Na stříbrných koutoučích II.

Software | 01.07.99

Encyklopedie přírody 2.0Edice Vlastníma očima .přinesla na trh další plod, encyklopedii přírody ve druhé verzi. Vzhledem k tomu, že producentem je opět BSP Multimedia (známe z uspě

Encyklopedie přírody 2.0
Edice Vlastníma očima .přinesla na trh další plod, encyklopedii přírody ve
druhé verzi. Vzhledem k tomu, že producentem je opět BSP Multimedia (známe z
uspěšných titulů Jak věci pracují či Lidské tělo), jedná se opět o kvalitní
multimediální projekt. Tentokrát se ale objevily drobné problémy v lokalizaci
(v některých menu jsou nesprávně zobrazovány znaky s diakritikou). Stejně jako
ostatní zmíněné produkty, je i tento založen na využití knihoven QuickTime,
jejichž instalace je rovněž na disku. Přímým důsledkem je pak unifikovaný
způsob ovládání a práce s programem, což je jen ku prospěchu věci. Dosti o
formě, nyní k obsahu.
Názorně a stručně nás encyklopedie seznamuje se živými obyvateli naší planety.
Vynechán je snad pouze člověk. Navíc jsou zahrnuty nejen žijící, ale i vymřelé
druhy, např. dinosauři. Encyklopedie si neklade za cíl (alespoň doufám)
kompletní seznam všech živočichů a rostlin, ale rozlišuje jejich základní
třídy. Je rozčleněna do několika úrovní. První představuje základní menu s
výběrem témat a nastavení, ve druhé úrovni se jedná o bližší přehled dané
tematiky. Postupná specializace vyvrcholí buď přesným popisem vysvětlovaného
termínu, či konkrétní kartou živočicha či rostliny.
Na obrazovce je několik menších oken, která umožňují rychlejší navigaci v
probíraném tématu, případně odkazy na témata příbuzná. Ve značné části oken je
text přímo i čten, a takřka vždy je doplněn obrázkem (tedy tam, kde to dává
smysl). Nescházejí ani krátké videosekvence s autentickými záběry života
živočichů, rostlin, a nechybí ani videosekvence s tornádem. Část výkladu je
znázorňována i graficky pomocí změn statického obrázku (jakési slideshow). Dále
jsou na disku obsaženy i základní informace o počasí, ekologii a příbuzných
oborech. Šíře záběru je však na škodu hloubce informací. Jako přehledová
záležitost tato encyklopedie spíše může probudit v člověku zájem, hlubší
informace a znalosti bude asi muset hledat jinde. Právě takovýmto pojetím je
encyklopedie zvláště vhodná pro děti, u kterých může dopomoci k získání zájmu o
přírodu. V přírodě se totiž vyskytuje spousta zajímavějších věcí, než se dá
nalézt na obrazovce monitoru.

Encyklopedie přírody
+ přehledné a obsažné
+ zpracování
+- nejde příliš do hloubky
- lokalizace menu
Producent: BSP Multimedia, s. r. o.
Žánr: multimediální encyklopedie
Jazyk: česky
OS: Win 3.1, 9x, Mac OS 7.0
Cena: 1 049 Kč
K recenzi poskytla firma:
Apro, s. r. o.


Ryby, rybky, rybičky
Název ne nepodobný jménu poněkud kontroverzního filmu v sobě skrývá
multimediální program, určený zejména dětem. Je monotematicky zaměřen na život
pod vodní hladinou, a to konkrétně na ryby.
Program má přehledné úvodní menu, které dětem umožní jednoduchou navigaci. To
je členěno do pěti základních kategorií. Po jednom kroku z hlavního menu se
otevírají další, která umožní vybrat už přímo cílovou část. Tak např. výběr
rybích pohádek v hlavním menu nabídne možnost zvolit si jednu ze tří pohádek,
samozřejmě s rybí (a příbuznou, např. vodnickou) tematikou. Pohádky jsou
pochopitelně čteny, ale je možno zobrazovat i čtený text.
Jiné partie programu obsahují jakousi zjednodušenou encyklopedii ryb.
Nezahrnuje ani ohromující počet rybích druhů, ani nezabíhá do přílišných
detailů, takže je snadno pochopitelná, a přesto dodává užitečné informace o
nejběžnějších mořských a sladkovodních rybách. V jiné části programu (nazvaném
Rybí škola) se zase uživatel dozví leccos o stavbě rybího těla, o životě pod
vodou a základních životních projevech ryb včetně zvyků, a o prostředích, ve
kterých se ryby vyskytují. Nabyté informace pak mohou být ověřeny v další části
programu, v kapitole Rybí testíky. Znalosti páně uživatelovy jsou pak počítačem
zhodnoceny.
Kapitolou, která zasluhuje vlastní odstavec, je rybí videotéka. Obsahuje, jak
se dá očekávat, filmové záběry ryb v jejich přirozeném prostředí, tedy ve vodě.
Lze si vybrat asi z dvacítky druhů ryb, tradičními sladkovodními počínaje přes
rybky akvarijní až po exotické druhy tropických korálových útesů.
Celá aplikace je kreslená, mimo zmíněných videoukázek. Myslím, že by neškodilo
více reálných záběrů. Aplikace se kresleným prostředím přibližuje dětem, pro
dospělé však (podle mě) postrádá autenticitu. Aplikace nejde provozovat tzv. na
pozadí, neboť po stažení do lišty už nedělá nic. (Podobně se chovala i
Artopedia, která rovněž používala prostředí Scala.) Jinak se jedná o zdařilou
aplikaci, vhodnou zejména pro děti, které chtějí proniknout do tajů podvodní
rybí říše.

Ryby, rybky, rybičky
+ videosekvence
+ vhodnost pro děti (pohádky)
+- většina ručně kreslená
- málo fotografií
Producent: JAMATE publishing
Žánr: multimediální CD o rybách
Jazyk: česky
OS: Win 9x
Cena: 440 Kč, (396 Kč při nákupu přes Internet)
K recenzi poskytla firma:
OnTime Solutions, a. s.
Zelený pruh 95/97, Praha 4

9 0438/OK
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.