Internet Download Centrum - Utility pro každého

Software | 01.08.00

VQF versus MP3Formát MP3 (MPEG1 layer III), vyvinutý ve Fraunhofer Research Institute a založený na otevřených a free algoritmech, se stal standardem pro přenos hudby na Internetu. Ačkoliv...

VQF versus MP3
Formát MP3 (MPEG1 layer III), vyvinutý ve Fraunhofer Research Institute a
založený na otevřených a free algoritmech, se stal standardem pro přenos hudby
na Internetu. Ačkoliv od 96 Kb/s níže trpí ztrátou na vyšších frekvencích, na
128 Kb/s se jeví pro daný účel jako nejefektivnější.
VQF je reakcí japonské firmy NNT (Nippon Telegraph and Telephone) na masové
rozšíření MP3. Udává se, že VQF, založený na Twin VQ technologii, poskytuje při
menší velikosti souboru (nižším bitrate) vyšší kvalitu. Na základě poslechových
testů lze říct, že ačkoliv VQF nemůže v oblasti klasické hudby konkurovat
formátu MP3 s bitrate 128 a vyšším, jeví se být velmi robustním v oblasti
kritických aplikací, jako je zpracování hudby s velkým podílem fázových a
stereoefektů. V takovém případě, s přihlédnutím k poměru velikost/kvalita, je
VQF nejlepší volbou.

VQF playery

K-JÖfol v2000 prebeta 2
1,73 MB
http://www.kjofol.org

K-JÖfol je šikovný hudební přehrávač s příjemným ovládáním a poměrně
futuristickým designem s preferencí kruhových tvarů. Mimo formát VQF pracuje
samozřejmě i s formáty Mp3, wav, mod a dalšími. Přímo v hlavním okně, lze-li
toto GUI oknem ještě nazvat, integruje mimo standardního ovládání přehrávače (v
pravém horním kruhu) ještě regulaci hlasitosti (Volume) a rychlosti přehrávání
(Pitch). Kruhový (jak jinak) displej uprostřed ovládácích prvků zobrazuje v
horní polovině aktuální skladbu, její atributy a grafickou vizualizaci hudby, v
dolní pak základní 12pásmový ekvalizér (z menu je přístupný ekvalizér rozšířený
na 32 pásem). Zelený progress bar ukazuje, jaká část skladby již uplynula, na
vnějším oblouku jsou zbývající ovládací tlačítka. K dispozici je samozřejmě
playlist editor se všemi potřebnými funkcemi.
K-JÖfol dovoluje použít spoustu skinů a radikálně odlišných GUI, z nichž
některé obsahuje instalační balík a mnoho dalších lze najít na domovské
stránce. Podporuje winampovské vstupní, výstupní a DSP plug-iny a vizualizační
plug-iny z přehrávače Sonique. Pěkná funkce je Shutdown computer after playlist
end, kterou využijí především ti, kdo rádi usínají s hudbou na dobrou noc.
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: freeware

SoriTong 1.0
1,77 MB
http://www.sorinara.com/soritong/

Další ze zajímavých přehrávačů, tentokrát z dílny japonské firmy Sorinara.
Designem je na první pohled trochu podobný předchozímu přehrávači, ale už na
ten druhý je znát zenová inspirace, která se podepsala především na
minimalistickém ovládacím panelu s kaligrafií květiny na displeji, zlidšťující
jeho jinak silně hi-tech vzhled.
Panel obsahuje, ač se to nezdá, všechny obvyklé ovládací prvky. Zajímavě řešené
je ovládání hlasitosti, pozice uvnitř skladby, rychlosti přehrávání a balance
ovládají se jediným posuvníkem na pravém vnějším půlprstenci, přičemž daná
funkce se vybírá "posunutím" přepínače v horní části téhož panelu do příslušné
polohy.
Přestože se v technické specifikaci uvádí podpora formátu VQF, je pro jeho
použití třeba stáhnout a do adresáře přehrávače rozbalit balík z adresy
http://ares.interpia98.net/~sorinara/vqf-addon.zip (340 KB), obsahující
yamahovské knihovny DECODE32.DLL a TWINVQ2.CDB pro práci s Twin VQ
audioformátem.
Přehrávač obsahuje čtyři naprosto odlišná GUI, z nichž nejhezčí je to defaultně
nastavené a nejpraktičtější GUI nazvané Console. Přímo vestavěné jsou čtyři DSP
efekty (crystal, vocal, wide stereo a techno enhancer) a 16pásmový ekvalizér.
Funkce Timer umožňuje použít SoriTong jako budík s možností spustit nebo
vypnout v daný čas přehrávání, respektive vypnout počítač.
Malým překvapením je možnost volby češtiny, ve které pak komunikuje jak
kontextové menu, tak Music manager (pardon, Hudební manažer).
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: freeware

TAC/NAS VQF Input - Plug-in v1.0 for WinAMP
276 KB
http://ftp.winamp.com/components/P/in_vqft_10.exe
340 KB
http://ares.interpia98.net/~sorinara/vqf-addon.zip

Zde se nejedná o přehrávač, ale o vstupní plug-in pro populární Winamp.
Nainstalovat pouze plug-in in_vfq nestačí, stejně jako v případě SoriTongu je
třeba doinstalovat Twin VQ knihovny. Autor plug-inu sice radí nainstalovat
Yamaha Sound VQ player, z něho zkopírovat do adresáře Winampu knihovny
DECODE32.DLL a TWINVQ2.CDB, a poté yamahovský player odinstalovat, snazší ale
bude stáhnout dané soubory z druhé adresy uvedené v záhlaví textu. Tyto podivné
manipulace s knihovnami jsou potřebné kvůli licenční politice firmy NNT, která
si přísně střeží algoritmy pro Twin VQ kódování.
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: freeware


VQF enkodery

Yamaha Sound VQ - Encoder Ver2.60b1e
1,82 MB
http://yamaha-xg.com/english/xg/SoundVQ/index.html

Představuje jeden z mála enkoderů do vqf formátu. Je založený, jak jinak, na
Twin VQ technologii od NNT. Distribuce se skládá ze tří komponent:

- Easy soundVQ converter umožňuje konverzi do VQF za pomoci step-by-step
průvodce.

- Sound VQ Encoder vlastní engine s jednoduchým GUI, umí konvertovat pouze
jeden soubor, použijeme-li funkce drag&drop a přetáhneme na něj více souborů,
dovolí je postupně doplnit potřebnými informacemi a vytvoří skriptovací soubor
pro Sound VQbatch Encoder.

- Sound VQbatch Encoder GUI pro konverzi souborů definovaných ve skriptovacím
souboru. Lze jej též spustit z příkazové řádky. Syntaxi zápisu skriptovacího
souboru, stejně jako parametry pro spuštění komponenty z příkazové řádky,
nalezneme v přiložené HTML dokumentaci.

Celá aplikace, ale hlavně komponenta pro hromadnou konverzi, nepřekypuje
vstřícností k uživateli, což lze přičíst na vrub prakticky neexistující
konkurenci.
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: demoverze, po 90 dnech se zablokuje naprostá většina funkcí

VQF Encoder Frontend 0.2 beta
527 KB
http://www.vqf.de.vu
Frontend pro YAMAHA SoundVQ Batch Encoder od Toni Treichela, napravující
některé nedostatky tohoto enkoderu ve "styku s uživatelem". Umožňuje relativně
komfortní nastavení kompresních parametrů a komentářů. Po doplnění nezbytných
údajů spustí enkoder, jen k němu musíme nastavit cestu na záložce Option.
Operační systém: 32bitová Windows, nainstalovaný Yamaha Sound VQ Encoder
Licence: freeware

NTT encoder
537 KB
http://sound.splab.ecl.ntt.co.jp/bin/tvq-e22.zip
Po nainstalování programu (sestává z pouhého rozbalení archivu) a pokusu o jeho
spuštění se v duchu omluvíme Yamaze za nevlídná slova o uživatelském rozhraní
jejího enkoderu. Firma NTT, tvůrce algoritmů a technologie Twin QV vůbec,
ukázala samurajskou povahu svých inženýrů a vybavila enkoder pouze ovládáním z
příkazové řádky (s 15řádkovým textovým souborem popisujícím syntax) a velmi
jednoduchým GUI optimalizovaným minimálně pro rozlišení 1 024 x 768 a vyšší, u
kterého pod položkou Help v menu nalezneme pouze informaci o verzi tohoto GUI.
Nicméně, nenecháme-li se hned na začátku odradit, program jistě dobře splní
svůj účel. Ona nakonec práce s příkazovou řádkou má své kouzlo (a na jiných
platformách je dodnes denním chlebem některých uživatelů).
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: 90denní demo

Frontend for NNT encoder
154 KB
http://pc.exit.de/duemig/frontend.zip
Pro práci s NNT encoderem velmi potřebná pomůcka. Sestává z jediného exe
souboru, který přidáme do adresáře enkoderu. Poskytuje poměrně komfortní
podmínky pro práci s více soubory, editaci ID3 tagů a umožňuje kompresi jak ve
formátu mp3 (s bitrate v rozmezí 32-256 Kb/s), tak ve formátu vqf se
standardními bitrate 80 Kb/s a 96 Kb/s.
Operační systém: 32bitová Windows, nainstalovaný NTT encoder
Licence: freeware

DSP plug-iny pro WinAMP

RealReverb Convolution 3.1.0
1,33 MB
http://www.gourmett.com.ar
Tento plug-in přidává do výstupu Winampu dozvuk podle schémat příslušných k
specifickým prostředím. Není pro něj tedy problém vnést do vašeho pokoje
dokonalou iluzi koncertu na stadionu, chrámu, železničního tunelu, otevřeného
prostoru, nebo prostředí pod vodní hladinou. Charakteristiky daných prostředí
jsou zaznamenány ve WAV souborech, obsahujících vzorek odezvy daného prostředí
na Diracův impuls (zjednodušeně řečeno, obsahují nahrávku "krátkého výstřelu"
pořízenou v daném prostředí). Několik základních jich obsahuje instalační
balík, další je možné získat na domovské stránce.
Protože plug-in používá pro výpočet výsledného signálu konvoluční metodu, je
velmi náročný na výkon procesoru minimálním požadavkem je Pentium II. Výpočetní
nároky lze snížit nastavením monovstupu a výstupu plug-inu, případně omezit
signálovou odezvu na přiměřenou maximální dobu.
Operační systém: 32bitová Windows, WinAmp 2.0+
Licence: AdWare, uživatel se zavazuje pravidelně klikat na reklamní bannery v
horní části okna

Arboretum Realizer 1.1
568 KB
http://www.arboretum.com
Jeden z plug-inů restaurujících komprimovaný zvuk od optimální polohy.
Zkvalitnění reprodukované hudby dosáhneme nastavením příslušných ovládacích
prvků.
- bas max na základě přítomných basových složek vytváří psychoakustický vjem
mnohem nižších frekvencí, a kompenzuje tak částečně kmitočtovou charakteristiku
reproboxů ve spodní části pásma.
- exciter přidává vyšší harmonické, čímž zvyšuje čistotu vokálů a bicích.
- stereo rozšiřuje stereobázi
Plug-in umožňuje výměnu skinů; některé obsahuje instalační balík, mnoho dalších
lze stáhnout z domovské stránky.
Operační systém: 32bitová Windows, WinAmp 2.0+
Licence: shareware, 9,95 USD, testovací doba není omezena

AlienDSP for WinAMP 2.0
209 KB
http://www.spaceports.com/~allenc/download/dsp_alien.zip
Plug-in od Kanaďana Allena Chenga obsahuje spoustu funkcí, umožňujících si se
zvukem dosyta vyhrát. Najdeme zde nastavení stereobáze několika metodami,
karakoe, ovládání rychlosti přehrávání, ozvěnu, dozvuk, nastavení hlasitosti s
kompresí signálových špiček a další.
Operační systém: 32bitová Windows, WinAmp 2.0+
Licence: freeware

Q-FILTER QM2105
635 KB
http://www.gourmett.com.ar
Plug-in simuluje komerční hardwarový nízkofrekvenční filtr QM2100, používaný na
technoparties. Kombinuje funkce dolní, horní a pásmové propusti, umožňuje
nastavení jakosti filtru, rezonančního kmitočtu, časové konstanty a vstupní
úrovně signálu. Aktuální nastavení filtru lze sledovat na grafu zobrazujícím
jeho přenosovou charakteristiku.
Operační systém: 32bitová Windows, WinAmp 2.0+
Licence: AdWare, uživatel se zavazuje pravidelně klikat na reklamní bannery v
horní části okna

Much FX
50,3 KB
http://www.gourmett.com.ar
Much FX není výkonný DSP plug-in, ale plní funkci jakéhosi správce plug-inů.
Umožňuje současně spustit několik plug-inů (přidáním do okna pomocí tlačítka
Add) a kdykoliv je aktivovat/deaktivovat (zaškrtnutím okénka vedle jména
plug-inu). Další výhodou je možnost používat plug-iny pro WinAmp 1.x.
Představuje patrně jedinou šanci pro ty, kteří chtějí provozovat internetové
vysílání prostřednictvím serveru Shoutcast a zároveň využívat výhod DSP efektů.
Operační systém: 32bitová Windows, WinAmp 2.0+
Licence: cardware, registraci lze provést zasláním pohlednice na adresu autora
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.