Na stříbrných kotoučích

Software | 01.09.99

Zak’s WordGames Angličtina hrou!Již mnoho úsilí bylo vynaloženo při hledání optimální metody, jak přimět menší děti ke studiu nepříliš záživných témat (alespoň z jejich hled...

Zak’s WordGames Angličtina hrou!
Již mnoho úsilí bylo vynaloženo při hledání optimální metody, jak přimět menší
děti ke studiu nepříliš záživných témat (alespoň z jejich hlediska), tedy např.
cizích jazyků. A přitom řešení nelehkého úkolu nalezl již před staletími klasik
pedagogiky, který celý princip shrnul do proslulého hesla "Škola hrou". Na tuto
kartu vsadili i tvůrci multimediálního produktu, jenž má děti naučit anglicky.
Celková koncepce obsahuje prvky, jež jsou pro udržení zájmu dětských studentů
nezbytné. Úvodem je to zajímavý příběh, jenž celou hru uvozuje, a dále pak
propracovaná celková struktura výukového programu. Jednotlivé úrovně (každou
reprezentuje jeden "svět") a lekce (samostatné interaktivní hry) spojuje
opakované setkání nad "Kolem poznání", jehož střepy se pokouší hráč-student
svými úspěchy sestavit, a před započetím vlastní výuky je k dispozici poměrně
kvalitní demonstrativní ukázka. Navíc vše působí jak po stránce grafické, tak
obsahové, originálním dojmem.
Instalace programu z CD probíhá běžným způsobem po spuštění zaváděcího
programu. Poněvadž celá aplikace obsahuje řadu videosekvencí, součástí
instalační procedury je i zavedení programu QuickTime. To rozhodně neodmítejte,
neboť by následně mohly nastat problémy (já jsem tuto část instalace přeskočil,
neboť jsem QuickTime již na počítači měl, a nedopadlo to dobře). Bez dalších
obtíží pak můžete program spustit a oddat se úvodnímu příběhu, jenž se stane
libretem celé následující hry. Pokud jste při instalaci uvedli jako rodný jazyk
češtinu, veškeré úvodní komentáře i demo k vám takto promluví. Ovládání
programu a veškeré následné instruktáže se však již odehrávají v angličtině.
Výslovnost komentářů a postaviček je proměnlivá, ale takový už je přeci život.
Nakonec, hladový Tyranosaurus k vám těžko může hovořit jako profesor Higgins.
Nespornou výhodou v tomto okamžiku je, že otázku je možno si nechat položit
opakovaně, takže nakonec porozumíte. Pokud se při hře ocitnete v nesnázích,
můžete si zpřístupnit další možnosti. Samozřejmou součástí je slovníček se
dvěma tisíci hesel, bez nějž by měl výukový záměr dosti velkou trhlinu. V něm
naleznete jak formu psanou, tak výslovnost, a kromě překladu také anglicky
psanou stručnou výkladovou část (tedy opis) a obrázek. Při studiu slovíček jste
mohli zapomenout, co je přesně vaším úkolem (případně jste prve neporozuměli),
a proto je zde rovněž možnost si úkol nechat zopakovat. A jste-li příliš
znaveni nebo potřebujete odejít, hru lze samozřejmě ukončit, avšak bez bodového
zisku. Dodejme, že hra je určena pro libovolný počet hráčů, a děti se tak mohou
po každé dohrané lekci střídat. A ještě jedna rada používejte k ovládání myši a
grafické prvky, neboť např. použití klávesy Escape hru (a celou aplikaci) bez
varování ukončilo.
Dle doporučení tvůrců je ZAK určen pro děti od 6 do 12 let. Je vytvořen opravdu
kvalitně, a proto jej lze bez obav doporučit. Mimochodem, do určené věkové
kategorie sice nespadám, ale zahrál jsem si a procvičil se v angličtině výborně.

ZAK’s WordGames
+ celková koncepce výuky
+ originalita v provedení
+ grafické zpracování
+ bohatý obsah
+ manuály
- různé úrovně hlasitosti postav
- nevyzpytatelnost klávesy Esc
Producent: Dr. LANG group, s. r. o.
Žánr: výuka angličtiny
Jazyk: česky, anglicky
OS: Win 3.1, 9x, NT
Cena: 985 Kč
K recenzi poskytla firma: Dr. LANG group, s. r. o.
Branická 107, 147 00 Praha 4


Dětský svět 2
Již název tohoto titulu determinuje cílovou skupinu zákazníků. CD je naplněno
volně šiřitelným softwarem, určeným zejména dětem.
Jednoduché rozhraní ovládacího programu zvládne obsluhovat i samo dítě,
vybavené ovšem potřebnou lingvistickou potencí (musí umět číst). Samotný výběr
je strukturován do několika kategorií podle zaměření. Samozřejmě těžiště
kolekce je v hrách, jsou rozděleny do dvou kategorií podle obtížnosti. Těch
jednodušších je přes čtyřicet, těžších je zhruba o dvacítku více. Velmi
sympatické v tomto výběru je vysoké procento logických her na úkor těch
akčních. Pravdou na druhou stranu je, že už dlouho jsem neviděl nějakou
originální logickou hru, a toto CD není výjimkou. Narazíte zde tedy hlavně na
různé mutace notoricky známých logických her jako je Tetris, různé hry karetní
či puzzly. Mezi složitějšími hrami nechybí ani tzv. chodičky (někam jdete
panáčkem za nějakým úkolem). V podobném duchu se nese i obsah části her
lehčích. Další součástí jsou hry výukové, a v neposlední řadě i kreslicí
programy. Pak jsou na CD čtyři sekce bonusů, a to konkrétně čtvrt tisíce (250)
různých obrázků zvířat a přírody, dalšími bonusy jsou různá hratelná dema her,
která lze od producenta tohoto disku též zakoupit.
Jak plyne z obrázků, je ovládací program plně počeštěn, obsahuje popis
jednotlivých programů, popis jejich ovládání apod. Značnou nevýhodou výběru je
to, že obsahuje v drtivé většině programy zahraniční provenience, takže bez
znalosti angličtiny si logických her moc nepohrajete. Samozřejmě, že šachy,
dáma či tetris jsou tak známé hry, že k nim jazyková výbava není potřebná. Čím
je absence českých titulů způsobena nevím. Jestli producent ignoroval programy
místní výroby, či malý výběr původního českého softwaru v této oblasti, mi není
známo.

Dětský svět 2
+ široké spektrum programů
+ programy nejsou zabalené (není nutno před spuštěním nebo instalací kopírovat
na pevný disk)
- absence českého softwaru
Producent: TMT computer
Žánr: shareware pro děti
Jazyk: ovládací program česky
OS: DOS, Win 3.x, 9x
Cena: 336 Kč
K recenzi poskytla firma: TMT computer
Olbrachtovo nám. 7, Brno
www.telecom.cz/tmtcomputer


Velký slovník cizích slov
Ruku na srdce, kdo z nás umí opravdu dobře česky. A co teprve používání slov,
jejichž původ je v úplně jiném jazyce! Pracujete-li alespoň trochu s
libovolnými texty (to znamená, že třeba čtete noviny), nejednou narazíte na
potřebu zjistit význam některých slov. A pokud je také píšete (třeba rovnou na
počítači), přijde slovník cizích slov rozhodně vhod.
Autorská firma tohoto produktu se úkolu zhostila dle své tradice, tedy důkladně
a kvalitně, včetně transparentního přístupu k autorským právům původců obsahu
(kompletní přehled autorského kolektivu naleznete v nápovědě). Vzhledem k
praktikám některých méně seriózních vydavatelských společností se jedná o
přístup chvályhodný a příkladný, mimo jiné proto, že vydavatel nám tímto
umožňuje identifikaci mezi tištěnými publikacemi tohoto druhu. Dostáváme tak do
rukou pomůcku, o jejíž užitečnosti není pochyb.
Slovníková databáze obsahuje kolem sta tisíc českých významů cizích slov,
včetně výslovnosti, původu nebo např. kontextového použití. Vysvětlení významu
slov je vyčerpávající a postihuje prakticky celou šíři oborů, v nichž bývá to
které slovo užíváno. Pro hledání jsou k dispozici dva "mody" hledání podle
abecedy (postupným přidáváním písmen se zužuje okruh nabízených hesel v
podstatě rejstřík) a hledání dotazem. V druhém případě můžete po zadání hesla
nechat vyhledat rovněž slova podobná či související nebo použít logické
operátory pro složitější konstrukce. Pro vyhledání je také možno použít
zástupný znak (?) či hvězdičku (*), pokud hledáme skupinu slov se stejným
počátkem. Grafické rozhraní celé aplikace je zpracováno poměrně tradičním
způsobem, úsporně a účelně.
Po dobu běhu programu je nutno mít disk v mechanice. Pokud při pokusu o
spuštění aplikace nevložíte CD s daty do mechaniky, nastane pro laického
uživatele možná trochu složitá situace. Obsažné anglické hlášení sice podrobně
oznamuje, že aplikace nemůže otevřít potřebnou databázi a kde by se měla
nacházet, avšak nezkušený uživatel to nemusí hned pochopit. České stručné
hlášení či výzva k vložení zdrojového CD by jistě byly vhodnější. Na žádný jiný
problém jsem při používání aplikace nenarazil a vše fungovalo bezchybně.

Velký slovník cizích slov
+ praktická použitelnost
+ průhledný původ a autorství
+ možnost vepisování poznámek k heslům
+ bezchybná funkčnost
- nesrozumitelný dialog v havarijní situaci
Producent: LEDA
Žánr: elektronická příručka
Jazyk: česky
OS: Win 9x
Cena: 840 Kč
K recenzi poskytla firma:
LEDA, spol. s r. o., 263 01 Voznice 64
www.leda.cz


Talk To Me - Angličtina
Aplikace Talk to Me je určena pro interaktivní výuku pomocí hlasové komunikace.
Učební metodou je tedy přímý mluvený dialog mezi "vyučujícím" a studentem,
resp. mezi programem a uživatelem počítače. Kontrola zvládnutí jazyka je
založena na zpětném rozpoznávání mluvených frází a nezbytnou součástí vašeho
vybavení (kromě jinak dnes zcela běžných komponent) je tedy mikrofon. Ale
pojďme popořádku. Instalační CD je "samospouštěcí", takže jej stačí pouze
vložit do mechaniky. Instalace neklade žádných překážek a probíhá zcela
standardně, takže ani zde pravděpodobně na problémy nenarazíte. Samozřejmým
požadavkem je správné nastavení potřebných hardwarových součástí (mikrofon,
reproduktory, zvuková karta) v operačním systému, neboť program si pro vše
"sahá" přímo do Windows a sám se konfigurací nezabývá.
Spuštění programu proběhne buďto opětovným vložením CD do mechaniky nebo volbou
z menu Start. Vřele doporučuji nejdříve zhlédnout multimediální demo, neboť pak
vám bude téměř vše jasné. Seznámíte se s učebním principem, rozšiřujícími
možnostmi i způsobem hodnocení, a posléze můžete bez potíží započít studium.
Pokud jste dávali pozor, rychle navážete dialog a budete moci brousit svou
výslovnost. Doporučuji si zpočátku nastavit opravdu nízkou obtížnost (tedy
velkou toleranci pro vaši výslovnost), abyste se nedočkali stresujícího
zážitku. Srovnání vašeho projevu s rodilým mluvčím může být totiž dosti
dramatické (obzvláště, jste-li začátečník). Poměrně kriticky je hodnocena nejen
výslovnost hlásek a slov, ale i melodie celé věty, takže se nestyďte a mluvte
pěkně nahlas a zřetelně. Abyste se zlepšili, máte samozřejmě možnost opakovaně
pilně trénovat výslovnost jednotlivých konkrétních frází či využívat jiných
zajímavých cvičení (například diktát). Procvičovací možnosti jsou dostupné
přímo z jednotlivých dialogů, takže při pocitu, že se na vás vše valí příliš
rychle, raději rozhovor zastavte, procvičte se, a v klidu a soustředěně
pokračujte. A ještě jedna důležitá věc v každé situaci, kdy program rozpoznává
vaši řeč, pozorně sledujte psané instrukce. Vyvarujete se tak neadekvátních
reakcí ze strany aplikace. Jinak řečeno, mluvte, když jste tázáni. Pro
testování jsem měl k dispozici tři úrovně kursu (začátečníci, mírně pokročilí,
pokročilí) a jejich obtížnost stoupala vcelku rovnoměrně. Pokud zvládnete
například diktát a výslovnost alespoň na úrovni osm z kursu tři (pokročilí),
pak se domnívám, že se docela slušně domluvíte i s rodilým mluvčím.
Tvůrce aplikace bezpečně prokázal, že hlasová forma komunikace již dnes nemusí
být pouze doplňkem jazykového kursu, ale jeho nosným principem. Ačkoliv tento
kurs jistě nelze použít jako jediný ke studiu jazyka (např. z důvodu omezené
slovní zásoby), měl by se stát jeho nezbytnou součástí. A s použitím produktu
této kvality jistě neuděláte chybu.

Talk To Me - Angličtina
+ celková koncepce
+ grafické zpracování
+ přiložený manuál
+ multimediální demo
- chybí "bublinková" nápověda
- dosti přísné hodnocení výslovnosti
Producent: LEDA
Žánr: výuka angličtiny
Jazyk: česky
OS: Win 9x
Cena: 1 480 Kč (každý CD-ROM)
K recenzi poskytla firma:
LEDA, spol. s r. o., 263 01 Voznice 64
www.leda.cz

9 0567/OK
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.