Jak "přežít" XP

Software | 01.11.02

Po dvouměsíční prázdninové přestávce se opět setkáváme u článku s tipy a trikypro Windows XP. Doufám, že vám tato malá přestávka nevadila a opět se ke čtení tohoto seriálu vr

Po dvouměsíční prázdninové přestávce se opět setkáváme u článku s tipy a triky
pro Windows XP. Doufám, že vám tato malá přestávka nevadila a opět se ke čtení
tohoto seriálu vrátíte. Na poli Windows XP se toho mnoho nezměnilo. Systém se
pomalu propracovává mezi uživatele, i když soudě dle svého okolí se mu to
nedaří takovou rychlostí, jako tomu bylo například u Windows 98. Poslední dobou
se stále více množí diskuse související s vydáním prvního service packu. Ten je
již i v české verzi, nicméně s sebou přináší změnu licenční politiky, která se
možná nebude líbit všem. Na internetu se začínají objevovat nové tipy a triky
se stejnou rychlostí, s jakou pronikají uživatelé do poměrně nového systému.
Pojďme si nyní popsat některé z nich.


Kde je NetMeeting?

Mnozí z vás si možná po spuštění čerstvě nainstalovaných Windows XP položili
právě tuto otázku. Kde je vlastně NetMeeting, program sloužící ke komunikaci po
internetu jak pomocí textového chatu, tak i pomocí hlasu a videa.

Věřte, že NetMeeting ve Windows XP stále je, proto se vám jej nepodařilo
doinstalovat žádným dodatečným způsobem, pokud jste se o to pokoušeli.
NetMeeting pouze nenajdete v nabídce Start.

Jděte do menu Start Spustit a do příkazového řádku vepište příkaz conf. Po
chvíli přemýšlení, jejíž délka závisí na výkonu vašeho systému, se vám zobrazí
povědomý konfigurační dialog, který vás provede nastavením mikrofonu a dalších
komponent nutných pro komunikaci v NetMeetingu.

Postupně budete muset vyplnit informace o vaší osobě, zvolit typ připojení na
internet a také si umístit známou ikonu na pracovní plochu a do menu Start tak,
abyste váš oblíbený program měli příště po ruce. Poté zvolíte zvuková zařízení
a projdete testem nastavení hlasitosti.

NetMeeting je ve Windows XP ve své poslední verzi 3.01, po ukončení konfigurace
již nic nebrání jeho používání.


Naplánujte si odhlášení

Tento tip bude užitečný hlavně uživatelům, kteří jsou se svými Windows XP
připojeni do lokální sítě, ať již MS Network s Windows NT/2000/XP serverem,
nebo do sítě řízené systémem Novell Netware. Zkrátka ale nepřijdou ani domácí
uživatelé, kteří používají pro přístup do XP několik přihlašovacích účtů
(manželka, děti atd.). O co jde?

Představte si situaci, kdy pracujete ve Windows XP, ale úloha, kterou jste
započali, potřebuje ke svému dokončení neúměrně mnoho času, avšak nepotřebuje
vaší přítomnost. Potom je nejlépe nechat ji běžet a vrátit se k počítači třeba
až druhý den ráno. Bohužel toto není zrovna nejbezpečnější řešení. Pokud
pracujete v lokální síti, vlastníte určitá přístupová práva, počítač je po
celou dobu vaší nepřítomnosti přihlášen a kdokoliv jej může zneužít. Řešení vám
možná přinese právě tento tip, kde si popíšeme, jak se po ukončení práce
automaticky i ve vaší nepřítomnosti odhlásit.

Ve Windows XP, a ostatně i ve starších Windows, je program plánování úloh.
Najdete jej jako ikonu v Ovládacích panelech. Jděte do menu Start Ovládací
panely, a pokud máte řazení dle kategorií, zvolte na levé straně okna položku
Přepnout do klasického zobrazení. Získáte standardní seznam ikon. Vyhledejte
ikonu Naplánované úlohy a poklepejte na ni levým tlačítkem myši. Poté zvolte
možnost Přidat naplánovanou úlohu.

Ve spuštěném průvodci pokračujte na další stránku stiskem tlačítka Další.
Microsoft vám zde nabídne v seznamu několik již předhotovených úloh, v našem
případě ale stiskněte tlačítko Procházet. Na pevném disku jděte do složky
Windows (nebo do jiné, kam jste nainstalovali Windows XP) a potom pokračujte do
složky System32. V ní vyhledejte program logoff a potvrďte. Dále vyberte, zda
se chcete odhlašovat periodicky, nebo jen jednou, v našem případě zvolte
možnost Jen jednou a pokračujte stiskem tlačítka Další. Zvolte čas, ve který se
má odhlášené provést a den, kdy se má provést, pokračujte stiskem Další. Na
následujícím dialogu je nutné zadat jméno vašeho konta a vaše heslo, jinak se
úloha neprovede, neboť nebude mít patřičné oprávnění je to i pojistka proti
tomu, aby vaším jménem zadal někdo jiný jiné úlohy. Zadáte-li chybné heslo,
úloha se sice vytvoří, ale ve stanovený čas se neprovede, proto zadávejte heslo
s rozvahou. Pokračujte na další dialog, kde zaškrtněte políčko pro další
upřesnění vytvářené úlohy. Dokončete.

Otevře se vám podrobný dialog, ve kterém můžete ještě projít kompletní
nastavení auomatického odhlášení. Pokud se chcete odhlásit jen jednou, což je
vysoce pravděpodobné, jděte na záložku Nastavení a zaškrtněte volbu Odstranit
úlohu, není-li naplánováno její další spuštění.

Nastavení je hotovo, systém vás ve stanovenou dobu odhlásí.

To není všechno. Windows XP, jelikož vycházejí z velké části z Windows 2000,
jsou pokročilým síťovým operačním systémem. Grafické nastavení plánovaných úloh
je v podstatě jen grafickou alternativou k textovému příkazu at, přítomnému
například i v Linuxu, a slouží právě k plánování úloh.

Jděte do menu Start Všechny programy Příslušenství Příkazový řádek. Spustíte si
příkazový řádek ve Windows XP. Buď si jej nechejte v okně, nebo si jej
klávesovou kombinací ALT+ENTER zvětšete na celou obrazovku, bude se vám možná
lépe pracovat. Zpět se vrátíte stejným způsobem. V příkazovém řádku napište
příkaz

at /help

a zobrazí se vám nápověda k příkazu at. Například pro námi výše popsaný způsob
byste napsali příkaz

at 22:00 logoff

a systém by vás automaticky odhlásil v 10 hodin večer v den zadání příkazu.
Pomocí dalších přepínačů docílíte i opakování úlohy v určitý den. Pokud chcete
vidět přehledný seznam všech naplánovaných úloh, napiště příkaz at bez
parametrů.

Závěrem je třeba říci, že metoda plánování z příkazového řádku sice působí
krkolomně, nicméně je třeba si uvědomit, že takovýto textový příkaz můžete
snadno zadat třeba i přes vzdálené připojení protokolem SSH, nebo telnetem.
Těžko totéž na dálku provedete v grafice (snad jen pomocí speciálního softwaru
typu VNC nebo PCAnywhere).Zastavte Autoplay

Jelikož Windows XP jako první operační systém od Microsoftu v sobě sdružují jak
domácí řadu Windows 9x, tak i komerční a serverovou řadu Windows 2000, lze
předpokládat, že jej používají také bývalí uživatelé obou těchto řad. Níže
popsaný tip je určen hlavně pro první, domácí skupinu.

Zajisté znáte funkci Autoplay využitelnou hlavně u zvukových CD. Prostě vložíte
"cédéčko" a ono samo začne hrát. Nebo vložíte instalační CD nějakého programu a
ono se samo začne instalovat. Skvělé, až do té doby, kdy vás to úplně otráví.
Posléze zajisté začnete pátrat po tom, jak tuto funkci vypnout.

Ve Windows 98 je to snadné: jdete do správce hardwaru, zvolíte vaši CD
mechaniku a odškrtnete příslušné políčko. Ve Windows XP je to ale složitější,
žádné takové políčko totiž u vaší CD mechaniky nenajdete. Funkci Autoplay totiž
v sobě zahrnuje služba automatické detekce nového hardwaru. Je tedy nutné tuto
službu vyřadit z provozu. Zde musím upozornit na fakt, že tak přijdete nejen o
detekci druhu CD ve vaší mechanice, ale také o další automatické instalace
jiného hardwaru. To však není na stabilním systému, do kterého nepřidáváte
každý týden novou komponentu, žádná katastrofa.

Jděte do menu Start a zvolte Ovládací panely. Pokud je máte řazeny tematicky,
to jest tak, jak jsou nastavené standardně, přepněte je do klasického
"ikonového" vzhledu volbou v levé horní části dialogu Přepnout do klasického
zobrazení. V tomto zobrazení vyberte mezi ikonami Nástroje pro správu a v nich
poklepejte na ikonu Služby.

Dostanete se do seznamu všech služeb nainstalovaných na vašem systému. Některé
běží, některé jsou zastavené a připravené ke spuštění v případě potřeby. U
každé najdete podrobný popis její funkce, některé vám možná přijdou povědomé
již podle názvu. Obecně platí, že čím méně služeb je spuštěno, tím rychlejší je
váš systém a tím méně operační paměti je zabráno samotnými Windows. Tím vás
ovšem nenabádám k jejich hromadnému vypínání, pro nás je důležitá služba
Rozpoznání hardwaru, která se implicitně spouští automaticky. Poklepejte na ni
levým tlačítkem myši a v následujícím dialogu vyberte Typ spouštění Ručně a
tlačítkem Zastavit službu pozastavte. Tím jste definitivně vyřadili funkci
Autoplay (mimo jiné), její opětovnou aktivaci zařídíte tlačítkem Spustit ve
stejném dialogu nastavení služby Rozpoznání hardwaru.Ukončení Windows

Podobně jako u předchozího tipu, i tento je určen zejména bývalým uživatelům
Windows 98. Ti jsou zvyklí (po aplikaci určitých oprav), že systém po svém
vypnutí vypne také počítač. U Windows XP je tomu jinak, například z důvodu
výpadku napájení, po jehož obnově je schopen nevypnutý systém opět naskočit.

Jestliže používáte Windows XP doma a chcete docílit vypínání počítače po
vypnutí Windows, musíte provést úpravu v nastavení hardwaru.

Jděte do menu Start a zvolte Ovládací panely. Pokud jste tak již neučinili,
přepněte se do klasického ikonového vzhledu poklepáním na položku Přepnout do
klasického zobrazení vlevo nahoře. Zvolte ikonu Systém a jděte na záložku
Hardware. Zde poklepejte na tlačítko Správce zařízení.

Uvidíte seznam TÉMĚŘ všech zařízení ve vašem počítači. Některá ovšem vidět
nejsou, proto jděte do roletového menu Zobrazit a zvolte položku Zobrazit
skrytá zařízení. Objevíte nové zařízení Legacy APM a pod ním Uzel rozhraní
služby NT Apm/Legacy.

Tento uzel je implicitně zakázaný, proto na něj poklepejte levým tlačítkem myši
a v dialogu nastavení vyberte v dolní části možnost Používat toto zařízení
(Povolit). V tu chvíli je zařízení povolené, což poznáte podle zmizení
červeného zákazového křížku. Restartujte Windows XP a po volbě jejich vypnutí
by se měl vypnout i váš počítač. Jestliže budete chtít tuto službu opět
zakázat, proveďte vše obráceně.

Tímto tipem se dnes rozloučíme, snad vám byl alespoň jeden exemplář z dnešní
čtveřice k užitku. Při příštím povídání o Windows XP se těšíme na shledanou.
Intertipy pro XP

Microsoft Office XP Tipy a triky
http://www.microsoft.com/cze/office/using/tips/default.asp

Jak jsem již naznačil v úvodu, dnešní internetové XP tipy budeme kromě
samotných Windows věnovat také MS Office XP. Nezbývá než začít přímo u výrobce
tohoto kancelářského balíku, který, ač by to třeba někdo nečekal, nabízí na
svých stránkách vemi slušné množství tipů nejen pro Windows.

Stránky jsou samozřejmě velmi profesionálně a líbivě zpracovány. Trochu horší
je to ovšem s přehledností jednotlivých tipů a triků. Ty jsou sice rozděleny
podle aplikací v MS Office, nicméně nepřehledný seznam, který po výběru máte k
dispozici, vám toho mnoho neřekne. Nakonec se ale k informacím dostanete.
Stránka je v češtině a rozhodně stojí za pročtení.CNET Office XP tips and tricks
http://www.cnet.com/software/0-811003-8-5938485-1.html

Pro druhou stránku přinášející čtenářům některé tipy a triky pro Windows XP již
musíme zabrousit do Spojených států. Najdete zde článek o Office XP s několika
velmi zajímavými tipy. Tyto jsou přehledně rozděleny, dobře a podrobně
vysvětleny a doplněny ilustračními obrázky. Tipy jsou vlastně rozděleny do
jakýchsi oblastí, v každé z nich pak najdete několik možných způsobů, jak si
zefektivnit vlatní práci v konkrétní aplikaci Office XP. V angličtině. Stránka
je součástí velmi rozlehlého webu velmi známé firmy, z čehož pramení její velmi
dobré zpracování, vhodné pro modernější prohlížeče.WinPlanet Office XP tips
http://www.winplanet.com/winplanet/tips/3502/1/

Další velmi povedená stránka s mnoha tipy pro nejnovější kancelářský balík od
Microsoftu. Tentokráte je součástí WWW stránek zabývajících se kompletně světem
Windows a jim příbuzných aplikací. Tipy jsou publikovány formou článku, který
je rozdělen na několik dílů nezávisle na obsahu jednotlivých tipů. Trochu to
komplikuje orientaci. Jinak jsou stránky zpracovány na profesionální úrovni.
Kromě samotných tipů je vám nabídnuto zasílání pravidelných novinek
elektronickou poštou, nechybí samozřejmě ani nezbytný vyhledávač.Winsupersite Office XP tips
http://www.winsupersite.com/showcase/officexp_tips_ms.asp

Výborná stránka nejen o MS Office XP, ale také o všech verzích Windows, včetně
Windows XP. Uvedené URL vás ale odkáže přímo na stránku s mnoha tipy a triky
pro zmíněný kancelářský balík. Tipy jsou bohužel umístěny pouze na jedné
stránce seřazeny za sebou, což je sice velmi výhodné pro čtenáře, který je
pracně stahuje přes modemovou analogovou linku, ale již značně nepřehledné pro
ty ostatní. Zpracování tipů je ovšem přehledné a oku lahodící, bohužel vzhledem
k výše uvedenému není jakákoliv šance na nějaké vyhledávání, jedinou možností
je využít hledací algoritmus samotného Internet Exploreru (pokud jej používáte).Bcentral Office XP Tips
http://www.bcentral.co.uk/officexp/tipstricks.asp

V záplavě amerických webvých stránek také pro změnu přinášíme jednou
čistokrevnou britskou. Na velmi pěkné a profesionálně zpracované stránce
najdete dosti slušné množství tipů a triků. Ty jsou rozděleny dle jednotlivých
aplikací Microsoft Office, v konkrétních sekcích potom najdete samotné tipy v
jednom dokumentu, což je sice nepřehledné, ale zato snadno stažitelné. Naštěstí
nechybí vyhledávací nástroj, možnost tisku tipů a jejich zaslání na libovolný
e-mail. K zahození nejsou ani ostatní články na této stránce, informující o
operačním systému Windows XP. Vše je pochopitelně v angličtině.Raf\s hardware
rafs.cz/novinky.php?kat=9

Ačkoli to z názvu tohoto odkazu není na první pohled zřejmé, i tato stránka se
zabývá tipy a triky pro Windows XP. A také je v češtině. Její vzhled je
zabarven do modra, stránka je provedena přehledně a jednoduše. V horní části
naleznete menu s odkazy na novinky na stránkách, tematicky zaměřené články,
stažení souborů, odkazy na další servery a také rubriku bazar. Hned v úvodu pak
objevíte seznam tipů a triků. Bohužel jsou však seřazeny nepříliš přehledně a
jsou smíchány z různých oblastí PC. Na závěr si můžete podiskutovat ve fóru
nebo zjistit něco málo o redakci tohoto inernetového magazínu.Office XP tips
http://www.tipsdr.com/office-xp-tips.html

Poslední WWW stránkou, na kterou se v dnešním dílu podíváme, bude stránka
věnující se Windows a Office ve všech verzích. Odkaz výše vás povede přímo tipy
a triky pro MS Office, které jsou umístěné v rámci jednoho souboru a proto
velmi nepřehledné. Naštěstí samotné tipy jsou zpracovány velmi dobře a
srozumitelně. Po přečtení poměrně dlouhého textu s tipy můžete pokračovat na
další velmi zajímavé odkazy v levé části stránky. Najdete zde odkazy na mnoho
stránek s užitečným softwarem pro Microsoft Windows XP a Office XP, nechybí ani
ovladače, pozadí, ikony a mnoho dalších užitečných věcí. Po krátkém snažení
najdete i vyhledávač, který vám snad při orientaci v množství informací trochu
pomůže. Mluvte na něj anglicky.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.