Internet Download Centrum - Utility pro každého

Software | 01.03.01

RAMBooster 1.6955 KB;(http://www.sci.fi/~borg/rambooster/download.htm) RamBooster je velmi užitečný program, který vám zvětší množství použitelné operační paměť RAM. Tohoto efektu...

RAMBooster 1.6
955 KB;(http://www.sci.fi/~borg/rambooster/download.htm)

RamBooster je velmi užitečný program, který vám zvětší množství použitelné
operační paměť RAM. Tohoto efektu dosáhne odložením momentálně nepotřebných dat
z operační paměti do odkládacího (swapovacího) souboru Windows a srovnáním
zbylých dat do souvislého celku. Výsledkem bude souvislý blok volné paměti,
který nabízí např. tyto výhody:

- Jelikož je paměť alokována jako souvislý blok, aplikace potom mohou startovat
až o 40 % rychleji, což poznáte hlavně na pomalejších počítačích a na
počítačích s menším množstvím instalované RAM.

- Systém Windows je méně náchylný ke kolizím typu "modrá obrazovka".

- Surfování na Internetu bude rychlejší, hlavně když navštěvujete stánky
oplývající bohatou grafikou.

Zmíněnou optimalizaci paměti můžete provádět dvěma způsoby:

- Manuálně kliknutím na tlačítko "Optimize" se provede celý proces optimalizace
k cílovému množství volné RAM, které jste před tím nastavili posuvníkem.
Rychlost optimalizačního procesu je dána nastaveným cílovým objemem volné RAM,
vzhledem k fyzicky instalované RAM a počtu běžících aplikací řádově několik
málo vteřin.

- Automaticky RamBooster sleduje povolenou minimální hranici a jakmile by mělo
dojít k překročení, samočinně spustí zrychlenou optimalizaci, která zajistí
trvalé zachování deklarovaného volného paměťového bloku.

Operační systém: Windows 95/98
Licence: freewareInvisible! 2000
489 KB; (http://www.mindbeat.com/downloads.shtml)

Invisible! je malá utilitka určená především těm, kteří si občas rádi změní
vzhled své pracovní plochy ve Windows. S její pomocí hravě změníte barvu textu
a pozadí jména ikony nebo jen necháte pozadí transparentní. Dále si lze zvolit,
zda se mají u ikon zástupců programů zobrazovat šipky či nikoliv, což klasické
nastavení pracovní plochy a jejích vlastností ve Windows 95/98 neumožňuje.
Kromě tohoto správce ikon Invisible! 2000 obsahuje ještě menu pro nastavení
plochy, obrazovky, ovládacích panelů, nabídku Power Manager a příkaz pro
okamžité spuštění spořiče obrazovky. V menu pro nastavení plochy můžete nechat
"zmizet" jak všechny ikony na pracovní ploše, tak třeba i tlačítko Start,
ukazatel hodin, panel s nabídkou rychlého startu programů (pouze u Windows
98/ME a Windows 95 s aktivním desktopem), nebo zakázat použití přepínání
aplikací (ALT+TAB). Nabídka "Power Manager" obsahuje standardní příkazy k
vypnutí, restartování, ukončení programů a přihlášení jiného uživatele.

Pokud se vám toto zdá málo, pak na stejné webovské adrese naleznete "Invisible!
Pro". V tomto případě se však už jedná o sharewarovou verzi se zkušební dobou
třiceti dnů a licenčním poplatkem 10 USD, která kromě výše uvedených funkcí umí
mimo jiné změnit jméno pro "Odpadkový koš", zavírat, minimalizovat nebo
obnovovat okna spuštěných aplikací, změnit pozadí na ploše (a to jak při každém
spuštění Windows, tak i během časového intervalu, to už záleží podle nastavení
uživatele), nebo ukáže využití procesoru. Dále obsahuje menu "My Computer"
(otevře složku Tento počítač), "Desktop" (zobrazí seznam ikon na ploše) a
"Clear recent docs" (vymaže výpis dokumentů v nabídce "Start").

Operační systém: 32bitová Windows
Licence: freewareMiniApps 3.33
3,27 MB; (http://www.mslm.com/free.htm)

MiniApps je kolekce malých a šikovných prográmků, které vám mohou usnadnit
práci a ulehčit rutinní operace. Tuto kolekci vřele doporučujeme vaší
pozornosti!

- Alarm Clock jednoduchý budík.

- AttriBat správce atributů souborů a složek.

- AlphaBook vaše poznámky máte seřazeny na listech, jež jsou jednotlivě
označeny písmeny abecedy.

- BlockIt zablokuje přístup k vašemu počítači, když je zapnutý. Funguje obdobně
jako zamknutí stanice ve Windows NT.

- Stay OnTop Text obyčejné okno, které je stále navrchu. S výhodou jej můžete
využít k porovnávání textů.

- US and Country area codes obsahuje směrovací čísla a kódy oblastí pro státy v
USA.

- Calculator jednoduchý kalkulátor, který si pamatuje veškeré prováděné
výpočty. Svislým posuvníkem si je potom můžete dodatečně prohlížet.

- Calendar velmi prostý kalendář s náhledem na jeden měsíc.

- Calendar2 další kalendář; zde máte k dispozici tisky z kalendáře a zobrazení
celého roku po měsících.

- Color Converter převodník barev do RGB.

- Change Video resolution zobrazí seznam všech videorežimů momentálně
dostupných na vašem PC. Jedním kliknutím se do vybraného režimu ihned přepnete.

- Drive Info v jednom okně máte informace o volné a obsazené kapacitě na všech
vašich pevných discích.

- File Inventory vytiskne seznam všech souborů v zadaném adresáři nebo jej
uloží do textového souboru.

- IcoViewer vylistuje veškeré ikony obsažené ve zvoleném adresáři.

- LFN Backup and Restore nástroj k opravě a zálohování dlouhých názvů souborů.

- Make Shortcut vytvoříte zástupce odkudkoliv kamkoliv (nabídka Start, plocha,
programy...).

- Move na pravé tlačítko myši přidá do kontextového menu položky ke kopírování
a přesouvání souborů na soubor ťuknete a v následujícího dialogovém okně
specifikujete, kam se soubor okopíruje/přesune (lokálně i na okolní počítače).

- OCX Fix obnoví poškozené OCX soubory.

- AlphaSort seřadí textové řádky podle abecedy.

- Resource Meter and Resource Monitor monitoruje využití systémových zdrojů a
odkládacího souboru Windows.

- SubInfo prográmek k urychlení vyplňování formulářů. Svoje informace vložíte
do připravené šablony, odkud je pak prostřednictvím schránky využíváte.

- Win98 Config dokáže odstranit podle autorů programu "nesmyslné" rysy obsažené
ve Windows 98 a Win 95 OSR2c se zapouzdřeným MSIE 4.0 AutoScan, ScanReg, atd.

- Scheduler spouští a ukončuje aplikace podle zadaného časového harmonogramu.

- Clean Startup zálohuje a pak odstraní veškeré programy z adresáře "Po
spuštění" a položky registru "Run" a "RunServices". To se vám může často hodit,
když potřebujete defragmentovat pevný disk a stále se to nedaří, protože nějaký
z těchto automaticky spouštěných programů neočekávaně na disk zapsal. Po
úspěšné defragmentaci zálohované položky obnovíte a vaše PC bude opět v
původním stavu.

- End Tasks upravený správce programů (task manager) jedním kliknutím lze
zavřít všechny aplikace najednou.

- MyNotesA, MyNotes, Notes Lite různé verze poznámkových bloků a záznamníků se
zdokonaleným vyhledáváním.

- Make Sub Directory na pravé tlačítko myši přidá do kontextového menu položku
na vytvoření nového adresáře.

- Make Win Me Boot Disk vytvoří bootovací disketu pro Windows Millenium.

Operační systém: 32bitová Windows
Licence: freewareSurfSaver 2.2
5,9 MB; (http://www.surfsaver.com/ftp/surf22.exe)

SurfSaver je praktický doplněk k webovským prohlížečům (Internet Explorer,
Netscape Navigator), který vám umožní uložit webovské stránky do vámi
vytvořeného adresáře přímo z prohlížeče, a ty posléze prohlížet a fulltextově
prohledávat tímto způsobem si na svém pevném disku vytvoříte vlastní
internetový off-line katalog, tříděný podle vašich zájmů a kategorií. Po
nainstalování otevřete panel SurfSaveru kliknutím na ikonu v panelu nástrojů ve
vašem prohlížeči (zobrazí se tlačítka příkazů "Save", Quick Save", "Search",
atd.). Menu lze také alternativně vyvolat stisknutím pravého tlačítka myši.
Chcete-li si uložit vámi vybranou stránku, stisknete tlačítko "Save", kde si v
následujícím dialogovém okně průvodce stránku pojmenujete (lze přidat i popisek
a klíčové slovo). V dalším kroku zvolíte adresář, kam se má uložit. Stránky je
možné ukládat buď do jednoho adresáře, nebo si podle potřeby můžete vytvářet
vlastní adresáře s vnořenou strukturou odpovídající struktuře stránky. Program
dává možnost stáhnout jak jednu konkrétní stránku, tak i stránky ostatní, na
něž daná stránka odkazuje. Příkaz "Quick Save" stáhne stránku do předem
zvoleného adresáře, který si uživatel nastaví pro používání příkazu "Quick
Save" v dialogovém okně příkazu "Save". A jak se dá využít uložených stránek?
Příkazem "Search" se otevře dialogové okno pro hledání, kde zadáte klíčové
slovo. V dalším kroku ze seznamu složek, kam se ukládaly stránky, vyberete
složky, které se budou prohledávat. Po potvrzení vaší volby se okno prohlížeče
rozdělí na dvě části ve spodní části se zobrazí seznam všech stránek, kde byl
vámi hledaný odkaz nalezen, a v horní částí okna se otevře stránka, ve které
byl odkaz nalezen jako první. Kliknutím levým tlačítkem na položku seznamu v
dolní části se vám v horním okně otevře další stránka, na níž byl odkaz
nalezen. Pokud v seznamu nalezených odkazů kliknete na jakoukoli položku
tlačítkem pravým, zobrazí se kontextové menu (Edit, Delete, Save As, Go to URL).

Operační systém: 32bitová Windows
Licence: freeware1 0051/OK o
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.