Mapy na váš počítač - Infomapa 7.0

Software | 01.06.00

Lehký přehledSáhodlouhý popis všemožných funkcí by byl ekvivalentní házení hrachu na zeď. Jelikož funkce je ovšem nutno probrat, učiním tak ve stručnosti. InfoMapa obsahuje to, co ...

Lehký přehled
Sáhodlouhý popis všemožných funkcí by byl ekvivalentní házení hrachu na zeď.
Jelikož funkce je ovšem nutno probrat, učiním tak ve stručnosti.
InfoMapa obsahuje to, co by člověk od mapy mohl očekávat. Po tomto
kartografickém díle saháme především v momentě, kdy potřebujeme najít nějaké
místo či objekt, kam se máme vydat. Jak vyhledání, tak vydání se kamkoliv
InfoMapa ulehčuje. Samozřejmostí je vyhledání kteréhokoliv sídla v České
republice. Do mapy je pak implementováno několik desítek plánu měst, které
umožňují vyhledat v tom kterém městě i konkrétní ulici, a v některých případech
(třeba hlavní město Praha) i popisné číslo budovy. Vyhledávat lze podle
nejrůznějších kritérií: prostým zadáním názvu obce až po prohledávání okolí
zvoleného místa na mapě. Počet prohledávaných objektů je značný (jmenujme např.
autoservisy, hotely, policejní stanice...). Kromě v závorce jmenovaných,
objektů si může uživatel nadefinovat své vlastní typy. Pro prohledávaní je to
myslím dostatečný popis, co k tomu konečně dodat. Snad jen, že prohledávanou
plochu lze zvolit vlastně libovolně.
Pomoc v dosažení daného hledaného místa je ze strany InfoMapy několikerá. Za
prvé lze jednoduše změřit vzdálenosti na mapě a tak stanovit (alespoň
přibližně) dobu, za kterou se tam můžeme dobrat. Tato varianta je zvláště
vhodná pro pohyb ve městě, popřípadě na kratší vzdálenosti. Lze samozřejmě
změřit vzdálenost i mezi Karlovými Vary a Ostravou, ale pochybuji, že by to
někdo chodil pěšky. Pro případ moderních lidí, kteří využívají vymoženosti
hromadné či individuální motorizované přepravy, je do InfoMapy integrována
soustava jízdních řádů autobusů a vlaků, a dokonce i MHD. Pro ještě modernější
osoby, jež se pohybují svým vlastním motorovým vozidlem, je možno vyhledat
podle nejrůznějších kritérií nejoptimálnější trasu ze startu do cíle. Vypočte
pak například spotřebu, dobu jízdy či cenu (v případě, že zadáte parametry
svého vozu).
Moderní prvky
Další vlastností je možnost navigace pomocí GPS (Global Positioning System
družicový systém, sloužící k určení polohy kdekoliv na světě). Přesnost určení
polohy pomocí GPS je od několika metrů (!) po zhruba stovku metrů. Člověk pak
má v ruce krabičku asi o velikosti mobilního telefonu, kde má na displeji
určenu svoji zeměpisnou polohu s výše uvedenou přesností. Připojením tohoto
přístroje k počítači (mobilnímu) lze pak mapu bez problémů zorientovat na
místo, na němž se uživatel nachází. To je pro lidi, kteří se rádi ztratí
kdykoliv a kdekoliv, přímo ideální (i když poněkud drahá) možnost, jak se zase
najít. Navíc je pak možno vyhodnotit i rychlost pohybu nebo azimut, pod kterým
se člověk pohybuje. Mezi moderní prvky lze pochopitelně připojit i možnou
aktualizaci databází a jízdních řádů pomocí Internetu (při zaregistrování
produktu).
Navíc InfoMapa obsahuje uživatelsky editovatelnou vrstvu, do níž si můžeme
vpisovat vlastní poznatky z toho kterého místa. Kromě toho lze v této vrstvě
provádět operace s daty, a ty pak např. manažersky využít (vytvořit si
například regionální rozložení prodejnosti).
Co je milé, že InfoMapa 7.0 není pouze o České republice a městech v naší
vlasti, ale zahrnuje i některé cizí země (Německo, Slovensko, Rakousko,
Švýcarsko a Velká Británie). Moduly cizích zemí lze využít i z minulé verze
InfoMapy.
Struktura
Na konci předchozího odstavce bylo použito slovu modul. Modulárně je totiž
postaven celý systém InfoMapy. Jednotlivé moduly lze nakupovat samostatně a
vytvořit si sestavu nejlépe vyhovující. Rozhodnete-li se pravidelně navštěvovat
například Liberec, dokoupíte si ke stávající instalaci odpovídajíc modul, a
žádné liberecké zákoutí vám nezůstane skryto (obrazně řečeno). Stejně jako
jednotlivá města lze zakoupit i jednotlivé země. Ke každé instalaci ovšem
potřebujete základní modul, který umožní s mapami pracovat.
Něco málo se zmíním i o cenové politice producenta. Ježto moduly samy o sobě
jsou poměrně drahou záležitostí, lze si zvolit některý z cenově výhodnějších
kompletů, které dovolí ušetřit nemálo peněz. Dále je nabízen i systém slev
např. pro síťové instalace či pro školství a zdravotnictví. Vlastní ceny jsou
uvedeny na jiném místě.
Zhodnocení
Mapa je klasickou elektronickou mapou, se všemi výhodami a nevýhodami, které
mají tyto publikace. Výhodou je snadnost prohledávání a napojení na databáze
objektů, kdy není problém najít například kontaktní adresy nebo telefonické
spojení. Značnou výhodou je pak propojení s jízdními řády hromadné dopravy s
vyhledáním spojení (dokupují se jako samostané moduly). Naproti tomu stojí
jistá nemobilnost tohoto řešení, pokud s sebou stále nevozíte notebook. Také je
charakteristický vzhled mapy na obrazovce.
Někdy se projevila nestabilita programu ("spadnul"), ale jindy ne. Těžko tedy
identifikovat, co způsobilo spadnutí (operační systém nebo program).
No, a nakonec lze jen dodat: velmi dobrá pomůcka pro často cestující osoby se
spoustou dodatečných informací. Trochu na překážku širšímu využití je cena.
InfoMapa 7.0
K recenzi poskytla firma:
PJsoft, s. r. o.
Služská 27, Praha 8
www.pjsoft.cz
Cena: komplety od 15 645
do 67 052 Kč (vč. DPH),
jednotlivé moduly od cca 2 000
do cca 18 000 Kč (vč. DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.