Jak klonovat pevné disky - Norton Ghost 2002

Software | 01.03.02

jednom z minulých čísel jsme představili produkt Drive Image 5. Nyní přinášímerecenzi na produkt obdobný, od renomované firmy Symantec, Norton Ghost 2002. Co vlastně "duch" umí. Stejn

jednom z minulých čísel jsme představili produkt Drive Image 5. Nyní přinášíme
recenzi na produkt obdobný, od renomované firmy Symantec, Norton Ghost 2002.

Co vlastně "duch" umí. Stejně jako v minulé recenzi použijeme adekvátní
příklad. Jakožto vývojář a testovací pracovník v softwarové firmě máte za úkol
nainstalovat do svého počítače vyvíjený software a prověřit jeho funkčnost.
Protože společnost má aktivity i v oblasti ovládání speciálních periferií, máte
je ve svém PC umístěné. Instalace operačního systému a zprovoznění všech
připojených komponent zabere zhruba jeden pracovní den. Protože vyvíjený
software není bez chyb, stane se až nepříjemně často, že dojde ke kolapsu
systému a jediná možnost jak pokračovat je nová instalace na zformátovaný disk.
To však obnáší celodenní instalaci, jak již bylo řečeno. Při představě, že k
takovému zhroucení by mohlo dojít třeba i dvakrát týdně, slabší povahy
omdlévají. Silnější vyrazí hledat nějaké řešení. A mohou nalézt Norton Ghost.


Jak to funguje

Aby se dal program použít, není potřeba mnoho. Stačí mít dostatek místa na
nějakém záznamovém zařízení a možnost startovat systém z jiného média než
primárního pevného disku. Toto místo nemusí být nutně umístěno lokálně, stačí
mít připojení k síti a dostatek místa na síťovém disku. Jako technickou
poznámku je třeba dodat, že zařízení musí být ovladatelné pod DOSem, tedy musí
pro tento operační systém existovat ovladače. Pokud dokážete splnit tyto
podmínky, máte vyhráno. Stačí spustit aplikaci Ghost a vytvořit obraz disku na
nějaké bezpečné místo. Optimální se v této souvislosti jeví vypálit takovýto
obraz (image) na CD s tím, že stříbrný kotouč musí být vypálen tak, aby
umožňoval boot (start operačního systému).

Takže nainstalujete operační systém v plně funkční podobě a v perfektní
kondici. A ještě než budete instalovat nějaké další, potenciálně rizikové
programy, vytvoříte obraz disku na vhodném médiu. Pokud dojde následně ke
zhroucení systému, jednoduše rozbalíte obraz zpátky na disk a jede se dál,
močálem černým kolem bílých skal. Co je to za výhodu, říkáte si možná. Nuže,
naprosto zásadní je úspora času, neboť zatímco kompletní instalace systému se
pohybuje v řádu několika hodin, obnovení z image je otázkou spíše minut, podle
dostupných přenosových rychlostí ze zálohovacího média. Druhou nespornou
výhodou je naprostá identičnost vzhledem k původnímu stavu souborového systému.
Nestane se tedy (jak to někteří znají), že porušíte pořadí při instalaci
ovladačů, a celý systém je kvůli nestabilitě za chvíli k nepoužití.


S čím vším lze pracovat

Ačkoliv Norton Ghost 2002 je určen pro 32bitové operační systémy Microsoftu, od
Windows 98 přes NT 4.0 Workstation až po nejnovější XP, nemusejí příznivci
Linuxu příliš zoufat. Byť jsou donuceni mít "Wokna" na svém PC, Norton Ghost
umí pracovat i s linuxovým ext2 souborovým systémem. Lze vytvořit obraz disku
nebo jenom diskového oddílu (partition) s Linuxem a eventuálně i Linux swapem,
což ovšem poněkud postrádá smysl :-). Ještě je vhodné explicitně napsat, když
už jsem se pustil do výčtu podporovaných souborových systému, že lze vytvářet
obrazy disků naformátovaných pod všemi typy FAT, NTFS a již popisovaným ext2 (a
potažmo ext3, což je rozšíření původního ext2).

Výše uvedený případ je pouze modelem. Kromě popsané situace zvládá Norton Ghost
další obdobné operace. V případě, že je pevný disk rozdělen, lze vytvářet
obrazy oddílů jednotlivě, nebo zazálohovat celý hard disk i s jeho strukturou.
Obraz není nutno přenášet vždy na tentýž počítač. Při nákupu nového pevného
disku stačí přenést obraz disku starého na nový, a je vyhráno. Program
automaticky upraví velikosti oddílů, aby byla kopie skutečně dokonalá. Víte--li
jak na to, lze použít přímo funkce zrcadlení disků, umístit do PC oba disky
najednou a Ghost otiskne data na patřičné místo. Rozhodně je to jednodušší a
téměř jistě rychlejší způsob, než data přehrávat "ručně", znovu instalovat
všechny aplikace a součásti operačního systému, nehledě na to, že k některým
programům již nemusíte mít původní instalační média k dispozici.


Ucelené řešení

Další silnou stránkou je možnost, pokud je počítač připojen do sítě, umisťovat
obrazy disků na dedikovanou stanici nebo server, kde budou data pravděpodobně v
daleko větším bezpečí. Možnost tímto způsobem klonovat instalace se přímo
nabízí. Na síťovém serveru se umístí univerzální obraz kompaktního operačního
systému i s příslušnými doplňky a při zapojení nového stroje se místo
několikahodinové instalace použije tento obraz, a počítač je rázem připraven k
práci. V případě, že vaše firma síť nevlastní (čemuž se nelze než podivovat),
může být připraveno CD s podobnými vlastnostmi, pouze síťové vedení nahradí
fyzický transport pomocí nohou.

Výše uvedené jsou jenom základní možnosti, při dostatku invence lze jistě
nalézt další způsoby uplatnění Ducha od Nortonů.

Srovnání Drive Image a Norton Ghostu není jednoduché. Obě dvě aplikace obsahují
prakticky totožné funkce. Pro uživatele tak bude rozhodující např. seznam
podporovaných datových zařízení, renomé té které firmy, a v neposlední řadě i
cena. Pokud máte pocit, že byste výše uvedené vlastnosti využili, pak není proč
váhat. Ghost pro vás jistě práci udělá.


Norton Ghost 2002

ucelené řešení
podporované způsoby archivace
K recenzi poskytla firma: Symantec, Praha City Center, Klimentská 46, Praha 1,
www.symantec.cz
Cena: 2 100 Kč (bez DPH)Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.