Když nevíš jak, tak to faxni...- GFI FAXmaker for Exchange 10 - Šikovné faxové řešení pro celou firmu

Software | 01.12.03

Stále ještě se najdou situace, v nichž je fax nenahraditelným přenosovýmmédiem. Ať už se jedná o kopie dokumentů, opatřené razítkem či podpisem, nebo prostě jenom přijímající st...

Stále ještě se najdou situace, v nichž je fax nenahraditelným přenosovým
médiem. Ať už se jedná o kopie dokumentů, opatřené razítkem či podpisem, nebo
prostě jenom přijímající strana není vybavena počítačem. A pokud fax na konci
přenosu vypíše, že se přenos uskutečnil bez chyb, máte jistotu, že příjemce jen
těžko bude tvrdit, že ten e-mail nedostal, obálka se ztratila a že tudíž o tom,
že něco dluží, naprosto nic neví.

Ale i do faxové komunikace se probíjí výpočetní technika. A faxovým řešením pro
celou organizaci je právě GFI FAXmaker. Je určen pro poštovní a komunikační
systémy Microsoft Exchange ve verzích 2000 a 2003. Princip jeho práce je
poměrně jednoduchý a asi každému zřejmý. Vyskytne-li se požadavek na odeslání
faxu na pracovní stanici v počítačové síti, je FAXmakerem zachycen a příslušně
zpracován. Podle nároků a objemu telefaxové komunikace je možno zvolit mezi
úspornějším řešením, kdy je FAXmaker nainstalován na stejném stroji jako
Exchange a sdílí tím stejné zdroje, nebo je na poštovním serveru nainstalován
jen tzv. konektor, a faxový server je tělem i duchem někde jinde. Konektor má
za úkol sledovat, co se na síti mihne kolem faxové komunikace, a každý takovýto
impuls zachytit a zaslat na příslušná místa. Těmi je v tomto kontextu myšlen
dedikovaný stroj, vybavený příslušným hardwarovým rozhraním, umožňujícím běžnou
faxovou komunikaci. Nativně je podporována řada ISDN karet, faxových karet nebo
faxmodemů. V principu lze použít libovolný faxmodem, vybavený faxovým ovladačem
pro konkrétní operační systém, zde Windows 2000 nebo 2003. Po instalaci, která
není nijak náročná a hlavně probíhá s pomocí přehledného průvodce, mohou
klienti lokální sítě vesele faxovat. Pracují-li v prostředí Microsoft Outlook,
stačí po vytvoření příslušného dokumentu místo uložení na disk zvolit v menu
nabídku Odeslat příjemce faxu. Pro odesílání z jiných aplikací je třeba
nainstalovat na konkrétní počítač klientskou verzi FAXmakeru. Pak stačí vybrat
jím vytvořenou virtuální tiskárnu, a o dokument je postaráno. Je zařazen do
fronty k odeslání faxu a podle nastavených pravidel je i odeslán. V záznamech
je pak uloženo i příslušné potvrzení o bezchybném doručení.

Pro jednotný vzhled faxové komunikace lze nastavit přímo v prostředí FAXmakeru
výstupní šablony a vzhled titulní stránky každého faxem odeslaného dokumentu.
Konfigurace probíhá přehledně v okně Microsoft Management Console. Pro
komfortnější zpracování příchozích faxů je možné pořídit i OCR modul, který na
základě rozpoznání textu v nadpisu příchozího faxu dokáže určit adresáta a
zprávu mu předat přímo do jeho schránky v rámci Exchange serveru. Pokud se
nezdaří určení adresáta, je fax umístěn do zvolené sběrné schránky. Volitelně
lze nadiktovat, aby libovolná přišedší faxová zpráva byla neprodleně vytištěna.
Aby ale vše fungovalo jak má, je třeba pečlivě nakonfigurovat hardwarová
rozhraní, s čímž administrátorovi pomůže poměrně pěkně zpracovaná a zevrubná
dokumentace. Bezpapírové posílání faxů přímo z klientského počítače a běžných
aplikací je jistě správným řešením pro firmy, které se bez faxu neobejdou.


GFI FAXmaker for Exchange 10

uživatelská přívětivost a jednoduchost
možnosti nastavení
K recenzi poskytla firma: GFI http://www.gfi.com
Cena: 380 USD pro 10 uživatelůKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.