Internet Download Centrum - Doplňky a vylepšení pro MS Office

Software | 01.01.99

V dnešním Internet Download Centru se zaměříme na zajímavé doplňky a utilityvhodné pro uživatele nejoblíbenějšího kancelářského balíku Microsoft Office. Veškerý nabízený softwa...

V dnešním Internet Download Centru se zaměříme na zajímavé doplňky a utility
vhodné pro uživatele nejoblíbenějšího kancelářského balíku Microsoft Office.
Veškerý nabízený software je určen pro MS Office 97, konkrétně pro Word a
Excel, jež jsou z celého Office využívány nejčastěji. Vy, co nemáte Office 97,
nesmutněte, neboť většina doplňků je také k dispozici pro starší verze. Na to
vás vždy upozorníme.
Na úvod si řekněme něco o tom, co to jsou doplňky a jak se instalují. Dopl-něk,
neboli add-in, je speciálně upravená šablona. Ta v sobě může obsahovat soupravu
chytrých maker. Makry nazýváme podprogramy pracující v rámci jedné aplikace,
aby nám pomohly zpříjemnit, automatizovat a zefektivnit naši práci. Někdy však
i velice znepříjemnit, viz makroviry. Pokročilým makrojazykem pro MS Office 97
je Visual Basic ten nás zajímat nebude, nám půjde jen o již hotové a odladěné
produkty.
Instalace
Inteligentnější komponenty se umějí samy po spuštění instalačního programu do
Office přidat. Méně uživatelsky přívětivé si musíme manuálně doinstalovat
následujícími způsoby:
1) v patřičném programu přejdeme na menu "Soubor", tam na položku "Otevřít" a
vybereme požadovanou šablonu. Potom se nás počítač zeptá, jestli chceme povolit
makra. Akci potvrdíme. Takto máme makra k dispozici pouze v aktuální seanci.
2) v případě, že se nám makra zalíbila, nainstalujeme si je z menu "Nástroje",
podmenu "Šablony a doplňky", a necháme je přidat k základní šabloně.

Prime 97v. 1.0 for Word 97
1 170 KB; (www.primeconsulting.com) Jedná se o kolekci užitečných utilitek,
zpře-hledňujících a urychlujících běžnou wordov-skou práci. Po instalaci se nám
ve Wordu pěkně zabydlí a uvidíme jejich součásti téměř ve všech menu. Významné
vlastnosti Prime 97:
lvestavěný správce záložek se spoustou navigačních funkcí
lvlastní správce historie dokumentů
lumí vytvořit přímý odkaz na dokument do nabídky Start
lrozšířené mazání a obnovování souborů s okamžitým přístupem ke koši
lproof controller nadefinuje podle našeho přání v dokumentu sekce a v každé z
nich může být pro jazykovou kontrolu použit jiný lingvistický modul
lzapíná/vypíná lištu s nástroji (i uživatelsky definovanými) "Quick Clicks",
zkracujícími cestu k často volaným příkazům ukrytým hluboko v menu.
Registrovaná verze je rychlejší a nezdržuje bezvýznamnými obrazovkami. Na výše
uvedené adrese jsou též k dispozici verze programu pro starší typy Wordu.
Zkušební doba: 30 dní

Write Express Easy Letters v. 2.1
1 453 KB; (www.writeexpress.com)
Nevíte-li si rady s anglickou korespondencí a se psaním písemností všeho druhu
vůbec, pak vaší volbou bude jistě Write Express. Obsahuje 56 kategorií s radami
pro určité typy korespondence, v nichž je zabudováno přes 500 témat a
konkrétních typů. Při psaní dopisu nás doprovází pomocník, vedoucí naše kroky
od zvolené kategorie, přes zvolená témata až ke konkrétním větám a frázím, jež
ihned přenáší do dokumentu.
Program se automaticky zapouzdří do wordovského menu "Nástroje" jako samostatná
položka a odtud se pak spouští. Instalační program nám jej nabídne jak pro
všechny verze MS Wordu, tak i pro Corel Word Perfect 7.0 a 8.0.
Poeticky založení čtenáři si na stránkách výrobce mohou ještě přiobjednat Write
Express Rhymer a Phonetic Finder, jež hledají správně zrýmovaná synonyma v
kontextu k vybraným slovům.
Zkušební doba: 30 dní

Double Page v. 2.06
1 170 KB; (www.cam.org/~donato/index.html)
Double Page je makro, tisknoucí dokumenty na papír formátu A4 na šířku a do
dvou sloupců, eventuálně po obou stranách. Sice některé tiskárny tuto volbu
mají automaticky, ale je jich pomálu.
Program je velice vhodný pro tisk brožurek formátu A5 a pro milovníky našich
lesů.
Součástí staženého archivu jsou šablony pro Word 6.0, 7.0 a 97.
Zkušební doba: freeware

SOS Photo Solutions v. 5.0
333 KB; (www.compusmart.ab.ca/merkel)
SOS Photo Solutions je software vhodný pro vlastníky skeneru nebo digitálního
fotoapará-tu, kterým usnadní organizaci jejich elektronických snímků. Skládá se
ze tří samostatných částí:
Photo Packager vytvoří standardní typ foto-kolekce.
Electronic Album podle našeho přání seřadí fotografie a připraví dokument pro
tisk. Výsledek bude stejný, jako kdybychom si prohlíželi klasické album. Navíc
si můžeme k vybraným fotografiím přiřadit text uvozený v bublinách, stejně jako
v komiksech.
Insurance Claim Template je pomocník pro tvorbu obrazové části technické
dokumentace. Po aktivaci se objeví šablona, kam se vyplní formální náležitosti,
a potom stačí jen vkládat fotografie.
Zkušební doba: 30 dní

FormIDEA for MS Excel 97 v. 1.5
3 121 KB; (www.tkvision.com/product/idea.htm)
S tímto pomocníkem se zbavíte pracného přepisování tištěných tabulek a
formulářů do Excelu. Jako vstupní zařízení může být použit skener nebo fax,
čímž Excelu přidáte další rozšiřující možnosti. K tomuto účelu jsou
implementovány tyto technologie:
lrozpoznání a registrace formuláře (automatické srovnání, vycentrování, popř.
zvětšení)
lrozpoznání zaškrtávacích políček (OMR technologie Optical Mark Recognition)
lverifikace vložených dat. Součástí dodávky je učící se modul, a to k naučení
programu kvalitněji rozpoznávat často se opakující formuláře.
Instalace proběhne automaticky a software funguje na principu ActiveX
komponenty Excelu 97.
Zkušební doba: 30 dní

Excel Recovery 97 v. 1.0.9
972 KB; (www.conceptdata.com/excel)
S tímto doplňkem pro všechny novější verze Excelu (5.0, 95, 97) celkem slušně
opravíte porušené soubory, vzniklé například při rozbalování poškozeného Zip
archivu. Ve starších verzích Excelu lze s jistými omezeními otevřít soubor
novější verze.
Po instalaci je funkce Recover přístupná přímo z menu spadajícího pod "Soubor".
Zkušební doba: funguje bez omezení, ale bez registrace pracuje jen se soubory
do určité délky.

xlCBT v. 1.11
108 KB; (www.geocities.com/capeceneveral/606/xlcbt.htm)
xlCBT je autorský CBT (Computer Based Trai-ning) nástroj, dostupný pro Excel 95
a 97. S ním v rámci sešitu jednoduše připravíte interaktivní program,
kombinující v sobě prvky textu, grafiky, kresby, textová pole, tlačítka, a vše
jde nastavit pro práci v automatizované sekvenci. K těmto účelům má xlCBT
vlastní panel nástrojů a vlastní lištu pro navigaci po již hotové prezentaci. K
lepšímu zvládnutí dodaného softwaru dodává jeho autor vzorovou šablonu, kde
demonstruje na typickém příkladu klady programu.
Zkušební doba: 30 dní

8 0705/OK

Výzva pro české tvůrce sharewaru a freewaru
Od příštího čísla PC WORLDu jsme se rozhodli, nezávisle na tématech Internet
Download Centra, zařazovat recenze vybraných kvalitních českých sharewarových
produktů. Jste-li přesvědčeni o konkurenceschopnosti vaší tvorby, neváhejte a
na e-mailovou adresu redakce (pcworld@idg.cz) zašlete link na váš program.
(Pozn.: výzva neplatí pro komerční firmy a trial verze jejich produktů.)
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.