Na stříbrných kotoučích

Software | 01.01.99

Zásady vedení finančního účetnictví podnikatelůPřed nedávnem jsme vám představili původní český produkt určený pro vzdělávání pracovníků v oblasti pojišťovnictví Finančn

Zásady vedení finančního účetnictví podnikatelů
Před nedávnem jsme vám představili původní český produkt určený pro vzdělávání
pracovníků v oblasti pojišťovnictví Finanční management pojišťoven. Ze stejné
edice téhož vydavatele je i dnešní příspěvek. Troufám si ovšem tvrdit, že
tentokrát má šanci oslovit větší skupinu čtenářů.
Také tento produkt se dostane uživateli do rukou ve dvou formách: knižní
publikaci čítající 625 stran (včetně obsahu a rejstříku) doplňuje CD-ROM nebo
sada disket s elektronickou verzí díla. Ta byla v našem případě doplněna o
instalační program, jenž se spustil po vložení disku do mechaniky. Bohužel se
instalační rutina autorům příliš nezdařila nabízí totiž instalaci produktů,
které na dodaném CD nejsou (instalace pak končí chybou). Co je horší,
instalační program vyzývá k instalaci pokaždé při vložení kompaktu do počítače
přestože již máte aplikaci instalovánu. Na druhou stranu alespoň umožňuje
výběr, zda kopírovat na pevný disk veškerý obsah CD, nebo zda ponechat data na
kompaktu. ZVFÚP lze v tomto případě provozovat i bez cédéčka v mechanice.
Jak vám může být tento produkt prospěšný? Stručně řečeno zde získáváte na
poměrně malé ploše obrovské množství informací, na nichž závisí úspěšnost
podnikatelské činnosti. Obsahem díla jsou totiž plná znění právních předpisů z
oblasti daní a finančního účetnictví podnikatelů. Na rozdíl od jiných učebnic
se však nejedná o doslovné přepisy existujících zákonů. Na základě aktuálně
platných právních předpisů byly vytvořeny ucelené tematické bloky publikace,
jež jsou členěny podle věcného hlediska (obsah napoví obrázek s). Nalezení
potřebné informace a její nastudování je tak mnohem rychlejší, než obvyklé
listování plnými zněními zákonů. Tento princip má ale i jednu stinnou stránku
některé informace se mohou v publikaci vyskytnout duplicitně a tak zvyšovat
celkový objem díla (což nám v případě elektronické verze nikterak nevadí).
Nesporným kladem produktu je důraz na vysokou kvalitu informací. Autorský
kolektiv zaštiťuje renomovaný odborník a obsah je průběžně aktualizován.
Uživatel by tak měl získat opravdu užitečné informace, a nikoliv jen hromadu
textu (byť s historickou hodnotou).
Publikace je zpracována formou nápovědy Windows. Z této skutečnosti také
vyplývá paleta poskytovaných funkcí: standardními prostředky operačního systému
je zajištěn tisk, kopírování do schránky, tvorba vlastních komentářů (anotací),
definování záložek či listování dopředu a zpět. Rovněž je k dispozici užitečná
historie navštívených témat. Nalezení potřebné informace pak pomůže zajistit
plnotextová vyhledávací funkce nebo obsáhlý rejstřík pojmů (jehož některé
"zásahy" ale nejsou zcela prosty neužitečnosti viz obr. vlevo. Jedinou
nevýhodou je komplikované zobrazení obrazových příloh ty jsou v dokumentu
uloženy ve formátu BMP, a v případě čtení dat z CD-ROMu je možné je zobrazit
pouze aplikací Malování (Paint).
Publikace je průběžně aktualizována dle vzniku a úprav stávající legislativy.
Aktualizační soubory lze získat na disketách, CD-R médiu nebo na Internetu.

Orbis Computers
Český knižní trh nabízí poměrně dosti širokou nabídku publikací pro začínající
uživatele PC. Naopak trh multimediálních CD-ROMů se podobnou nabídkou pyšnit
nemůže. Možná právě proto se na pultech softwarových prodejen v nedávné době
objevil nový kompakt, jehož název není třeba zvlášť vysvětlovat: Orbis
Computers aneb vše, co chcete vědět o počítačích. Zmíněnému produktu jsme se
podívali na zoubek a zde jsou naše poznatky.
Jako většina moderních aplikací je i tato vybavena funkcí Autorun. Vložíte-li
disk prvně do mechaniky, spustí se instalační program, který vás nechá vybrat
cílový adresář a typ instalace (26 MB nebo 78 MB). Při druhém a dalším vložení
cédéčka program pozná, že instalace již proběhla a nabídne spuštění nebo
reinstalaci.
Poté vás již přivítá graficky pěkně zpracované uživatelské rozhraní, jehož
prostřednictvím lze "listovat" multimediální publikací. Máme-li být upřímní,
zase tak moc multimédií nečekejte: zvuk jsme na CD nepotkali žádný, obrázků je
též poskrovnu a občasná animace situaci nezachrání. Zato textů je, slovy
klasika, "habakuk". O čem tedy jsou? Jak vidno z přiložených obrázků, veškeré
informace jsou rozděleny do čtyř hlavních kapitol. Kapitola Úvod uživatele
seznámí s cíli produktu, vysvětlí, o čem cédéčko vlastně je, objasní základní
pojmy používané v oblasti výpočetní techniky. Najdete zde také nápovědu a
zajímavou stať o historii výpočetní techniky.
Kapitola druhá má název Počítač a její obsah tvoří popis interních součástí
osobního počítače. Samostatné články jsou věnovány motherboardu, procesorům,
pamětem, BIOSu, pevným i pružným diskům, mechanikám CD-ROM, grafickým a
zvukovým kartám a také řadičům a krytům (case). Pro každou tuto oblast jsou k
dispozici informace obecného charakteru (definice zařízení, jeho popis,
vysvětlení účelu, rozdělení, vlastnosti apod.), technický popis a popis
instalace (samozřejmě s obrázky, možná by nebylo na závadu přidat do této sekce
videozáznamy s praktickými ukázkami). Také princip funkce jednotlivých zařízení
by se slušelo osvětlit ilustrací nebo jednoduchou animací, na rozdíl od zde
použitého slovního výkladu.
Třetí kapitola se věnuje periferiím. Zvídavý čtenář zde může načerpat spoustu
informací o klávesnicích, polohovacích zařízeních, skenerech, monitorech,
tiskárnách (pozornost je zaměřena především na inkoustové a laserové tiskárny,
technologie jehliček zůstává poněkud stranou), faxmodemech, síťových kartách a
zálohovacích zařízeních. Například poslední jmenovaná kategorie obsahuje
informace nejen o páskových jednotkách, ale popsány jsou zde i stále
populárnější ZIP a JAZ mechaniky či LS 120, nechybí ani zmínka o
nepřerušitelných zdrojích napájení. Také tato kapitola obsahuje informace v
podobné struktuře jako část předchozí.
A konečně v poslední kapitole přichází ke slovu software, přičemž zvláštní
pozornost si zasloužil operační systém DOS, Windows 95, kancelářské programy,
viry a antiviry, Internet a programování.
Pro snazší nalezení potřebných informací je k dispozici rejstřík. Ne vždy je
však k mání
v plné síle občas se stalo, že po ťuknutí na ikonu rejstříku aplikace
havarovala s chybou "Access Violation". Také hypertextové odkazy, jichž je v
textech značné množství, program spolehlivě shazovaly. Přičteme-li k tomu ještě
dlouhou dobu odezvy, pak musíme dojít k jednoznačnému závěru: tento program je
ještě třeba doladit.

Strážný anděl
Další kolekce shareware z produkce zlínské společnosti Špidla Data Processing
má vznešený název Strážný anděl a přináší balík utilit pro zabezpečení počítače
před útoky virů a neoprávněných osob. Jako obvykle je vybavena multimediálním
(na pozadí může hrát hudba) prohlížečem, který obsahuje nejen seznam utilit s
popisy, ale přináší také obecné informace o volně šířitelných programech a
dalších titulech vydavatele.
Ovládací program obsahuje tři sekce: Informace a rady, Programy a Další naše
CD. První sekce je zpracována v prostředí programu Zoner Context a poskytuje
informace o vydavateli, jeho dalších produktech nebo nabídku spoluúčasti na
nových titulech pro autory sharewaru. Najdeme zde ovšem také stručný obsah
kompaktu a povídání o volně šířitelných programech. Jelikož obsah sekce Další
naše CD není třeba podrobněji popisovat (její název mluví za vše), přesuneme se
k popisu sekce Programy. Jejím obsahem je kolekce téměř 180 utilit, jenž byly
pro přehlednost rozděleny do několika kategorií. Podívejme se, co je pro
potenciální uživatele připraveno.
První kategorií jsou Antiviry. Kromě "klasiků" (VirusScan, Vshield, Thunderbyte
Antivirus, F-PROT, Norton Antivirus...) zde najdeme např. i jednoúčelové
utility pro detekci a odstranění makrovirů Wordu, nebo víceúčelové detektory
(zatím) neznámých jmen a producentů. Celkově reprezentuje tuto kategorii 23
zástupců, updaty datových souborů jsou umístěny v samostatné kategorii.
Následující kategorie má název Hesla. Sem autoři soustředili 18 utilit, jejichž
společným jmenovatelem je katalogizace hesel nebo jejich generace. K dispozici
jsou zde i dva heslovače souborů jeden pro EXE soubory a jeden pro databázové
tabulky MS Access.
V kategorii Ochrana Internetu jsou umístěny nástroje pro řízení přístupu ke
zdrojům Internetu (např. rodiče mohou nastavit svým ratolestem omezenou dobu
pro připojení a zamezit návštěvu vybraných lokací), ale také naopak pro řízení
přístupu okolního světa k vašemu počítači (firewall). Nechybí samozřejmě ani
šifrovače elektronické pošty, antiviry hlídající korektnost stahovaných dat, a
své místo na kompaktu obsadila i nezbytná instalace MS Internet Exploreru 4 CZ.
Ochrana počítače je název další kategorie, která přináší utility pro řízení
přístupu k počítači, programům a datům. Kolekce nástrojů obsahuje např. utility
pro zamykání operačního systému (Win 95, ale i 3.x), zamykání DLL knihoven,
"zneviditelnění" vybraných souborů nebo složek, omezení přístupu k vybraným
položkám nabídky START, ovládacích panelů, nastavení tiskáren, k pružným
diskům, CD-ROM, portům apod. Také jsou zde grafická rohraní pro šifrovač PGP
(Pretty Good Privacy), logovače akcí (evidují všechny ekce provedené v růběhu
práce s počítačem) jeden takový dokonce v zadaných intervalech snímá obsah
obrazovky a umí jej např. odeslat poštou správci sítě.
Konečně poslední kategorií je Ochrana souborů a dat, jež obsahuje především
pestrou paletu utilit pro šifrování souborů pro většinu operačních systémů.
Jsou zde ale i utility pro zamezení viditelnosti vybraných souborů, bezpečné
mazání souborů z disku či utilita pro digitální podpis.

Chemie II
Ostravská společnost Zebra systems se již před časem vrhla na tvorbu
multimediálních výukových titulů, které jsou určeny pro poslední ročníky
základních škol, ale také pro středoškolské studenty. V naší rubrice jsme se
již s některými těmito tituly setkali (Fyzika, Chemie I). Dnes vám představíme
zatím nejnovější cédéčko z této řady, druhý díl Chemie.
Kompakt je vybaven inteligentní funkcí Autorun při prvním vložení disku do
mechaniky dojde k instalaci produktu (samozřejmě pouze v případě, že to
dovolíte), každé další vložení disku způsobí spuštění aplikace. Již při prvním
setkání s Chemií II zaujme grafické zpracování díla. Na multimédiích autoři
rozhodně nešetřili, kromě úvodní animace na vás čeká poměrně velké množství
zvukových zá-znamů, ilustrativních obrázků a názorných 2D i 3D animací. Obdobně
jako v prvním díle je i zde probíraná látka rozčleněna do několika kapitol.
Jejich seznam představují okna školní budovy v titulní obrazovce aplikace. Pro
úplnost dodejme, že zatímco je první díl Chemie věnován anorganice, dvojka je
ucelenou publikací pro studium především chemie organické. O zaměření
jednotlivých kapitol lze usuzovat z jejich názvů: Chemie a život, Organická
chemie I a II, Bílkoviny a nukleové kyseliny, Chemické vzorce a názvosloví,
Analytická chemie, Chemická vazba, Chemická výroba organická a Periodická
tabulka prvků (obsahuje nejen přehled prvků a jejich začlenění do periodického
systému, ale také podrobné informace o každém prvku).
Každá kapitola je uvozena krátkým medailónem významné osobnosti chemické
historie, která se o výzkum v dané oblasti přičinila. Poté již následuje seznam
témat v rámci kapitoly, z nichž si lze přímo vybrat to, které vás zajímá. Popis
tématu je k dipozici nejen formou textu, ale také ve formě mluveného komentáře.
Mimochodem: kvalita zvuku je vskutku výtečná. Text je doplněn ilustrací a
umírněným množstvím relevantních hypertextových odkazů. Nezřídka můžete
zhlédnout i názornou 2D, tu a tam dokonce 3D animaci. Možnosti využití díla
dále rozšiřuje funkce pro psaní vlastních poznámek ke každému tématu. Ty se
ovšem ukládají se na pevný disk (cesta je předdefinována) lokálního počítače,
což může přinést problémy v případě použití na bezdiskové stanici v síti.
Orientace v publikaci je jednoduchá díky jasné hierarchii kapitol a témat.
Navíc je k dispozici funkce Historie, umožňující návrat k již navštíveným
tématům. Rovněž plnotextová vyhledávací funkce je velmi užitečná.
Jako ve většině výukových titulů, ani zde nechybí zkušební testy. Najdete je
nejen v každé kapitole, ale můžete otestovat své znalosti z celého obsahu
publikace. Pedagogy jistě zaujme, že v případě pořízení multilicence pro školu
je možné využít nejen již vytvořených testů, ale také tvořit vlastní testové
otázky.
Z předchozího textu je patrné, že se nám titul velmi líbil. Snad jediným jeho
nedostatkem, dá-li se to tak říci, je jeho náročnost na hardware. Doporučeno je
32 MB RAM, což je u domácích počítačů běžné, zato v mnoha školách se jedná o
neuspokojitelný požadavek. Aplikace funguje i na podstatně hůře vybavené
technice (lze spustit i na 12 MB RAM), ale odezva systému je v takovém případě
velmi nepříjemná.8 0682/OK o

Zásady vedení finančního účetnictví podnikatelů
odborně zpracovaný text
snadná orientace v publikaci
elektronická a knižní verze
minimální nároky na hardware
duplicita informací
instalační program
prohlížení obrazových příloh
Producent: Final, s. r. o., DTP system, s. r. o.
Žánr: úplná znění právních předpisů z oblasti finančního účetnictví a daní
podnikatelů
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95/98/NT
Cena: 1 230 Kč, aktualizace: 60 Kč/disketa, 260 Kč/CD ROM (ceny bez DPH)
K recenzi poskytla firma:
Final, s. r. o., Hřibská 8, Praha 10
www.final.cz

Orbis Computers
obsáhlý výklad
příjemné grafické rozhraní
struktura kapitol
nestabilita
doba odezvy
ilustrace a animace
Producent: Orbis Computers
Žánr: encyklopedie o výpočetní technice
Jazyk: česky
OS: Win 95/98/NT
Cena: 945 Kč
K recenzi poskytla firma:
Orbis Computers, Žerotínova 83, Šumperk
www.oc.cz

Strážný anděl
výběr utilit
české popisy
booklet s obsahem CD
bez instalace
pomalý filtr
Producent: Špidla Data Processing, s. r. o.
Žánr: banka shareware
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95/98/NT
Cena: 399 Kč
K recenzi poskytla firma:
Špidla Data Processing, s. r. o.
Nad stráněmi 4545, Zlín
www.spidla.cz

Chemie II
názorný výklad
výborná grafika
pohodlné ovládání
příkladné využití multimediálních příspěvků
náročné na HW
Producent: Zebra Systems, s. r. o.
Žánr: pomůcka pro výuku chemie
Jazyk: česky
OS: Win 95/98/NT
Cena: 595 Kč
K recenzi poskytla firma:
Zebra Systems, s. r. o.
Spartakovců 3 Ostrava-Poruba
www.zebra.cz
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.