Java do každého počasí - Borland Jbuilder 7.0

Software | 01.11.02

Firma Borland uvedla na trh novou verzi programu JBuilder, který je jedním znejrozšířenějších vývojových prostředí určených k vývoji aplikací v jazyce Java. JBuilder podporuje platfo...

Firma Borland uvedla na trh novou verzi programu JBuilder, který je jedním z
nejrozšířenějších vývojových prostředí určených k vývoji aplikací v jazyce
Java. JBuilder podporuje platformy MS Windows, Macintosh OS, Sun Solaris, Linux
a umožňuje vyvíjet aplikace (100% pure) na bázi platformy Java 2 JDK 1.4 nebo
1.3.1 (popř. volitelně jiných). Verze JBuilderu jsou tři Personal (základní
nástroje pro vizuální vývoj aplikací, ladicí prostředí, překladač, dvoucestné
nástroje, CodeInsight apod.), SE (oproti verzi Personal umožňuje týmový vývoj,
Javadoc, refactoring, podporuje vícejazyčné verze, má základní podporu XML) a
Enterprise (navíc prostředí pro tvorbu rozsáhlých distribuovaných aplikací,
podpora aplikačních serverů, nástroje pro práci s databázemi, prostředí pro
vizuální vývoj EJB, pokročilá práce s XML a další).


Práce s programem

Jádrem vývojového prostředí je okno AppBrowser, které se podle prováděné
činnosti skládá z dalších oken, řádku nabídky a panelů s ikonami tlačítek.
Jednotlivá okna AppBrowseru umožňují správu projektu, editaci kódu, vizuální
vývoj, ladění a další činnosti. Uživatel má možnost konfigurace prostředí a
dalších parametrů, např. nastavení parametrů projektu nebo prostředí (vzhled,
barvy, ladění, nabídka Project apod.). V programu je možno pracovat s více
projekty zároveň, používat filtraci balíčků, a pokud některé z nich nejsou
třeba, lze je vyloučit z kompilace. Okno Structure pane, zobrazující strukturu
vybraného souboru s automatickým výběrem zvolené části souboru, usnadňuje
navigaci ve zdrojovém souboru. Psaní kódu ulehčují nástroje CodeInsight
(automatické dokončení, zobrazení balíčku, metod, událostí a další),
ErrorInsight (práce s chybami, jejich vyhledání apod.) a BeanInsight (práce s
komponenty JavaBean). K dispozici je pochopitelně již klasická technologii
Two-Way-Tools (dvoucestné nástroje) a řada průvodců, např. Project Wizard,
Class Wizard či Applet Wizard, přístupných z okna ObjectGallery. Pro využití a
optimalizici existujícího kódu (tzv. refactoring) je řada možností, např.
vytváření či změna metod, aktualizace referencí nebo přejmenování požadovaných
objektů. Pro ladění kódu a odstraňování chyb nabízi JBuilder vyspělé,
uživatelsky konfigurovatelné ladicí prostředí. Kromě základních funkcí umožňuje
např. používaní podmíněných bodů přerušení, paralelní a vzdálené ladění,
nástroje ExpressionInsight (rychlé zobrazení vybraných instancí tříd ve
stromovité struktuře), SmartStep (tzv. "inteligentní" krokování), ToolTip a
řadu dalších možností. Vizualizovat kód lze pomocí UML (stačí zvolit
stejnojmennou záložku v hlavním okně AppBrowseru); diagramy lze ukládat nebo
tisknout a dále používat další možnosti jako je filtrace či poklepáním na
zvolenou třídu nebo balíček zobrazit příslušný UML diagram apod. Velká
pozornost je věnována podpoře XML a vytváření XML aplikací. JBuilder umí
pracovat se soubory XML (XML, XSL, DTD, MAP a dalšími), např. je prohlížet,
vytvářet a validovat, dále publikovat XML dokumenty ve formátu Cocoon,
generovat javovské třídy podle DTD, vyměňovat data ve formátu XML s relačními
databázemi apod. Pro vytváření XML webových aplikací je k dispozici průvodce
Cocoon Web Application. JBuilder podporuje vytváření HTML programátorské
dokumentace (program Javadoc); k dispozici je průvodce a integrace s tzv. ToDo
seznamem.


Práce s databázemi

Pro připojení datových zdrojů JBuilder používá rozhraní JDBC nebo JDBC-ODBC
bridge prostřednictvím komponent DataExpress (také pro přistup k vestavěné
databázi JDataStore nebo údajům uloženým v textových souborech). Pro tvorbu
uživatelského rozhraní databázových aplikací lze použít komponenty dbSwing.
Dodávka Enterprise navíc obsahuje vývojovou verzi databázového serveru
InterBase. Dalším z nástrojů pro práci s databázemi je Database Pilot, který
umožňuje uživateli provádět běžné činnosti s objekty připojených databází a
jejich údaji (včetně editace a vkládání nových údajů) a pracovat s dotazy SQL.
Používat vložené SQL příkazy (pro práci s databázemi Oracle a DB2) v javovském
kódu je možné prostřednictvím souborů typu SQLj.


Další

K vývoji javovských aplikací pro mobilní zařízení mohou vývojáři využívat
MobileSet 3, který je plně integrovaný s JBuilderem a podporuje standard J2ME,
splňuje rovněž normy MIDP a CLDC. MobileSet umožňuje vizuální vývoj, používání
nástrojů CodeInsight a dalších, emulaci mobilních zařízení, ladění kódu a
další. JBuilder obsahuje prostředky pro podporu správy verzí a týmového vývoje
programy TeamSource DSP a CVS. K doladění a optimalizaci výkonu zejména
rozsáhlých aplikací je určen Optimizeit Suite. K vývoji distribuovaných
aplikací je k dispozici Borland Enterprise Server, podporovány jsou i další
aplikační servery (např. BEA WebLogic nebo IBM WebSphere).


Závěr

JBuilder 7 Enterprise představuje vyspělý nástroj, který nabízí rozsáhlé
možnosti pro vývoj aplikací prakticky všech typů. Tradičně silná je podpora
podnikových a databázových aplikací i stupeň podporovaných platforem. Výhodou
je i řada dalších dodávaných programů.


Borland JBuilder 7

Vývoj všech typů aplikací
Efektivní vývojové prostředí
Práce s databázemi
Vývoj pro mobilní zařízení
K recenzi poskytla firma: Borland, Francouzská 30, Praha 2,
http://www.borland.cz
Cena: 13 000 Kč (verze SE)Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.