Na stříbrných kotoučích

Software | 01.08.00

Další modré zablesknutí přinese do vaší CD mechaniky spoustu velmi užitečného"zadarmového" softwaru. Protože toto zablesknutí má trochu nádech dozlatova, nejedná se tentokrát o výb...

Další modré zablesknutí přinese do vaší CD mechaniky spoustu velmi užitečného
"zadarmového" softwaru. Protože toto zablesknutí má trochu nádech dozlatova,
nejedná se tentokrát o výběr z jedné oblasti využití počítačů, ale o průřez
přes všemožné partie trápení kovovo-plastového spolupracovníka. Takže vzhůru do
popisu.

Výběr programů je opět velmi solidní, což je jistě důsledkem toho, že
produkující společnost je členem Asociace sharewarových profesionálů. Programy
jsou rozděleny do několika kategorií, přirozeně podle oblastí použití.
Nejbohatší zastoupení mají multimediální tituly, tedy programy na zpracování
zvuku a obrazu. Mezi nimi pochopitelně nechybí nejnovější verze klasických a
obecně používaných programů, jako ACDSee, Paint Shop Pro nebo Adobe Illustrator
v oblasti programů grafických, nebo třeba GoldWave a WinAmp v audiooblasti.
Jedná se většinou o redukované sharewarové (nebo demo) verze plných produktů,
takže se s nimi můžete těšit jenom po omezený čas, případně ochuzeni o některé
funkce. Ale i tak si lze udělat velmi dobrý obraz toho, který software nakonec
zakoupíte a který vám bude za vaše peníze nejlépe vyhovovat.

Stejný počet programů je obsažen i v kategorii systémových nástrojů (a utilit,
dodal bych). Zde jsou zahrnuti takoví tahouni jako Windows Commander, Norton
Utilities nebo WinZip, opět pochopitelně aktuální verze.
Trochu omezenější je nabídka v oblasti antivirů a aplikací pro Internet. Ani
zde si ovšem nelze stěžovat na nedostatek. Mezi I-netovými aplikacemi se
pochopitelně nacházejí nejnovější české verze prohlížečů Microsoftu i Netscape,
spolu s několika e-mailovými klienty, a pár pomocných aplikací. Antiviry jsou
zastoupeny v nejmenším množství, konkrétně tři tyto systémy se ucházejí o vaši
přízeň. Malá kvantita není ovšem na úkor kvality, na disku se nalézají
nejkvalitnější antivirové systémy u nás AVG 6, Avast32 a Norton Antivirus 2000.
Jsou to sice "jen" demoverze, jsou ovšem po 30 dní (asi tak) plně funkční,
takže i zde si můžete prozkoumat, kam budete investovat svoje finanční
prostředky.
Jesliže si teprve softwarově vybavujete počítač, je nákup takovéhoto výběru
dobrou cestou, jak si prověřit, jestli se vám daný produkt bude hodit a jestli
je možné ho na vaší hardwarové konfiguraci optimálně provozovat. Rozhodně je to
lepší investice, než nákup drahého softwaru, o kterém později zjistíte, že
polovinu všech funkcí nikdy nevyužijete.

Modrý blesk: Zlatý výběr
+ široký záběr nabízených témat
+ kvalitní výběr

Producent:
MEDIA Trade, s. r. o.
Žánr: sharewarový výběr
Jazyk: český
OS: Windows 9x /NT
Cena: 275 Kč (vč. DPH)

K recenzi poskytla firma: MEDIA Trade, s. r. o.,
Krakovská 25, Praha 1


Modrý blesk: Internet a komunikace 2

Vývoj na poli komunikačních technologií (jak se dnes všeobecně říká tomu, že
Internet je k vidění pomalu i na toaletách) vedl společnost MEDIA Trade k
vydání další sharewarové kolekce, která právě tuto oblast pokrývá.
Přehledně a kvalitně zpracovaný interface na základě procházení HTML stránek s
podrobným popisem jednotlivých na disku obsažených prográmků a programů se
velmi dobře a intuitivně ovládá. Samotný obsah disku je asi to nejlepší, co se
nechá na poli volně použitelných programů v současné době sehnat (nevím, zda to
bude pravda i v době, kdy tento článek vyjde viz první věta).

Zcela záměrně jsem v minulém odstavci nenapsal sharewaru, neboť disk obsahuje i
značné množství freewarových produktů i demoverzí aplikací, které nejsou
zadarmo.
Na disku se nacházejí nejnovější verze notoricky známých webovských prohlížečů
(Internet Explorer 5.5 beta a konkurenční Netscape Communicator 4.72 v jazyce
anglickém) i jejich menších konkurentů, z nichž některé nejsou freewarem, ale
mají jiné přednosti. Kromě prohlížečů takříkajíc on-line je zde k dispozici i
celá řada off-line browserů. Každý, kdo se alespoň občas připojuje na Internet,
má jistě mailovou schránku. Pro přístup do ní lze opět využít celé řady
e-mailových klientů, od známého Pegasus Mailu po placenou, ale výkonnou Eudoru.
Tuto základní skupinu produktů doplňuje řada aplikací, jež se nějakým způsobem
snaží zpříjemnit práci s Internetem. Nebudu zde již vyjmenovávat konkrétní
zástupce té které výpomocné kategorie. Při zakoupení tohoto stříbrného kotouče
si tak budete moci vybrat, který z obsažených akcelerátorů připojení,
bookmarků, HTML editorů, ftp a chat klientů si na svůj počítač nainstalujete.
Každý z nich nabízí trochu jiné funkce a nelze je shrnout jinak než do
uvedených kategorií.
Nakonec proberu otázku, proč si vlastně tento disk zakoupit, když všechny
obsažené programy se dají sehnat zdarma na Internetu. Nuže, odpověď je
jednoduchá: za nevelký peníz získáte to, nad čím byste v lepším případě
strávili desítky hodin nebo týdnů. V případě modemu je namístě ještě zmínit
finanční úsporu.

Modrý blesk:Internet a komunikace 2
+ kvalitní výběr produktů
+ přehledné uživatelské rozhraní

Producent: MEDIA Trade, s. r. o.
Žánr: sharewarový výběr
Jazyk: český
OS: Windows 9x/NT
Cena: 275 Kč (vč. DPH)

K recenzi poskytla firma: MEDIA Trade, s. r. o.,
Krakovská 25, Praha 1


Final BANK OFFICE 2000

V současnosti dochází v podnikatelském světě ke spoustě posunů a přesunů. Mnohé
z nich jsou právně poněkud nejasné, a tak je zdlouhavě řeší soudy. Nemalá část
těchto případů vznikla možná proto, že jejich protagonisté tak úplně přesně
nevěděli, co je ještě po právní stránce v pořádku, co je na hranici zákona a co
je již zcela nezákonné jednání. Proti neznalosti právních předpisů je zde nová,
silná zbraň od společnosti Final.

Přesněji řečeno, jedná se o komponovanou zbraň. První částí je Právní minimum
pracovníka v bankovnictví 5, tedy nové aktualizované vydání právních předpisů
týkajících se bankovní sféry, ale i podnikatelských předpisů obecně. Vzhledem
ke změnám právě v právních předpisech je vydání aktualizované verze zcela
namístě. Druhou část tvoří Sbírka zákonů ČR přehled předpisů ve verzi 2.04. K
názvu této části není prakticky co dodat, kromě toho, že se jedná o přehled
předpisů ze sbírky zákonů ČR. Dále se na disk podařilo směstnat ještě sadu
síťových nástrojů firmy Final a pak kopii jejich webovského serveru.

Po prostudování všech předpisů je (alespoň si myslím) možno aspirovat na
libovolnou pozici kdekoliv v bankovním sektoru (je třeba ovšem mít alespoň
trochu ponětí o tom, jak banka funguje). Pro stávající zaměstnance finančního
sektoru pak tento produkt obsahuje neocenitelné informace z jejich branže. Při
zaregistrování produktu lze navíc získávat pravidelné aktualizace předpisů, tak
jak jsou novelizovány zákonodárnými institucemi.

Ačkoliv v této rubrice se věnujeme výhradně digitálně zpracovaným informacím,
musím v tomto případě dodat, že větší část balení tohoto produktu zabírala
knižní podoba (tři svazky) Právního minima pracovníka v bankovnictví 5.
Celá aplikace se z hlediska operačního systému tváří jako nápověda Windows, což
má hned dvě výhody: jednak jde o uživatelsky dobře známé prostředí, druhou
výhodou je snadná implementace. To se přirozeně netýká kopie webového serveru,
ten funguje v prostředí internetového prohlížeče.

Vzhledem ke kvalitnímu zpracování, rozsahu i uživatelskému rozhraní lze tento
produkt doporučit do každé banky i do firmy, která se jen trochu zabývá
finančními operacemi nad rámec běžného platebního styku.

Final BANK OFFICE 2000
+ rozsah a aktuálnost
+ zpracování
+ existence tištěných ekvivalentů

Producent: Final
Žánr: sbírka předpisů
Jazyk: český
OS: Windows
Cena: 2 026,50 Kč(vč. DPH)

K recenzi poskytla firma: Final, s. r. o.,
Hřibská 8, Praha 10
www.final.cz


Cesta kolem světa za 80 dní

Jules Verne vtělil svoji vizi celosvětové dopravní sítě do románu, který se
jmenuje stejně, jako recenzované CD. Snad všichni tento román četli, ale i tak
krátce shrnu, oč se jedná (souvisí to totiž s obsahem stříbrného disku).
Anglický gentleman Willy Fogg, okouzlen přesností a jízdními řády, se s přáteli
v klubu vsadí, že objede zeměkouli za pouhých 80 dní. Tento záměr se mu nakonec
(po mnoha peripetiích) vydaří. Celou cestu tohoto dobrodruha pak mapuje i CD.
Nejen Angličanův příběh je zde obsažen, ale i atlas států světa a pak sada
zeměpisných testů.

Cesta Willyho Fogga je mapována jako seznam zastávek a dobrodružství na jeho
cestě formou obrázku a krátkého povídání. Po projití této pouti by pak každý
měl být schopen dát dohromady řádově lepší shrnutí, než se to podařilo mně o
pár řádek výš. Dlužno dodat, že povídání je vyvedeno jak písemně, tak jako
mluvené slovo.

Atlas států světa je encyklopedickou částí aplikace. Jak již napovídá název
této sekce, obsahuje seznam všech států světa, včetně důležitých geografických
informací, jako třeba rozlohu, nejvyšší a nejnižší bod, počet obyvatel. Nechybí
ani vlajka a mapka s umístěním státu na zeměkouli.

Posledním oddílem jsou testy a kvízy. Zde se ovšem nacházejí tři podoblasti,
podle typu znalostí, které chceme prověřovat. Jednou možností je podle vlajky
určovat název státu, druhou pak prověrka znalostí hlavních měst jednotlivých
zemí. Posledním pododdílem je všeobecný zeměpisný kvíz, který prověří celkový
přehled a znalosti všech oblastí zeměpisu. Na začátku každého testu si lze
zvolit počet zadaných otázek, ve všeobecném testu navíc i obtížnost. Na konci
každého testu pak dojde k vyhodnocení (percentuální) úspěšnosti a objeví se
seznam nesprávných odpovědí. To je zejména vhodné, neboť tak se lze v testech
postupně zlepšovat.

Solidní aplikace s poměrně zdařilým designem a dobrým námětem (nejedná se jenom
o výuku, ale dílem i o zábavu) si určitě najde svoje zákazníky, zejména mezi
školáky. Trochu mi však vadila absence multimediálního vybavení. Na druhou
stranu je pravda, že pro případ touhy po akčním titulu si jistě nezvolíte CD se
zeměpisnou tematikou.0 0386;

Krušné hory západ
+ zdařilý design a námět
- absence multimediálního vybavení

Producent: SILCOM
Žánr: zeměpisná tematika
Jazyk: český
OS: Windows
Cena: 595 Kč (vč. DPH)

K recenzi poskytla firma: SILCOM, Na Rybníčku 14, 746 01 Opava
silcom.omnis.cz
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.