Ještě lepší antivir od Kaspersky Lab

Software | 01.02.05

Již před časem jsme vám přinesli na stránkách našeho časopisu krátkou recenzinové verze antivirového nástroje Kaspersky Anti-Virus (dále jen KAV) 5.0 ve verzi Personal. Nyní jsme měl...

Již před časem jsme vám přinesli na stránkách našeho časopisu krátkou recenzi
nové verze antivirového nástroje Kaspersky Anti-Virus (dále jen KAV) 5.0 ve
verzi Personal. Nyní jsme měli možnost podrobit krátkému testování rozšířenou
verzi Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5.0 - zatím pouze v anglické jazykové
variantě, neboť česká lokalizace nebyla ještě k dispozici.
Zatímco dříve uvedená základní verze aplikace je určena pro "běžné" domácí
uživatele, testovaný KAV 5.0 Personal Pro autoři prezentují jako variantu pro
segment SOHO a profesionální uživatele. Hlavní rozšíření se týkají zejména
pokročilejších funkcí a možností konfigurace. Zachována zůstala jedna z
hlavních předností antivirových produktů Kaspersky Lab, kterou je časté
vydávání aktualizací databáze definic virů (i několikrát v jednom dni).
Základní komponentou celého antivirového systému je "Real-time protection",
neboli rezidentní antivirový štít, trvale chránící počítač před napadením
virovou infekcí. Mezi prováděnými činnostmi nechybí okamžitá kontrola souborů,
s nimiž pracuje uživatel i operační systém, prověřování výměnných médií (včetně
USB zařízení), kontrola souborů v komprimovaných archivech, prověřování souborů
MS Office na přítomnost a strukturu maker. Dalšími automatickými činnostmi
bránícími průniku virů do PC je kontrola skriptů na webových stránkách a
prověřování e-mailové komunikace v kterémkoliv z podporovaných poštovních
klientů (např. MS Outlook Express, The Bat! nebo Netscape Messenger).
Úroveň kontroly je konfigurovatelná ve dvou režimech. Základem je jednoduchý
výběr jednoho ze tří režimů (maximální ochrana, doporučená úroveň a preference
rychlosti). Po instalaci je systém nastaven na doporučenou střední úroveň.
Potřebuje-li uživatel podrobnější konfiguraci chování KAV, má k dispozici
doplňkové nastavení. I to je však, ve srovnání s jinými produkty, příliš obecné.
Funkci rezidentní ochrany nelze z hlediska kvality odhalování virové nákazy nic
vytknout. Po nainstalování KAV se standardním nastavením jsme však subjektivně
zaznamenali zpomalení počítače a občasnou nestabilitu některých aplikací (např.
prohlížeče webových stránek, multimediálního přehrávače nebo i samotného KAV).
Přitom před instalací KAV jsme tyto problémy nezaznamenali a po jeho odstranění
zase zmizely. Doufejme, že tento neduh bude autory vyřešen v některém z
programových updatů.
Kromě rezidentní ochrany obsahuje KAV pochopitelně i nástroje pro spouštění
uživatelsky definovaných a plánovaných testů. Samozřejmou součástí systému je
také karanténa pro umístění napadených nebo podezřelých souborů a záložní
složka. Do ní lze uložit kopii napadeného souboru před tím, než KAV přistoupí k
jeho desinfekci. V případě ztráty dat v důsledku odstranění viru je pak možné
tento soubor obnovit.
Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5.0 se po krátkém testování jeví jako vcelku
zajímavá aplikace. Mezi její hlavní přednosti rozhodně patří kvalitní nástroje
pro detekci virů a dalších škodlivých kódů, podpořené již zmíněným velmi
operativním vydáváním nových aktualizací virové databáze. Na druhou stranu
poněkud nemilým překvapením jsou konfigurační možnosti. Jsou sice ve srovnání
se "standardní" verzí o něco lepší, přesto se však nemohou rovnat konkurenčním
antivirovým řešením, určeným pokročilým a profesionálním uživatelům.

Kaspersky Anti-Virus Personal Pro 5.0
K recenzi poskytla firma:
Districom, s. r. o., http://www.districom.cz
Cena: 2 450 Kč (vč. DPH)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.