Na Web vizuálně - Symantec Visual Page 2.0

Software | 01.06.99

Vizuální webové editory se díky svým schopnostem a lepšící se provázanosti naHTML usidlují v počítačích profesionálních návrhářů webových stránek i u příležitostných tvůrc...

Vizuální webové editory se díky svým schopnostem a lepšící se provázanosti na
HTML usidlují v počítačích profesionálních návrhářů webových stránek i u
příležitostných tvůrců stránek domovských. Všichni si na nich cení především
snadnost a přirozenost prvotního návrhu bez nutnosti kódování HTML (ale s
možností jeho editování). Tyto výhody nabízí také nová verze webového editoru
Visual Page 2.0 firmy Symantec.

Editor stránek - klasika
Přestože konkurence je dnes zpravidla již u třetí generace svých produktů,
teprve druhá verze Visual Page za nimi nijak nezaostává. Už první verze
programu umožňovala naráz zobrazit vizuální i HTML mod, a tuto schopnost nabízí
také verze 2.0. Uživatel tak může najednou vidět a pracovat se stránkou ve
vizuální podobě i ve zdrojovém tvaru HTML (se zvýrazněnou syntaxí). Změny se
projevují vždy po přepnutí do příslušného okna.
Vizuální návrh webové stránky je dnes už klasika, s úpravami odpovídajícími
textovému editoru. Kromě nastavení webových stylů (H1 a spol.), lze u textu
používat také nastavení písma nebo rodiny písem. Užitečná je možnost přímo z
nabídky vkládat do stránky některé speciální znaky jako je "nepřerušitelná"
mezera, bez nutnosti jít do kódu HTML.
Za zvláštní zmínku stojí pohodlná práce s tabulkami, které lze snadno upravovat
metodou táhni a pusť. U tabulky i jednotlivých buněk je možné nastavit barvu
pozadí, nelze ale vložit do pozadí obrázek. Podobně jednoduše se pracuje také s
rámci. Vnořené stránky lze editovat přímo v okně s rozvržením rámců, k
dispozici je i samostatné okno pro vytvoření obsahu, který se zobrazí, pokud
prohlížeč rámce nepodporuje.
Do stránek je možno vkládat všechny běžné prvky, tj. obrázky, filmy, aplety i
jiné vnořené objekty. U obrázků je podporován formát GIF a JPEG, v programu lze
nastavovat průhlednost obrázku a kreslit klientské i serverové mapy. Do stránky
lze vkládat také značky, které Visual Page nepodporuje, nebo psát JavaScripty
(bez další podpory).
K dispozici jsou funkce vyhledávání a náhrady a kontrola pravopisu. Ta je
bohužel jen pro angličtinu, ostatně tvorba českých stránek není nijak
podporována, tj. nelze nikde nastavit kódování stránky.
Visual Page umožňuje přepnout také do modu náhledu, který se graficky neliší od
editačního modu. Fungují zde ale odkazy, a dokonce běží i aplety Javy. K
dispozici je také možnost přepnout pro náhled do Internet Exploreru nebo
Netscape Navigatoru

CSS a vrstvy
Poslední verze profi-editorů nabízejí práci s kaskádovými styly (CSS) včetně
jejich použití pro absolutní polohování prvků na stránce. Přesně tytéž
vlastnosti přibyly také ve Visual Page 2.0, což silně rozšiřuje designérské
schopnosti programu.
Práce se styly je pohodlná, rozhodně se mi s nimi zacházelo snadněji než třeba
v CyberStudiu 3. Styl můžete aplikovat přímo na vybraný text na stránce, nebo
lze vytvořit samostatný soubor s popisem stylů, a ten potom připojit ke stránce
nebo k celému hnízdu stránek. Použití stylů je skvělý způsob, jak udržet vzhled
stránek atraktivní a přitom jednotný. Visual Page 2.0 umožňuje také absolutní
polohování prvků na stránce, nepoužívá pro něj ale jinde obvyklé tabulky, nýbrž
právě CSS. Do tzv. kontejneru lze vkládat text i obrázky a tažením je umístit
na libovolné místo stránky. K dispozici jsou funkce zarovnání a rovnoměrné
distribuce kontejnerů, známé z grafických editorů. Vadou na kráse je nepřesný
WYSIWYG. Vrchní vrstva překrývá spodní vrstvy, i když by měla být průhledná.
Rozložení vrstev v prohlížeči vůbec často vypadá jinak než ve Visual Page;
typicky se liší zobrazení v Exploreru od Navigatoru, takže inzerovaná
univerzálnost a pixelová přesnost jsou jen snem.

Správa projektů
Důležitou a s rostoucím počtem vytvářených stránek zcela nezbytnou funkcí
webového editoru je správce stránek. Novinkou ve Visual Page je proto Správce
projektů, který nabízí nástroje pro snadnou údržbu sady stránek.
Webové hnízdo je ve správci projektů zobrazováno podobně jako v Průzkumníkovi
Windows. Užitečné je, že Visual Page umí do projektu automaticky přidat všechny
soubory, na které se odkazuje. Soubory lze samozřejmě přejmenovávat, vyhledávat
v nich, případně kontrolovat pravopis. K dispozici je rovněž grafické zobrazení
vazeb mezi soubory a zobrazení porušených odkazů s možností jejich opravy.

Závěr
Symantec Visual Page 2.0 se ve svých funkcích příliš neliší od ostatních
vizuálních webových editorů. Nenajdete zde nic výjimečného, co by jiné editory
neměly, ale také vám pravděpodobně nebude nic scházet. Profesionální nástroje
typu CyberStudio nebo Fusion rozhodně nabízejí větší třídu funkcí (hotové
skripty, DHTML...), i když se na druhou stranu hůře ovládají. Práce s Visual
Page 2.0 je naopak snadná a lze ho proto zařadit do kategorie "domácích"
editorů určených běžným uživatelům. Oproti konkurenci v této třídě, editorům
HomePage a PageMill, má Visual Page 2.0 navrch v některých profi-vlastnostech
jako je podpora CSS a absolutního polohování. Našim uživatelům ale asi bude
scházet podpora češtiny.

9 0287/OK

Symantec Visual Page 2.0
+ snadný návrh stránek
+ podpora CSS a vrstev
+- nepřesný WYSIWYG u vrstev
- není čeština
K recenzi poskytla firma: Virklis
V Nové čtvrti 386, Praha 10
Cena: 3 520 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.