Máte opravdu přehled? - PCInfo 2.5

Software | 01.12.02

Již několikrát jsem měl tu čest setkat se s produktem společnosti FairNetSystems. Nyní přichází na trh další verze s pořadovým číslem 2.5. Jedná se o systém pro softwarový a hardw...

Již několikrát jsem měl tu čest setkat se s produktem společnosti FairNet
Systems. Nyní přichází na trh další verze s pořadovým číslem 2.5. Jedná se o
systém pro softwarový a hardwarový audit počítačů. Je zřejmé, že není určen pro
domácí uživatele, kteří jsou o instalovaném softwaru i hardwaru poměrně dobře
informováni. Cílovou skupinou jsou společnosti, ve kterých jsou desítky
počítačů a udržovat informace o nich by zabíralo spoustu času, nemluvě o tom,
že aktivity auditorů by rušily pracovníky při práci. Přínosem řešení PCinfo je
možnost spouštění auditu pomocí na každou stanici instalovaného klientského
softwaru. Pokud není PC zahlceno různými prográmky a spoustou dat, pak je audit
otázkou vteřin. Po jeho provedení je datový soubor zaslán přímo na vyhrazený
server (v případě existence funkční podnikové sítě) nebo uložen na disk jakožto
soubor. Ten musí být posléze nahrán na disketu a ručně přenesen na stroj, kde
běží PCinfo server. Trochu se tím sice ztrácí výhodnost "nepracnosti", na
stranu druhou je jisté, že data jsou ukládána a archivována v definovaném
formátu, takže jsou ideálně připravena pro zpracovávání. Instalace produktu,
jak je zřejmé, probíhá ve dvou fázích. První je instalace na připravený Windows
NT (2000, XP) server. Druhou pak pochůzková činnost se zastávkami u
jednotlivých stanic a instalace PCinfo klienta.

Samotný software funguje výše popsaným způsobem, aplikace je schopna rozpoznat
širokou škálu různých instalovaných produktů, které se v daném PC nacházejí. Je
samozřejmě možná i úprava číselníků, dovolující rozšířit záběr i na méně
obvyklé produkty nebo firemní řešení. PCinfo tak může sloužit nejen jako
"špion", zjišťující nainstalovaný eventuálně nelegální software, ale i jako
určitá sjednocující platforma, zajišťující synchronizaci verzí používaných
programů. Zamezí se tak možným nekompatibilitám a z toho plynoucím potížím.
PCinfo klient zpravidla vybízí uživatele k zadání některých identifikačních
údajů, čímž je zajištěno, že uživatel si je vědom spuštění auditu. Mezi další
rysy aplikace patří například správa faktur, samozřejmostí jsou výstupní
tiskové nebo obrazovkové sestavy. Výhodnou eventualitou je možnost dálkového
ovládání počítače z administrátorského stroje. Pomocí této utility se ztrácí
nutnost pracovníka informovat správce systému o detailním obraze na monitoru
počítače, stačí administrátorovi povolit přístup a jemu se pak na jeho monitoru
objeví přesná kopie obrazovky klientského počítače.

Z hlediska běžného uživatele jsem měl v současnosti také tu čest, se s PCinfem
setkat. Z informací od instalujících zaměstnanců oddělení informatiky jsem se
dozvěděl o drobných problémech, kdy dochází ke kolizím s některými aplikacemi,
jejichž příkladem je třeba poštovní klient Microsoft Outlook Express. Audit
probíhá vcelku očekávaným způsobem, ovšem pokud máte počítač nepříliš výkonný,
může dojít k havárii klientu. Přes uvedené drobnosti je jasné, že výhody
převažují. Lze tímto zamezit třeba používání nelegálního softwaru na firemním
hardwaru, a vyhnout se tak případným postihům ze strany úřadů.


PCinfo 2.5

užitečnost
"maličkosti"
K recenzi poskytla firma: FairNet Systems, s. r. o., Nádražní 167, Ostrava 1,
http://www.fair-net.cz
Cena: 11 500 Kč (bez 5% DPH, verze Full, pro deset počítačů)Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.