Na stříbrných kotoučích

Software | 01.09.99

Sexuální výchova - Průvodce pubertou a dospívánímI v našich krajích, kam přece jen některé novoty přicházejí pomaleji, jsme dospěli k všeobecnému názoru, že sex je věc, o níž ...

Sexuální výchova - Průvodce pubertou a dospíváním
I v našich krajích, kam přece jen některé novoty přicházejí pomaleji, jsme
dospěli k všeobecnému názoru, že sex je věc, o níž je mluvit nejen dovoleno,
ale hlavně nutno. Zvídavé dotazy dorůstajících dětí a mládeže, pokud nemáme
sílu či odvahu na ně odpovědět sami (prosím, bez pohrdavých úšklebků není to
tak jednoduché), lze již vhodně nasměrovat na patřičnou literaturu či vědoucí
osobu. Aby rodiče a pedagogové při této osvětové snaze nezůstali bez pomoci,
připravilo pro ně vydavatelství Grada velmi užitečnou výukovou pomůcku. Je jí
multimediální CD, na němž zájemci naleznou dostatek informací všeho druhu a
zároveň odpovědi na většinu svých otázek.
Technické řešení a zpracování této studijní pomůcky je zcela podřízeno záměru a
tématu. Aplikace se nijak neinstaluje a spouští se vložením do mechaniky (tedy
funkcí "autorun"). Již první ovládací obrazovka vás nenechá na pochybách, o čem
bude řeč. Grafické provedení ovládacích prvků je zpracováno v naprostém souladu
s tematikou a dává rovněž jasně najevo, že o všem se bude hovořit velmi
otevřeně. Nosným obsahem jsou psané texty (takže informací je zde umístěno
opravdu velké množství), dále jsou v některých případech k dispozici mluvené
komentáře a také videosekvence. Obzvláště v případě obrazových materiálů je
potřeba znovu upozornit, že vše je uvedeno bez příkras, neboť např. autentický
záznam porodu by mohl některé úplně neznalé "žáky" polekat, případně reálné
zobrazení pohlavního styku někoho pohoršit (již pan Freud přesně vystihl, jací
že jsme v této otázce pokrytci). Velkou předností díla je především odborná
fundovanost veškerých materiálů, jejíž zárukou je autorský kolektiv. V případě
tak citlivé problematiky, jako je sexuální výchova, se jedná o fakt velmi
zásadní. Můžete tak CD v klidu svěřit prakticky komukoliv beze strachu, že mu
ublížíte. Výklad obsahuje nejen tradiční témata (např. fyziologické dospívání,
antikoncepce), ale rovněž velmi důležité kapitoly s nejčastěji kladenými dotazy
(Co vás ještě zajímá) a spojení na odborné poradny či Linku bezpečí (Kde hledat
radu).
Autorům se podařilo sestavit dosti kvalitní dílko, jež by mohlo za pomoci nové
technologie úspěšně zaplnit mezeru v nabídce vzdělávacích materiálů. Ačkoliv je
CD velmi vhodné pro "samostudium", jeho hodnotu ještě může zvýšit zdatný
pedagog, a proto spatřuji hlavní uplatnění zvláště tam, kde je sexuální výchova
vyučována. A jen tak na okraj očekáváte-li erotické pobavení, jste na špatné
stopě. O tom toto CD rozhodně není.

Sexuální výchova
+ obsah
+ kvalita zpracování tématu
+ grafické provedení
+ použitelnost
- nevyužití kapacity CD
Producent: GRADA
Žánr: studijní materiál pro dospívající
Jazyk: česky
OS: Win 9x, NT
Cena: 790 Kč, školní multilicence 1 450 Kč
K recenzi poskytla firma:
GRADA Publishing, spol. s r. o.
U Průhonu 22, 170 00 Praha 7


Báječný svět letadel
Nedávno jsem v této rubrice psal o Video-CD s filmy o sovětských (a potažmo
ruských) letounech MiG a Suchoj. Další CD-ROM věnovaný letecké tematice
přináším právě nyní.
Lépe je snad říci letadlovou technikou, protože disk obsahuje na stovku letadel
z nejrůznějších období a výzbroje nejrozličnějších armád světa. K nalezení je
např. německý trojplošník Fokker z první světové války hned vedle
"neviditelného" bombardéru B2. Nechybí ani dopravní letouny jako třeba různé
verze Boeingů, nadzvukový dopravní letoun Concorde či mamutí Ruslan. Převažují
pochopitelně letadla vojenská (ze vzduchu se líp ničí). Najdeme zde stručný
průřez různých F (F-16, F-18) či již zmiňované letouny východní provenience. V
encyklopedii nechybí ani stroje západoevropské výroby. Dle mého názoru by
neškodil větší počet obsažených strojů.
Každý letoun má jakousi svoji kartu, která obsahuje základní technické a
provozní parametry dolet, dostup či maximální rychlost. Navíc každý model má
uvedeny (alespoň někdy) i různé verze (např. u Boeingu různě kapacitní verze).
V další části karty stroje je jeho fotografie. Navíc pod fotografií jsou ještě
tlačítka, na každém je pověšena ještě další fotografie (tedy pokud tlačítko
není opatřeno nápisem Neobsazeno). Zpestřením pak jsou krátké videosekvence se
záběry letadel, ať už při letu či na zemi.
Celkově je program zpracován velmi přehledně. V mých očích je trochu vadou na
kráse poměrně malé množství obsažených strojů. Myslím, že se jejich počet dal
zvýšit na úkor videosekvencí či rozsáhlých fotoarchivů letadel. Ale někdo může
mít názor přesně opačný.

Báječný svět letadel zpracování
+ obsahuje základní technické parametry letadel
+ počet obsažených letadel
+- Producent: Studio počítačové grafiky
Žánr: encyklopedie letadel
Jazyk: česky
OS: Win 9x
Cena: 570 Kč
K recenzi poskytla firma: Apro, s. r. o.

9 0566/OK
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.