Grafika všeho druhu - MICROSOFT PHOTODRAW 2000 CZ, VERZE 2

Software | 01.05.00

Názvem PhotoDraw chtěli zřejmě autoři ukázat, že propojili možnosti jednakklasického windowsového Kreslení, a rovněž zdařilé součásti starších verzí kancelářského balíku Offi...

Názvem PhotoDraw chtěli zřejmě autoři ukázat, že propojili možnosti jednak
klasického windowsového Kreslení, a rovněž zdařilé součásti starších verzí
kancelářského balíku Office pod názvem Photo Editor. Ten má ale jednu zásadní
vadu, nešlo v něm nové obrázky vytvářet a též paleta aplikovatelných efektů
nebyla nejširší. Práce byla jednoduchá a snadná. Podobně se dá krátce pohovořit
o výhodách (snadnost obsluhy a transparentní zpracování) a nevýhodách
(škálování a efekty) programu Kreslení. Photo Draw spojuje výhody obou těchto
programů, bez viditelných nevýhod.
Postup práce

Nejprve je třeba rozmyslet si, zda chceme použít již jednou vytvořený obrázek
(ať už pochází z Internetu, skeneru či digitálního fotoaparátu), nebo se
rozhodnout pro vlastní tvorbu (pozor, je třeba mít výtvarný talent). Po tomto
prvním závažném kroku následují další, také významné, leč reverzibilní úpravy.
Program vede uživatele doslova za ruku, nasvědčuje tomu i uspořádání ikon na
panelu aplikace. Nejprve jakoby uživatele nabádala: vlož do obrázku nějaký
instruktivní text, aby každý věděl, oč se jedná. Podlehne-li uživatel pokušení
a na inkriminovanou ikonu klikne, otevře se jednoduché a přehledné okno, které
obsahuje mnoho pomůcek, s jejichž pomocí se dají nastavit vlastnosti
zobrazovaného textu. Podobná okna se otevřou při ťuknutí na kteroukoliv ikonu z
hlavní lišty.
Možných variant je u každého objektu vždy spousta, takže i náročný uživatel s
největší pravděpodobností nalezne vyhovující stav.
Možnosti

Již minulý odstavec hodně naznačil. Nyní se podrobněji podíváme na rozsah
použití a nasazení. Zastavme se hned u shopností práce s textem. Kromě výběru
fontu, velikosti písma a jeho barvy lze aplikovat nejrůznější efekty, počínaje
různým zkosením písma, jeho zkroucením do různých tvarů až po velmi pěkně
vypadající trojrozměrné efekty, které opět poskytují několik nastavitelných
parametrů. Toto několikastupňové nastavování dovoluje skutečně projevit vlastní
invenci a neomezuje tvůrce na několik málo základních a okoukaných možností.
Každý do obrázku vkládaný prvek je zároveň objektem, který lze později opět
kliknutím aktivovat. Objekty je možno libovolně posouvat a natáčet
interaktivním způsobem pomocí myši. Pěkných výsledků lze dosáhnout i
nastavováním rozdílné průhlednosti jednotlivých objektů. Samozřejmostí je též
vyplňování texturou, rámování do různorodých okrajů nebo vkládání zajímavých
pozadí. Části obrázku je možno také aktivovat jakožto hypertextový odkaz, což
otevírá dílům uživatele možnost použití ve webovských stránkách (tzv. klikací
mapa). Vytvořenou "stránku" lze rovněž nahlédnout přímo v prohlížeči, i s
vyzkoušením funkčnosti. Kromě čisté práce s obrázky lze tedy PhotoDraw využít i
jako editor na grafiku bohatých webovských stránek. Výhodnější (alespoň podle
mého mínění) je ovšem použít PhotoDraw k přípravě grafických součásti do
webovské prezentace, a na vlastní tvorbu pak použít nástroj jiný.
Použití

Jedná se o produkt pro širokou veřejnost. V brzké budoucnosti se dá očekávat
masivnější nástup např. digitálních fotoaparátů, a skener se též pomalu stává
běžným příslušenstvím počítače. Tyto periferie zásobují vaše PC množstvím
obrazových dat. Na jejich zpracování nejsou většinou kladeny nijak přehnané
nároky a stačí běžné retuše a úpravy pro vylepšení originálu. Právě zde bych
viděl optimální nasazení tohoto produktu. Výhodou je i velké množství
podporovaných formátů pro import obrázků. Program ale nepracuje s vektorovou
grafikou, proto není schopen takovou grafiku ani ukládát, a ani zcela korektně
zpracovávat. Pro běžné použití ovšem nebývá takových jemností třeba.
Závěrem ještě něco o potřebném hardwaru. Obecně platí o práci s grafikou to, že
je velmi náročná zejména co se týče velikosti operační paměti, kvality grafické
karty a výkonu procesoru. Pro dosažení optimálního provozu (zvláště při
aplikaci některých složitějších efektů) je tedy třeba pamatovat, že čím
výkonnější počítač máte, tím lépe.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.