Konec nachlazení ze "serveroven" - symantec pcanywhere 9.2

Software | 01.11.00

Kdo se někdy dostal do role administrátora serveru, musí dát za pravdu tomu, žeopakovaná návštěva klimatizované místnosti se servery tzv. "serverovny" hraničí s ohrožením zdraví. Obz...

Kdo se někdy dostal do role administrátora serveru, musí dát za pravdu tomu, že
opakovaná návštěva klimatizované místnosti se servery tzv. "serverovny" hraničí
s ohrožením zdraví. Obzlášť v horkých letních dnech je to pro tělo skutečný
teplotní šok. Přitom jen mizivé procento návštěv je opravdu nezbytných. V
případě NT serverů lze přitom použít některý z nástrojů pro dálkové ovládání
počítače, jako např. pcAnywhere od Symantecu (PCA), jehož recenzi máte před
sebou.

Abychom věc nezužovali jen na NT server situovaný v podchlazené místnosti,
připomeňme v hrubých rysech, co nám PCA nabízel až do poslední verze 9. V
popředí stojí zprosředkování obrazu hostitele běžícího pod systémem Windows.
Přenášejí se uživatelské vstupy pocházející z klávesnice a myši, pokud to není
explicitně zakázáno. Modul "Data Transfer" zprostředkovává přenos souborů mezi
hostitelem a hostem. Jednoduše řečeno, kdekoliv je nainstalovaný PCA, lze se na
takový počítač dálkově připojit a dělat s ním téměř cokoliv, dokud to dovolí
dostupnost síťového propojení obou zúčastněných stran.


Systémové požadavky

Podle firemních údajů jsou platformou pro provoz pcAnywhere 9.2 operační
systémy Windows 95, 98, NT a Windows 2000. Podle našich zkušeností aplikace
funguje také pod Windows Me. Na systém samotný neklade žádné nadměrné nároky, a
jak se časem dočtete, ani na datovou propustnost. Objem datového toku lze totiž
přizpůsobit nastavením PCA, nově můžete zapnout přizpůsobení velikosti
přenášené obrazovky hostitele ("screen scaling").


Co je nového

Přenos souborů je nyní příjemnější s novým manažerem souborů, ovšem stále nás
napadá otázka proč není možné mapovat vzdálené disky na lokální, a tím pádem
moci používat kterýkoli z našich oblíbených manažerů souborů. Celá aplikace je
integrovatelná do systémů centrální správy například Norton System Center, TNG
Network od Computer Associates nebo Microsoft SMS. Události je nyní možné
logovat (zaznamenávat) centrálně, a to buď klasicky do logu PCA, nebo nově do
logu Windows NT Event, anebo pomocí protokolu SNMP do libovolné IP destinace.
Díky podpoře protokolů LDAP (Lightweight Directory Application Protocol) a NDS
(Netware Directory Server) snadněji najdeme hostitele v podobě běžného kontaktu
v podnikovém adresáři. Z hlediska bezpečnosti jsou k dispozici autentizace
Windows NT, Windows 95 doménová autentizace a Checkpoint VPN. S podporou OLE
Automation lze PCA pohodlně ovládat z jiných aplikací. Též nový "screen
scaling" se hodí pro přizpůsobení přenesené hostitelské obrazovky hostovi,
případně pro snížení nároků na přenesená data při připojení s nízkou datovou
propustností. A nyní pro úplnost shrňme základní funkcionalitu PCA o trošku
detailněji, než jsme to udělali v úvodu.


"Býti hostitelem"

PCA se v tomto režimu stává serverem a čeká na klientský kontakt. Jako hostitel
potom zprostředkovává svoje zdroje hostovi. Zdroje se neomezují jen na soubory,
ale je to také obrazovka a tiskárny. Nachází-li se u vzdáleného počítače
člověk, s nímž bychom jako host chtěli komunikovat, nabízí se nám k tomu
integrovaná služba pro textový rozhovor.


"Býti hostem"

Host se snaží kontaktovat hostitele za účelem přístupu k jeho zdrojům. Lze
navázat přímý kontakt např. pomocí protokolů TCP/IP a IPX/SPX, nebo kontakt s
využitím PCA brány viz další odstavec.


"Býti bránou"

Brána slouží ke zprostředkování sezení mezi hostem a hostitelem. Může být
jednosměrná nebo obousměrná. Typickým použitím je "vytáčecí brána" sloužící
jako most mezi hostem v lokální síti a vzdáleným, na modemu připojeným,
hostitelem. Není vyloučeno použít dvě brány vzájemně propojené vytáčenou
linkou, které navzájem konvertují data putujíci mezi dvěmi lokálními sítěmi.
Brány lze využít v mnoha případech.


Závěr

Nový pcAnywhere přináší zejména lepší integraci s dalším softwarovým vybavením,
ať už v roli tzv. helper aplikace v některém ze systémů centrální správy, či
roli OLE automation serveru. Hostitelé PCA se mohou registrovat do adresářových
služeb jako např. LDAP a lépe se tím vyhledávají. Hladší a úspornější je i
přenášení obrazovky hostitele hostovi, které se postará o posílání jen v
takovém rozlišení a v takové barevné hloubce, jaké je host schopen zobrazit.
Použijeme-li přizpůsobení velikosti přenášeného obrazu, dosáhneme rychlejší
odezvy i na pomalejších linkách.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.