Micrografx ISOCharter

Software | 01.01.99

ISOCharter je program usnadňující dokumentační fázi při implementaci systémuřízení jakosti dle ISO 9000. Jeho úkolem je vizualizovat všechny procesy zdokumentovat je krok za krokem. ...

ISOCharter je program usnadňující dokumentační fázi při implementaci systému
řízení jakosti dle ISO 9000. Jeho úkolem je vizualizovat všechny procesy
zdokumentovat je krok za krokem.

Systémy jakosti
K objektivnímu a standardnímu posuzování podniku slouží normy řady ISO 9000.
Tyto normy posuzují celý systém podniku od jeho organizační struktury,
zodpovědností, pravomocí, postupů, procesů až po zdroje nutné pro zajištění
potřebné jakosti výrobku nebo služeb.
Předmětem norem ISO 9000 je také řešení řady běžných úkolů, kterými se většina
firem zabývá. Mezi tyto činnosti patří například budování organizační struktury
podniku, vymezování pravomocí a zodpovědností, řešení spisové služby,
vypracovávání vnitřních směrnic, pracovních postupů a pokynů a podobně. I když
podnik v blízké budoucnosti nepočítá s tím, že by implementoval kompletní
systém ISO 9000, může být přesto výhodné, bude-li řešit své aktuální úkoly
alespoň s ohledem na požadavky norem ISO 9000.

Tvorba dokumentace
Micrografx ISOCharter je kombinací produktů Micrografx FlowCharter a EtQ 9000
Maps (www.etq.com). Vytváření dokumentace je snadné a trochu připomíná práci s
vektorovým grafickým programem. Jednotlivé "objekty" budoucího diagramu lze
libovolně otáčet, měnit jejich velikost, pohybovat s nimi apod. Vzájemné
propojení je možné několika typy čar, které se automaticky přichytávají k
symbolům přesně tam, kde je třeba. Samozřejmě veškerá propojení zůstávají
zachována i při přesunu jednotlivých objektů. Vynikající je možnost provázat
více dokumentů mezi sebou a tak přecházet z jednoho procesu do jiných, které s
ním souvisejí. K dispozici je knihovna hotových procedur (v podstatě šablony
blokových diagramů) a pochopitelně také mnoho symbolů pro použití v grafech. K
rychlému prohlížení bez možnosti editace slouží samostatná aplikace,
FlowCharter Viewer. I v něm zůstává zachována možnost přechodu mezi více
diagramy, jež jsou mezi sebou provázány.
Z dalších možností uvedu alespoň export hotového grafu do HTML, tedy pro
publikování na Internetu, nebo tvorbu tzv. živých grafů. Ty umožňují
interaktivní přístup ze strany uživatele nebo simulaci nějakého procesu. Graf
se dá spustit podobně jako program po jednotlivých prvcích, a pro každý prvek
lze definovat nějakou akci (matematická operace, vstup nebo výstup údajů,
pokračování programu podle reakce uživatele). Tyto a další funkce již fakticky
nesouvisejí s dokumentačním procesem, ale jedná se o vlastnosti programu
FlowCharter, tedy pracovního prostředí, které nástroj ISOCharter využívá.

Hodnocení
Micrografx ISOCharter je komplexní dokumentační nástroj, jenž do značné míry
zjednodušuje zavádění a údržbu norem ISO 9000 a ISO 14000. Určitým handicapem
může být chybějící podpora českého jazyka (všechny šablony jsou samozřejmě v
angličtině). Samotné prostředí programu je příjemné, má intuitivní ovládání a
nic nebrání tomu využít ho kromě dokumentace procesů také k tvorbě dalších
grafů a diagramů. K dispozici je několik desítek různých typů grafů
(organizační diagram, diagram počítačové sítě, mapa webových stránek, blokové
diagramy, vývojové diagramy, znázornění toku dat a mnoho dalších).
8 0704/OK

Micrografx ISOCharter
snadná tvorba a údržba dokumentace
pracuje v prostředí FlowCharter
šablony pouze v angličtině
K recenzi poskytla firma:
SWS, a. s.
Jeseniova 1, Praha 3
Cena: 37 027 Kč (bez DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.