Na internet nevyjížděj bez ochrany!

Software | 01.02.04

V průběhu letních měsíců jsme v souvislosti s výskytem červu Blaster psali otrendu v oblasti softwaru pro zabezpečení domácích počítačů, jehož nástup jsme pocítili či pocítíme ...

V průběhu letních měsíců jsme v souvislosti s výskytem červu Blaster psali o
trendu v oblasti softwaru pro zabezpečení domácích počítačů, jehož nástup jsme
pocítili či pocítíme všichni. Jedním z názorných příkladů je rovněž novinka
tradičního dodavatele, jenž zcela nevyhnutelně došel k závěru, že sebelepší
antivirus prostě nestačí, a uvedl na trh produkt Norton Internet Security 2004
CZ (dále jen NIS). Označení, upozorňující na lokalizaci do češtiny, neberte na
lehkou váhu, neboť mezi produkty Symantecu se do budoucna má jednat spíše o
výjimku než pravidlo.
Již z výmluvného názvu je patrné, jakou práci tato aplikace zhruba zastane.
Cílem tvůrců je kompletní ochrana "proaktivního" charakteru, tedy především
kontrola síťového provozu, a to na všech úrovních včetně cenzury aplikačních
dat. Hlavním rysem celkové koncepce je, jak bývá u "domácích" produktů
Symantecu zvykem, chování ve stylu "černé skřínky" co nejméně uživatelských
vstupů, co nejvíce ochrany. Kompletní balík se skládá z různých částí, jejichž
možnosti si dále podrobněji popíšeme.
Klíčovou komponentou zůstává klasický Norton Anti-Virus 2004, neboť kontrola na
přítomnost virů a červů je samozřejmě nezbytností. Protože jeho recenzi zařadil
PC WORLD v č. 12/03 jako samostatný článek, opustíme jej s poukazem na
příjemnou vlastnost: nechcete-li jej používat (třeba máte jiný antivir), již
při instalaci jej lze deaktivovat.
Některé komponenty ochranného systému, o nichž budeme dále mluvit, spojuje jiná
příjemná vlastnost v podobě personifikovaného nastavení. Každému uživateli
počítače lze detailně přiřadit parametry jednotlivých mechanismů, čímž lze
dobře odlišit možnosti správce, ostatních běžných nepoučených uživatelů či
dětí. Máte-li Windows z řady NT (např. 2000 či XP), NIS dokáže importovat
existující uživatelské účty a dle aktuálního přihlášení též provádí kontrolu.
Jádrem síťové bezpečnosti je Osobní brána firewall (personal firewall), jež bdí
nad kompletní komunikací. Kontroluje aktivitu aplikací jako paketový filtr na
úrovni IP a TCP/UDP přenosu, a dále hlídá chování apletů jazyka Java a
komponent ActiveX. Možnosti jsou poměrně luxusní: uživatel si může definovat
několikero typů sítí (kancelář, doma atd.) a související parametry, předem
připravit sadu filtrů či provádět interaktivní konfiguraci při postupných
dotazech.
Možnost reagovat na pokus o útok nabízí součást Detekce narušení, tedy jakýsi
základní IDS. Pracuje prostým způsobem: základem je malá databáze známých typů
útoku, s jejichž vzorci je komunikace srovnávána, a v případě podezření je
vzdálený zdrojový počítač pro jakoukoliv další komunikaci zablokován. Příjemné
je, že jednotlivé vzorce lze případně deaktivovat.
První součástí, jež pracuje v souladu s přihlášeným uživatelem, je Ochrana
osobních údajů. Jejím úkolem je kontrolovat řetězce znaků, jež se pokoušíte
jakýmkoliv způsobem (webový prohlížeč, e-mail, chatovací program) "vystrčit" z
počítače do sítě, a dále vám to buďto zakázat, nebo se alespoň dotázat, myslíte-
li to vážně. Všemu pochopitelně předchází postupná tvorba databáze těchto
citlivých údajů každým uživatelem. Další komponentou k nezaplacení je Blokování
reklamního obsahu, jež opět funguje na základě seznamu webových stránek a
řetězců s nežádoucími odkazy. Individuální přidávání dalších položek je možné a
opravdu pěkný je Koš na reklamy, kde toto provedete pouhým přetažením
"vyskakovacího" okna na cílovou plochu a stiskem tlačítka Přidat. Třetí částí
zosobněného štítu je nový Norton AntiSpam, bojující s nevyžádanou poštou. Jsou
zde používány dva postupy jednou možností je sestavení seznamů tolerovaných či
naopak nežádoucích odesílatelů, čímž jednoznačně komunikaci povolíme či
eliminujeme, a dále program prohledává zprávy na výskyt definovaných řetězců v
různých variantách. Příjemné je, že při instalaci lze načíst kompletní obsah
Adresáře Windows, na druhou stranu chybí možnost importu z jiného formátu
(třeba tabulky či databáze). Poslední částí osobní ochrany je výmluvný Dětský
zámek. Cílem je omezit přístup k nevhodnému obsahu na internetu, a to jak
prostřednictvím webu, tak třeba diskusních skupin. Bohužel, právě u této
komponenty se silně projevuje nevýhoda globalizace dětem můžete sice nakrásně
odepřít přístup třeba k erotickému obsahu, ovšem i přes ochranu se bez potíží
podíváte na širokou škálu webů v doméně ".cz". Zkrátka, lokalizace obrazovek v
aplikaci není totéž co důsledné přizpůsobení funkčnosti českému prostředí,
takže Dětský zámek zklamal.
NIS 2004 je velmi všestranným nástrojem pro síťovou ochranu. Díky dobře
navrženému ovládání je vhodný pro domácí uživatele, jejichž prioritou rozhodně
není zkoumání počítačových sítí, a díky spolehlivému firewallu a integraci
antiviru oprávněně vyvolává pocit slušného zabezpečení. Bohužel, Dětský zámek
je funkční jen zčásti, a třeba antispamová kontrola funguje zpoloviny dle
neznámého algoritmu, takže uživatel netuší, jak ovlivnit míru úspěšnosti.
Jednu poznámku bychom měli k lokalizaci. Produkt jsme zkoumali ve verzi
7.0.0.177, a úroveň českých textů byla velmi slabá: jednak po stránce technické
(často se chybně zobrazovalo písmo, takže interpunkci nahradily nesrozumitelné
znaky), jednak jazykové (chyby pravopisné i lexikální). A o opravdovém
přizpůsobení tuzemskému prostředí již zmínka padla.
Norton Internet Security CZ
osobní firewall
správa účtů
ochrana osobních údajů
Dětský zámek
download při instalaci (cca 18 MB)
kvalita lokalizace
K recenzi poskytla firma: Symantec
Cena: 2 600 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.