Na stříbrných kotoučích

Software | 01.02.02

Lingea Lexicon 2002 Brněnský výrobce Lingea je svými slovníky velmi dobře znám,a ne nadarmo se již dříve v našem magazínu dočkal kladného hodnocení. Druhá polovina loňského roku zn...

Lingea Lexicon 2002 Brněnský výrobce Lingea je svými slovníky velmi dobře znám,
a ne nadarmo se již dříve v našem magazínu dočkal kladného hodnocení. Druhá
polovina loňského roku znamenala další krok vpřed v podobě uvedení verzí
"2002", a to prakticky u celého sortimentu. Zde se věnuji produktům, jež jsou
označeny jako Velký slovník, a zaměřím se téměř výhradně na novinky.

První skvělou zprávou je, že na zakoupeném disku obdržíte verze hned pro tři
operační systémy 32bitová Windows, Apple MacOS a Linux (bylo testováno několik
běžných distribucí jako např. RedHat či SuSE), a můžete si bez omezení vybrat.
Slovník totiž vypadá a funguje úplně stejně, nechť jej nainstalujete kdekoliv.
U ovládacího rozhraní je potřeba dále poznamenat, že zůstává dosti věrné
předchozí verzi, takže zkušení uživatelé verze "2000" se nemusí ničeho obávat.
Výbornou novinkou je zavedení tří různých náhledů na nalezené heslo. Tzv. úplné
zobrazení obsahuje kompletní výklad ke hledanému slovu, stručné zobrazení pak
informace redukuje na přehlednější formu, jež obzvláště u rozsáhlých hesel
značně pomůže. Výborné je ovšem vlastní zobrazení, jež jednak standardně nabízí
nejvýraznější barevné zvýraznění, jednak umožňuje editaci vzhledu.

Podívejme se pod povrch produktu. Z minulé verze jsou vám známy databáze
obsahující základní Velký slovník, u anglické verze pak výkladová část Wordnet
(hesla jsou vyložena v angličtině). Nově se můžete setkat (v angl. i něm.
verzi) s databází zkratek, stručným výkladem gramatiky a v anglické verzi s
výborným slovníkem Roget\s Thesaurus, tedy databází synonym. Nechybí rovněž
možnost tvorby vlastního slovníku, do nějž lze doplnit naprosto cokoliv, se
zachováním plné funkcionality.

Přestože se Lingea nesnaží triumfovat v absolutním počtu hesel, i v této
oblasti doznaly produkty změny a o bohatší výklad byla především rozšířena
hesla nejpoužívanější. Dále se rozrostla část pro učení, kde již naleznete
zhruba tři stovky témat s příslušnou slovní zásobou. Za výbornou drobnost zde
považuji automatické vytváření nové kolekce "History", jež zahrnuje jednou
hledaná slova. Věřte, že právě jejím procvičováním se opravdu hodně naučíte.
Opravdu silnou zbraní je ovšem fulltextové vyhledávání, v jehož rychlosti a
šíři záběru je Lingea na světové špičce. "Nácvik" jeho plného využití vyžaduje
trochu trpělivosti, ale výsledek je skvělý. Lingea neohromuje bombastickými
změnami, ale tiše a usilovně inovuje. Pod nenápadným kabátem se ukrývá silný
nástroj, jehož kvality doceníte při opravdovém používání.


Velký A-Č, Č-A, NČ a Č-N slovník

více platforem
výběr náhledu hesla
téma, obsahující dříve používaná slova
zkratky a synonyma
fulltext
Producent: Lingea
Žánr: slovníky
Jazyk: český, německý,
anglický
Cena: 1 990 Kč 1 slovník
K recenzi poskytla firma: Lingea, Kroftova 18, 150 00 Praha, www.lingea.cz
Dobrodružství poznání

Vzávěru loňského roku jste se mohli na našich stránkách i prostřednictvím CD
dobře seznámit s připravovanou novinkou firmy Langmaster, tentokráte z oblasti
všeobecného vzdělávání. Samozřejmě i my jsme se těšili na finální podobu
produktu a zde naleznete stopy, jež v nás bezprostřední zkušenost zanechala.

Produkt představuje vůbec první díl řady Škola hrou, o níž jsme rovněž na
našich stránkách loni obsáhleji pojednali. Jedná se vlastně o "zaváděcí" titul,
jehož prostřednictvím se můžete seznámit jak s novými technologiemi prezentace
dat, tak s metodikou výkladu a studia. Především z těchto důvodů bylo zvoleno
všeobecné zaměření obsahu na jednotlivých CD naleznete témata Člověk, Věda a
technika a Planeta Země.

Pochopitelným předpokladem pro multimediální výuku je zvuková karta, a
optimalizaci grafiky pro rozlišení 1 024 x 768 bodů považuji za rozumnou.
Nemáte-li v systému knihovny MS DirectX, instalátor je zavede, stejně jako
Internet Explorer alespoň verze 5, a vše je ukončeno restartem. Důležité
upozornění aplikace nefunguje na Windows NT (myšlena verze 4.0 a starší), avšak
na Windows 2000 již samozřejmě ano. Stejně jako další produkty Langmasteru je i
tato novinka vybavena tzv. aktivací nepožádáte-li v průběhu 30denní lhůty
výrobce o registraci produktu na konkrétního držitele, nebude dále fungovat.

Od prvního spuštění můžete narazit na spoustu novinek. Jednou z nich je volba
jedno/víceuživatelského režimu výuky, neboť technologie umožňuje průběžně
ukládat výsledky všech uživatelů a vstup je chráněn heslem. Ovládání programu
je zpracováno zcela nově a, co je důležité, mělo by v budoucnu zůstat v této
standardizované podobě. Práce s ovládacími prvky je příjemná a při doporučeném
či vyšším rozlišení se vám na monitor vše pohodlně vejde. Na dolní liště
naleznete navigaci, v pravém horním rohu pak různé vymoženosti připojení
vlastní poznámky, vložení záložky či zobrazení slovníčku, životopisů zajímavých
osobností, 3D modelů či fotografií (vše ve vztahu k zobrazené konkrétní výuce).

Po obsahové stránce se jedná o špičkový produkt. Veškerý materiál je původní
(byl připraven pro tento projekt) a dostatečně kvalitní fotografie i
videonahrávky mají dobré rozlišení, animace a ilustrace jsou názorné a
interaktivita je bezproblémová. Dalším důležitým prvkem je koncepce studia,
neboť se nejedná o nahodilou snůšku zajímavostí. Aplikace nabízí optimální
postup, od samostudia přes opakování po prověření znalostí. To pochopitelně
nevylučuje individuální přístup.

Dobrodružství poznání není vyčerpávající encyklopedie, ale dobře zpracovaná
multimediální výuka pro uživatele všech kategorií. Při zohlednění ceny se jedná
o bezkonkurenční produkt.


Dobrodružství poznání

cena
uživatelské rozhraní
studijní materiály
Producent: Langmaster
Žánr: všeobecné
vzdělávání
Jazyk: český
Cena: 499 Kč (!)
K recenzi poskytla firma: Langmaster, s. r. o., Branická 107 147 00 Praha,
www.langmaster.cz
Všeobecná encyklopedie Universum

Ačkoliv to může být s podivem, multimediální encyklopedie na CD dostupné na
našem trhu byste pohodlně spočítali na prstech obou rukou. A zúžíme-li výběr na
díla, jež jsou plně v češtině, bude vám bezpečně stačit ruka jedna. A právě
jednoho z mála zástupců této kategorie vám zde představíme.

Knižní dílo stejného názvu možná znáte či jste je alespoň zahlédli. Právě
držitelé tištěné verze současně "v ceně" obdrželi první edici elektronického
provedení. A se sklonkem loňského roku připravil vydavatel zcela novou,
samostatně prodejnou verzi encyklopedie na dvou CD.

Filosofie uživatelského rozhraní této nové edice je silně spjata, a to zdaleka
nejen grafikou, s knižním předobrazem. Jednou z metod hledání hesel je tzv.
knihovnička, při jejímž použití čtenář postupuje jakoby pracoval s knihami.
Myší vybere jeden z jedenácti vyobrazených svazků a postupně vyhledává heslo
zpřesňováním nabídnutých rozmezí v abecedním pořadí. Uživatelům výpočetní
techniky však bude zřejmě bližší fulltextový vyhledávač, bez něhož si podobné
dílo asi nelze představit. Lze jej využít ve dvou formách jako jednoduché
hledání (volíte jen prohledávání rejstříku hesel či veškerých slov) nebo jako
rozšířené hledání. Druhá varianta je znatelně sofistikovanější a nabízí možnost
zúžit hledání výběrem oblasti zájmu v několika úrovních nebo volbou časového
zařazení v letopočtu (či personálních dat u osobností). Velmi zajímavá je
funkce "české tvarosloví", jež rozšiřuje hledání o hesla, která představují
variantu zadaného textového řetězce dle české gramatiky. Lze rovněž prohledávat
slovní spojení, využít zástupný znak (žolíka) pro rozšíření výběru a pro
opravdu pokročilé hledání jsou k dispozici logické operátory.

Výstup operace hledání je zpracován velmi slušně. V jednom okně jsou zobrazena
výsledná rejstříková hesla, jež lze seřadit dle několika kritérií (např. dle
výskytu obrázků), v hlavním prostoru pak vidíte konkrétní pojem v kompletním
provedení, tedy včetně náhledu příslušných obrázků či videozáznamů. Velmi jsem
ocenil rolovací seznamy, jež zobrazují přehled odkazů vedoucích z aktuálního
hesla kamkoliv a naopak, tedy odkudkoliv k zobrazenému heslu. Z dalších
možností zmíním hledání geografických hesel výběrem oblasti na slepé mapě (na
úrovni kontinentů). Zajímavou nabídkou do budoucna je aktualizace produktu po
internetu, k níž se výrobce zavazuje. Podmínkou je podstoupení registrační
procedury.

Závěrem poznámku k provozu minimální instalace zabere kolem 150 MB, což není
nejméně, když vezmu v potaz, že poté se vše "tahá" z disku a jde to dost
pomalu. Plná instalace pak zabere kolem 1 GB.

Jak jsem uvedl, produkt lze těžko srovnávat, neb nemá mnoho konkurentů. Lze
však s klidem říci, že k tištěnému dílu přibyl zdařilý elektronický sourozenec.


Všeobecná encyklopedie Universum

fulltextové hledání
aktualizace, bude-li opravdu fungovat
organizace odkazů
pomalý běh z CD
absence manuálu
kvalita některých obrázků
Producent: Euromedia Group ODEON
Žánr: všeobecná encyklopedie
Jazyk: český
Cena: 1 790 Kč
K recenzi poskytla firma: Euromedia Group, k. s., Nádražní 32 150 00 Praha,
www.universum.czKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.