Hledejte správnou cestu Microsoft project 2000

Software | 01.10.00

Kromě tradičních a dobře známých aplikací z dílny Microsoftu, s nimiž dnespracuje na PC prakticky každý, zahrnuje široká rodina MS Office i produkty, jež jsou svým charakterem předur...

Kromě tradičních a dobře známých aplikací z dílny Microsoftu, s nimiž dnes
pracuje na PC prakticky každý, zahrnuje široká rodina MS Office i produkty, jež
jsou svým charakterem předurčeny užší skupině uživatelů. Mezi ně bezesporu
patří komplexní nástroj pro správu rozsáhlých a organizačně náročných projektů
MS Project, jehož verze 98 se přes vyhraněné použití prodalo na našem trhu
tolik, že autorská firma pod tíhou čísel zapracovala na lokalizaci. Pojďme se
podívat, co nám verze 2000 přinesla nového.


Co můžete dostat

Přestože změn a doplňků v poslední verzi aplikace jsou desítky, největší
rozšíření se v podstatě odehrálo trochu "mimo Project". Systém byl totiž
doplněn o zcela nový produkt MS Project Central, který je, jak napovídá název,
vlastně serverovou "mateřskou základnou" pro sdílení informací o projektech na
úrovni celých pracovních týmů. Novinka implementuje tradiční schéma klient
server a přináší s sebou řadu nových, dosud v Projectu neznámých, pojmů, jako
je např. hierarchie členů týmů (vedoucí projektu, vedoucí týmu, správce zdroje,
člen) s možností delegování funkcí. V souladu s trendem dnešní doby je rozhraní
zpracováno na bázi HTML, ale samozřejmě lze k připojení využít i mateřskou
aplikaci na každé stanici. I Project Central je lokalizován do češtiny. Samotná
aplikace se instaluje na serverový počítač (kde může využívat robustního
databázové stroje) a klient je možné "rozchodit" pouze za pomocí MSIE verze
4.01 a vyšší, pomocí samostatného klienta či rozhraní samotné aplikace Project.
Jako tradičně, dejte si pozor na licencování pokud člen týmu nemá plnou licenci
na Project, musí mít pro používání služby Central speciální licenci i v
případě, že používá službu jen přes prohlížeč.


Na vlastním hřišti

Instalace produktu Project 2000 probíhá díky technologii MS Installer bez
potíží a zdrojové CD obsahuje kromě obou produktů a řady doplňujících souborů
jednu další zajímavou novinku, jíž jsou šablony. Pro prvotní experimenty vřele
doporučuji si jednu z nich otevřít. Poté co přejdete na tvorbu vlastní
projektové dokumentace, jistě doceníte i funkci pro uložení vlastní šablony.

Na řadu novinek pochopitelně narazíte v koncepci ovládacího rozhraní. Pokud
jste zvyklí např. z Excelu pro větší přehlednost seskupovat řádky dle
hierarchie, můžete již tuto možnost využít i zde, a navíc si můžete sestavit
vlastní nezávislou kódovou sadu osnovy, jež vám usnadní seskupování dle vašich
představ. Možná trochu dětinštím, ale velmi dobré mi připadají "grafické
indikátory" ve vlastním poli si definujete dle stavu úkolu příznak, a využití
barevné "semaforové" indikace mi připadá velmi přehledné. Stejně tak mohou
vypomoci drobnosti, jako automatické vyplnění buněk (analogie z Excelu),
nastavení výšky řádku či automatické ukládání dat ve zvoleném intervalu.

Ze zásadnějších změn došlo např. k zevrubnému přepracování tzv. PERTova, neboli
síťového diagramu. Nové možnosti zobrazení opět směřují ke zvýšení přehlednosti
a usnadnění správy. Typickou praktickou změnou je možnost odstartovat fiskální
rok nezávisle na počátku občanského kalendáře, vylepšeno bylo přiřazování
zdrojů dle jejich charakteru (spotřeba jednorázová či závislá na době trvání) a
pro potřeby náročnějších analýz existuje možnost vložit vlastní pole se vzorci
pro různé výpočty.


V kolektivním duchu

Zcela nový rozměr do způsobu práce vnáší již zmíněné rozšíření Project Central.
Zde je nosnou novinkou takzvaný osobní Ganttův diagram, jenž umožňuje každému
členovi týmu sledovat stav vlastních úkolů v kontextu celého projektu. Zajímavá
je i možnost koordinace s Úkoly v Outlooku, čímž se uživatel opět kousek
přiblíží ideálu integrované správy svého pracovního času. Mimochodem, nově lze
vkládat i "neprojektové" položky o nepracovním čase, jako je dovolená. Každý
člen týmu může specifikovat nové úkoly, jejichž potřeba vyvstane, a vedoucí
projektu následně provádí modifikace a delegování zodpovědnému pracovníkovi. Od
věci nejsou ani poměrně silné "pravomoci" vedoucího projektu, který určí
pracovní skupiny a přiřadí jim možnosti sledování a změn jednotlivých skupin
polí v databázi projektových úkolů.


V neposlední řadě

I když zajímavosti nejsou zdaleka vyčerpány, rád bych se zmínil ještě o dvou
souvisejících tématech. Velmi kvalitně je zpracována nápověda, ačkoliv pro její
svižný provoz potřebujete spíše nadprůměrně výkonný počítač. A k zahození také
není uživatelská příručka, jejíž obsah není omezen na stručný popis ovládání
aplikace, ale zahrnuje rovněž vysvětlení obecnějších pojmů a technik
souvisejících se správou větších projektů. Takže pokud jste nováčky, neohrnujte
nos a nahlédněte do úvodních kapitol nebudete litovat. A to ani v případě, že
vám aplikace v české lokalizaci bude připadat tak jednoduchá.Microsoft Project 2000 - Microsoft Project Central

široké možnosti
špičková kvalita
špičková cena

K recenzi poskytla firma: Microsoft, s. r. o. Novodvorská 1010, Praha 4
Cena: cca 20 000 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.