Na stříbrných kotoučích

Software | 01.03.02

MS Excel 2002 Nakladatelství Grada Publishing patří v počítačové "branži" mezi dobře zavedené značky, avšak především na knižním trhu. Produkce výukových a vzdělávacích CD ...

MS Excel 2002


Nakladatelství Grada Publishing patří v počítačové "branži" mezi dobře zavedené
značky, avšak především na knižním trhu. Produkce výukových a vzdělávacích CD
patří, alespoň co do počtu vydaných titulů, mezi minoritní záležitosti, avšak
často se jedná o velmi kvalitní počiny. Jen tak naokraj, předchůdce zde
představované výuky obdržel loni ocenění Best Czech Multimedia. Z názvu je
zřejmé, že autoři připravili studijní multimediální program pro práci s
nejnovější verzí tabulkového kalkulátoru MS Excel.

Výuka je koncipována jako víceuživatelská při startu jste vyzvání k zadání
hesla, vytvoření nového uživatele či použití anonymního režimu. Právě poslední
z nich nedovoluje zásadní vymoženost, kterou je nezávislé ukládání postupu
studia jednotlivých uživatelů. Další chytrou pomůckou je detekce instalace
Excelu na počítači pakliže máte starší verzi, jste upozorněni, že ukázky ve
výuce mohou vypadat trocczhu jinak než ve skutečnosti na vašem počítači.

Výuka je koncipována jako studijní materiál zejména pro úplné začátečníky.
Zahrnuje látku od prvních kroků při spouštění aplikace přes vzorce a jednoduché
funkce až k tvorbě grafů a formátování před tiskem. Dá se s klidem říci, že
rozsah výuky ve své šíři pokrývá naprostou většinu úkonů začínajících až
středně pokročilých uživatelů.

Výklad je plně multimediální obsahuje nejen látku v podobě textu, ale především
desítky animovaných ukázek jednotlivých postupů a průvodce k provádění
vlastních cvičení. Právě u videosekvencí a procvičování je možno nechat se
doprovázet kvalitním hlasovým výkladem, což značně usnadňuje studium. Aplikace
obsahuje celkem 152 lekcí s proměnlivým počtem stran, od textových po
animované. Zmíněná cvičení jsou pochopitelně vázána na vaši instalaci programu
Excel. Pokud některý z připravených úkolů spustíte, automaticky je otevřen
soubor s asociovanou aplikací a také si můžete vybrat způsob, jakým budete při
procvičování instruováni. Své znalosti si lze průběžně ověřovat pomocí testů, a
výsledky jsou samozřejmě ukládány u profilu uživatele. Velmi příjemnou činí
výuku některé doplňující funkce. Můžete si vytvářet vlastní poznámky na každé
stránce, k dispozici je rejstřík používaných pojmů a také interaktivní přehled,
kolik látky jste již probrali.

Produkt je opravdu zdařilý. Grafika, videosekvence, výklad i obsah velmi slušně
připraveny.


MS Excel 2002

kvalitní obsah
multimediální výklad
víceuživatelské provedení
Producent: Grada Publishing
Žánr: výuka MS Excelu 2002
Jazyk: český
OS: Windows 9x, 2000,
ME, XP, pro cvičení MS Excel
Cena: 690 Kč

K recenzi poskytla firma: GRADA Publishing, U Průhonu 22, 170 00 Praha 7,
www.grada.cz
TS Angličtina 5

Firma Terasoft patří v našem magazínu mezi "staré známe", a to jak v této
rubrice, tak na našich CD. Výrobce se po menší přestávce k této velmi úspěšné
řadě vrátil a připravil další díl, jenž přináší některé zajímavé novinky a
samozřejmě řádnou dávku dalšího učebního materiálu.

Začněme u ovládacího rozhraní, na něž narazíte v první řadě. Po dlouhé době
sáhl výrobce k úpravě aplikace, jež pracuje definitivně pouze na platformě
32bitových Windows, což se pochopitelně příznivě projevuje na výkonu a
náročnosti na počítač. Máte rovněž možnost vybrat si ze spouštění přímo z disku
nebo instalací na váš stroj. Je třeba dodat, že na CD naleznete rovněž
speciální verzi pro Windows 3.x, takže ani věrni uživatelé s těmito počítači
nepřijdou zkrátka. Dobrou zprávou pro skalní studenty, kteří znají dřívější
díly této výuky, je vzhled uživatelského rozhraní, jenž zůstává v hlavních
rysech zachován.

Stejně jako ostatní jazykové tituly tohoto výrobce, je i nová angličtina
koncipována především jako cvičebnice. Základním prvkem je opakování slovní
zásoby. Zde si můžete ověřovat jak znalost přesného pravopisu (procvičování
výběrem z několika podobných možností), tak trénovat překlad (sestavováním
slovních dvojic). Dalším stupněm je upevňování gramatické látky. Z probíraných
mluvnických jevů zmíním několik, abyste si mohli udělat obrázek o obtížnosti
tohoto dílu: podmínková souvětí, předpřítomný či předminulý čas, vazby
některých předložek či použití gerundia. Celkově je na CD připraveno 42 okruhů,
včetně čtyř opakovacích částí.

Zajímavou novinkou jsou tzv. tematické okruhy. Zahrnují dvě důležité výukové
metody porozumění mluvenému slovu a psanému textu. Zde jsou již předloženy
opravdu pokročilejší úkoly, vyžadující pevnější znalosti.

I při výběru zdrojového materiálu vsadili autoři opět na jistotu. Obsah titulu
je "kompatibilní" např. s běžně používanými publikacemi pro 7. a 8. ročník, jež
vydává SPN, takže velmi dobré propojení se školní výukou je možné. Díky své
obtížnosti je tento díl dobře použitelný i pro opakování při středoškolské
výuce.


TS Angličtina 5

nové tematické okruhy
novější aplikace
velmi bohatý obsah
Producent: Terasoft
Žánr: výuka angličtiny
Jazyk: český/anglický
OS: Windows 3.x, 9x,
2000, ME
Cena: 600 Kč

K recenzi poskytla firma: Terasoft, a. s., Vísecké nám. 1280, 268 01 Hořovice,
www.terasoft.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.