Kompletní evidence

Software | 01.04.04

Správce Office 8.03g (dále jen SO) je poslední verze evidenční databáze odostravské firmy MiCoS Software. Ačkoliv je pro mne osobně tato firma neznámá, její balíček programů mě velmi...

Správce Office 8.03g (dále jen SO) je poslední verze evidenční databáze od
ostravské firmy MiCoS Software. Ačkoliv je pro mne osobně tato firma neznámá,
její balíček programů mě velmi příjemně překvapil. Je to totiž určen přesně pro
takového správce výpočetní techniky, jakým jsem v současnosti i já sám.
Jestliže je náplní vaší práce evidence, upgrade, update a jiné operace
související s výpočetní technikou, je balíček SO určen právě pro vás. SO totiž
není jen jeden program, ale celý balík aplikací, které spolu navzájem
spolupracují.
Základní pilíř tvoří samotná serverová aplikace Správce Office. Ta se běžně
instaluje na síťový server, ale může být umístěna na kterémkoliv počítači jak
na lokální síti, tak i mimo ni. Samozřejmě pak budete muset oželet některé
síťové funkce. SO je vystavěn na databázi Microsoft Visual Fox Pro, z čehož
plyne jak způsob ovládání, tak i jeho vzhled, který je z dnešního pohledu
poněkud zastaralý. To mu ale nijak neubírá na funkčnosti.
Po přihlášení jako správce vás přivítá klasické databázové prostředí s
roletovými menu a lištou s ikonami, ve kterém můžete otevírat jednotlivé
tabulky, mezi něž patří seznamy počítačů, hardware, software, atd. Data do
tabulek (resp. databáze) můžete vkládat pomocí přehledných formulářů. Z položek
formulářů (vět) lze vytvářet vlastní číselníky, a mít tak k dispozici např.
kompletní nabídku operačních systémů, nebo třeba procesorů. Po editaci každé
položky je nutné ji nejprve uložit, a teprve poté pokračovat na další formulář.
To je docela praktické.
Součástí hlavní aplikace SO je samozřejmě modul pro správu uživatelů. Zde
můžete nadefinovat různé uživatele s různými stupni oprávnění k jednotlivým
tabulkám. Veškerá data lze prezentovat vytvářením libovolných sestav, mnoho
jich je již předdefinovaných. Sestavy lze poté exportovat jednak do klasického
databázového binárního souboru, nebo i do souboru XLS pro MS Excel. SO také
obsahuje nástroje pro pravidelné zálohování celé databáze. Jako doplněk máte k
dispozici externí modul pro vytváření grafů, pomocí kterého můžete lépe
prezentovat některé statistiky. SO umí pracovat se sítí. V evidenci PC si
můžete zobrazit existující domény nebo pracovní skupiny, a vkládat počítače
přímo z nich. Původ počítače se eviduje, takže tím získáte i přehled o
struktuře sítě a seznam počítačů v jednotlivých skupinách (pokud jich máte
vícero). SO také obsahuje nástroje pro údržbu a práci s databází, jako je její
setřesení, reindexace, či kontrola dat. Funkcí je mnoho a jejich podrobnější
popis přesahuje rámec této krátké recenze.
Stále zde mluvíme o databázích a o tabulkách. Kde vzít ale potřebná data?
Jejich ruční vyplňování do formulářů by bylo příliš zdlouhavé. Proto je další
součástí balíčku SO sada skenerů pro sbírání informací o hardwaru a softwaru
počítačů. Informace lze získat buď ručně, tj. obejdete jednotlivé počítače a na
každém spustíte krátký program, nebo automaticky po lokální síti. Pro
automatický sběr informací je potřeba na každém počítači spustit službu
RemoteScan, která poté komunikuje s vlastním serverem a ve zvoleném intervalu
skenuje příslušná PC. Informace jsou uloženy na serveru a po jejich načtení do
databáze máte v podstatě hotovo. Stačí jen doplnit položky, které skener
zjistit nemůže, např. evidenční čísla. Operační systém, procesor, typ základní
desky a mnoho dalšího vám skener doplní do formulářů sám. Samozřejmě se
průběžně doplňují odpovídající číselníky.
Abyste mohli přistupovat k serverové databázi z jakéhokoliv počítače na lokální
síti, máte k dispozici další aplikaci, SO klient, což není nic jiného než
prostředí Visual Fox Pro, které nainstalujete na libovolné stanici v síti. Poté
stačí určit složku s daty, a klient tato data načte ze sítě.
SO je opravdu povedená aplikace pro evidenci veškerého firemního hardwaru a
softwaru. V kombinaci s programem RemoteScan se jedná o velmi silný nástroj,
který neustále udržuje aktuální databázi hardwaru i softwaru, včetně databáze
externích periferií, síťových prvků nebo třeba expirace softwarových licencí.
Krokem zpět je možná použití trošku zastaralého prostředí Visual Fox Pro, které
už přece jen nedosahuje komfortu dnešních databázových rozhraní, jako je
například MS Access. Také rychlost aplikace nepatří zdaleka mezi nejvyšší. To
jsou ale nedostatky, jež nemají žádný vliv na samotnou funkčnost programu.
Správce Office 8.03g
RemoteScan
K recenzi poskytla firma:
MiCoS Software, s. r. o., Cihelní 760/35, Ostrava, http://www.micos-sw.cz
Cena: do 10 PC zdarma, dále viz web výrobce
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.