontrolujte zatržení políčka
Povolit indikaci na hlavním panelu, abyste se později mohli pomocí myši mezi
jednotlivými jazyky pohodlně přepínat.

Upozornění: Pokud se stane, že budete mít při vámi vybraném jazyku jiné
rozložení klávesnice, než mu přísluší, klepněte pravým tlačítkem do Hlavního
panelu na ikonu jazyka a z kontextového menu zvolte příkaz Vlastnosti. Zde
zkontrolujte, zdali je odpovídající jazyk nainstalovaný.

Visual Keyboard spustíte přes nabídku Start/Programy/Microsoft Office
Tools/Microsoft Visual Keyboard. Rozložení klávesnice odpovídá standardně
nastavenému jazyku. Pomocí Hlavního panelu si jazyk změňte.

Tip: Nestačí pouze změnit rozložení klávesnice pomocí symbolu na Hlavním
panelu. Stejný jazyk musíte mít nastaven také pro dokument, který v tomto
jazyce vytváříte.OFFICE 2000

MS Office 2000 Sounds

Zdroj: office.microsoft.com a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Sada zvuků pro události v MS Office

Neuspokojily vaši potřebu neustálé změny zvuky dodané s balíkem MS Office 2000?
Pak si nainstalujte doplněk Office 2000 Sounds určený pro MS Word, Excel,
Outlook a Powerpoint. Jeho instalace spočívá v poklepání na soubor SOUNDS.EXE
(460 KB) a dojde k automatickému zabudování všech zvuků do vašeho operačního
systému. Klepněte na nabídku Start/Nastavení/Ovládací panely a poklepejte na
ikonu Zvuky a multimédia. V okně Ozvučení událostí si všimněte, že ke
stávajícím položkám přibyly další, ovšem s anglickými názvy namísto českých.
Nyní si všechny zvuky otestujte. U každé události si můžete zvuk odstranit
pomocí políčka Název, kde v tomto případě zvolíte položku (není). Také můžete
události přiřadit zvuk jiný v tomto případě stačí stisknout tlačítko Procházet
a zvolit umístění zvukového souboru představujícího vámi požadovaný zvuk. Asi
nejjednodušším způsobem je všechno nechat nastaveno tak, jak je pak stačí
stisknout tlačítko OK. Pokud jste zvuky v MS Office dosud nepoužívali, je nutné
je v jednotlivých programech aktivovat např. v programu MS Word v menu Nástroje/
Možnosti na kartě Obecné zaškrtnutím položky Zvuková signalizace.

Nastavení hlasitosti se provádí opět přes Ovládací panely, kde poklepeme na
ikonu Zvuky a multimédia. Zde se přesuneme na kartu Zvuky a zkontrolujeme
zatržení položky Zobrazit ovládání hlasitosti na hlavním panelu. Po stisku
tlačítka OK se na Hlavním panelu zobrazí malá ikonka reproduktoru, s jejíž
pomocí lze velmi snadno hlasitost zvuků regulovat.OFFICE 2000

MS Office 2000 HTML Filter

Zdroj: office.microsoft.com a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Odstraňuje tagy používané v aplikacemi MS Office z HTML dokumentů
vytvořených v programech MS Word a Excel

Když vytváříte WWW stránku pomocí MS Wordu nebo Excelu, používá MS Office 2000
jisté příkazy, takzvané Markup Tags, jež mimo jiné popisují formátování textu.
Navíc můžete díky těmto tagům pro úpravu WWW dokumentů používat formátovací
charakteristiky programu MS Word či Excel, a nepotřebujete k tomuto účelu žádný
zvláštní HTML editor.

Tyto výhody jsou však vyváženy jednou nevýhodou, a tou je velikost souboru, jež
je díky všem příkazům MS Office skutečně příliš velká. S tím souvisí potřeba
většího prostoru na WWW serveru a více času pro přenos všech souborů na WWW
server. Utilita HTML Filter z vašich dokumentů vytvořených v aplikacích MS Word
a Excel tyto tagy automaticky odstraní, a tím zredukuje velikost souborů asi na
polovinu.

Pro instalaci utility stačí poklepat na soubor MSOHTMLF.EXE (227 KB). V
programu MS Word je aktivace filtru velmi jednoduchá stačí při ukládání použít
příkaz Uložit jako stránku WWW z menu Soubor. Jestliže jste ale vytvořili WWW
dokument v aplikaci MS Excel, klepněte na nabídku Start/Programy/Microsoft
Office Tools a spusťte program Microsoft Office HTML Filter. Stiskem tlačítka
Add přidejte do políčka Files to process HTML dokument vytvořený v programu MS
Excel a stiskněte tlačítko Apply. Pro posouzení výsledku si soubor otevřete ve
vašem internetovém prohlížeči, který tento dokument zobrazí v takovém tvaru, v
jakém bude později k vidění na internetu.OFFICE 2000

WOPR 2000 Placebar Customizer

Zdroj: http://www.idg.net.nz/pcworld/fileworld.nsf/WebViewByCategory/
B8F81CAC8E99E00BCC256A4E0013E084!OpenDocument a Cena: Freeware
Jazyk: Anglický
Popis: Dovoluje nastavení lišty složek v dialogových oknech balíku MS Office,
jako je např. Uložit jako...

MS Office 2000 nabízí v dialogových oknech jako je například Uložit jako... v
levé části speciální lištu složek pro snadný a rychlý přístup k pěti nejčastěji
používaným složkám. Standardně se jedná o složky Historie, Dokumenty, Plocha,
Oblíbené položky a Web Folders.

Pomocí utility Placebar Customizer můžete tyto složky nejen z jejich místa
úplně odstranit, nýbrž místo nich máte možnost dát až 10 složek podle svého
vlastního výběru. Změny, jež takto provedete, se projeví ve všech aplikacích
balíku MS Office. Tento doplněk nainstalujete poklepáním na soubor
PLACEBAR.EXE, který získáte rozbalením archivu PLACEBAR.ZIP (398 KB). Po
instalaci najdete v každé aplikaci MS Office v menu Nástroje položku WOPR
PlaceBar Customizer.

Po klepnutí na výše zmíněnou položku se objeví dialogové okno, jež vám zobrazí
pět standardních složek a seznam s deseti řádky. Do nich můžete umístit složky
podle vašeho výběru. Když chcete některou ze standardních složek odstranit,
zrušte zatrhnutí u jejich názvu.

Pro definování vlastní složky klepněte na malou značku na konci každého řádku a
pomocí myši k ní zadejte cestu.


V tomto příspěvku naleznete řadu tipů a návodů, jež v mnoha případech doprovází
specifické programové vybavení. Jak napovídá ikona, doprovodné programy či
skripty jsou umístěny na přiloženém CD-ROMu. Aby bylo hledání usnadněno, jsou
všechny soubory, náležející k tomuto článku, uloženy na CD v rubrice
Software/Vyzkoušejte si, jako položka Tip&Trik. Zde naleznete jediný soubor s
příponou exe jedná se o samorozbalovací archiv, po jehož spuštění a zadání
cílové složky na pevném disku dojde k vybalení kompletního doprovodného
materiálu. (Na stejném místě bylo možné doprovodný software nalézt rovněž v
minulých číslech používáme tento způsob již přes půl roku a bude tomu tak i v
budoucnu.)Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.