Na Internet bezpečně - Norton Internet security 2000

Software | 01.07.00

Co při koupi obdržíte?Dostanete balík, který kromě běžných nezbytností obsahuje uživatelskou příručku a CD, na němž je 70 MB dat. V uvedeném objemu se skrývají aplikace Norton I...

Co při koupi obdržíte?
Dostanete balík, který kromě běžných nezbytností obsahuje uživatelskou příručku
a CD, na němž je 70 MB dat. V uvedeném objemu se skrývají aplikace Norton
Internet Security 2000 (dále jen NIS) a Norton Antivirus 2000 (dále jen NAV).

Systémové požadavky
Produkt Internet Security je určen pro počítač s procesorem třídy Pentium a
lepší s min. 32 MB RAM, 60 MB volného místa na disku a operačním systémem
Windows 9x. Nejsou podporovány systémy Windows NT a Windows 2000. K instalaci
potřebujete rovněž CD-ROM mechaniku.

Norton Internet Security 2000
Virová nákaza je významné, ale nikoli jediné nebezpečí, které hrozí vašemu
počítači. Kolikrát bývá mnohem horší, když si někdo vaše důvěrná data přečte,
než kdyby byla zničena. Z tohoto důvodu není zbytečné pořídit vašemu operačnímu
systému další typ ochrany, zaměřený na monitorování síťové aktivity. Ať už jste
připojeni do sítě pevnou linkou, kabelem, přes modem či jinak, vystavujete se
riziku vnějších útoků na váš systém. Útoky mohou využívat bezpečnostních děr v
systému (nabouratelné služby systému) či např. nevědomky či vědomě
instalovaných "trojských koňů" (tj. neviditelné rezidentní mini-servery s
nejrůznějším škodlivým účinkem export souborů do Internetu, vypnutí počítače,
zjišťování hesel). NIS sleduje síťovou aktivitu na vybraných portech (logické
"kanály" sítového protokolu nemají nic společného s rozhraním LPT, COM, IR).
Aniž by bylo třeba uživatelského zásahu, NIS už obsahuje databázi určitých
pravidel a údajů, podle nichž rozpozná řadu negativních akcí. Tyto akce
zastaví, anebo se dotáže, co má udělat. Znalci mohou přidat filtrovací podmínky
a ještě více zpřísnit pravidla pro propouštění dat. NIS je nepřímý potomek
produktu AtGuard od firmy WRQ. Symantec dodal produktu uživatelsky přívětivější
rozhraní, které umožní i méně zběhlému uživateli snadnou konfiguraci a možnost
okamžitého použití s firemně přednastavenými bezpečnostními pravidly. Mnoho
rozšířených voleb je možné nastavit hromadně pomocí třípolohových posuvníků
vysoká, střední a malá bezpečnost.

Security
Toto je klíčová položka v rámci celého produktu. Nastavením úrovně bezpečnosti
určujeme, jaké porty, resp. síťové protokoly budou povoleny pro příchozí a
odchozí datové rámce. Umožňuje úplné blokování datových rámců (případně s
dotazem, zda individuální síťový požadavek propustit), částečné blokování
určitých dat, nebo žádné blokování (pro případ, že NIS používáte k jiným
účelům, než je globální bezpečnostní blokování přístupu na Internet jako např.
blokování bannerů, ochrana dětí před nevhodnými informacemi.)

Privacy
Sekce "Privacy" zajišťuje, aby důvěrná data neodcházela do Internetu. Pomocí
posuvníků si může méně zkušený uživatel opět nastavit tři úrovně soukromí
vysoké, střední a malé. Nastavení se týkají např. cookies, která mohou být
tímto blokována. V této sekci můžete přidat i údaje, jež považujete za
soukromé, a NIS zabrání jejich průniku do Internetu. Takovým údajem může být
např. váš e-mail, vaše jméno a příjmení, číslo kreditní karty, které může na
vašem počítači někdo záměrně nebo nevědomky poslat do nedůvěryhodného formuláře
na webové stránce.

Ad Blocking
Využitím této volby můžete zabít dvě mouchy jednou ranou. Reklamní proužky
(bannery, ads advertisments) často mívají nevhodný charakter (choulostivá
tematika např. pro děti) a navíc zbytečně zatěžují linku, když se stahují.
Velice snadno akcí táhni a pusť můžete vybrat, které reklamní proužky se vůbec
nebudou natahovat. Místo nenatažených bannerů se na jejich místě zobrazí
prázdná plocha. Touto volbou může zkušený uživatel blokovat i natahování jiných
prvků Webu než jsou bannery. Funguje na jednoduchém principu libovolné
požadované URL je "zleva" porovnáváno s nastaveným filtrem, a tedy např. filtr
"http://www.reklamniprouzek" způsobí blokování všech bannerů, jejichž URL
začíná řetězcem uvedeným ve filtru, tj. třeba
"http://www.reklamniprouzek.cz/reklama.cgi?ID =1234".

Parental Control
Volba určená speciálně pro blokování internetových stránek, které jsou svým
obsahem nevhodné pro děti. Schéma blokování je velice podobné blokování
reklamních proužků. Odkazované URL je filtrováno. V případě, že filtr nalezne
shodu, obsah stránky se nenatahuje a je nahrazen hláškou, jež informuje
uživatele o restrikcích na danou internetovou adresu.
Program je vybaven uživatelskými profily, jež jsou opatřeny přístupovým heslem.
Takže každý uživatel počítače (např. člen rodiny) může mít vlastní
"účet" (profil), který je specificky omezen. S profily může pracovat jen
uživatel se statutem administrátora.

Norton Antivirus 2000
Součástí balíku NIS je i populární antivirus NAV 2000. Detaily o tomto produktu
najdete v lednovém čísle jako součást recenze Norton System Works 2000 a
květnovém PC WORLDu, kde se hovoří o lokalizované verzi.

Závěr
Nápad není v Internet Security 2000 nový. Nové je však uživatelsky vysoce
přívětivé rozhraní (u Symantecu typické), které produkt zpřístupňuje širší,
méně odborné veřejnosti. Funguje poměrně spolehlivě a rozhodně vyplatí tam, kde
si majitel počítače přeje omezit pravomoci lidí, jež na stejném počítači
nezanedbatelnou dobu také pracují. Hodí se i jako ochrana počítače před
narušiteli z Internetu, jak je uvedeno v úvodním odstavci. Pokud se v článku
zmiňujeme o Internetu, platí totéž beze změny i pro intranety (kde otázka
bezpečnosti už nebývá tak akutní, ale program najde také uplatnění).
Malou poznámku na úplný závěr na počítači s US verzí systému Windows 98, kde
jsme NIS poprvé nainstalovali, nefungoval. Program sice běžel, ale nepracoval
žádný typ filtrování síťového provozu. Na dalších dvou testovaných PC už NIS
běžel normálně. Český Symantec se k tomuto problému nevyjádřil.

Norton Internet Security 2000
+ uživatelské rozhraní
+ komplexní bezpečnost pro PC
+ dobrý poměr mezi cenou a nabízenými službami
- selhání při určité konfiguraci PC

K recenzi poskytla firma:
Symantec ČR a SR
Vyskočilova 1A/1422, Praha 4
Cena: 3 360 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.