Náročné technologie sestupují! Cinema 4D XL 5

Software | 01.02.99

To, co bylo ještě nedávno doménou špičkových grafických studií, stává se díkypoklesu cen a růstu výkonu stále běžnější i pro normání uživatele. Je to také případ programu C...

To, co bylo ještě nedávno doménou špičkových grafických studií, stává se díky
poklesu cen a růstu výkonu stále běžnější i pro normání uživatele. Je to také
případ programu Cinema 4D XL.

Ovladatelnost
Cinema 4D XL patří mezi programy s poněkud specifickým designem, ale ovládání
má logické a většina ikon dobře indikuje, co se po aplikaci nástroje stane. Je
tu všechno, co od ideálního 3D programu očekáváte: množství primitivních
objektů, booleanovské operace, editace v 3D pohledu a průmětech. Krom toho
budete delší dobu s nadšením objevovat nové a nové funkce pro vytváření a
úpravy objektů. Jejich použití je efektivní a rychle vede k realizaci živé
grafické představy. Představit si pak můžete cokoli omezení tvaru a struktury
objektů a scén tu nejsou. Program je vhodný jak pro volný kreativní styl, tak i
pro přesnou technickou tvorbu. Vlastnosti těles a jejich celků jsou přehledně
uspořádány v hierarchické struktuře Object Manageru.

Rychlost a platformy
Rychlost raytracingu na PC je ohromující, a údajně patří k nejrychlejším na
platformě PC a Mac program jsem s úspěchem vyzkoušel na počítačích s Pentiem
75, 133 a 300 MHz. Efektivitě kódu odpovídá i velikost programu 4 MB.
Překvapivý je i lineární nárůst výkonu na víceprocesorových počítačích (2 CPU:
177%, 4 CPU: 346%). Počet procesorů není omezen. Program je k dispozici na
Intelu, Amize, Macu a na Alphě. Má vlastní multitasking a multithreading, a je
velmi stabilní. Operace můžete kdykoli přerušit, anebo nechat renderovat jednu
scénu na pozadí, zatímco pracujete na jiné.

Kreativní funkce
Cinema vyniká v možnostech modelování. Objekty (polohu uzlových bodů) můžete
volně deformovat pomocí magnetu, aplikací prostorových deformačních funkcí,
samostatným či hromadným posunem (rotací, expanzí) bodů, či použitím zvláštního
"obalového" objektu (FDD). Ten funguje jako hmotová čočka, jejíž aplikací se
části objektů prostorově deformují zhroutí se, zkřiví, anebo expandují.

Technické objekty
Program umožňuje vytvářet plochy a tělesa definovaná křivkami. Generování
křivek a ploch, jakož i jejich následnou deformaci můžete řídit matematickými
výrazy, importovat z EPS souborů, nebo použít předdefinované geometrické a
technické tvary. Podle potřeby použijete absolutní či relativní (tělesový)
souřadný systém. Můžete číselně nastavit polohu těles i jednotlivých bodů.
Užitečná je volba měřítka (nanometry x kilometry). Režim animace umí provádět i
booleanovské operace (stopa rypadla bagru, ťápota predátora), pohyby textur,
morfingy a další funkce.

Vše pod kontrolou
Během práce s objekty, scénami, texturami i animací máte perfektní kontrolu nad
vším, co se děje. Editor v reálném čase zobrazí nejen kostru a drátěný model,
ale i model stínovaný (Open GL, či Direct 3D). A to dokonce i při pohybu či
morfingu tělesa přímo v editoru. Pohyb tělesa můžete animovat i podle
prostorové a časové křivky, a smíte animovat polohu a deformaci této křivky.
Pomocí "virtuální procházky" se v reálném čase proletíte nad gouradovsky
stínovanou fraktální krajinou.

Omezení a kvalita
Program je maximálně otevřený co do množství objektů, polygonů, ploch, křivek,
světel, textur a kamer. "Fyzikální" kvalita povrchů, reflexe a transparence je
absolutní (za hranicí rozpoznatelnosti), přičemž program nabízí vložení indexu
lomu světla. Takové efekty, jako jsou světla a stíny, mají maximálně přirozený
vzhled. Dobře vypadají i objekty ve světlém prostředí. Příkladem realistické
scény může být osvětlení slunečním kotoučem v mlze a prachu. Samozřejmostí jsou
i odlesky čoček objektivu.

Dimenze
Program nese označení jako 4D, což indikuje čas (animaci) jako čtvrtý rozměr.
Ovšem volných parametrů animované scény může mít díky samotným cestám objektů
velmi mnoho. Zajímavý je soubor funkcí Particle systém: útvar "Emitter"
vygeneruje duplikáty libovolného objektu jako více či méně homogenní proud,
který můžete odklonit, ohýbat, zavířit či rozptýlit. Využití těchto funkcí je
zajímavé v případě tekutých částic, světelných proudů, ohně, déště, proudu ryb,
ptáků či aut.

Ceny, uživatelé a trh
Program svými možnostmi fakticky zasahuje do hájemství programů vyšší třídy.
Jedná se o program velmi komplexní a propracovaný. Cena indikuje použití spíše
ve středních a větších grafických designérských studiích a střižnách. Ovšem
kromě základního balíku obdržíte za poloviční cenu mírně očesanou verzi SE,
nebo ještě více očesané GO za zhruba 6 tisíc korun (bez DPH) vhodné pro
internetovskou grafiku.
Slabinou Cinemy je menší trh objektů a chudší síť, než je např. internetovský
trh Maxe. Cinema však dokáže objekty importovat (DXF, LightWawe, QuickDraw 3D,
3D Studio R4, Wavefront, VRML).

9 0035/OK

Cinema 4D XL 5.0
+rychlost programu a rychlost návrhu
+hierarchická koncepce a ovladatelnost
+spolehlivost, multitasking a multithreading
+kvalitní obrysy i ve světlých tónech

K testu poskytla firma:
Mediacomp
Wellnerova 5, Olomouc
Cena: 49 900 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.