Jen pro tvé oči - Norton Your Eyes Only 4.1

Software | 01.03.99

V tradiční žluté krabici se nachází program pro zabezpečení počítače. Nejednáse ovšem o jeho zajištění fyzické, ale o bezpečnost dat. Pomocí zakódování dat podle až 2 048bitov...

V tradiční žluté krabici se nachází program pro zabezpečení počítače. Nejedná
se ovšem o jeho zajištění fyzické, ale o bezpečnost dat. Pomocí zakódování dat
podle až 2 048bitového klíče tak prakticky znemožní komukoliv, kdo nezná
příslušné heslo, tato data číst. Dešifrování takovéhoto souboru by i na
nejrychlejších počítačích trvalo tisíce let, na což má málokdo čas.
Norton Your Eyes Only v mnohém supluje bezpečnostní systém Windows. Ve Windows
je možnost při přihlašování do systému od sebe oddělit uživatele různých
pravomocí, avšak klepnutím na tlačítko STORNO systém tak jako tak naběhne a
některá data se mohou dostat do nepovolaných rukou. Zrovna tak není tento
systém ochrany odolný proti nabootování z diskety, po kterém v běžném režimu
DOSu lze soubory číst, kopírovat či mazat bez větších problémů. Potřebujete-li
ovšem vyšší úroveň ochrany a zabezpečení svého počítače, případně svojí lokální
počítačové sítě a nechcete přecházet na jiný operační systém (např. operační
systémy unixového typu), který má dokonalejší systém ochrany dat jednotlivých
uživatelů, pak produkt Symantecu je pro vás možným řešením.
Jako ve většině zabezpečovacích systémů, i zde je definováno několik různých
skupin uživatelů s různými privilegii. Ten, kdo produkt instaluje, se zároveň
stává superuživatelem nebo administrátorem. Jinými slovy člověkem, který má
neomezená práva, ale i určité povinnosti. Předně je ho úkolem systém Your Eyes
Only (YEO) nainstalovat, což je snadné díky dobře zpracované příručce. Poté
však začínají nesnadnější úlohy. Mezi první patří zvolení dobrého hesla, a
hlavně jeho zapamatování. Zapomene-li superuživatel svoje heslo, vy zapomeňte
na to, že byste svá data ještě někdy viděli, resp. že byste se dožili dešifrace
souboru. Čili heslo nesmí superuživatel nikdy zapomenout. Na druhou stranu,
poznamená-li si tento privilegovaný uživatel heslo na dobře viditelné místo
poblíž počítače a ještě ho výrazně označí, pozbývá investice do zabezpečovacího
softwaru smysl. Kromě povinnosti pamatovat si heslo má administrátor i úkol
zavádět nové uživatele a stanovovat jejich pravomoci. Hierarchie uživatelů se
liší podle instalace. Pro samostatný počítač jsou kromě administrátora ještě
dvě skupiny: uživatelé a host. Host je, stejně jako v jiných systémech,
uživatel prakticky bez pravomocí, který navíc (zpravidla) nemá možnost do
systému ukládat ani měnit v něm soubory.
Po rebootování se tedy přihlašujete nejen do Windows jako dosud, ale navíc i do
systému Your Eyes Only. Tím se nastaví vaše uživatelská práva a soubory, k nimž
nemáte přístup, zůstanou zakódovány. Jinak se počítač tváří naprosto normálně,
až na malou ikonku v pravé části lišty. Dvojím ťuknutím na ni se objeví menu a
máte možnost nastavovat parametry, na které máte práva. Poněkud vylepšeno je
nastavení hesla pro šetřič obrazovky. Zároveň je veden i soubor s auditem, tedy
s informacemi o přihlašování se do systému jednotlivých uživatelů, jakož i o
neúspěšných přihlašováních, což umožňuje zjistit, zda se někdo nepokoušel
(neúspěšně i úspěšně) přihlašovat jako administrátor.
Ani zkušenější útočník na vaše data, který použije bootovací disketu DOSu nebo
režim DOS, aby tak obešel přihlašovací posloupnost Windows, nepochodí. Data
totiž zůstanou zakódována, a tudíž nepoužitelná. Možná že někoho z vás napadlo,
co se stane v případě, že se Windows zhroutí (velmi řídký jev) a bude třeba
nastartovat počítač z diskety. I na to tvůrci Your Eyes Only mysleli. V průběhu
instalace se vytvoří tzv. Rescue disk (štítek na disketu je přiložen), který
umožňuje bootování a obsahuje navíc informace o uživatelích a jejich právech.
Takže po nabootování z této diskety se objeví na (dosovské) obrazovce okno s
přihlašovacím dialogem.
Další velmi silnou zbraní Your Eyes Only je BootLock. Je to vlastně jistá verze
zavaděče systému, obsahující heslovou kontrolu. Okamžitě po zapnutí počítače a
proběhnutí BIOSu je spuštěn BootLock. Jestliže neznáte příslušné heslo, počítač
se ani nerozeběhne. Prakticky stejně funguje i heslo BIOSu, s tím rozdílem, že
BIOS zná pouze jednoho uživatele a jedno heslo, zatímco BootLock je v tomto
směru štědřejší.
Některé součásti systému NORTON Your Eyes Only
jsou přepracováním standardních bezpečnostních mechanismů samotného systému
Windows. Přidávají několik dalších užitečných rysů, zvláště pak ochranu
zakódováním. Je tak vhodný zejména jako zabezpečovací prostředí při komunikaci
v síti, ale i pro případ sdílení jediného počítače více osobami.

9 0093/OK

Norton Your Eyes Only 4.1
+ BootLock
+ komplexní ochrana počítače
+ jednoduchost ovládání a nastavení
- není lokalizován

Cena: 3 530 Kč (bez DPH)

K recenzi poskytla firma:
PR agentura Virklis
V Nové čtvrti 386, Praha 10
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.