Komunikace 4D Internet Commands ve čtvrtém rozměru

Software | 01.06.99

Komunikaci jednotlivých počítačů na základě 4th Dimension jsme již částečnězmiňovali v článcích v předchozích číslech. V lokálních sítích a standardních sítích WAN lze vyu...

Komunikaci jednotlivých počítačů na základě 4th Dimension jsme již částečně
zmiňovali v článcích v předchozích číslech. V lokálních sítích a standardních
sítích WAN lze využít 4D Server (řešení klient/server), a dále jsme zmiňovali
Web Server 4th Dimension a jeho možnosti. Pro obousměrnou komunikaci lze využít
simulace klient/server 4th Dimension Web Serveru s automatickým převodem
formulářů do HTTP. V tomto článku se podíváme na příkazy modulu 4D Internet
Commands.

Integrace alikací
Spojení do databáze přes Internet pomocí prohlížečů nelze použít vždy. Někdy je
třeba provádět grafické tisky formulářů, ovládání portů a využít podstatně více
příkazů, než umožňuje mod HTTP s Java Scripty, zkrátka je třeba regulerní
aplikace na vzdáleném klientském počítači. V takovém případě je tedy nutno
synchronizovat data mezi lokálními a centrálními aplikacemi (např. pobočkami a
centrem). 4th Dimension pro své aplikace nabízí řadu příkazů pro přímé ovládání
TCP/IP, kterými lze navázat přímé spojení mezi dvěma aplikacemi na konkrétních
IP adresách. Tyto příkazy jsou TCP_Open, Close, Send, Receive, Listen. Pomocí
telefonu tak může vzniknout přenosná kancelář, umožňující oboustrannou
komunikaci v době připojení. Připojení je buď trvalé s pevnými linkami, nebo
dial-up. Přenášet se dají nezávislé dokumenty nebo záznamy databáze včetně
obrázků a dat zásuvných modulů (4D Calc, 4D Write, 4D Chart a 4D Draw).
Nejčastější využití tohoto druhu komunikace je odeslání objednávky, předání
stavu skladu, odeslání vytvořených dokladů do účetnictví centrální databáze,
předání dopisů do centrální kartotéky. Tento druh komunikace se rovněž využívá
k přejímání informací z konkrétních, známých, HTML stránek. Např. přebírání
informací z burzy, záznamů o počasí ze serverů meteorologické služby, či
aktualizaci ceníků dodavatelů.

FTP příkazy
FTP protokol je primární způsob pro přenášení dokumentů a aplikací z jednoho
počítače do druhého. 4th Dimension má řadu příkazů FTP, takže ze strany
aplikace 4th Dimension lze komunikovat s FTP servery a programově z nich
dokumenty stahovat, či je na ně zasílat. K tomuto druhu komunikace slouží
příkazy FTP_Login, Send, Receive, Makedir, Removedir, Rename, Delete, Append,
Logout.
Příkazy se využívají např. na aktualizaci vzdálených HTML stránek a přijímání
či předávání celých dokumentů.

SMTP příkazy
Tyto příkazy slouží k sestavení mailové zprávy z obsahu databáze a jejímu
odeslání na SMTP server.Ve 4th Dimension existují příkazy k sestavení všech
částí mailové zprávy. Existují dva způsoby odeslání mailu:
a) SMTP_QuickSend, který jedním příkazem s parametry odešle zprávu bez příloh
na SMTP server, nebo konkrétní IP adresu.
b) řada příkazů SMTP pro kompletní ovládání sestavení mailu SMTP_New, Host,
From, To, Copy, Body, Attachment, Send, Clear...
Tyto příkazy obvykle slouží k odesílání kompletních marketingových materiálů,
automatizaci odpovědí na dotazy na HTML stránkách, případně k zaznamenávání
mailového styku s klienty do regulérní firemní databáze.

POP3 příkazy
K obržení mailů z POP3 serveru do databáze má 4thDimension řadu příkazů. Ty
pokrývají požadavky standardu MIME, a lze je rozdělit na dvě části převedení
částí mailu (komu, od, zpráva, příloha...) do proměnných a sloupců tabulek, a
dále ukládání zpráv přímo na disk. Mail o velikosti několika megabytů lze sice
převést do sloupce typu BLOB, ale to není příliš efektivní, proto je možno
maily ukládat alternativně přímo na disk. Další příkazy pak umožní pracovat s
uloženými soubory.

9 0342/OK

4D Internet Commands
+ doplnění standardní databáze o prostředky komunikace po telefonu a přes
Internet
+ modul je obsažen v základní verzi 4th Dimension
- nutno rozumět protokolu TCP/IP
K recenzi poskytla firma:
Inforce www.inforce.cz
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.