Mobilporadna - Vy se ptáte, my odpovídáme

Software | 01.09.02

? Podle Mobilporadny ve starším čísle PC WORLDu jsem si vytvořil v Click BoxEasy zasílání kopie e-mailové zprávy na mobilní telefon pomocí nastavení filtru. Vše funguje dobře. Nyní j...

? Podle Mobilporadny ve starším čísle PC WORLDu jsem si vytvořil v Click Box
Easy zasílání kopie e-mailové zprávy na mobilní telefon pomocí nastavení
filtru. Vše funguje dobře. Nyní jsem chtěl změnit číslo mobilního telefonu, ale
toto nelze ve filtru změnit. Ani vytvořením nového filtru po odstranění
původního, nebo vytvořením dalšího, původní číslo z volby "Proveď akci"
nezmizí. Zápisem akce s novým číslem mobilu do spodní řádky se také nic neděje.
Musím tedy provést novou registraci?

Každá schránka MobileBox nebo MobileBox Easy (dříve Click Box a Click Box Easy)
se vztahuje k jedné SIM kartě tedy k jedinému telefonnímu číslu. Chcete-li
přeposílat své e-maily na jiný mobil než ten, jehož číslo a heslo PUK2 bylo
zadáno při registraci, musíte použít ve filtrech mobilní e-mailovou adresu
nového mobilu (například +420604123456@sms.paegas.cz). Správné znění adresy lze
zjistit například na internetových stránkách http://www.adresa.smsplus.cz.

V případě, že mobil žádnou takovou adresu dosud zřízenou nemá (to se týká SIM
karet pořízených v roce 2001 a později), je nutné i pro něj zřídit novou
schránku MobileBox. V nové schránce nastavíte přeposílání e-mailů na novou SIM
kartu a ze stávající schránky přepošlete e-maily na adresu uvedenou při
registraci nového MobileBoxu (jmeno@t-email.cz).? Mám problém s mobilem Siemens C25: Po nějaké době provozu se mi na displeji
objeví "Jen tísňová volání", a musím mobil vypnout a zase zapnout. Nevím co s
tím. Problém se objeví po každé hodině.

Tento problém může mít jednu ze dvou příčin: První příčinou může být špatný
kontakt mezi SIM kartou a vývody pod baterií. Když není procesor mobilního
telefonu napojen na SIM kartu, ochranné mechanismy mu nedovolí komunikovat se
sítí. Zkuste proto vyjmou baterii i SIM kartu a opatrně napružit všech šest
vývodů pod SIMkou. K tomu můžete použít buď malý šroubovák, nebo jiný úzký
předmět.

Jestliže se předchozím krokem nic nevyřešilo, tušil bych závadu v útrobách
mobilního telefonu například na základové desce. Zde nepomůže nic jiného, než
vyhledat odborný servis. Neumím odhadnout, kolik by taková oprava stála to
záleží na tom, v čem je skutečná chyba. Pravděpodobně se bude pohybovat někde
kolem 500 Kč.

Nicméně Siemens C25 je již dost zastaralým typem a nepodporuje některé funkce
dnes již běžně dostupné i v nejlevnějších přístrojích. Myslím, že by bylo
vhodné uvažovat o koupi nového mobilu. O své telefonní číslo se bát nemusíte,
to je uloženo na SIM kartě. Když ji tedy vložíte do nového přístroje, zůstane
vám jak telefonní seznam (celý je uložen na SIM kartě), ale i stávající
telefonní číslo.? Mám telefon se službou Oskarta, ale chtěl bych přejít na předplacený tarif
Odepiš. Jak mám postupovat? Dá se tarif provozovat s Oskartou? Na té je ještě
zůstatek více než 1 700 Kč. Co se stane s těmi penězi? Slyšel jsem, že pro
přechod na tarif má být na Oskartě hodnota alespoň 1 000 Kč, což má být vratná
záloha. Kdy se záloha vrátí? Lze souběžně provozovat Oskartu i tarif a přepínat
mezi tím?

Oskar vsadil na tzv. přímý prodej. To znamená, že své produkty nabízí výhradně
přes telefonickou infolinku a v síti několika regionálních center. Z toho
plynou výhody (nižší ceny služeb), ale i nevýhody (přes telefon se domlouvá
hůře než na prodejním místě, kde se vám mohou věnovat spoustu času a vše vám
náležitě předvést).

Pokud jste se rozhodl přejít z Oskarty na tarif, spojte se s Oskarlinkou (*608)
a popište jim své přání. Operátor se vás zeptá na nejdůležitější náležitosti:
telefonní číslo, bezpečnostní číselné heslo, osobní údaje, adresa trvalého
bydliště (případně kontaktní adresa) a tarif, na který chcete přejít. Ve
značkových prodejnách o změnu požádat nelze. Přechodem z Oskarty na paušál se
vaše telefonní číslo nezmění.

Při přechodu z Oskarty na paušál je nutné mít "nabito" více jak na 1 000 Kč.
Tato částka se po aktivaci od vašeho stávajícího kreditu odečte jako vratná
volací záloha. Oskar vám ji vrátí v případě dobré platební morálky po 6
měsících tuto částku vám přičte k vyúčtování. Ani o zůstatek nad tisícikorunu
nepřijdete. Částka (ve vašem případě 700 Kč) vám bude vrácena v počátečním
vyúčtování. Pokud v prvním měsíci po přechodu na paušál neprovoláte celý zbytek
z kreditu, nebude vám částka vrácena v hotovosti ani na účet, ale převede se
vám do dalšího měsíce.

Změna z Oskarty na paušál proběhne nejdéle do 5 dnů. Mobil se na několik minut
až hodin odpojí ze sítě, nebude tedy možné se SIM kartou Oskara volat! Po
opětovném automatickém přihlášení k síti bude změna provedena. Od té chvíle
budou všechny služby účtovány podle platného ceníku zvoleného Oskarova paušálu.
Zjistit, zda k přechodu na paušál došlo, nebo dosud ne, můžete kdykoliv
například tím, že se pokusíte zjistit kredit (u Oskarty *22#). Pokud se na
displeji objeví hlášení "Nejste ucastnikem s predplacenymi sluzbami", vězte, že
ke změně již došlo.

Provozovat na jedné SIM kartě zároveň Oskartu i tarif dosud nelze. To dnes v ČR
umožňuje pouze Eurotel kombi karta. Oskar ale spuštění technologie ALS (SIM
karet s podporou dvou čísel) do budoucna plánuje.? Jaké číslo mám napsat do střediska služeb nastavení zpráv SMS u Oskara?

Aby bylo možné odeslat SMS zprávu, musí být v mobilu nastaveno číslo SMS
centra. SMS zprávy lze totiž posílat pouze přes toto středisko. Zde se SMS
zpráva uloží a systém se esemesku následně pokouší odeslat na mobil příjemce.
Pokud se mu to nepodaří napoprvé (například proto, že má příjemce vypnutý
mobil), snaží se o to tak dlouho, než je zpráva úspěšně doručena. Jestliže k
úspěchu nedojde do 72 hodin, je SMS nenávratně smazána. O úspěchu či neúspěchu
může SMS centrum informovat odesílatele, pokud o to má zájem.

V mobilu tedy číslo SMS centra musí být pevně nastaveno, v opačném případě by
textová zpráva nemohla být odeslána. Nutností je ukládat toto číslo v
mezinárodním tvaru (začíná na +420). Pokud by tak nebylo, v zahraničí (a po
zářijovém přečíslování ani v ČR) by SMS z vašeho mobilu neodešla.? Dosud se mi nezměnil název operátora na mém displeji z PAEGAS CZ na T-Mobile
CZ. Mohu tomu nějak pomoci?

Změna názvu operátora na displeji mobilního telefonu na T-Mobile CZ proběhla
během měsíce července a na začátku srpna. Změna byla provedena speciální SMS
zprávou, která upravila tu část SIM karty, kde je uložen název operátora. Pokud
patříte mezi ty, kterým na displeji zůstal nápis PAEGAS CZ a chcete to změnit,
máte tyto možnosti:

Nejprve zkontrolujte, zda používáte mobil uvedený v následující tabulce.
Tabulka obsahuje mobilní telefony prodávané, tedy i odzkoušené Radiomobilem,
které změnu názvu podporují. Pokud tomu tak není, na displeji se zobrazuje
název uložený přímo v mobilu, s názvem uloženým na SIM kartě tedy
nespolupracuje. Zde by pomohla buď výměna mobilního telefonu za novější typ,
anebo v některých případech nahrání nového firmwaru mobilu. Po vložení SIM
karty do nového nebo nově upgradovaného mobilu se ukáže nový název.

Pokud je váš mobil v tabulce uveden, a přesto se na displeji skví nápis PAEGAS
CZ, bude nutné vyměnit SIM kartu. Ne všechny SIM karty totiž změnu názvu
umožňují. V tom případě nezbývá nic jiného, než zajít do značkové prodejny a
požádat o výměnu SIM kartu za novější typ nejlépe s T-Mobile Navigátorem.
Výměna vás bude stát 400 Kč.? Oskar blokuje doručování e-mailů z některých adres (např. něco@mrx.cz,
něco@smsplus.cz, něco@alekto.cz) na e-mailové adresy mobilních telefonů. Lze to
nějak obejít?

Každý operátor (nejen Oskar) se brání náporu SMS zpráv z těchto adres. Vždy
záleží přímo na poskytovateli těchto služeb (Mr.X, SMS PLUS, Alekto.cz, atd.),
zda dokáže blokování obejít. Nástin toho, jak operátoři SMS zprávy z internetu
blokují, naleznete v článku "Z e-mailu na mobil a zpět" v PC WORLDu 1/2002.
Bohužel, žádný zaručený způsob, jak byste vy, jako uživatel těchto služeb, mohl
blokování operátorů obejít, neexistuje.? Mám telefon Nokia 3210 s adaptérem na 3 SIM karty. Proč je nemohu používat
najednou (zároveň)? Kódem *3370# už mě nebaví mezi kartami přepínat.

Jak jste se zmínil v dotazu, jediným pohodlným způsobem, jak přepínat mezi SIM
kartami v mobilech Nokia, je právě kód *3370#. Ten resetuje mobilní telefon a
nahrazuje tak méně pohodlnou možnost, jak vypnout a opět zapnout mobilní
telefon, aby mohlo dojít k přepnutí mezi SIM kartami. (U novějších mobilních
telefonů Alcatel je to kód ###337*07#. Pokud víte o dalších kódech pro přepnutí
z jednoho mobilu na druhý, prosíme, napište nám.) Žádná možnost, jak na vašem
mobilu používat souběžně více SIM karet, neexistuje. Mobilní telefon Nokia 3210
totiž může pracovat jen s jedinou SIMkou. Aby mohl být mobil přihlášen k síti,
musí být naladěn na frekvenci nejbližšího vysílače. Nikdy nesmí dojít k tomu,
aby na naprosto stejné frekvenci byly naladěny dva blízké vysílače jednoho
operátora, natož dvou konkurentů. Naprostá většina mobilních telefonů má pouze
jeden elektronický obvod na nastavování frekvence, a tudíž se ke dvěma
vysílačům na dvě frekvence zároveň nemůže naladit. Řešení i když nákladné pro
vás máme: pomineme-li používání tří mobilů najednou (což je značně
nepraktické), můžeme využít služby přesměrování hovorů. Toto dovolují naši
operátoři T-Mobile, Eurotel a Oskar pro všechny paušální programy, ale Oskar i
pro své předplacené karty Oskarty. Tak můžete být stále k zastižení na všech
třech vašich telefonních číslech, aniž byste musel přepínat mezi SIM kartami.
Ani volající nic nepozná. Nevýhoda je zřejmá: Při přesměrování platíte za
spojení z přesměrovaného čísla na příjmové.? Dotkne se přečíslování i vytáčeného připojení k internetu? Jedná se mi o to,
zda dojde ke změně vytáčeného čísla.

Jak je snad již všeobecně známo, k přečíslování všech telefonních čísel dojde v
noci z 21. na 22. září. Tato změna se dotkne i těch, kteří se k internetu
připojují pomocí modemu a linek Českého Telecomu.

Po přečíslování se budou stará čísla (začínající na předčíslí 097) jevit jako
nedostupná. Stačí však malá úprava telefonního čísla, a vše bude v pořádku:
Smažte u vytáčeného telefonního čísla úvodní nulu a vše bude fungovat jako dřív.

Číslo poskytovatele připojení k internetu změníte takto: V menu Internet
Exploreru vyberte položku "Nástroje" "Možnosti internetu.". Přejděte na záložku
"Připojení", označte připojení, které používáte, a klikněte na tlačítko
"Nastavení". Přes tlačítko "Vlastnosti" se dostanete na okno svého připojení.
Zde upravte telefonní číslo tak, jak je popsáno výše (umažte úvodní nulu).
Pokud máte zaškrtnutou položku "Používat směrová čísla země a vlastnosti
vytáčení", zaškrtnutí zrušte a změnu potvrďte.? Koupil jsem si novou Oskartu. Chtěl bych využít Oskarovy nabídky 10 korun za
celý hovor. Jak si tento tarif mohu aktivovat?

10 korun za libovolně dlouhý hovor (maximálně 60 minut) do sítě Oskar se týkal
pouze prvních 30 000 kusů vydaných Oskaret. Ty byly samozřejmě rozebrány velmi
rychle a ostatní předplacené karty Oskara již tuto možnost nenabízejí. Tyto
první Oskarty však nemusí být tak výhodné, jak se na první pohled zdá: Jestliže
se místo kamarádovi na Oskara dovoláte do jeho hlasové schránky a po 5
sekundách zavěsíte, už vám bude kreditu strhnuto oněch 10,50 korun (včetně
DPH). Na druhé straně se vyplatí při dlouhých hovorech. S "obyčejnou" Oskartou
zaplatíte za půlhodinový hovor do vlastní sítě 30 x 3,15 = 94,50 Kč, s Oskartou
30 000 zaplatíte stále jen 10,50 Kč.Máte-li další dotazy, posílejte SMS zprávy na náš mobilní telefon 0776/300 335
nebo e-maily do naší schránky mobilporadna@smsplus.cz. I na vaše otázky se
pokusíme najít odpověď.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.