Na stříbrných kotoučích

Software | 01.09.02

LANGMaster Angličtina pro dětiDoménou firmy LANGMaster vždy byly a v budoucnuzřejmě zůstanou multimediální produkty na výuku cizích jazyků. Přestože se na světlo klubou zcela nové pr...

LANGMaster Angličtina pro dětiDoménou firmy LANGMaster vždy byly a v budoucnu
zřejmě zůstanou multimediální produkty na výuku cizích jazyků. Přestože se na
světlo klubou zcela nové projekty na němčinu, španělštinu či francouzštinu,
reálným výsledkem vývoje je novinka v podobě výuky angličtiny. Po úspěšných
projektech Mean City (teenagerská "adventura") a Zak\s Wordgames (virtuální
cesty časem a exotickými kraji), o nichž jsme už na tomto místě informovali,
přichází na řadu opět výuka pro děti, a to ty nejmenší.

Ve srovnání s výše uvedenými produkty, kde hra zastávala dominantní roli, je
nejnovější počin ze všech "nejvýukovější" autoři mají ambice nabídnout poměrně
úplný studijní materiál, zahrnující základní slovní zásobu, gramatiku, nácvik
výslovnosti i porozumění mluvenému slovu. Přesto lze říci, že mu i tak zůstává
vlastní velká hravost, o což se zasloužila výborně zpracovaná grafika.

Celá výuka je rozdělena do čtyř základních koncepčních částí: slovíčka,
abeceda, zábava, a gramatika. Podívejme se na jejich náplň podrobněji.

Studium slovní zásoby je rozvrženo dle tematických celků a samotná výuka je
postavena na grafice. Po výběru celku např. barvy, zvířata, dům, či počasí (je
jich celkem 20) následuje řetězec: kliknutí na předmět zobrazení anglické i
české psané formy poslech rodilého mluvčího vlastní pokus o výslovnost (a
případné kladné ohodnocení). Postup lze samozřejmě opakovat a slovíčka se tak
usilovně učit.

I v dalších částech je opět uplatňován výše popsaný sled událostí. Část abeceda
je opět věnována studiu slovní zásoby, tentokrát je však jejich pojítkem
počáteční písmeno psané formy, a proto se dá říci, že se jedná o variantu výše
představené části. Další kvalitu přináší oddíl gramatika, zahrnující
procvičování základních mluvnických jevů. Postup výuky je obdobný nejdříve
příklad, poté vlastní nácvik pomocí mikrofonu a ohodnocení kvality projevu
žáčka. Na rozdíl od slovíček je zde materiál ještě dále strukturován a
postupuje v jednotlivých krocích od základních prvků přes větné konstrukce až
po speciálnější varianty, např. v podobě otázek. Nechybí doplňovací cvičení,
jež prověří úplné zvládnutí psané formy jazyka. Lahůdkou je pak část zábava,
např. výborně zpracované animované dětské básničky.

Rád bych zde také zmínil jeden zásadní problém, a tím bylo rozpoznávání
mluveného slova. LANGMaster implementuje v tomto produktu technologii ViaVoice
od IBM, a nutno říci, že vše nemusí fungovat, jak by mělo. Narazil jsem na dva
problémy: na jednom z počítačů byl mužský hlas rozpoznán velmi dobře, avšak
ženský projev byl téměř ignorován; na druhém počítači to bylo o něco horší,
neboť při instalaci aplikace nahlásila "nějakou chybu s ViaVoice modulem", a
tím vše skončilo, neboť mé další projevy do mikrofonu byly ignorovány.
Pravděpodobným důvodem byl konflikt s jiným programem, a jak ViaVoice např.
znovu nainstalovat, to věru není úkol pro začátečníka.LANGMaster


Angličtina pro děti

grafika
cvičení a hodnocení
kompletní zvukový doprovod
potíže s modulem rozpoznání hlasu
Producent: LANGMaster
Žánr: výuka angličtiny
Jazyk: český, anglický
Cena: 1 199 Kč
K recenzi poskytla firma: LANGMaster, Branická 107, 147 00 Praha 4,
http://www.langmaster.cz
Od Huascaránu k Everestu

S fotografiemi Miloslava Druckmüllera jsme se již alespoň jednou v této rubrice
setkali tehdy to bylo nad dílkem o zatmění Slunce v roce 1999, jež tento
profesor matematiky na VUT v Brně, vášnivý fotograf a cestovatel skvěle
zpřístupnil všem zájemcům na svých vynikajících fotografiích. A právě odborná
způsobilost samotného autora připravit špičkovou obrazovou kolekci v
elektronické podobě je hlavním lákadlem této novinky, neboť je opět "na co
koukat". Dodejme, že na této kolekci se jako fotografka podílela též jeho žena
Zuzana.

Předchůdcem titulu na CD je stejnojmenná obrazová publikace, jíž jste mohli
spatřit na pultech knihkupců. Ačkoliv byla elektronická varianta oproti knižní
zásadně rozšířena, společná jim zůstala celková filosofie, jež se dá shrnout
pod označení "obrazová galerie". Záměr autorů jasně předurčuje charakter CD
jedná se o obsáhlou elektronickou knihu, která je především lahůdkou pro oko.

Téměř výhradním obsahem titulu je sbírka zhruba čtyř stovek perfektních snímků,
zachycujících nálady a atmosféru různých pohoří ze všech končin zeměkoule.
Druhou, neméně důležitou částí jsou doprovodné texty, jež lze rozdělit do
zhruba dvou skupin: jednu bych označil jako faktografickou, neboť zahrnuje
popisné údaje o zachycených snímcích, především zeměpisného rázu; druhou bych
pak nazval pocitovou zahrnuje nálady autora, útržky z "cestovního deníku" a
ostatní texty obdobného rázu. Užitečnou součástí jsou určitě též kvalitní mapy
kontinentů, jež zobrazují umístění pohoří, jehož snímky si zrovna prohlížíte.

Na první pokus budete možná překvapeni ovládáním, proto vám poradím. Pokud po
vložení rovnou zvolíte "Otevřít knihu", začnete tak přímo prohlížet galerii
snímků. Veškeré ovládací prvky jsou automaticky odrolovány mimo obrazovku, aby
nic nerušilo vizuální zážitek. Chcete--li provést akci, stačí najet myší k
okraji u dolního se objeví menu s popisem a posuvnými šipkami, levý ukrývá
obsah celé knihy a pravý seznam snímků v aktuální kapitole. Po vyzkoušení již
není dalších problémů, ale přesto mne zklamala jedna věc ovládací program CD si
zabere celou obrazovku (full screen) a před přepnutím do jiné aplikace jej
musíte "ručně" minimalizovat, což je nešikovné. Na druhou stranu, celou knihu
lze otevřít též ve formátu HTML, a to je dobrá volba prakticky pro kohokoli.
Velmi se také hodí ovládání pomocí klávesových zkratek.

Titul považuji za špičkové dílo v oboru "obrazová publikace". Je na něm znát
jak entuziasmus, tak profesionální přístup autorského manželského páru, takže v
knihovně milovníka přírody prostě nemůže chybět. Navíc při ceně bratru za tři
stovky (!!) je to téměř zadarmo!


Od Huascaránu k Everestu

kvalita snímků
popis fotografií
HTML verze
Producent: Littera Kovařík
Žánr: obrazová publikace
Jazyk: český, anglický
Cena: 299 Kč
K recenzi poskytla firma: Nakladatelství Littera Kovařík, Úhledná 52, 621 00
Brno, littera.zde.cz
LANGMaster Matematika 1

Po zhruba půlroční přestávce připravil LANGMaster dlouho očekávaný titul z
ambiciózní řady LANGMaster Škola hrou. Připomeňme, že prvním byl produkt
Dobrodružství poznání, jenž byl uveden na vánoční trh a představuje jakýsi
úvodní kurs pro práci se zcela novým typem studijního materiálu. Na rozdíl od
tohoto úvodního dílka, jež zahrnuje vědomosti z několika různých oborů, je zde
představovaný titul prvním klasickým "řadovým" kursem.

Již samotný název dává dlouho očekávanou odpověď na zásadní otázku okolo
projektu LANGMaster Škola hrou. Je tak konečně zřejmé, že výrobce zvolil
strategii 1 produkt 1 úroveň 1 předmět, tedy že v budoucnu budete moci pořídit
vždy balení s adekvátní vyučovací tématiku pro nižší a/nebo vyšší stupeň
základní školy.

Dobrou zprávou pro spokojené majitele Dobrodružství poznání je fakt, že výrobce
dodržel slovo a zachoval charakter ovládacího rozhraní produktu. Základním
prvkem zobrazení je výuková stránka, náležející do příslušné kapitoly a
předmětu (prozatím tedy matematika). Pro "cestování" v tomto výukovém prostoru
slouží dolní ovládací panel, jenž zobrazuje jak aktuální pozici, tak ovládací
prvky pro přechod jinam. Na první pohled se může jevit nepřehledně, ale asi si
(stejně jako já) rychle zvyknete. Pro zajištění funkcionality mimo strukturu
stránek slouží dva horní ovládací panely najdete zde přímý skok na hlavní menu,
ukončení aplikace, ale také doprovodné nástroje, o nichž bude dále řeč.

Pozastavme se u obsahu samotného. Jedná se o originální materiál, připravený
výrobcem (ve spolupráci s polským partnerem), a je třeba vyzdvihnout jeho
vysokou kvalitu. Ve velké míře je uplatňováno kritérium názornosti, a to tak
důsledně, že témata stránek jsou promítnuta i do veškeré grafické úpravy. Velmi
organicky jsou připojeny též názorné animace a výklad v podobě hlasového
záznamu. Právě v této účelné symbióze technologií, spolu s příjemným ovládacím
rozhraním, spatřují zásadní technologickou kvalitu nově se rodící výukové
kolekce.

Krom zmíněných funkcí nabízí produkt samozřejmě velkou řadu dalších pomůcek
najdete v něm dvojí kalkulátor (klasický a písemný s vyznačením postupu
výpočtu), životopisy důležitých osob či přehled definic. Nechybí ani vkládání
vlastních poznámek a záložek. Klíčovou vymožeností jsou jistě připojení k
internetovému portálu a správa jednotlivých uživatelů s jejich profily.

Firma LANGMaster podle všeho drží slovo. Dodává velmi dobrý, původní obsah, v
podstatě již dnes unifikovanou technologii a nabízí též jasný obchodní model,
takže rodič nemusí zoufale zkoumat, co zakoupit. Co chtít od výukového CD více?


LANGMaster Matematika 1

kvalitní obsah výuky
ovládací rozhraní
jasná cílová skupina
Producent: LANGMaster
Žánr: výuka matematiky od 4. tř. ZŠ
Jazyk: český
Cena: 499 Kč
K recenzi poskytla firma: LANGMaster, Branická 107, 147 00 Praha 4,
http://www.langmaster.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.