Na stříbrných kotoučích 2

Software | 01.03.00

Možná patříte mezi rodiče, kteří sveřepě brání své děti před vlivem "ďábelských" počítačů v přesvědčení, že jim nic dobrého nemohou přinést a ještě je vlivem hran


Možná patříte mezi rodiče, kteří sveřepě brání své děti před vlivem
"ďábelských" počítačů v přesvědčení, že jim nic dobrého nemohou přinést a
ještě je vlivem hraní militantních her přivedou na scestí. Případně se můžete
domnívat, že do věku zhruba deseti let nemohou dítěti nic nabídnout, neboť
většina výukových multimediálních produktů je pro starší. Pojďme se tedy
podívat na zástupce kategorie výtvorů pro nejmenší, abychom povědomí uvedli na
pravou míru.
Produkt Dětský koutek zahrnuje několik témat bytostně spjatých s dětským
světem, a pomocí multimediálních technologií přenáší tyto prvky na počítač.
Setkáte se tedy s tradičními kapitolami Pohádky, Omalovánky, Školička či
Dětské hry, k jejich zpracování je však využito možností počítače. Pohádky
(je jich celkem šest) jsou ztvárněny formou knížky, v níž mohou děti sledovat
buďto jen obrázky s namluveným slovem, nebo pročítat text příběhu v psané
formě. Samozřejmě je možno do příběhu "vstoupit" na jakékoliv místo právě dle
doprovodných ilustrací. Další kapitolou jsou omalovánky a jejich ztvárnění.
Děti si mohou vybrat z několika desítek obrázků (souvisí s příběhy pohádek) a
pastelek, a vznikající kresba je chráněna proti překreslení za okraj či
splynutí barev. Omalovánky si také můžete vytisknout a přejít tak plynule k
tvorbě s pravými pastelkami. Spíše pro mladší děti z doporučeného rozmezí
(3-8 let) je připravena školička elementárních schopností, mezi něž patří
základy rozpoznávání písmen, čísel, barev a základních geometrických obrazců.
Pokud máte dojem, že učení již bylo dost, přijdou na řadu jednoduché hry
(Domino, Pexeso atd.), zaměřené hlavně na základy logiky a pozornosti. Všechna
témata jsou graficky velmi dobře zpracována a pro ovládání dětským uživatelem
dostatečně intuitivní. Kromě grafické navigace jsou také rozhodovací dialogy
namluveny, takže orientace je snadná. Rovněž každá kapitola obsahuje hlasový
doprovod na úvod a v důležitých situacích hry či úkolu, což dále používání
usnadňuje.
Z nedostatků bych upozornil na malé rozlišení grafiky v jednom úvodním dialogu
(přestože dle výrobce je požadováno rozlišení high color) či možnou
nestabilitu, nemáte-li správně nastaveny multimediální funkce ve Windows.
Při hodnocení produktu pro nejmenší děti (řekněme ve věku předškolního až
čerstvě školního) považuji za relevantní kritérium schopnost udržet po delší
dobu dětskou pozornost, a z tohoto hlediska vychází Dětský koutek velmi dobře.
Kolega provedl "testování" se svou tříletou dcerou, a přestože na některá
témata musí ještě dorůst, kapitoly jako Školička či Omalovánky dokázaly dobře
udržet soustředění i u takto malého dítěte. Ocenil rovněž pěkné ztvárnění
průvodce aplikací formou Kouzelné babičky a intuitivní grafické zpracování.
Určitě nebudeme přehánět řekneme-li, že takto má vypadat multimediální CD pro
děti.
TS Dětský koutek I
obsažená témata
grafické zpracování
schopnost zaujmout
Producent: Terasoft
Žánr: výuka pro nejmenší
Jazyk: český
OS: Windows 9x
Cena: 600 Kč + 5 % DPH
K recenzi poskytla firma:
Terasoft, a. s.
Vísecké nám. 1280, Hořovice
Lingea lexicon 2000
Znáte-li produkty Lexicon z dřívější doby, budete mít na první pohled dojem,
že se mnoho nezměnilo. Ovládací prostředí opravdu zachovává tradičně
konzervativní vzhled, zdokonalení v nových verzích se ovšem záhy projeví, a
proto neváhejme a stiskněme Ctrl+F pro vyhledání hesla. Hned po zobrazení
dialogového okna narazíte na první funkce, jež můžete aktivovat
"zaškrtnutím", takže je všechny klidně nastavte (ještě se k nim vrátíme) a
zadejte např. "house". První důležitou skutečností je, že se nemusíte starat
o směr překladu, Lexicon vše rozezná (i při současné aktivaci angličtiny a
němčiny) a přeloží. U slov stejně psaných (např. host, mise) nabídne obě
alternativy. Tím však volnost při zadávání nekončí můžete také využít značně
pokročilého nástroje pro tvaroslovné vyhledávání. Zadejte si např. "done" a
sledujte, co vše bude nalezeno. Lexicon si poradí s rody, pády, čísly, osobami
či časováním, a to ve všech jazycích! Tato funkce nebývá k vidění často,
stejně jako hledání fonetické (jen u anglických slovníků), kde stačí zadat
slovo tak, jak jsme je zaslechli.
Nalezené informace jsou zobrazovány jak v hlavním okně (hlavní heslo), tak v
levé části ovládacího rozhraní, a právě zde naleznete řadu zajímavostí.
Vraťme se k prve použitému heslu "house" a v levé horní části na kartě Hesla
obdržíme přehled nalezených slov dle slovníkové databáze, mezi nimiž můžete
přepínat pokliknutím na ikoně. Součástí aplikace je také obsáhlý anglický
výkladový slovník, jenž často může velmi vypomoci. Karta Fulltext pak nabízí
možnosti komplexního prohledávání, takže zadané heslo je zde vypsáno ze všech
dostupných frází, překladů či příkladů ve slovníku. V dolní části pak můžete
pracovat v dalších souvislostech Lexicon vyhledá ke slovu další významy jako
synonyma či antonyma (slova opačného významu), na kartě Tvary naleznete slova
odvozená pomocí předpon a přípon, frázová slovesa (v angličtině, např. put on)
a slova jinak odvozená. Karta kolokací je také velmi zajímavá, ale špatně se
vysvětluje nejlépe význam pochopíte při vyzkoušení.
Pro lepší zvládnutí jazyka můžete vyzkoušet nástroj Učení s řadou
přednastavených témat se slovíčky k procvičování, a zvukový záznam slov je
také k nezaplacení, neboť zvláště u angličtiny příklad v podání rodilého
mluvčího velmi často oceníme. Velmi užitečné je také přímé hledání tvarosloví
u zobrazeného hesla, a ani tato funkce nebývá samozřejmostí. Při běžném
používání jistě oceníte plnou podporu technologie drag&drop či sledování
obsahu schránky a velmi užitečný je rovněž jednoduchý modul do Wordu, s jehož
pomocí se můžete účinně "prokousávat" neznámým textem krok za krokem, aniž
přecházíte mezi aplikacemi.
Domnívám se, že pokud přihlédneme k příznivé ceně, nelze jinak, než vřele
doporučit.
Lingea Lexicon 2000
zásoba slov a frází
prohledávací technologie
cena
Producent: Lingea
Žánr: překladový slovník a jazykový lexikon
Jazyk: český
OS: Windows 95/98/NT/2000
Cena (včetně DPH): Velký slovník (angličtina nebo němčina) 1 990 Kč;
Studijní slovník (angličtina nebo němčina) 790 Kč
K recenzi poskytla firma:
Lingea, s. r. o.
Husova 8A, 602 00 Brno
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.