Jak vytvořit zdařilé WWW stránky - Macromedia Homesite 5

Software | 01.02.02

Není programu takového, který by se zalíbil lidem všem. Tato parafráze známépoučky se dá uplatnit i zde. Na rozdíl od některých konkurenčních produktů, nenabízí Homesite šablony s...

Není programu takového, který by se zalíbil lidem všem. Tato parafráze známé
poučky se dá uplatnit i zde. Na rozdíl od některých konkurenčních produktů,
nenabízí Homesite šablony stránek. Můj osobní názor je, že to je veskrze
pozitivní vlastnost, neboť tvůrce je nucen zamyslet se nad tím, jak jeho
stránky mají vypadat. Koneckonců stránek, které jsou si podobné jako vejce
vejci, je na internetu plno. Z toho plyne i to, pro koho program není určen.
Jsou to osoby bez nápadu a invence, které jsou líné na jakoukoliv internetovou
vlastní tvorbu a spoléhají se na řešení někoho jiného. Naproti tomu zkušený
tvůrce webových stránek je typickým objektem v cílové skupině pro Homesite. Ví
totiž, jak je zbytečně pracné odstranit balastní části HTML kódu, který tam
vloží nějaký "chytrý" editor. Na druhou stranu se neštítí usnadnit si rutinní a
otravnou práci při tvorbě svých stránek.


Co všechno umí

Jak je vidět z přiložených obrázků, pracovní prostředí editoru je podobné
uživatelskému rozhraní aplikací pro psaní programů v "klasických"
programovacích jazycích. Hlavní část plochy slouží k vlastnímu vývoji stránek,
k zapisování výkonného kódu. Zaroveň po přepnutí režimu zobrazení se objeví
náhled na výsledek. I zde by se dala použít paralela s vývojem aplikací.
Zobrazení v zabudovaném prohlížeči pak slouží k ladění vzhledu a funkce stránek.

Výhodou je zmíněný vlastní browser. Na rozdíl od konkurenčních produktů, které
využívají k zobrazení náhledu jiný instalovaný prohlížeč, integrovaný prohlížeč
interpretuje kód čistě podle standardizovaných pravidel. Některé speciální
vymoženosti prohlížečů tak nejsou ve hře. To umožňuje vytvořit stránku, která
se zobrazí stejně na všech platformách. Na druhou stranu přišlo tvůrcům líto
některých možností prohlížečů nevyužít, proto lze přidat HTML objektům i
atributy, jež jsou právě těmito browsery interpretovány. Udělat to lze jednak
ručně, jednak pomocí přehledných dialogových oken, a to pokaždé při vkládání
nového prvku. Pozdější úpravy téhož jsou možné již jenom pomocí zapisování
přímo do zdrojového textu. Vždy se tedy vyplácí nejprve promyslet, jak má
výsledek vypadat, než na stránky nějaký objekt naslepo umístit a pak výsledek
dolaďovat.

Takováto filosofie přístupu vede i k optimalizaci vývojového času, neboť tvůrce
stránek nutí raději vše předem promýšlet, a pak již měnit jenom skutečně málo.


Podpora pro aktivní prvky

Již jen málokterý vývojář webových stránek vystačí s prostou statickou
stránkou, na které se hýbou jenom animované gif obrázky a jedinou formou
interaktivity je odkaz na e-mailovou adresu webmastera. V dnešní době se
stránky hemží pohybem, obsahují formuláře nebo obecně řečeno aktivní prvky,
které umožňují reagovat a realizovat se i návštěvníkům webového serveru. Nechme
stranou opodstatněnost hýření barvami a potažmo i přeneseným objemem dat, a
podívejme se na to, jak takových efektů dosáhnout.

V praxi se prosazuje několik technologií, které programování dynamických a
interaktivních stránek umožňují. Liší se svými schopnostmi a také tím, jak je
takový kód zpracováván.

V Homesite je integrována schopnost vytvářet a odlaďovat funkci JavaScriptů,
Java Appletů i prvků ActiveX. Jsou připraveny některé základní a nejčastěji
používané funkce, které umožňují například měnit barvu pozadí nebo vytvářet
vysouvací menu, známá z neinternetových aplikací. Programátorovi se samozřejmě
nabízí napsat libovolný kód, navíc se zvýrazněním syntaxe. Fakticky lze tedy
odlaďovat stránky, které jsou interpretovány a generovány na straně klientu.
Uvedené příklady jsou právě takovými.

Jiné oblíbené prostředky pro vytváření dynamických a interaktivních stránek,
např. PHP nebo ASP, jsou sice podporovány na úrovni kódu (tedy že program v
tomto jazyce na stránky můžeme vložit, resp. ručně zapsat), ale nejsou v
náhledu interpretovány. Problém spočívá v tom, že stránky napsané v PHP jsou
generovány serverem a klientu jsou zasílány již jako statický HTML kód, a tedy
není ani principiálně moc možné, aby byly prohlížečem smysluplně zobrazeny.


Závěrem

Homesite 5 je výkonný prostředek pro vyvíjení webových stránek, obsahuje podle
mého názoru přesně to, co umožní profesionálnímu nebo zkušenému tvůrci stránek
rychle a efektivně vytvářet kvalitní a propracované stránky. Ani od tohoto
produktu se nedá očekávat, že udělá všechnu práci za člověka, ale na rozdíl od
jiných HTML editorů si na to nehraje. Již jednou jsem použil pozměněné
přísloví, učiním tak i podruhé: Homesite je dobrý sluha, ale ne špatný pán,
ačkoliv prostředků by měl i na druhou funkci dost.

Začátečník s tvorbou stránek však nemusí hned truchlit. Díky kvalitnímu
uživatelskému rozhraní, tištěné i elektronické dokumentaci lze i jemu program
doporučit.


Macromedia Homesite 5

vyvážená paleta možností
snadná a efektivní práce
K recenzi poskytla firma: Macromedia, www.macromedia.com
Cena: 4 854 Kč (bez DPH)Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.