Na stříbrných kotoučích

Software | 01.02.03

LANGMaster Škola hrou Biologie 2Další novinkou z ediční kolekce LANGMasterŠkola hrou je titul Biologie. Stejně jako Matematika 1 patří do řady S, která je určena žákům ve vyšších r...

LANGMaster Škola hrou Biologie 2Další novinkou z ediční kolekce LANGMaster
Škola hrou je titul Biologie. Stejně jako Matematika 1 patří do řady S, která
je určena žákům ve vyšších ročnících základních škol a na nižších stupních
víceletých gymnázií (12-16 let). Tentokrát však nejde o nudné počty, se kterými
se studenti potýkají většinou neradi, ale o jeden z oblíbenějších předmětů
přírodopis, neboli biologii. Tedy alespoň podle mého názoru je oblíbenější.

Obsah je rozdělen na dvě kapitoly. První se nazývá Funkce živočišných organismů
a prostředí a druhá byla pojmenována Životní funkce živočichů. Samozřejmě že
dělení na této úrovni zdaleka nekončí, ale naopak začíná. Následují podkapitoly
a podpodkapitoly a podpodpod... no zas tak daleko už ne, ale všechna témata
jsou přehledně rozdělena a seřazena tak, jak na sebe logicky navazují. Zahrnuty
jsou lekce z anatomie, fyziologie a systematiky živočichů. Podávají přehled o
stavbě a funkcích živočišných těl, stejně jako o jejich rozmanitosti v rámci
celé biosféry. Výuka zahrnuje témata, zabývající se např. tělním pokryvem,
funkcí cévní, dýchací či vylučovací soustavy nebo smyslovými orgány, atd.
Hlavním "tahounem" vedle dobře zpracovaného obsahu je grafika. Obrázky a fotky
vhodně doplňují text a názorně zobrazují procvičovanou či vykládanou látku.
Setkáte se tak nejen s fotkami, na nichž jsou zvěčněna rozmanitá zvířata ve
svém přirozeném prostředí, ale také s obrázky ukazujícími průřezy jednotlivými
živočichy nebo jejich vnitřními orgány. Neméně zajímavé jsou také zvětšeniny
těch nejmenších částic, ze kterých se každý tvor na Zemi skládá buněk. Pod
mikroskopem si můžete prohlédnout např. kůži, svaly, zvířecí chlup nebo třeba
červené a bílé krvinky. Ke zvýšení uživatelského komfortu jsou k dispozici
užitečné pomůcky jako záložky nebo poznámkový blok, kam si může uživatel
zaznamenat své postřehy nebo některé důležité údaje z výuky.

Pokud vlastníte některý z dříve vydaných produktů řady S, odpadají i starosti s
instalací. Stačí jen vložit příslušný CD-ROM vložit do mechaniky, a program si
sám zjistí potřebné náležitosti. Produkt kompletně nahrazuje učebnice zoologie
a je o 100 % záživnější než obyčejné "papírové" učebnice. A navíc... některé
odstavce ani nemusíte číst, protože jsou pro lepší pamatování česky namluveny.
Není co dodat.


LANGMaster Škola hrou Biologie 2

kompletní po obsahové stránce
grafická přitažlivost
logická návaznost

Producent: LANGMaster International, s. r. o.
Žánr: výukový program
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/XP
Cena: 499 Kč

K recenzi poskytla firma: LANGMaster International, s. r. o., Branická 107, 147
00 Praha 4LANGMaster Němčina Sprechen Sie Deutsch? 1

Jazyk našich západních sousedů sice není tak oblíbený jako angličtina, ale
pořád se těší značné oblibě a je většinou vyučován jako jazyk doplňkový (nebo
jako rovnocenný s anglickým). Pro začátečníky, kteří se v něm teprve
rozkoukávají, připravila společnost LANGMaster International titul Němčina
Sprechen Sie Deutsch? 1. Titul byl připraven jako doplnění a rozšíření výuky ve
spojení se stejnojmennými učebnicemi nakladatelství Polyglot, které patří na
českých školách k hojně používaným. Potenciálními zákazníky budou tudíž
studenti, pracující se zmíněnou učebnicí, ale ani ostatní, kteří se chtějí
německy naučit nebo jen osvěžit kdysi nabyté vědomosti, se nemusí ostýchat tuto
multimediální učebnici používat.

Výuka je rozdělena do 14 lekcí a ty se dále dělí na části A až I, které mají v
každé lekci tematicky stejný obsah. V části A tak naleznete namluvený hlavní
text k dané lekci, "béčka" obsahují důležitá slovní spojení, pod C jsou
schována slovíčka. Pod dalšími písmenky je skryt např. nácvik výslovnosti,
diktát, gramatika nebo rozhovory z každodenního života a práce s nimi. Jako v
každé učebnici, některé úlohy jsou zábavné, jiné méně záživné a ostatní více či
méně nudné. Ale každému se autoři zavděčit nemohou. Cvičení jsou však většinou
pojata zábavnou formou, takže výjimkou nejsou např. přesmyčky a různé
doplňovačky. Na chvilku se zastavíme u gramatiky, která vedle slovíček tvoří
základní pilíř výuky cizích jazyků. Její výklad je zpracován pro lepší
pochopení v českém jazyce a procvičování je věnován maximální důraz. Záběr je
velmi široký a podle mého i kompletní. Začíná určitými a neurčitými členy a
časováním sloves. Přes silné a slabé skloňování podstatných jmen se student
dostane k předložkám se 3. a 4. pádem nebo k minulým časům sloves a v poslední
lekci se dozví něco o slovesných vazbách, skloňování příslovcí nebo zvratných
slovesech. To samozřejmě není úplný seznam gramatických témat! Ten by vydal na
stránku v časopise. Jak jsem již zmínil, vedle gramatiky je velmi důležitá
znalost slovíček. Ta jsou samozřejmě procvičována v jednotlivých lekcích, ale
mimo to je k programu přiložen i česko-německý slovník. Z něho lze exportovat
slovíčka do dalšího doplňkového programu RE-WISE, jenž zajišťuje právě
optimální opakování slovíček.

Pokud znáte někoho, kdo zmiňovanou učebnici používá, tak mu tento titul jistě
doporučte, protože "biflování" cizího jazyka nemusí být jenom otrava, ale občas
se člověk může i dobře pobavit.


LANGMaster - Němčina Sprechen Sie Deutsch? 1

opakování slovíček pomocí RE-WISE
zpracování gramatiky
spojení s papírovou učebnicí

Producent: LANGMaster International, s. r. o.
Žánr: výuka němčiny
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/XP
Cena: 999 Kč

K recenzi poskytla firma: LANGMaster International, s. r. o., Branická 107, 147
00 Praha 4, http://www.langmaster.czLANGMaster Škola hrou - Matematika 1

Společnost LANGMaster je na českém trhu dostatečně zavedená a známá. Přesto se
však snaží ukousnout z pomyslného tržního koláče ještě větší část, a proto se
rozhodla k odvážnému kroku. Jak říká tisková zpráva: "Jednotlivý odstup zhruba
1 měsíc by se měl stát pro nejbližší dva roky standardním intervalem mezi
představováním dalších novinek." Pokud svůj slib dodrží, tak se v této rubrice
budeme měsíc co měsíc setkávat s nějakou novinkou tohoto největšího vydavatele
vzdělávacích multimediálních produktů u nás no uvidíme.

A co od Matematiky 1 můžete čekat? Standardní ovládací rozhraní známé z
předchozích titulů, komplexní zpracování vybrané látky a spousty úloh čekající
na vyřešení. Ale zastavme se u zmíněného rozhraní. Ovládání by se na první
pohled mohlo zdát trochu nepřehledné, ale při bližším ohledání zjistíte, že nic
není jak se zdálo být. Všechny ovládací prvky nahromaděné na liště u spodního
okraje obrazovky jsou logicky poskládány a po chvilce praxe si na ně člověk
zvykne. Rozvržení textu, grafů, rovnic a obrázků na ploše je vyřešeno velmi
dobře a ztratit se není kde. Úvodní stranu každé kapitoly doprovází hezké
pozadí (fotky z okruhu přírodních věd), které celému titulu rozhodně přidává na
přitažlivosti. Ale jistě byste chtěli vědět něco o obsahu, že?

Vězte, že Matematika 1 z řady S je určena žákům ve vyšších ročnících základních
škol a na nižších stupních víceletých gymnázií (tj. 12-16 let) a od toho se
také odvíjí vysvětlovaná látka. Program je zaměřen na pokročilejší témata
aritmetiky, algebry, geometrie a problematiky funkcí. Zahrnuje práci s
racionálními čísly a jejich geometrickou reprezentaci, základy procentového
počtu a jeho praktické využití, seznámení s nejjednoduššími algebraickými
výrazy, ale také úvod do světa funkcí, výpočty lineárních rovnic a nerovnic s
jednou neznámou vícero metodami a vysvětlení problematiky souměrnosti. To
všechno je obsahem 53 témat rozdělených do 7 lekcí. Jednotlivá témata pak
obsahují vysvětlení dané problematiky, nesčetně početních úloh a závěrečný
test. Celek vhodně doplňují zvukové nahrávky vysvětlované látky a několik
animací.

Co říci na závěr? Snad jen to, že se jedná o další profesionálně zpracovaný
produkt, kterému se nedá nic vytknout a který vhodně doplňuje výuku na ZŠ a
gymnáziích.


LANGMaster Škola hrou Matematika 1

kompletní po obsahové stránce
grafická přitažlivost

Producent: LANGMaster International, s. r. o.
Žánr: výukový program
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/XP
Cena: 499 Kč

K recenzi poskytla firma: LANGMaster International, s. r. o., Branická 107, 147
00 Praha 4, http://www.langmaster.czŠpion Strašidelný dům

Před nedávnem jsme na stránkách našeho časopisu uvedli recenzi dílka
společnosti Fragment Malý špion Pokojíček plný hraček. Špion Strašidelný dům je
hra velmi podobná, ale tentokrát pro děti starší než předchozí díl (přibližně
5-8), protože tentokrát bude malé hráče celým domem provázet kostlivec, a ti
menší by se mohli trošičku bát a pak by nechtěli spát. Podobné rýmy se
prolínají celou hrou a rozhodně o ně není nouze.

A o co vlastně ve hře jde. Jako odvážní hráči vstoupíte do strašidelného domu
plni očekávání, co se bude dít dál. Vzápětí za vámi zaklapnou dveře a
strašidelný hlas praví: "Cesta zpět je uzavřena, kudy vede cesta ven? Zde je
malá rada. Za obrázek nahlédni, vyhraje kdo hádá." Pokud nahlédnete za obrázek,
najdete pole rozdělené na několik částí a každému je jasné, co musí následovat.
Ano, budete procházet domem, plnit různé úkoly a za každý správně splněný
dostanete papírek, který pasuje do skládačky. No, a když stavebnici složíte
celou, dozvíte se jak se dostat ven a strašidla nechat daleko za sebou.
Stěžejní činností po celou dobu pobytu ve "vězení" bude hledání daných předmětů
na různých místech domu. Ve formě básničky vám kostlivec prozradí co máte
hledat, a dál už záleží jen na vaší všímavosti a postřehu. Prohledáte tak okolí
krbu, okno za závěsem, koupelnu nebo podnos s jídlem. Jednou byste třeba mávli
rukou nad tím, jak je to jednoduché. Vzápětí se však zaseknete a strávíte na
jedné obrazovce o hodně víc času, než jste zamýšleli. Kromě takto zaměřených
úkolů jsou ve hře samozřejmě i jiné úlohy. Budete třeba spojovat předměty podle
různých klíčů. Na systém však musíte přijít sami. Pokud hra děti "chytne",
procvičí si postřeh, rychlost přemýšlení a logické myšlení, tvůrčí schopnosti a
vizuální paměť.

Ve srovnání s Pokojíčkem plným hraček je Strašidelný dům lépe zpracovaný a
hodně dodá také strašidelná atmosféra, celkové grafické zpracování a příběh.
Malé děti se jistě budou dobře bavit a budou na obrazovku koukat z několika
centimetrů, aby náhodou něco nepřehlédly. Třeba takhle začínali všichni známí
špióni, a kdo ví?


Špion Strašidelný dům

přitažlivá grafika
strašidelný obsah a namluvení
příběh
rozlišení 640 x 480

Producent: Fragment
Žánr: logické úlohy
Jazyk: český
OS: MS Windows
Cena: 595 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma: Fragment, Radiová 1 102 27 Praha 10,
http://www.fragment.czPřipravujeme se na střední školu

Následující dvě multimediální učebnice byly vytvořeny pro přípravu žáků
devátých tříd základních škol na přijímací zkoušky na všech typech 4letých
středních škol. A při každých takových "přijímačkách" přijde řeč na mateřský
jazyk a počty. Obě novinky se kromě opakování uvedených předmětů zaměřují na
problémy, se kterými by se mohli žáci u přijímacího řízení setkat. Výuka je
organizována ve třech úrovních, jejichž obtížnost se rovnoměrně zvyšuje. A co
můžete konkrétně očekávat?

Začnu třeba matematikou. Po krátkém pohledu do obsahu zjistíte, že na přípravu
na zkoušky vám jeden večer stačit nebude. Kapitol je nespočet a po pár hodinách
počítání, při kterém jsem chtěl zjistit, co mi ještě ze základní školy zbylo v
paměti, se mi začalo kouřit z hlavy. Z počátku jsou úlohy jednoduché a počty se
omezují na zlomky, násobení a dělení. Posléze se však dostanete k výrazům,
rovnicím a nerovnicím, goniometrii, geometrii, ke slovním úlohám nebo
Pythagorově větě. Následují snad "nejoblíbenější" funkce a jejich grafy, přímá
úměrnost a dostane se i na jednoduché a složené úročení. Při pohledu do
učebnice středoškolské matematiky zjistíte, že je tu vše potřebné k úspěšnému
složení zkoušky.

Druhým předmětem, na který se při přijímačkách nezapomíná, je český jazyk.
Grafické rozhraní je stejné, a tak se můžeme soustředit na obsah. Nechybějí
úlohy určené k procvičování interpunkce, psaní velkých písmen, psaní i/y či
rozpoznávání slovních druhů. "Deváťáci" si mohou procvičit typické úlohy, ke
kterým patří větný rozbor, shoda podmětu s přísudkem, určování větných členů
nebo stará známá vyjmenovaná slova. Na samém konci obou programů je připraveno
několik skutečných přijímacích testů, po jejichž absolvování každý zjistí jak
je na tom.

Podle mého, pokud projdete celým kurzem, nebudete mít problém dostat se na
jakoukoli střední školu. Přijímací zkoušky se blíží a tohle by mohla být ta
správná metoda přípravy.


Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ: ČJ + Matematika

množství úloh přehlednost

Producent: LANGMaster
Žánr: matematika a ČJ
Jazyk: český
OS: Windows 9x/ME/XP
Cena: 1 490 Kč za každý jeden produkt

K recenzi poskytla firma: LANGMaster Int., s. r. o., Branická 107 147 00 Praha
4, http://www.langmaster.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.