Na stříbrných kotoučích

Software | 01.05.99

Moře informací 1/99 Ekonomické a právní informaceTento CD-ROM, jak již název napovídá, je určen zejména pro podnikatele a osoby, které se podnikáním a věcmi souvisejícími zabývají...

Moře informací 1/99 Ekonomické a právní informace
Tento CD-ROM, jak již název napovídá, je určen zejména pro podnikatele a osoby,
které se podnikáním a věcmi souvisejícími zabývají.
Celé CD je rozděleno do několika oddílů. Každý z nich se pak zabývá určitým
aspektem podnikání. Základních oddílů je pět: Ekonomika a právo, Daně a
účetnictví, Personalistika a mzdy, SEPI (zkratka pro Systém ekonomických a
právních informací) a Ostatní. Obsah prvních třech plyne z jejich názvu. Oddíl
SEPI obsahuje například vzory smluv a podání k soudu ve věcech majetkoprávních
či občanských. Konečně nicneříkající název Ostatní pod sebou ukrývá např. 333
daňových tipů nebo 333 otázek a odpovědí právně-ekonomického zaměření.
Po zvolení příslušného tématu je automaticky spuštěn Acrobat Reader 3 a v něm
příslušný dokument zobrazen. Program Acrobat Reader tvoří vlastně hlavní a
nosnou část programu. Uživatelé zběhlí v práci s tímto zobrazovačem dokumentů
formátu PDF tak mají velkou výhodu proti nezkušeným. Ale i těm nezůstane nic z
ekonomicko-právních informací skryto, neboť práci s produktem Reader zevrubně a
zcela dostatečně vysvětluje přiložený manuál.
Zvolené řešení uložení informací má svoje výhody i nevýhody. Nevýhodou je
nemožnost prohledávání více než jednoho dokumentu najednou. Vyhledávat lze v
rámci jednoho dokumentu pomocí standardní funkce Readeru, avšak nelze
vyhledávat slova s diakritikou. Producent však slibuje napravení těchto
nedostatků v dalším vydání.
Nespornou výhodou tohoto způsobu je uložení dat ve formátu dokumentu PDF.
Umožňuje to totiž značnou přenositelnost napříč různými počítačovými
platformami. Pro naprostou většinu (a všechny významnější) operačních systému
totiž existuje mutace Acrobat Readeru, a tudíž lze toto CD procházet nejen na
počítačích s operačním systémem Windows, ale například i na Mac OS či UNIXu.
Takže chcete-li vědět víc o ekonomice a příbuzných tématech, pak tento CD-ROM
je zcela jistě pro vás.

Moře informací 1/99 Ekonomické a právní informace
+ hodně informací
+ kompletní ročníky některých odborných ekonomických periodik
+ zvolené zpracování informací
Producent: Informační centrum podnikatelů, s. r. o.
Žánr: Ekonomické a právní informace
Jazyk: česky
Cena: 8 089 Kč (bez DPH) na rok (6 CD)
OS: Win 3.1, 9x, NT, Mac OS, Unix, OS/2
K recenzi poskytla firma: Informační centrum podnikatelů, Seifertova 17, Praha 3


Právní minimum pracovníka v bankovnictví
Na první pohled nelze k názvu tohoto produktu již nic dodat, neboť se zdá zcela
vyčerpávající. Podobný pocit jsem měl, když jsem cédéčko dostal k recenzi.
Ač nepracuji v bankovnictví, jako většina lidí mám v bance účet. Proto mi tato
problematika není zdaleka cizí. Konečně, jedná se o peníze.
Na CD jsou obsaženy všechny předpisy, které se nějak dotýkají bankovního
sektoru, jakkoli okrajově. Původně jsem se chtěl omezit na pouhý výčet kapitol,
ale je jich tolik, že by vydaly na několik normovaných stran časopisu. Nicméně
zmíním některé. Například se lze dočíst o statutu České národní banky, o jejím
fungování a sídle. Lze dohledat, kdy byla centrální banka zřízena a jak se v
průběhu let měnily její práva a povinnosti. Zajímavou kapitolou jsou i obecné
ustanovení o bankách, například o výši povinných rezerv, jejich umístění, i to,
že tyto povinné rezervy nejsou úročeny. Nicméně je toto CD jednoznačně určeno
pracovníkům bankovního sektoru nebo přidružených profesí. Laik totiž brzo
narazí na taková slova, jako lombardní repo. Snadno pak uvěří, že zakoupil CD s
autentickým seznamem magických zaříkání typu vúdú.
Nejen seznam zákonů a nařízení stran bank je obsažen v tomto programu. Je zde i
seznam (bez plného znění) zákonů a nařízení od roku 1945 do současnosti. Jedná
se o velmi zajímavý průřez.
Kromě těchto dvou plných verzí produktu je na disku i několik demoverzí
programů autorské firmy. To by mělo pomoci při výběru dalších případných nákupů
elektronických podob různých, zejména právních, publikací.
Sama aplikace je postavena jako klasický windowsovský help (nebo chcete-li
nápověda). Obsahuje tedy všechny možnosti tohoto systému, jako vyhledávání
podle hesel, rejstříku či názvu kapitoly. Použití tohoto prostředí velmi
usnadňuje orientaci v produktu, zvláště pak pro uživatele, kteří (si) užívají
Nápovědu ve Windows.

Právní minimum pracovníkav bankovnictví
+ ucelený přehled zákonů a nařízení
+ chronologický přehled
+ uživatelsky jednoduché zpracování
- nevysvětlení některých odborných termínů
Producent: Final, s. r. o.
Žánr: sbírka zákonů a předpisů
Jazyk: česky
OS: Win 3.11, 9x, NT
Cena: 2 026,50 Kč (vč. DPH)
K recenzi poskytla firma: Final, s. r. o., Hřibská 8, Praha 10


Hotely Ubytování
Jak je již z názvu patrné, jedná se o turistického průvodce v elektronické
podobě. Není zaměřen na příznivce pobytu ve volné přírodě a kempování tzv.
nadivoko. Obsahuje seznam 6 100 hotelů, penzionů, lázní, chat a kempů. Pro
lepší orientaci jsou některé nabídky doplněny i fotografií či plánkem.
Jestliže se domníváte, že tolik ubytovacích možností v Čechách ani být nemůže,
pak je váš odhad naprosto správný. Do celkového počtu ubytovacích kapacit je
totiž zahrnuto i Slovensko. Jsou zahrnuta i obě hlavní města, Praha i
Bratislava.
Na začátku práce s programem je třeba dobře si rozmyslet, zda chcete dovolenou
strávit u nás či na Slovensku. K této volbě se během práce již vrátit nelze.
Dále pak pokračujete zaběhnutým způsobem, tedy postupným zoomováním cílové
oblasti až na úroveň okresu. Pak je možno pomocí dialogového okna zvolit ještě
přesnější umístění (zvětšovat mapu jde pouze do úrovně okresu) a přesný typ
ubytování. V další části dialogového okna lze pak pomocí zaškrtnutí stanovit
výběrová kritéria. Podle nich jsou poté vyhledány příslušné záznamy v databázi.
Po odklepnutí se objeví další okno, ve kterém jsou informace o vyhledaném
objektu (příp. objektech). Výběrový dialog lze aktivovat rovnou na začátku
práce s programem, a nevyhledávat s pomocí mapky. Pokud ovšem znáte přímo název
ubytovacího zařízení, pak se dá vyhledávat přímo podle jména.
Objekt je popsán pomocí jeho přesné adresy, telefonního čísla a lze si jeho
umístění nechat ukázat i na mapě, jež ale není příliš podrobná a slouží spíše
pro orientaci a jako návod, kterou stránku autoatlasu či turistické
mapy nalistovat. Dále obsahuje databáze i informaci o cenách za ubytování, ale
bohužel
zdaleka ne pro všechny objekty. Nicméně pomocí telefonního čísla lze tuto
informaci jistě získat. Případně je možno využít i čísla faxu a mobilního
telefonu, kterážto jsou také u některých objektů uvedena. Pro rychlejší
orientaci mezi ubytovacími kapacitami lze využít i ikonky v dolní části
informačního okna.
Graficky není tento produkt žádný skvost (aspoň nežere moc systémových
prostředků), rozhraní je primitivní, nicméně plně funkční.
Větší výhradu bych měl vůči zpracování databáze. Kvalita jednotlivých záznamů
mi připadá poněkud nevyrovnaná, jak co do zpracování, tak i do obsahu.

Hotely Ubytování
+ obsažná databáze, obrázky
+ nechybí kontakt na zařízení
+ možno volit jazyk (čeština, slovenština, němčina, angličtina)
+ zpracování
- často chybí cena
Producent: Maruko, s. r. o.
Žánr: databáze ubytování
Jazyk: česky
OS: Win 3.1, 9x, NT
Cena: 590 KČ
K recenzi poskytla firma: Maruko, s. r. o.
Chrustenice 26, 267 12 Loděnice


Artopedia
Ten, kdo se otřásl při pohledu na nadpis v domnění, že se jedná o nějaký velmi
nepříjemný lékařský výkon či chorobu, udělal chybu. Jedná se naopak o velmi
příjemnou encyklopedii malířství.
CD obsahuje údaje o více než 450 autorech a je na něm celkem 2 501 reprodukcí
obrazů jednotlivých mistrů. Jedná se výhradně o malíře zahraniční, žánrově
pokrývajících snad všechny styly. Časově je tato encyklopedie taktéž poměrně
obsáhlá a zabírá údobí od počátku 13. století po současnost. Tuto dobu pokrývá
spojitě, takže v průběhu oněch takřka osmi století tam není bílých míst.
Výše zmíněné množství zahrnutých autorů je úctyhodné a jsou zmíněni i méně
známí. Kromě základních údajů obsahuje encyklopedie i biografická data o
autorech.
Orientace v takovém množství informací je pohodlná, prostřednictvím několika
málo klepnutí myší se lze dostat až k hledanému obrazu. Veškerá práce s
programem se odehrává právě pomocí tohoto polohovacího zařízení, klávesnicové
ovládání není možné. Aplikace neobsahuje prakticky žádné možnosti nastavení,
kromě možnosti přehrávání hudby na pozadí hudby a její hlasitost. Zmíněná hudba
stojí rozhodně za zmínku, neboť se nejedná o nemelodické, elektronicky znějící
vrzání, ale o skutečnou hudbu. Mimoděk při prohlížení obrazů tak můžete
vyslechnout skladby Rachmaninova či Mozarta.
Ještě jsem se nezmínil o obrazech samotných. Při zvolení si konkrétního autora,
jsou na obrazovce vidět všechna jeho díla, která jsou na disku k dispozici, ve
zmenšené podobě. Kliknutím myši na zvolený obraz je přepnuto jeho zobrazení do
celoobrazovkového režimu. Kvalitou se obrázky blíží reprodukcím v drahých
knihách. Lze vybírat i podle žánrů. Zvláštní kapitolu pak tvoří grafické
ztvárnění biblických námětů.
Na recenzi jsem měl k dispozici poslední neoficiální verzi před uvedením na trh
(pre-release nebo beta), která obsahovala určité nedodělky, jež by měly být
před uvedením na trh odstraněny.

Artopedia
+ kvalita reprodukcí
+ hudba na pozadí
Producent: NPG, s. r. o.
Žánr: encyklopedie malířství
Jazyk: česky
OS: Win 9x, NT
Cena: 599 Kč
K recenzi poskytla firma: NPG, s. r. o., Blahníkova 5, Praha 3


ZOO
Virtuální zoologická zahrada obsahuje na 180 různých zvířat z celého světa,
která se chovají ve skutečných zoologických zahradách.
Po spuštění aplikace se octne uživatel v jakési simulované ZOO, tedy alespoň
podle členění dat. Základní obrazovka programu dává na výběr z několika
pavionů. Zvířata v nich nejsou členěna přísně biologicky, ale podle skutečné
konfigurace zvířat v zoo. Nalezneme zde tedy pavilon šelem, sudokopytníků,
lichokopytníků a slonů (kromě jiných, samozřejmě).
Každé ze zvířat má pak svou osobní kartu. Na ní jsou uloženy obrázky tohoto
tvora, nejčastěji výběr tří fotografií. Někdy je obrazová informace doplněna
ještě krátkou videoukázkou, na které je vidět zvíře takříkajíc v akci. Další
část informace je psaná, obsahuje popis vzhledu, chování a přirozeném prostředí
každého živočicha. Kromě toho je zde většinou obsažena i informace o tom,
kterak se to které zvíře chová v zajetí. Tento text si lze nechat i přečíst
počítačem, takže program je intelektuálně bezbariérový (mohou ho obsluhovat i
děti, které ještě neumí číst). Dále je součástí karty i možnost nechat si
přehrát zvuk, jaký zvíře vydává. V neposlední řadě každá karta odhaluje, ke
kterému živočišném řádu, kmeni či třídě dané zvíře náleží. Informace jsou tedy
poměrně podrobné, avšak nezahlcující.
Zvířata lze vyhledávat nejen pomocí pavilonů, ale i podle jména přímo v menu
programu.
Program obsahuje i seznam všech zoologických zahrad v České republice spolu s
jejich kontaktními informacemi (adresa, telefon), a seznam chovaných ohrožených
druhů u nás.
Práce s programem je jednoduchá, na většinu akcí stačí kliknutí myší. Možnou
nevýhodu spatřuji v tom, že se nelze v programu navigovat libovolně, ale vždy
jen o jeden krok vpřed či vzad. Naštěstí neobsahuje program velké množství
větvení, které by navigaci neúměrně prodlužovalo, a dvě osobní karty zvířat tak
dělí asi pět kliknutí, což není mnoho.
Narozdíl od encyklopedií neobsahuje tento program stovky druhů zvířat, ale
zahrnuje zase navíc informace o zoologických zahradách a výběr zvířat je volen
tak, aby mohla (zvířata) být spatřena v každé větší zoo.

ZOO
+ dobrý výběr zvířat
+ zpracování a práce s programem
- kvalita některých fotografií
Producent: Rubico
Žánr: CD-ROM o zvířatech
Jazyk: česky
OS: Win 95
Cena: 499 Kč
K recenzi poskytla firma:
RUBICO, Rooseveltova 51, Olomouc

9 0276/OK
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.