Na stříbrných kotoučích

Software | 01.08.99

Moderní letouny - Mig, SuchojK recenzi nám byla poskytnuta dvě Video CD, obsahující filmy o ruských bojových letounech MiG a Suchoj. Trochu jsem váhal, zda v předchozí větě napsat rusk

Moderní letouny - Mig, Suchoj
K recenzi nám byla poskytnuta dvě Video CD, obsahující filmy o ruských bojových
letounech MiG a Suchoj.
Trochu jsem váhal, zda v předchozí větě napsat ruských či sovětských letadlech,
neboť některé, ve filmech se objevující stroje, byly vyvinuty a používány v
dobách studené války.
Zejména stíhací letouny MiG 21 jsou šlágrem, se kterým se nedávno vypořádávala
i česká armáda.
První film je zaměřen právě na výtvory konstrukční kanceláře MiG. Nezabývá se
prvními modely z období druhé světové války; přehled začíná až již zmiňovaným
typem MiG 21, a končí nejmodernějšími stroji, které jsou nyní ve výrobě. Jedná
se však víceméně pouze o stíhací letouny.
Druhý film je zaměřen na letouny Suchoj, výtvory stejnojmenné konstrukční
kanceláře. Podobně jako v případě MiGů i zde přehled začíná typy vyráběnými ke
konci studené války a v období po pádu železné opony. Film představuje
současnou světovou špičku víceúčelový bitevník Su-37.
V obou filmech jsou záběry z různých leteckých show, na nichž se tyto stroje
představili. Jsou prezentovány ukázky mistrné pilotáže ruských letců a
ohromujících technických možností těch nejmodernějších letounů. Důsledkem
vojenského vývoje je zřejmě i nevelká dostupnost podrobnějších parametrů o
letounech, možná se v malém objemu technických parametrů promítla i snaha
autorů film příliš nezatěžovat podrobnostmi. Mně osobně větší objem těchto
informací scházel. Trochu chyběl i nějaký (třeba i sharewarový či freewarový)
přehrávač VideoCD, nicméně ty jsou dostupné i na Internetu či na různých
sharewarových výběrech.

Moderní letouny
Producent: ESO Video
Žánr: filmy o letadlech
Jazyk: česky
OS: de facto libovolný, podporující přehrávání VideoCD
Cena: 599 Kč
K recenzi poskytla firma:
OnTime Solutions, a. s.
Zelený pruh 95/97
Praha 4


Zábavná čeština v ZOO
Vcelku výstižný název pod sebou skrývá výuku českého jazyka v plně kresleném a
místy animovaném prostředí. Hned ze začátku si student (či žák) zvolí stupeň
obtížnosti, s níž budou vystavěny testovací otázky. Volí se podle třídy
základní školy. Ještě je třeba zvolit si postavičku a může se pustit do řešení
úloh z jazyka českého.
Ústřední postavou je králík Čéňa, který je vaším průvodcem po aplikaci.
Kliknutím na něj, a výběrem z nabízených možností, je realizována vlastní
navigace po programu. Čéňa pomáhá s výběrem úkolů, a poté vyhodnocuje úspěšnost
jejich provedení. Nedává ale známky. Cílem hry není dosáhnout co nejlepšího
hodnocení, ale uzdravit všechna zvířátka v ZOO. Každé zvířátko potřebuje pro
své uzdravení tři léky: injekci, pilulku a mastičku. Tyto medikamenty lze
obdržet pouze při vyplnění testů, takže pro uzdravení jednoho zvířete je třeba
zcela správně vyplnit testy tři. Po uzdravení je při návštěvě příslušného
pavilonu přehrána krátká zábavná animace.
V bookletu CD je napsáno, že procvičování probíhá nenásilnou formou a že si
dítě ani neuvědomí, že se učí. Nevím. Vyplňování někdy poměrně obsažných a
poměrně náročných testů rozhodně vyvolá pocit učení se a procvičování. Přesněji
se jedná jen o procvičování, samotnou výuku a principy aplikace gramatických
pravidel nechali tvůrci zcela na škole. Možná, že nějaké zvídavé dítko by bylo
schopno podle vyhodnocení testů zpětně gramatická pravidla odvodit. Jistě by
ale bylo na místě alespoň některá (nejdůležitější a základní) gramatická
pravidla shrnout. A asi by nebylo od věci uvést v každém typu testů jednu
vzorovou odpověď. Bylo by to názornější, než vysvětlování toho, co má žák dělat.
Na druhou stranu lze pochválit zpracování. Obrázky jsou pěkně nakreslené, na
žádném zvířeti není problém poznat jeho druh. Ovládání je zpracováno též
přirozeně a jednoduše. Je takřka nemožné dostat se do situace, kde by člověk
nevěděl, jak dál. A pro všechny případy je tu k ruce vždy králík Čéňa.

Zábavná čeština v ZOO
+ zpracování prostředí
+- zpracování testů
- cena
Producent: SILCOM Opava
Žánr: výuka češtiny
Jazyk: česky
OS: Win 9x, 3.1x
Cena: 695 Kč
K recenzi poskytla firma:
Apro, s. r. o.


New english digest
První číslo CD-ROM magazínu určeného zejména pro studenty angličtiny nese ve
svém podtitulu jméno britského následníka trůnu. V časopise se však dočtete
nejen o něm.
CD je organizováno jako klasický papírový magazín. Má tedy obsah se zdůrazněním
stěžejních článků čísla, i přehledný seznam ostatních příspěvků. Jediné, v čem
se prakticky liší, jsou chybějící čísla stránek. Každý článek je prezentován ve
dvou tvarech. Nejprve jako krátký úvodník spolu s dokumentační fotografií, a po
dalším kliknutí se objeví plná verze v textové podobě. Každý článek je možno
nechat i přečíst počítačem. CD je koncipováno tak, že texty lze poslouchat i v
konvenčním CD přehrávači.
Na konci každého článku je uvedeno několik témat či otázek, které se vztahují k
výše uvedenému textu. Tyto okruhy pak slouží jako podklad pro směrovanou výuku.
Každý článek je
podle obtížnosti označen buď I (jako Intermediate) či A (Advanced). Jiná
písmena se neobjevují, z čehož plyne, že edice New English Digest není určena
pro začátečníky, ale pro studenty, kteří si znalosti spíše prohlubují, a to
zejména o reálie.
Články mají poměrně široký záběr, od titulního článku o princi Williamovi, přes
herce Jima Carryho, po seznam webovských stránek s tematikou výuky angličtiny.
Nejen magazín je na disku obsažen. Najdeme zde i první část interaktivního
anglického kurzu LANGMaster The Stranger. Dále zde najdeme i demoverze
některých dalších produktů společnosti LANGMaster. Přesně ta je totiž
zodpovědná za vydávání tohoto titulu. Poslední poměrně zajímavou možností je
najít si svůj jazykový kurz ve Velké Británii, určený pro zahraniční studenty
angličtiny. Z databáze si jej lze vybrat podle umístění v jednotlivých městech
či zemích, nebo přímo podle abecedy.
Vydávání New English Digestu je zajímavý počin, přitažlivý zejména pro
pokročilé studenty. Zárukou kvality příspěvků a zpracování je renomé firmy
LANGMaster.


New english digest zpracování obsah cena
Producent: Dr. LANG Group, s. r. o.
Žánr: výukový
Jazyk: česky a anglicky
OS: Win 9x
Cena: 1 345 Kč za rok (šest čísel)
K recenzi poskytla firma:
Dr. LANG Group
Branická 107, Praha 4

9 0494 /OK
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.