Na stříbrných kotoučích

Software | 01.10.02

TS Matematika pro 1.-4. ročník ZŠJeden z největších dodavatelů výukovéhosoftwaru, firma Terasoft, připravil na začátek školního roku zcela novou verzi již dříve zpracované výuky m...

TS Matematika pro 1.-4. ročník ZŠJeden z největších dodavatelů výukového
softwaru, firma Terasoft, připravil na začátek školního roku zcela novou verzi
již dříve zpracované výuky matematiky. Titul, vycházející z předchůdce
Pohádková matematika, byl zásadně koncepčně přepracován, kapitoly byly nově
rozvrženy a látka přeorganizována.

Jako u jiných titulů tohoto vydavatele, i Matematika je autory zamýšlena
především jako cvičebnice a materiál k opakování učiva. Vzhledem k tomu, že
výuka neobsahuje např. doporučený studijní postup, lze dovodit, že autoři ji
připravili jako pomůcku např. pro domácí pravidelné procvičování či upevnění
znalostí, jež při školní výuce nebyly dostatečně zvládnuty. Veškeré učivo je
velmi důsledně rozděleno do jednotlivých studijních částí dle ročníku základní
školy (je obsažen 1. až 4. rok výuky), a tyto velké celky jsou dále členěny na
kapitoly a jednotlivá témata (např. číselná osa, zaokrouhlování na desítky
atd.). Velkou výhodou zpracované látky je, že veškerá struktura je
"kompatibilní" s doporučenými osnovami MŠMT, takže je vysoká pravděpodobnost,
že CD bude velmi dobře využitelné díky souladu se školní výukou dětí.

S obsahem úzce souvisí i jedna z technických vymožeností, a to nastavení
některých "obtížnostních" parametrů. U určitých typů úloh (číselné řady,
násobení, dělení) lze pomocí parametru nastavit obtížnost a přizpůsobovat tak
náročnost schopnostem žáčků, a podobně lze korigovat počet příkladů při
samostatném procvičování. Z dalších technologických řešení bych rád upozornil
na tzv. Tiskový modul. Jedná se o značně vylepšené rozhraní pro přípravu
klasických, papírových podkladů k výuce. Pedagog si tak může přichystat
kompletní sadu cvičebního materiálu v rozsahu a obtížnosti, jež si sám
definuje, a využít tak tento produkt i v případě, že nejsou k dispozici
potřebná PC. Jinak se z hlediska technické realizace nejedná o nijak převratnou
novinku, neboť Terasoft opět využil svého tradičního, léty prověřeného
uživatelského rozhraní. Zásadním, a myslím, že velmi hodnotným příspěvkem je
zařazení pohádkových "legend" k jednotlivým tématům.

Při hodnocení tohoto titulu se samozřejmě nabízí srovnání s konkurenčním
produktem, jejž jsme posuzovali v minulém čísle. Řekl bych, že výrobci zvolili
zcela rozdílný přístup. Minule prezentovaný titul má ambice stát se kompletní
výukou s vlastním studijním plánem, zatímco tato recenze se týká obsáhlého
materiálu, jenž doplňuje výuku a velmi dobře může sloužit při upevňování
znalostí. V tom, a také v bohaté zásobě příkladů, jsou jeho přednosti.


TS Matematika pro 1.-4. ročník ZŠ

pohádkové příběhy
zásoba cvičení
nastavení obtížnosti
místy nestandardní chování aplikace

Producent: Terasoft
Žánr: výuka matematiky
Jazyk: český
OS: 32bitová Windows
Cena: 600 Kč + 5 % DPH

K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s. Vísecké nám. 1280 268 01 Hořovice,
http://www.terasoft.cz
Kurz české znakové řeči

Velmi mne potěšilo, když nám Unie neslyšících Brno nabídla k recenzi svůj nový
titul, a to hned ze dvou důvodů. Jednak jsem věděl, že studijních materiálů pro
znakovou řeč je k mání spíše méně než více, druhak jsou multimédia ideálním
prostředkem pro realizaci výuky takto specifické tematiky (zkrátka, "to se musí
vidět"). Bohužel, již při prvních snahách o spuštění nebylo cosi v pořádku, a
po důkladnějším prohlédnutí (chtělo to dobré nervy) zůstaly dosti rozporuplné
pocity. Ale pojďme popořádku.

Označení "kurz" není u tohoto produktu zcela přesné, neboť se dle mého názoru
jedná spíše o lexikon znaků, slov a dialogů. Aplikace totiž neobsahuje v
podstatě žádný výukový plán či nějakou doporučenou sekvenci, a jediným vodítkem
je očíslování lekcí 1 až 4. V návaznosti na toto mne překvapila další věc
nepletu-li se, sestává komplex znakové řeči z jistých "základních kamenů", tedy
jakýchsi archetypálních znaků, z nichž jsou posléze sestavovány sekvence. O tom
však zde není ani vidu první kapitola zahrnuje znakové abecedy, a druhá rovnou
přistupuje k základním frázím a slovům, a stejně pokračují i další lekce.

Zůstaneme-li u koncepce výuky, záležitostí k diskusi by zajistě bylo více.
Figuranti při ukázce znaků výrazně artikulují i ústy, což je v běžné praxi
jistě užitečné, ale při výuce znaků to odvádí pozornost. O opakovacím testu ani
nemluvě aniž bych se některý ze znaků poctivě naučil, bez problémů jsem odečetl
ze rtů slova, a na pohyb rukou jsem se prostě nebyl schopen pořádně soustředit.
Navíc při objemu výuky není problém si znak ztotožnit s předvádějící osobou, a
tak jej následně identifikovat proč nedošlo k přípravě několika verzí téhož
znaku různými lidmi?

Poměrně smutnou stránkou jsou některé technické aspekty aplikace samotné.
Ačkoliv jsem využil doporučené konfigurace, udržet kurz v chodu není snadné.
Spustit jej až po základní menu vyžadovalo asi 5 pokusů, a i následně stačila
jakákoliv akce Windows (třeba příchod e-mailu), aby vše spadlo. Někdy aplikace
nenaběhla vůbec. Trochu pomohlo překopírování a spouštění z pevného disku, ale
i poté pravidelně přicházely pády.

Přistupme k pozitivním stránkám. Řada dialogů je připravena velmi prakticky a
zachycuje konkrétní situace, takže je výuka v tomto případě poměrně živá.
Figuranti byli nasnímání dosti kvalitně, v dobrém grafickém rozlišení, a proto
jsou detaily dostatečně patrné. Ovládání je přehledné a běžný uživatel s ním
nebude mít problémy.

Škoda, že takto chvályhodný a záslužný projekt, na němž je patrné zaujetí
některých tvůrců, dostal tak lajdácký a znehodnocující "programátorský" kabát.
Snad dojde na další lekce věřím, že budou stabilnější.


Kurz české znakové řeči

dobře nasnímané ukázky
samotný předmět výuky
anglická lokalizace
stabilita aplikace
některé koncepční nedomyšlenosti
Producent: Unie neslyšících Brno
Žánr: výuka znakové řeči
Jazyk: český, anglický
OS: 32bitová Windows
Cena: 349 Kč

K recenzi poskytla firma: Unie neslyšících Brno Božetěchova 1 612 00 Brno
http://www.kurzznakovereci.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.