Kutilem ve Windows - skriptování a ochrana dat

Software | 01.02.02

AlphaScript 2.0www.geocities.com/arcanewood Pro.automatizaci často prováděných úloh (bez znalosti jakéhokoliv.programovacího jazyka) se i na platformách Microsoftu používají.skripty, je...

AlphaScript 2.0
www.geocities.com/arcanewood Pro.automatizaci často prováděných úloh (bez
znalosti jakéhokoliv.programovacího jazyka) se i na platformách Microsoftu
používají.skripty, jež byly podporovány již ve stařičkém DOSu, například.v
souborech s příponou BAT (batch znamená anglicky dávka, odtud.také název
dávkový soubor). Vzhledem k velké oblibě skriptů mezi.uživateli (především
administrátory) se do nových verzí Windows.dostal mocný produkt Windows
Scripting Host, jehož možnosti jsou.nemalé, čehož také bohužel využily i
některé velmi rozšířené.viry. Jistou nelibost si však tento jazyk vysloužil
mezi uživateli,.kteří většinou nebyli spokojeni s jeho složitostí. Tento
neduh.se proto snaží vyřešit aplikace AlphaScript, jejíž programovací.jazyk je
velmi jednoduchý, a je k němu ihned dodávána přehledná.referenční příručka.
Nabízí nespočet funkcí, jež vám umožní pracovat.s registrem, soubory, ostatními
programy (libovolné aplikaci.můžete například zaslat různý sled kláves) i se
schránkou. Protože.jste si mohli povšimnout, že se zabýváme aplikací typu
Win32.(pracuje pouze pod systémem Windows 95 a vyšším), rozhraní
skriptů.nebude, jak bývá někdy zvykem, textové (tedy vypisováno do
konzole),.ale plně grafické, takže na všechny odpovědí a otázky budou
zprostředkovány.pomocí dialogových oken a kontextových menu, čímž se
"konečně".přenesete do oblíbeného grafického rozhraní.

MD5Summer 1.1.0.19.
homepages.ihug.co.nz/~floydian/md5/
Pokud potřebujete zjistit,.zdali byl nějaký soubor změněn či poškozen (např.
při transportu.přes internet), můžete na to jít hned několika způsoby.
Nejčastějším,.a také nejméně spolehlivým, je kontrola délky
souboru, jež se.většinou při jeho úpravách změní (ale může také zůstat
neměnná,.například pokud se v souboru nahradí jedno písmenko jiným, délka.se
nezmění). Mnohem spolehlivější metodou je vytvoření zálohy.souboru, kterou
porovnáváme s originálem, a podle toho jsme schopni.zjistit, zdali byly v
originálu provedeny změny. To je sice velmi.spolehlivé a jednoduché, ale také
velmi náročné na spotřebované.místo, které se tímto jištěním zdvojnásobí. Proto
byla vymyšlena.metoda CRC (cyklický kontrolní součet), jež je schopná
velmi.spolehlivě zjistit změny v libovolném souboru při velmi malých.nárocích
na spotřebované místo (i u hodně velkého archivu bude.kontrolní součet nabývat
velikosti pár bajtů). Toho se dá velmi.snadno využít například u kontroly
stažených souborů z internetu.(na některých stránkách v sekci "ke stažení" jsou
umístěny soubory.s příponou md5, jež právě tyto kontrolní součty obsahují)
nebo.zabezpečení systému (tento princip například využívají různé.antiviry i
osobní firewally). MD5Summer se tento úkol pokusil.zjednodušit natolik, že nyní
stačí pouze vybrat adresář se soubory,.z nichž se vygeneruje jeden soubor
kontrolní. Poté můžete integritu.celé složky zkontrolovat jednoduchým otevřením
souboru s příponou.MD5, kdy jsou možné změny signalizovány barvami použitými
systémem."semafor".


FileCryptor 1.0
www.geocities.com/giap78/
O.bezpečnosti dat uložených v počítači se leckdy hovoří až v poslední.řadě.
Svědčí o tom třeba různé zprávy o tom, jak se pomocí internetu.šíří viry, jež
například náhodně rozešlou vaše tajné dokumenty.na jakýkoliv e-mail. K tomu,
aby tato situace nemohla nikdy nastat,.je určena utilita FileCryptor, jejíž
uživatelské rozhraní je.velice zajímavé. Hned po spuštění aplikace totiž musíte
nejdříve.zadat vaše heslo, abyste s ní mohli vůbec začít pracovat (při.prvním
spuštění je heslo standardně nastaveno na "abc123"). Poté.lze jednoduše
šifrovat a dešifrovat samostatné soubory i celé.složky. Po skončení práce s
programem již stačí pouze stisknout.tlačítko Logout, a všechny možnosti utility
rázem zmizí. Jediná.výtka k tomuto produktu by asi směřovala k jeho rychlosti,
která.bohužel není zrovna moc vysoká. Pozor na ztrátu hesla!


Ranish.Partition Manager 2.3.7
www.users.intercom.com/~ranish/part/.www.ml.brooklyn.cuny.edu/~mranish/part/
Standardní DOSový FDISK.pro správu diskových oddílu (diskový oddíl umožňuje
využití pevného.disku několika souborovými systémy zároveň, a tak je možné i.na
jediném pevném disku provozovat zároveň několik operačních.systémů)
pokročilejším uživatelům nemusí v mnoha případech vyhovovat..Jeho nevýhody jsou
zřejmé kromě podpory pouze souborových systému.FAT16 a FAT32 není například
možné zálohovat MBR (Master Boot.Record), jenž slouží pro zavádění operačního
systému. Ranish.Partition Manager se proto snaží nabídnout něco navíc tím,
že.např. umožňuje vytvářet souborové systémy několika operačních.systému
(například pro Linux Ext2) a následně je jednoduše naformátovat..U systémů
Windows je také nabídnuta možnost skrytí oddílu. Mimo.jiné je také nabídnuta
možnost kontroly povrchu disku, jež se.jinak těžko provádí, pokud máte
například nainstalovány operační.systémy Linux i Windows. Prostředí je nyní i
znatelně přehlednější,.než je tomu například u běžného FDISKu, a program je
také kompletně.v češtině, takže jeho ovládání nebude dělat problém ani
uživatelům,.kteří nemají potřebné znalosti angličtiny. Upozornění: Aplikace.je
určena pouze pro pokročilejší uživatele, a před jejím použití.doporučuji
zálohovat všechna důležitá data!


IPDF
www.pdflib.com Většina.protokolů a různých výpisů se v Linuxu ukládá do
textových souborů.nebo je směřována přímo na výstup konzole. Formát textových
souborů.je velmi univerzální, avšak nemusí vždy přijít vhod, například.když je
potřeba dodržovat rozvržení stránky či vytvářet index.souborů, pomocí něhož se
dlouhými logy dá snadno procházet. Toto.se vám bude snažit maximálně usnadnit
utilita IPDF. Poté, co.na její vstup odešlete obyčejný textový soubor (nebo
přesměrujete.výstup jiné aplikace sláva, jste přeci v Linuxu) se vám na
výstupu.objeví zformátovaný soubor PDF s indexem, jejž si můžete bez.problémů
prohlédnout či vytisknout na stanici takřka s libovolným.operačním systémem. K
tomu, abyste utilitu nainstalovali, potřebujete.pouze knihovnu pdflib (k
nalezení na našem CD \ www.pdflib.com).a nainstalované vývojové nástroje (pro
kompilaci zdrojových kódů)..Díky jednoduchému návodu pak není problém pro
pokročilého uživatele.vytvořit binární soubor za pár minut.


Nebojte se vyzkoušet - záchrana poškozených dat

Martin Koníček

OfficeRecovery 2.0
www.officerecovery.com Podle.starého známého rčení se dělí uživatelé do dvou
skupin. Ti, co.patří do první skupiny, zatím o svá data nepřišli, a teprve
je.to čeká. V druhé skupině jsou pak ti, kteří už ztrátu dat zažili..Z toho si
jasně můžete vyvodit, že některá data na svém počítači.ztratil každý, či jej to
přinejmenším čeká. Zde platí pravidlo,.že dokud to člověk nezažije, neuvěří, z
čehož také do jisté míry.těží komerční aplikace Office Recovery, jež slouží,
jak už název.napovídá, k obnovení poškozených souborů aplikací balíku MS
Office..Mnohým by měla pomoci pouze v krajních případech, neboť
každý.zkušenější uživatel ví, že data, jež jsou umístěna v počítači,.jsou
mnohdy cennější než on samotný, a tak se k nim podle toho.také chovají, tedy
pravidelně je zálohují. Bohužel se naskytnou.i situace, kdy ani toto nepomůže,
například když váš známý či.klient pošle dokument elektronickou poštou a dojde
k jeho poškození.(a originál již neexistuje). Takovou situaci jsem se
pokusil.simulovat na souborech aplikací Word a Excel, jež tato
aplikace.dovoluje obnovit. Zpočátku jsem si proto spustil hexadecimální.editor,
s jehož pomocí jsem u obou typů dokumentů drobně pozměnil.soubory. Ty jsem se
pak pokusil otevřít v příslušných aplikacích,.ale byl jsem velmi překvapen,
protože drobné poškození souborů.nemělo vůbec žádný vliv na jejich funkčnost.
To mě také v počátku.trochu znejistilo, a musel jsem se ubezpečovat, že jsem
soubory.opravdu poškodil. Druhý pokus byl už mnohem úspěšnější, neboť.jsem
dokumenty poupravil trochu více, a s tím už si Word ani.Excel nebyl schopen
poradit. Proto jsem nasadil demoverzi aplikace.OfficeRecovery, jež v mžiku
soubory opravila tak, aby se alespoň.otevřely. I když jejich rozložení bylo do
značné míry poškozeno,.text byl takřka v pořádku, pominu-li mnoho nápisů Demo,
jež vás.upozorňují, že pro obnovení celého souboru je třeba použít plnou.verzi.
Tak jsem se podíval na ceny a zjistil jsem, že za základní.verzi balíku, jež
podporuje formáty Word a Excel, musím zaplatit.269 USD. Taková cena již sama o
sobě naznačuje hodnotu dat, jež.můžete zachránit. Nákup licence se může bez
problémů vrátit firmě,.kde lze utilitu umístit na jednom počítači, na němž
mohou být.případně obnovovány poškozené dokumenty jakéhokoliv zaměstnance.


DBXtract.3.5
chattanooga.net/~scochran Jedním z nejpoužívanějších, a.také velice kvalitních
e-mailovým klientů je aplikace Outlook.Express, jež je distribuována
společností Microsoft jako součást.prohlížeče Internet Explorer, a tedy i
operačního systému Windows.98 a vyšších. Bohužel tento klient krom toho, že se
lehce ovládá.a nabízí velké množství funkcí, má i své stinné stránky,
jako.horší úroveň zabezpečení či občasné porušení jeho databáze při.pádu
počítače. Tento problém se už několikrát řešil v různých.diskusních skupinách,
zpravidla ovšem nebyla nalezena odpověď..Před nedávnem se mi však podařilo
objevit zajímavý webový softwarový.rozcestník (o kterém jste se mohli dočíst v
minulém čísle), kde.jsem nalezl volně šiřitelnou utilitu s nenápadným názvem
DBXtract..Tento prográmek umožňuje jednoduše z e-mailové databáze
aplikace.Outlook Express (přípona .dbx) rozbalit e-mailové zprávy do
standardizovaného.formátu, jejž je možno později importovat takřka do
libovolného.poštovního klientu. Taková funkce je sice užitečná, ale ne každý.ji
zrovna hledá. Překvapení nastane teprve když zjistíte, že.většinu zpráv lze do
tohoto formátu exportovat i z poškozeného.souboru, který je mnohdy proložen
různými systémovými informacemi,.či obsahem systémových souborů. K tomu, abyste
zprávy dostali.zpět do svého poštovního klientu, pak zbývá jen velice
málo..Stačí totiž označit všechny extrahované zprávy a pomocí
technologie.drag&drop je přetáhnout z okna Průzkumníka do složky se
zprávami..Jako zázrakem se vám tam všechny zprávy importují a vy získáte.opět
svoji postrádanou poštu. Doufám, že vám utilita pomůže stejně.jako mně, když
jsem ji testoval v opravdu reálných podmínkách.se starším poškozeným souborem,
s nímž jsem si pomocí různých.hexadecimálních editorů dlouho nemohl poradit.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.