Internet Download Centrum - Klávesnicí a myší můžete víc!

Software | 01.06.99

O čem bude dnešní Download Centrum? O ničem jiném, než o rozšíření funkcí myšia klávesnice pomocí prostředků převážně freewarové produkce. U myši se bude jednat převážně o ...

O čem bude dnešní Download Centrum? O ničem jiném, než o rozšíření funkcí myši
a klávesnice pomocí prostředků převážně freewarové produkce. U myši se bude
jednat převážně o reakce na nestandardní pohyby, které lze velmi účinně využít
ku svému prospěchu. Na klávesnici si zase můžete udělat zkratky, jež půjdou nad
rámec běžného CTRL-ALT-"něco", a které lze ve Windows standardně asociovat pro
spouštění zástupců.

DreamKeys v1.01
362 KB; (http://www.dgdr.com/dreamkeys/index.html)
DreamKeys je prográmek, automatizující a urychlující vaši práci ve Windows.
Operace, které jsou podporovány následujícími plug-iny, lze aktivovat z
libovolné aplikace jednou definovanou klávesovou zkratkou.
- DK_ICQ Shortcut: Otevře přicházející zprávy z ICQ a jedním ťuknutím přepne do
"away" nebo "N/A" modu.
- DK_Minimizer: minimalizuje aktivní okno.
- DK_QuickHide: okamžitě zneviditelní, resp. opět zviditelní aktivní okno. Okno
dokonce zmizí i z taskbaru, což se někdy docela hodí, zejména v pracovním
procesu.
- DK_QuickStart: otevře oblíbené programy, webové stránky a připraví mailového
klienta se specifikovanou adresou.
- DK_ScreenSaver: aktivuje spořič obrazovky. ICQ i Hermes přejdou do stavu
"away".
- DK_Winamp: nastaví hlasitost, spustí a zastaví přehrávání, skočí na předchozí
nebo následující písničku a otevře dialogové okno Otevřít.
Na domovské stránce si můžete stáhnout další plug-iny a aktualizace programu.
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: freeware

Mouselmp v1.0.2.13
381 KB; (http://www.tv4studios.com)
MouseImp je praktická utilitka, s jejíž pomocí a standardní myší zvýšíte svoji
produktivitu a využijete dalších jejích výhod, známých např. z nejnovějšího
modelu microsoftí myši Intelli Mouse. Po instalaci MouseImpu stačí přidržet
pravé myší tlačítko a jezdit nahoru a dolů. Tím se aktivovala funkce
DirectScroll, která aplikacím majícím obrazovkový scrolling říká, aby nám
ukazovaly svůj obsah podle našeho "ježdění". Při současném držení ještě levého
tlačítka, je rolování obrazu ještě pomalejší. Funkci lze dočasně deaktivovat
podržením klávesy CTRL.
Druhou zajímavou funkcí je AutoShrink spousta programů nabízí k urychlení práce
s nimi lišty s nástroji a malá plovoucí menu. AutoShrink odstraní celou
nástrojovou lištu a ponechá pouze její záhlaví, čímž se zvětší aktivní pracovní
prostor daného okna. K zpětnému vyvolání celé nástrojové lišty stačí ukázat na
její záhlaví. Programy, se kterými má AutoShrink spolupracovat, se nastavují
"zaměřovacím křížem". Program spustíte a do jeho okna ukážete oním zaměřovacím
křížem. MouseImp si jej vyhodnotí a nabídne nám dialog k dodatečné konfiguraci
dalších ovládacích rysů. Jinou možností, jak vybrat spolupracující programy, je
zaškrtnout použití funkce na všechny aplikace a všechny jejich třídy jakmile
spustíte libovolný program, u kterého se objeví nějaké lišty s nástroji,
okamžitě budou zmenšeny.
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: freeware

Pointix Engine 2.02
2,1 MB; (http://www.pointix.com)
Víceúčelová aplikace, zahrnující i výše uvedený Scroll++. Různé pohyby myši
vyvolají rozmanité akce, otevření a spuštění nejrůznějších menu a utilit. Mezi
utility patří plánovač, kartotéka, kalkulačka, jednoduchý alarm, úkolovník,
složka s oblíbenými zástupci. Pohybem myši je možné rovněž editovat texty,
pohybovat se v nich, otevírat nabídky s lokálními i internetovými zástupci.Tyto
akce jsou spolu s dalšími organizovány v předdefinovaných schématech, nebo si
uživatel může vytvořit schéma svoje. Slovo schéma zde chápejte ve smyslu akcí
asociovaných (bindovaných) na pohyby myši, případně doplněných modifikačními
klávesami SHIFT, ALT nebo CTRL. Zmiňované utility lze spouštět i klasickým
způsobem (bez asociací), neboť i když jsou jen doplňkové, jejich kvalita je
překvapující. Pokud si uživatel v nějakém okamžiku nemůže vzpomenout, jaké
schéma má aktivní a jaké tedy budou reakce na konkrétní pohyb myší, nabízí se
okno "coach window". V tomto okně jsou mapované akce zobrazeny.
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: shareware, 29,95 USD, zkušební doba 21 dní

Pointix Scroll++ 2.02
1 MB; (http://www.pointix.com)
Obdoba MouseImpu. Obyčejné myši (i trackballu, touchpadu, glidpointu atd.)
přidá tato utilitka vlastnosti myši typu "wheel mouse", jako má např. již
zmiňovaná Intelli Mouse. Vedle snadného scrollingu a wheel emulace můžete
přiřadit myši tyto funkce:
- Forward/Backward přejití na následující/předchozí stránku v prohlížeči
- Top/Bottom přesun na začátek/konec dokumentu
- Prev/Next Instance přepíná mezi spuštěnými instancemi web-browseru
- Next/Close přepíná/zavírá dokumenty nebo okna
- Minimize/Close zmenší nebo zavře aktivní aplikaci
- Copy/Paste simuluje klávesové zkratky Ctrl+C/Ctrl+V
- Cut/Delete simuluje klávesové zkratky Ctrl+X/Delete
- Esc/Enter simuluje stisk kláves Escape a Enter
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: shareware, 12,95 USD, zkušební doba 21 dní

Pop-Mouse Lite 3.10
1,4 MB; (http://www.pointix.com)
Do třetice utilita od Pointixu. Tato je ovšem na rozdíl od obou předcházejících
kolegů free. Tentokrát se okraje obrazovky změní v aktivní zóny. V těchto
zónách se otevírají speciální menu nebo spouštějí příkazy jako otevření
aplikací, webstránek, klienta e-mailu nebo libovolní zástupci. Najdeme zde i
odlehčenou verzi motoru pro detekci pohybů myši (jakou známe ze Scroll++ a
Enginu), jíž můžeme např. spouštět zástupce, spustit kalkulačku nebo se
navigovat vpřed a vzad ve webovém prohlížeči.
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: freeware

Virtual Keyboard 1.01
16 KB; (http://www.geocities.com/Sili-conValley/Bay/1935/vk.zip)
Nakonec tu máme něco pro lenochy. Protože většina úkonů (zejména brouzdání
Internetem) se ve Windows provádí prostřednictvím myši a jen málokdy je
zapotřebí něco vyplňovat z klávesnice, je toto vyrušení z pohodlné polohy často
otravné.Virtual Keyboard řeší právě onu otravnou situaci. Automaticky se
aktivuje při otevření jakéhokoliv editačního dialogu, a vy jen myším kurzorem
vyťukáte do virtuální klávesnice potřebné údaje a nemusíte se ani dotknout
fyzické klávesnice. Ke zvýšení pohodlí doporučujeme nákup bezdrátové (infrared)
myši. Po tomto kroku lze s myší v ruce ležet na gauči a mít dobrý pocit z
perfektně zvládnutého počítače...
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: freeware

Special Keys Disabler 1.03
30 KB; (http://accesscodes.hypermart.net/skdisbler.html)
Utilita, která umí zakázat klávesové kombinace ALT+TAB a CTRL+ALT+DEL. Vhodně
může být použita v případě, že chceme zabránit nekorektnímu restartu Windows.
Důvod zablokování kombinace ALT+TAB je neznámý, jedině snad pro jednoduché
zabezpečení aplikací proti méně znalým uživatelům. Bezpochyby je to ale
zajímavá věc.
Operační systém: Windows 95/98
Licence: freeware

9 0340/OK

Český shareware a freeware
Dr. Associate 0.05 (Beta 2)
1,63 MB; (http://drass.tsx.org);
Zajímavým českým prográmkem je Dr. Associate. Dokáže přeasociovat soubor k více
aplikacím, kde si potom můžete vybrat, jaká aplikace má být použita ke
konkrétní akci. Například si v Průzkumníku klepnete pravým myším tlačítkem na
soubor s koncovkou wav a ihned se vám ukáže kontextové menu (viz obr.), kde si
vyberete jeden z vámi předem instalovaných programů, který má být použit pro
jeho přehrání, resp. úpravu. Veškeré změny asociací se provedou jen označením
potřebných koncovek a aplikací a stiskem jediného tlačítka "Oprav". Spletete-li
se, máte možnost se vrátit k původnímu stavu.
Zatím je podporováno 260 programových přípon a 50 aplikací, a program je k
dispozici v české i anglické verzi.
Operační systém: 32bitová Windows
Licence: shareware, registrace 150 Kč složenkou, nebo 10 USD on-line, zkušební
doba 30 dní

Polohy těles sluneční soustavy
98 KB; (http://www.troja.mff.cuni.cz/~psch7513/telesa/telesa.htm)
Sice v našem seriálu uveřejňujeme převážně aplikace pro Windows, nyní vám však
představíme program psaný pro DOS, nicméně fungující i ve Windows.
Daný software umožňuje výpočet polohy planet, Měsíce a Slunce nebo libovolného
tělesa sluneční soustavy se známými eliptickými orbitálními elementy. Poloha
může být určena jednak vzhledem k pozorovateli na Zemi (obzorníkové souřadnice,
východy, průchody a západy těles), jednak vzhledem k Zemi jako tělesu v
prostoru (rovníkové souřadnice), anebo vzhledem ke Slunci (heliocentrické
ekliptikální souřadnice,...). Výstup veličin je možný ve formě tabulky či grafu
s časovou závislostí. Program také obsahuje pohyblivé výpočty pohyb sledovaného
tělesa po hvězdné obloze nebo pohled na pohyby těles ve sluneční soustavě
zvnějšku.
Pozorovací místo specifikujete pomocí zeměpisných souřadnic nebo výběrem ze 33
nabídnutých měst, jejichž nabídku lze změnit. Program rovněž obsahuje seznam
dalších těles sluneční soustavy (komety, planetky), do nějž lze manuálně z
prostředí programu přidat další tělesa, či některá vyřadit.
Na domovské stránce naleznete i jiné, astronomicky zaměřené programy.
Operační systém: MS DOS, 16/32bitová Windows
Licence: freeware


Výzva pro české tvůrce sharewaru a freewaru
V PC WORLDu jsme začali, nezávisle na tématech Internet Download Centra,
zařazovat recenze vybraných kvalitních českých sharewarových produktů. Jste-li
přesvědčeni o konkurenceschopnosti vaší tvorby, neváhejte a na e-mailovou
adresu redakce (pcworld@idg.cz) zašlete link na svůj program. Objeví se i na
našem CD-ROMu. (Poznámka: výzva neplatí pro komerční firmy a trial verze jejich
produktů.)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.