Na stříbrných kotoučích

Software | 01.01.00

Jestliže Zakovy slovní hry, jež uvedla firma produkující i toto dílo zhrubapřed půl rokem (recenze v PC WORLDu č. 9/99), znamenaly silné spojení prvku hry s výukou anglického jazyka,...

Jestliže Zakovy slovní hry, jež uvedla firma produkující i toto dílo zhruba
před půl rokem (recenze v PC WORLDu č. 9/99), znamenaly silné spojení prvku
hry s výukou anglického jazyka, pak tato novinka přináší v nastoupeném trendu
další výrazný krok vpřed. Student se může zcela osvobodit od prostředí
"školních lavic" a ocitá se v naprosto konkrétní situaci reálného života se
všemi příslušnými atributy. Samotná výuka se tak proměňuje v jakousi
"adventuru", tedy dobrodružnou hru, jejíž výsledek neurčuje množství
zlikvidovaných virtuálních nepřátel, ale zvládnutí naprosto reálných situací.
Koneckonců zcela výstižný je v tomto ohledu i podtitul dílka - uč se anglicky,
nebo zemři!
Scénář hry je dostatečně obsažný na to, aby vás přinutil použít své anglické
znalosti v širokém spektru situací. Samotný úvod, kdy hráč - student přilétá do
Mean City letadlem jako výletník, je doprovázen hypotetickými televizními
zprávami o situaci ve městě. Pokud dobře nezachytíte obsah, jen velmi těžce
budete nadále luštit smysl svého počínání. Výukové prostředky, jež jsou k
dispozici (možnost opakování scén, slovníček), vás samozřejmě do děje vrátí a
umožní tak poté, co se přiučíte, pokračovat. V podobně nenásilném duchu si
počínáte v průběhu celé výuky - v restauraci skládáte rozstříhaný jídelní
lístek, v bance trénujete číslice před výměnou šeků za hotovost, odpovídáte na
otázky v hotelu či taxíku nebo popisujete místnímu policistovi podezřelé
osoby. Realistický průběh návštěvy Mean City samozřejmě doplňují zcela běžné
komplikace, takže se vám prostě někdy chce opravdu hodně spát a je dobré se
"uklidit" včas do hotelu či jindy zase padáte hlady. K ruce jsou rovněž
prozaické "pomůcky", jako mapa města, mobilní telefon, klíče či vizitky.
Jejich patřičné využití je pak zcela závislé na hráči a jeho rozvaze.
Scénář příběhu zdaleka není jednosměrný a návštěvník Mean City se tak může
ocitnout v řadě svízelných situací, pokud nedbá dobrých rad či nejedná se
správnou rozvahou. Velmi snadno se tak můžete po slovním konfliktu s
policistou dostat do vězení či při chybném rozluštění trasy další cesty
skončit na místním hřbitově po přejetí elektrickou lokomotivou. A to jsem
nedostal odvahu např. ochutnat místní kuřecí speciality, před nimiž mne
varoval recepční v hotelu. Děj rovněž nepostrádá humor dobré úrovně, takže
např. četba novin při čekání v restauraci vám nejen napoví, kudy ve hře dále,
ale také vás slušně pobaví (pokud jste již jazykově dostatečně v obraze).
Veškeré okolnosti tak dobře podporují hlavní, lehce detektivní dějovou linii,
v níž je vaším úkolem osvobodit město před šílenou učitelkou angličtiny,
která terorizuje místní občany. Dodejme ještě, že návštěva Mean City od
příletu na letiště po úspěšné vysvobození ze spárů městského přízraku není
záležitostí na čtvrthodinku. Pokud vám to nervy dovolí (je to opravdu
napínavé), pak můžete hru opakovaně přerušit a příště začít ze stejného
místa. Určitě je i z hlediska pedagogického lepší se u obtížnějších míst
zastavovat, procvičovat slovíčka i poslech, a posílen znalostmi postoupit do
dalších fází.
Dodejme, že tato zdařilá učební pomůcka je vhodná pro široké spektrum žáků od
dětí po dospělé a je dodávána s prémií - posledním číslem elektronického
magazínu English Digest (z dílny téhož producenta), jenž je určen, jak jinak,
také výuce angličtiny. Ani o jeho kvalitě není pochyb.
Mean City
námět a scénář
technické provedení
přiložený bonus
poměr času výuka/hra
Producent: EPA -
Dr. LANG group, s. r. o.
Žánr: výuka angličtiny hrou
Jazyk: anglický/český
OS: Win 9x, NT
Cena: 1 485 Kč
(včetně 5% DPH)
K recenzi poskytla firma:
EPA - Dr. LANG group, s. r. o.
Branická 107
147 00 Praha 4
Lingvista 3.0 Plus - Němčina
Znalost cizích jazyků je v dnešní době takřka nezbytností. Často se setkáváme s
cizojazyčnými texty jakožto dejme tomu obchodník nebo čtenář cizojazyčných
publikací. Ale i v dnešních obchodech je nezanedbatelný objem zboží popsán
jazykem nečeským. Kromě obligátní angličtiny (jejíž znalost je zřejmě
nejrozšířenější) je při naší geografické poloze v srdci Evropy výhodná i
znalost němčiny.
Pro ty, kteří jsou okolnostmi nuceni se německy naučit, nebo pro ty, kteří
mají vůli po sebevzdělávání, je zde CDROM LingVista plus.
V podtitulu, jenž probíhá po spodu okna aplikace, má slogan: Sebedokonalejší
učitel nenahradí vůli vydržet. Tímto sloganem se zřejmě autoři řídili.
Předpokládají uživatele, který se skutečně chce učit a kterého do učení nikdo
nemusí nutit. Nenajdete na CD žádné zkoušení se zatrháváním správných odpovědí
(tzv. sportka), s neomezeným množstvím času, ani žádné sporné známkování.
Nejprve je možno projít příslušnou kapitolou s učením, kde se student seznámí
se slovíčky a je přečtena jejich výslovnost. Hned vzápětí je možno nacvičené
věty zopakovat. A to nejprve jakožto znalost vyjádřit se (tedy správně
přeložit z češtiny do němčiny), a posléze jako schopnost porozumět (pochopit
vyposlechnutý text). Učení je strukturováno do celkem 120 kapitol. Postupuje
se (pochopitelně) od jednoduchých (tedy fakticky slovíček) až po složité
mluvnické fráze. S celkového počtu lekcí je zřejmé, že záběr učebních osnov je
vskutku široký. Co ovšem v lekcích nenajdete, je učení gramatických pouček a
procvičování časování sloves a skloňování podstatných jmen. Celá výuka je
orientována na porozumění mluvenému (i psanému) slovu a na schopnost
vyjadřovat se v cizím jazyce. Předpoklad, že ten, kdo projde všemi lekcemi,
je schopen se gramaticky dobře vyjádřit ve všech situacích, je dle mého názoru
zcela oprávněný.
V dalších sekcích pak je možno poslechnout si rodilým mluvčím namluvené fráze
(případně si je namluvit sám). Dále je možno mezi takřka čtyřmi a půl tisíci
frází vyhledat tu člověku vyhovující, pochopitelně lze si ji nechat i přečíst.
Poměrně zajímavě je tvořen systém hodnocení studenta. Sám si totiž známkuje
svůj výkon, a podle toho je pak bodově ohodnocen. Kdo by se takovému postupu
divil (proč bych si nedával samé jedničky?), tomu bych připomněl výše
uvedenou větu, že program je určen pro ty, co se skutečně chtějí něčemu
naučit. A v případě neobjektivního známkování by vlastně šidili sami sebe.
Zajímavá je i možnost užívání téhož programu více studenty najednou a pak
jejich vzájemné porovnání pomocí grafů.
Mám dojem, že člověk, který poctivě prostuduje všechny kapitoly, bude schopen
se dorozumět ve všech běžných situacích v německy mluvících zemích.
LingVista 3.0 Plus - němčina
široký záběr
metoda učení
Producent: DTP Studio
Žánr: učebnice němčiny
Jazyk: česky
OS: Win 9x, NT
Cena: 649 Kč (při zaregistrování produktu mikrofon zdarma)
K recenzi poskytla firma:
DTP Studio, s. r. o.
Nademlejnská 7, Praha 9
www.dtpstudio.cz
Lingvista 3.0 Plus - Angličtina
Ve stejné edici jako výše uvedená multimediální učebnice němčiny vyšla i
učebnice angličtiny. Pohnutky, které vedly producenty, aby vydali i učebnici
tohoto jazyka, jsou tak zřejmé, že je nebudu ani uvádět.
O samotné konstrukci programu se nedá říci moc jiného, než o učebnici jazyka
německého. Zaměřím se tedy lépe na použitou metodiku vyučování.
Použitá metoda je deklarována jako nová a nazývá se nátlaková. Toto slovo sice
nepříjemně zavání represí, ale není třeba mít obavy. Vlastními slovy bych
řekl, že se jedná o počítačovou obdobu pobytu v anglicky mluvící cizině.
Člověk je odkázán toliko na komunikaci v angličtině, neboť čeština je ve světě
(bohužel) poměrně málo rozšířena. Nátlaková metoda spočívá na principech
obecné komunikace. Vychází z předpokladu, že komunikace je vážně narušena nebo
dokonce zcela zrušena, pokud neprobíhá stanoveným tempem a standardním
způsobem. Tím chci říci, že pokud budete každou frázi při rozhovoru vyhledávat
ve slovníku, pravděpodobně se s vámi bude vybavovat málokdo. Takže program je
založen spíše na procvičování konverzace v běžných situacích, kdy je třeba
rychle a adekvátně reagovat. Výuka je postavena na časových úsecích
(nastavitelných), během kterých je třeba frázi správně zpracovat. Tedy správně
ji přeložit a správně odpovědět, aniž se komunikující stará o to, jestli je
gramaticky správné použití slovesného tvaru.
Jak ovšem autoři programu sami říkají v manuálu (ten je pouze v elektronické
podobě), nepokrývá tento způsob výuky vše. Ani zvládnutí všech lekcí nedělá ze
studenta spisovatele v jazyce anglickém a je vhodné doplnit tento způsob výuky
se studiem gramatiky, případně i odborného žargonu (postihnout odborný žargon
všech profesí není v silách ani člověka, ani počítače).
Pro základní konverzaci, plně postačující pro přežití v cizím kraji, je tato
učebnice kompletní. Konečně, v cizině si v obchodě sotva budete s prodavačkou
dopisovat nebo hovořit odborným jazykem mikrobiologů.
LingVista 3.0 Plus - angličtina
rozsah látky
metoda výuky
Producent: DTP Studio
Žánr: učebnice angličtiny
Jazyk: český
OS: Win 9x, NT
Cena: 649 Kč
(při zaregistrování produktu mikrofon zdarma)
K recenzi poskytla firma:
DTP Studio, s. r. o.
Nademlejnská 7, Praha 9
www.dtpstudio.cz
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.